Lyreco Danmark A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Der bliver set potentiale internt og muligheden for at avancerer er stor. Der er en stor forandring i gang som er super spændende.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsplads med gode og engageret kollegaer.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Det er en international virksomhed og til tider kan der være lange arbejdsgange. og nogle ting kan ikke ændres fordi det bestemmes fra Frankrig. Jeg var i et fantastisk team med frihed under ansvar. Det var tydeligt ikke alle afdelinger der havde samme flexibilitet.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Lyreco går meget op i personlig udvikling og der er plads til forskellige personer og personligheder

Negativ kommentar

Afdelingerne er delt meget op så det er svært at komme tæt på hinanden og samarbejder om arbejdet.

Evaluering

Positiv kommentar

Good colleagues!!!

Negativ kommentar

If you want to experience a 3rd world country workplace don't look further you are at the right place, its attractive if you are expecting a poor pay, long over time, no work life balance and NO growth. incompetent Managers with use and throw mentality.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde og dygtige kollegaer, der gør hvad de kan. God fleksibilitet og work-life balance.

Negativ kommentar

Udbredt naiv tilgang til den igangværende transformation. Fransk-(top)styret virksomhed, som desværre ikke evner at udnytte det fulde potentiale på tværs af afdelinger. Afdelinger kæmper mod hinanden, og virksomheden har desværre mange individualister (især blandt cheferne). Ofte snak om dårligt arbejdsmiljø/indeklima, endda med dedikeret arbejdsgruppe, men ingen forbedringer.

Evaluering

Positiv kommentar

På papiret vil man gerne en masse ting i forhold til kultur, siloer, sustainability m.m. Generelt gode og dygtige kollegaer på gulvet. Fornuftig kantine.

Negativ kommentar

De fleste ting man gerne vil på papiret bliver på papiret. Dårlige værktøjer der understøttes af et hav af excelark og manuelle processer. Man symptombehandler fremfor at skabe det gode flow. Managers/Teamledere der kan og vil noget er hurtigt videre, da det hele er meget topstyret. Samarbejdet mellem afdelingerne er ikke eksistrende.

Evaluering

Positiv kommentar

Flinke kollegaer

Negativ kommentar

Dårlig løn, og begrænset udviklingsmuligheder. Ikke min fremtidige arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er kun 1 måneds opsigelse.

Negativ kommentar

Her er der rigtige gode muligheder for ansvarlige og engagerede medarbejdere.... For at erhverve sig stressrelaterede langtidssygdomme.

Evaluering

Positiv kommentar

God kantine, gode kollegaer og små personalegoder.

Negativ kommentar

Hvis du ønsker et job med lav løn I forhold til andre lignede jobs, dårlig arbejdsmiljø, dårlig topledelse og nedslidende job med overarbejde dagligt.

Evaluering

Positiv kommentar

Dejligt sted at arbejde

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Lyreco er en arbejdsplads, hvor man ikke er i tvivl om strategien, og hvor ledelsen gerne vil hen. Der er en god og afslappet tone og kollegerne er utrolig hjælpsomme, når man har brug for hjælp.

Negativ kommentar

Virksomheden er stadig funktionsopdelt - man taler om siloer - men der bliver arbejdet på at bryde siloerne ned. Forhåbentlig vil det føre til bedre og mere samarbejde på tværs af afdelingerne - og flere sociale arrangementer.

Evaluering

Positiv kommentar

Nogle få hjælpsomme kollegaer

Negativ kommentar

Alt er bare forkert. Der er dårlig tid til at gå på toilettet, alt skal gå så stærkt. Står du bare et par sekunder og kigger så bliver man smidt rundt til andre steder hvor du skal hjælpe. Skal man have fri så skal der søges på et skema på papir og så skal lederen tage stilling og du får en kvittering. Gammeldags metoder og det legendariske stempelur bruges. Det er ingen frihed under ansvar da der ikke stoles på medarbejderne. Du kan være "heldig" at blive månedens medarbejder hvis du har godt med overarbejdstimer og spidse albuer.

Evaluering

Positiv kommentar

God kultur blandt kollegaer

Negativ kommentar

Elendig ledelse - som en fabrik fra 1920 : kontrol, mobning, og ingen udvikling. Løn og kontrakt langt under tilsvarende firmaer. Du skal kunne lide at arbejde hårdt, have dårlig ledelse og dårlig løn.

Evaluering

Positiv kommentar

Konstant fokus på indtjening

Negativ kommentar

Ingen fokus på det, der skal sikre indtjeningen - tjen penge eller skrid

Evaluering

Positiv kommentar

Salgsorienteret og salgsfokuseret virksomhed med rigtig mange dygtige og sympatiske medarbejdere.

Negativ kommentar

Der mangler retning - som medarbejder aner man ikke hvor man skal hen. Mangelfuld fokus på efteruddannelse

Evaluering

Positiv kommentar

godt sammenhold og samarbejde

Negativ kommentar

Mindre god kommunikation fra ledelsen

Evaluering

Positiv kommentar

Store muligheder for varierende arbejde

Negativ kommentar

Ledelsen mangler fokus, silioer mellem afdelinger

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger i teamet.

Negativ kommentar

Ustruktureret ledelse. Lønnen ligger langt under gennemsnittet på landsplan. Provisionen var uigennemskuelig. Tunge systemer der besværliggøre ens arbejde i dagligdagen. Manglende fokus på god kundeservice.

Evaluering

Positiv kommentar

Flinke kollegaer.

Negativ kommentar

Åbent kontorlandskab. Ikke høj- og sænkbare skriveborde. Konservativ engelsk leder.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt sted at starte en salgskarriere, men hårdt. Mulighed for at avancere og/eller skifte job internt.

Negativ kommentar

Løn og arbejdsvilkår ligger noget under hvad man kan forvente af en moderne arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

God stabil arbejdsplads, med karrieremuligheder

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

De fleste er åbne for at godt samarbejde, og så er der gode muligheder for et karriereskifte internt

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Der er absolut mangel på kompetent ledelse. Da god ledelse er roden til en god arbejdsplads, er dette nok det største minus.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Folk er meget lukkede og holder sig for sig selv. Er ikke så gode til at samarbejde på tværs af afdelinger. Virker uinteresserede i at gøre en ekstra indsats både overfor kunder og kollegaer.