Københavns Kommune

Gem
Københavns Kommune Engageret pædagog eller social- og sundhedsassistent til højt specialiseret, skærmet afdeling på Lions Kollegiet, Center for Erhvervet Hjerneskade

Københavns Kommune

Vil du være med til at skabe en meningsfuld hverdag for to beboere med kompleks erhvervet hjerneskade, som har brug for forudsigelighed og faste strukturer? Er du motiveret for at arbejde neuropædagogisk med low arousal og hverdagsrehabilitering i et tværfagligt samarbejde med sundhedsfagligt personale, ergo- og fysioterapeuter samt neuropsykologer? Så er du måske vores nye kollega.

Vi er et team på i alt 8 medarbejdere, der arbejder på en højt specialiseret, skærmet afdeling kaldet Vivaldi. I dagtimerne er vi tre medarbejdere på afdelingen til to beboere. Vores daglige arbejdsopgaver består i at hjælpe afdelingens to beboere med pleje- og omsorgsopgaver og derudover støtte beboerne i at få en så aktiv og meningsfuld hverdag som muligt. Det kræver en-til-en guidning, tydelig kommunikation, nærvær og tålmodighed.

Gem
Københavns Kommune Pædagogisk leder til Bryggens Bastion – et helt nyt børnehus, hvor du kan gøre dine visioner til virkelighed

Københavns Kommune

Hvordan skal fremtidens daginstitution se ud? Får du billeder i hovedet? Hvad nu, hvis du kunne gøre billederne til virkelighed?

Det kan du nu. Helt nye bygninger til en splinterny daginstitution har nemlig set dagens lys på Islands Brygge. Med lækre lyse lokaler indenfor og en fantastisk legeplads i to planer udenfor, er de fysiske rammer sat, så du kan fokusere på dine drømme for pædagogikkens udfoldelse.

Med en helt ny institution får du mulighed for at gøre dine visioner til virkelighed og skabe et miljø, der giver de heldige børn på Islands Brygge minder for livet. Samtidig vil du også spille ind i hele opbygningen af den nye klynge og indgå som en naturlig del af lederteamet.

Gem
Københavns Kommune Er du social- og sundhedsassistent? Vil du gøre en positiv forskel for Kastanjehusenes beboere? Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling?

Københavns Kommune

Hvis du kan sige ja til dette, så er det dig, vi søger til af vores to faste stillinger.

Kastanjehusene er et somatisk plejecenter, der består af tre afdelinger med ca. 30 beboere i hver. Vi ligger smukt i grønne omgivelser i De Gamles By på Nørrebro i København. Lige nu søger vi to social- og sundhedsassistenter til fortrinsvis dagvagter 32-35 timer pr. uge og weekendvagt hver 3. weekend.

Vi er optaget af forbedringsarbejdet, så hver afdeling arbejder med samme faglige arbejdsgange, hvor kvalitet i arbejdet, tværfagligt samarbejde, selvstændige ansvarsområder og mulighed for uddannelse og udvikling er i højsædet. Vi kan derfor bl.a. tilbyde

 • at vi sætter dine kompetencer i spil – og giver dig nye
 • at du får et eller flere selvstændige ansvarsområder
 • uddannelse inden for dit eller dine ansvarsområder
Gem
Københavns Kommune Botilbuddet Verahus søger dygtige og engagerede medarbejdere med pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund

Københavns Kommune, Vanløse

Vi søger dig, der har en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, og har lyst til et spændende job, hvor kerneopgaven, fagligheden og sparring er i fokus.

Vi søger dig, som brænder for at arbejde med mennesker med erhvervet, medfødt og progredierende hjerneskade. Du kan, og vil, igennem dine handlinger støtte beboerne i deres meningsfulde, selvstændige, selvbestemmende og vedligeholdende hverdags rehabiliteringsforløb.

Verahus er et døgntilbud efter servicelovens § 108 og en del af Center for Erhvervet Hjerneskade, som er selvejende og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Verahus rummer 39 borgere i alderen fra 30-80 år, fordelt på fire etager med 10 beboer på hver afdeling.

Gem
Københavns Kommune Koncern HR i Økonomiforvaltningen søger teamleder til vores HR-team

Københavns Kommune

Har du solid erfaring med HR-området? Er du leder, og kan du navigere sikkert i en politisk styret organisation? Så er du måske den nye teamleder til vores HR-team.

Vi søger en teamleder til HR-teamet. Teamet består af en teamleder (dig) og 14 dygtige og engagerede medarbejdere. HR-teamet varetager opgaver indenfor følgende fire områder:

 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Sygefravær, støttet beskæftigelse og HR-data
 • Trivsel og arbejdsmiljø

Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau.

Gem
Københavns Kommune Uddannet matematiklærer med linjefag og/eller undervisningserfaring i de naturfaglige fag til Blågård Skole

Københavns Kommune

Vi har brug for dig – tør du, kan du, vil du?

Blågård Skole søger en uddannet matematiklærer i udskolingen med linjefag og/eller undervisningserfaring i de naturfaglige fag – herunder fysik/kemi og biologi.

Blågård Skole ligger på Indre Nørrebro i lækre omgivelser med udsigt ud over Hans Tavsens Park og Assistens Kirkgård. Vi er en skole med både en almenrække, læseklasserække og København Kommunes kompetencecenter for læsning.

Selvom vores elevsammensætning ligner andre ressourcestærke folkeskoler i København, er vi helt overbeviste om, at vores børn er de skønneste i byen. Vi er en 3-sporet skole, der aktivt tilvælges af børnefamilier i området, fordi vi har noget særligt at byde på. Hos os har vi et helt fantastisk sammenhold, og vi brænder for folkeskolen!

Gem
Københavns Kommune Medarbejder med pædagogisk baggrund til det udekørende dagtilbud VIKA, København NV

Københavns Kommune

Brænder du for at gøre en forskel igennem dit arbejde og udvikle dine faglige kompetencer, og har du erfaring med at skabe de bedste rammer for borgere med autismespektrumforstyrrelser? Så er du muligvis vores nye kollega!

Som medarbejder på dagtilbuddet VIKA vil du være med til at skabe et fortsat attraktivt dagtilbud for både brugere og ansatte. VIKA er et udekørende tilbud, der hver dag kører fra vores botilbud på Musvågevej til Roskilde, hvor vi er omsluttet af skøn natur, der danner rammen for en del af aktiviteterne på tilbuddet.

Brugerne er voksne mennesker, alle med diagnoser indenfor autismespektret og lige så forskellige som du og jeg.

Dine primære opgaver fordeler sig på tre områder

 • pædagogisk arbejde
 • dokumentation
 • personlig pleje
Gem
Københavns Kommune Teamleder til juridisk team i Københavns Ejendomme og Indkøb

Københavns Kommune

Brænder du for at arbejde med et højt fagligt juridisk niveau kombineret med ledelse? Har du lyst til at arbejde med nærværende ledelse og være med til at udvikle vores dygtige medarbejdere? Så er jobbet som teamleder måske noget for dig.

Vi søger en teamleder, der får ansvaret for et team, der består af ca. 10-15 jurister, der primært arbejder med juridiske forhold relaterende til erhvervsudlejning af fast ejendom. Du vil indgå i et tæt samarbejde med din kontorchef og kontorets anden teamleder.

Dine vigtigste opgaver vil være

 • ansvar for den daglige drift, herunder kapacitetsplanlægning, opgaveprioritering samt sikring af høj juridisk og kommerciel kvalitet
 • ansvar for den daglige personaleledelse
 • faglig sparring med teamets jurister
Gem
Københavns Kommune Social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt i Kastanjehusene, Afdeling D – kom og gør en forskel!

Københavns Kommune

Vil du gøre en positiv forskel for Kastanjehusenes borgere?

Kastanjehusene er et plejehjem med tre afdelinger. I hver afdeling bor ca. 30 unikke og spændende personligheder. Vi ligger smukt placeret i grønne omgivelser i De Gamles By på Nørrebro i København. Lige nu søger D-huset en social- og sundhedsassistent til en stilling i aftenvagt 28 timer om ugen, hvor du også fungerer som sparringsperson for dine assistentkollegaer i resten af Kastanjehusene.

Vi er optagede af mange ting, men det vigtigste er at skabe en meningsfuld og positiv hverdag for vores borgere. Som noget helt særligt for D-huset, så bor der her en håndfuld døve borgere. Det betyder, at vi er flere, der kan kommunikere på tegnsprog, og at vi også har døvekollegaer ansat og uddanner døveelever.

Gem
Københavns Kommune Erfaren pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper med lyst til uddannelse til Noas Ark i Valby

Københavns Kommune, Valby

Har du lyst til at arbejde i et mangfoldigt dagtilbud, hvor du møder børn og forældre fra hele verden?

Hvis du ovenikøbet har lyst til at uddanne dig inden for pædagogfaget, så skal du søge stillingen hos os.

I Noas Ark har vi en del familier fra udsatte boligområder, og derfor har vi særligt fokus på opbygning af tillidsfulde og anerkendende relationer til børnene, gode børnefællesskaber og børnenes sproglige udvikling. Den opgave skal du være med til at løfte. Derudover skal du bidrage til det gode samarbejde til forældrene, så de føler sig informerede og trygge på trods af sproglige barrierer.

Vi arbejder med en høj grad af struktur, og det skal du også have lyst til. Vores oplevelse er nemlig, at når vi har godt tjek på den daglige struktur og har et klart mål med de aktiviteter, vi sætter i gang, så opnår vi højere faglighed og bedre trivsel for børnene.