ATP

Evaluering

Positiv kommentar

Man ved hvad man skal i jobbet. Orientering omkring opgaver og oplæring i dem er helt perfekt. Der bliver taget hånd om en , man er aldrig alene. Det er en god og ordentlig arbejdsplads.

Negativ kommentar

Skulke forholde sig til flere forskellige ledere, deriblandt en ikke særlig kvalifiseret.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ekstremt dårlig ledelse i Udbetaling Danmark. Selv om problemerne er synlige i fx højt sygefravær og mange fratrædelser på mellemlederniveauet, gøres der ikke noget ved det. Ærgerligt, da UDK ellers har rigtig meget at byde på og rigtig mange muligheder for at blive endnu dygtigere til deres opgaver.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

Ekstremt dårligt arbejdsmiljø. Virkelig dårlig ledelse . Meget top-styret. En kultur der bærer præg af at ledelsen ikke stoler på deres medarbejdere. Micromanagement. Arbejdsvilkår er blevet enormt forringet.

Evaluering

Positiv kommentar

Fokus på gode rammer og hardware. Gode kolleger og sammenhold.

Negativ kommentar

Desværre forsvandt effektiviteten og den gode service over for borgerne i fantasiløshed og ensretning. Kvantitet, måling af performance hvor antallet af borgerhenvendelser betyder mere end færdiggørelse af sager. Langtrukne sager og utallige opringninger fra samme borger uden resultat. Dårlig stil!

Evaluering

Positiv kommentar

OK kantineordning og enkelte steder, hvor der opstår gode idéer og tænkes innovativt.

Negativ kommentar

Jeg havde en meget mangelfuld oplæring, hvor min chef ikke var tilstrækkeligt opmærksom på mig som medarbejder. Det var ikke mit generelle indtryk af ATP, men jeg oplevede stor mangel på kommunikation i min afdeling, hvor medarbejdere ofte ikke vidste, hvad deres rolle var, om deres arbejde gav mening, eller hvad de egentlig skulle bruge tiden på. Generelt indtryk af en topstyret virksomhed, hvor du som medarbejder kan opleve, at processer går meget langsomt, og at du ikke bliver hørt.

Evaluering

Positiv kommentar

Trods alt mindre politisk styret end andre offentlige institutioner = mere kontinuitet. God kantine. Hvis du har skarpe albuer, oppustet selvtillig og er god til at understøtte organisationens egne logikker kan du leve et langt arbejdsliv her. Det ser desuden godt ud på dit CV, hvis du har arbejdet i ATP-koncernen.

Negativ kommentar

ATP er lidt som en sekt hvor medlemmerne/medarbejderne lulles ind i en parallelvirkelighed om, hvor nytænkende, exceptionelt og brugerorienteret deres fællesskab er. Virkeligheden er (opdager man, når man kommer på afstand), at det er en risikoavers mastodont, som egentlig blot arbejder for sin egen overlevelse og ledelsens karrieremuligheder. Efter at have arbejdet en håndfuld år der, og solgt sjæl og familieliv, vil du opdage at ledelsen er benhård og at fleksibiliteten ikke er gensidig; thi der står altid en håndfuld håbefulde kandidater med ønske om at få en ansættelse hos ATP på deres CV.

Evaluering

Positiv kommentar

gode kollegaer og god drift-styring, gode instrukser til nye medarbejder så man nemt kommer i gang med opgaveløsning

Negativ kommentar

ligger i udkants danmark

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg havde nogle rigtig søde kollegaer.

Negativ kommentar

Jeg synes at det var et meget presset arbejdsmiljø. Mine arbejdsopgaver bestod stortset af at blive råbt af i telefonen 8 timer om dagen. Vi fik en ny chef mens jeg arbejdede der, og det blev mere og mere robot-agtigt. De gik langt mere op i kvantitet end kvalitet, og man følte bare at man sad og løj overfor borgerne i telefonen.

Evaluering

Positiv kommentar

Manglende viden om dit område, er ikke en hindring for succes. Er du omfattet af " The Dunning–Kruger effect" + Ego, så er du godt kørende.

Negativ kommentar

Ikke et sted for dig hvis.... - du ikke elsker ubetinget loyalitet, du stiller spørgsmål til lovmedholdligeheden af beslutninger, du ikke ønsker at synge hyldest sange til firmaet, samt tvunget indmeldelse i det frivillige atp kor " Jeg vil male dagen grøn Lys og frisk ... ATPgrøn" " ...og det må gi' mer' succes for atp", du gerne vil fortælle sandheden om, hvorfor der ikke er udbetalt til kunderne, osv. - Jeg kunne ikke med dette, hvorfor jeg afsluttede mit ansættelsesforhold. Ps: Mange flere forhold, men er begrænset til 1000 tegn)

Evaluering

Positiv kommentar

God kantine

Negativ kommentar

Elendig ledelse og dårlig ledelse får lov at leve videre. Mange synes at fungere fint i det miljø, men ville have svært ved at shine uden for ATP. Gennemsyret af nulfejlskultur, Cc kultur på alle mail og fejlagtig selvopfattelse om at man er nytænkende.

Evaluering

Positiv kommentar

God kantineordning og foreningsmuligheder for medarbejderne.

Negativ kommentar

Elendig ledelse og især HR, der på ingen måder er deres opgave voksen.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt fysisk arbejdsmiljø. Pause gymnastik og sund og ernærende kantine ordning.

Negativ kommentar

Rigtig dårlig ledelse. Der opfordres til nytænkning og input, men det er ilde set at komme med idéer det tages som kritik. Meget bagom ryggen snak. Usund kultur. Gennemgangs lejr for lederen og medarb. Ingen social kontakt/ingen sparring og erfarings udveksling. Ingen samarbejde.

Evaluering

Positiv kommentar

ATP har en god medarbejderånd. Vi holder sammen. Flere gode muligheder i forbindelse med ansættelse. Pension, forsikring og frihed.

Negativ kommentar

Topstyret. HR og ledelse ligger desværre under for den totale topstyring. Ingen mulighed for forhandling eller dialog med ledelsen. ATP mister de gode innovative ansatte der løber panden mod initiativmuren igen og igen. Desværre er det måden de ansætter efter, der foretrækkes ansatte der ikke ytrer sig. Men igen, GODE kolleger. Desværre ringere lønforhold end tilsvarende ansættelser i andre offentlige foretagender.

Evaluering

Positiv kommentar

Overvejende gode og rare kolleger

Negativ kommentar

Ledelse og HR er desværre yderst ringe, og har ikke orden i deres sager. Der er komplet mangel på udviklingsmuligheder. Medarbejderne respekteres ikke og der bliver ikke lyttet til deres input og evalueringer. Ledelsen mangler integritet og professionalisme, og der er ikke den fornødne lederudvikling.

Evaluering

Positiv kommentar

God kultur og stemning

Negativ kommentar

Elendig ledelse og hr afdeling, der udelukkende fungerer til ledelsens fordel.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange gode kolleger

Negativ kommentar

En topstyret virksomhed, hvor mulighederne for udvikling er få, medmindre man er leder.

Evaluering

Positiv kommentar

ATP er en fantastisk arbejdsplads, hvor der er mange muligheder for at videreudvikle sig.

Negativ kommentar

Da det er en større virksomhed, er der til tider mange led man skal igennem, før en beslutning kan træffes.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegialt arbejdsmiljø

Negativ kommentar

Overordnet ledelse ønsker loyalitet, fællesskabsfølelse mv men det går kun en vej. Ingen forståelse af medarbejderes privatliv, ingen fleksibilitet, ingen respekt hverken på det personlige eller professionelle plan Der skydes ubegrundet på mellemledere på trods af at de løfter en stor opgave

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk sted at arbejde med styr på tingene og mange muligheder

Negativ kommentar

ikke fundet dem endnu.