Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er en af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer og repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger.

Som arbejdsgiverorganisation forhandler Dansk Erhverv overenskomster på en lang række områder og i mange brancher. Dansk Erhverv er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Som erhvervsorganisation arbejder Dansk Erhverv på at sikre optimale konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv. Det indebærer politisk interessevaretagelse i forhold til folketinget, EU, kommuner og regioner.

Dansk Erhvervs formand er Jens Mathiesen, og administrerende direktør er Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv ejer og har til huse i kong Christian den Fjerdes Børsbygning på Slotsholmen. Desuden har organisationen kontorer i nabobygningen Tietgenhus, såvel som et Aarhus-kontor og et kontor i Bruxelles.