HK Danmark

Evaluering

Positiv kommentar

Hjertet på rette sted, når det gælder varetagelse af medlemmernes interesser.

Negativ kommentar

Ikke gode til at passe på- og værne om medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde

Evaluering

Positiv kommentar

Man har en masse gode visioner og intentioner.

Negativ kommentar

Man får sjældent ført intentionerne ud i livet og vil ikke betale for kvalitet.