Brødrene A & O Johansen A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Intet socialt ansvar fra ledelsens side

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Firmaet har/vil ikke have et socialt ansvar