Tusass

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende virksomhed med mange muligheder for spændende områder

Negativ kommentar

Ustruktureret på grund af flere ledelsesskift