Orifarm

Evaluering

Positiv kommentar

Der er et utroligt stærkt sammenhold, fantastiske kollegaer og godt samarbejde mellem afdelingerne. En af styrkerne er, at ancienniteten spænder mellem 1-25 år, det sikre både stabilitet og kontinuitet. Farmen har sunde værdier ift. medarbejdertrivsel, personalegoder, arrangementer mm.

Negativ kommentar

Man skal være omstillingsparat, kunne trives i et til tider hektisk og foranderlige miljø. Branchen er dynamisk, hvilket også betyder at der hyppigere end andre steder sker organisatoriske ændringer og revideret målsætning.

Evaluering

Positiv kommentar

God kantineordning. God sundhedsordning fx. massage på virk.adressen Dygtige kolleger

Negativ kommentar

Manglende sammenhæng mellem indsats og belønning. Der gives ikke bonus hverken økonomisk eller mere fleksibilitet eller på anden vis belønning for god indsats. Der er løndiktat. Produktionspræget kultur og arbejdsgang, man har indtil for nylig skulle stemple ind og ud, når man kom og gik. Ingen fleksibilitet eller interesse i medarbejderes behov - work balance life er mere teori end praksis. Mellemledere har ingen beføjelser. Karrieremuligheder er kun for ganske få udvalgte. Stor omsætning i medarbejdere. Lavt lønniveau

Evaluering

Positiv kommentar

Fleksibel - lang erfaring med arbejdsområde

Negativ kommentar

Mangler justering af benefits og løn ift markedet - præget af en vis grad af vanetænkning - mange organisationsændringer

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer og godt arbejdsklima. Virksomheden arbejder meget LEAN

Negativ kommentar

Lille løn og ikke mulighed for at stige når man først er ansat. Ringe muligheder for karrierskift.

Evaluering

Positiv kommentar

De fleste kollegaer var søde, hjælpsomme og interesseret i at samarbejde. Man oplevede ikke at kollegaerne havde rundsave på albuerne, selvom de var ambitiøse. God kantineordning. Gode personaleordninger som f.eks. selvbetalt massage/zoneterapi i arbejdstiden (man betalte for behandlingen, men ikke den 1/2 time man var til behandling), man måtte bruge 20-30 min. hver dag på at røre sig, dvs. gå en tur eller lave øvelser på kontoret (hvis man altså havde tid til det) osv.. Mulighed for at komme på kursus/efteruddannelse (hvis det gik firmaet godt og der var tid og økonomi til det). Der blev gjort meget for at ryste folk sammen på tværs af afdelinger.

Negativ kommentar

Det er tydeligvis en entreprenørånd, der stadig hersker i firmaet, hvilket betyder at der konstant sker organisatoriske ændringer i forhold til nye mål. Der har bl.a. været stor udskiftning blandt ledelsen igennem årene og det påvirker så resten af organisationen og lederne presser nedad i organisationen. Mens jeg var ansat, var der Ihvertfald min. 8 kollegaer, der gik ned med stress og der var et par ledere, som var så presset, at de var direkte ubehagelige (råbte af medarbejderne osv.). Nogle af lederne var meget ambitiøse på andres bekostning, dvs. fik betalt MBA, men sagde selv nej til at medarbejderene kunne få en relevant uddannelse. Nogle chefer tog de leverandør julegaver, som de ville have, selvom der var en firmapolitik om at man skulle aflevere dem i receptionen, så der kunne blive trukket lod blandt alle medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget spændende branche og mulighed for at prøve mange stillinger af, da branchen er meget omskiftelig og virksomheden hele tiden må omorganiserer sig.

Negativ kommentar

Generelt bliver ledelse ikke prioriteret. Dygtige specialister, som ofte ikke er gode ledere, bliver gjort til ledere. I nogle områder bliver medarbejderne totalt overladt til sig selv. Stor personaleomsætning.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget spændende virksomhed og branche, hvor tingene går stærkt.

Negativ kommentar