VEKS

VEKS

VEKS bidrager til den grønne omstilling, fordi fjernvarme er en meget vigtig del af løsningen på udfordringerne på klimaområdet. I VEKS omsætter vi ord til handling ved, at vi alle overordnet arbejder efter VEKS Strategi 2025 med fokus på den grønne omstilling, og understøtter dermed Danmarks mål om at nå en 70% CO2-reduktion i 2030.

VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme. Rørsystemet overfører kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrænding til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug.
I disse år udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i Køge, hvor selskabet ejer og driver Køge Kraftvarmeværk samt Tranegilde og Køge Fjernvarme.

VEKS er et non-profit selskab, hvis værdigrundlag bygger på åbenhed, ansvarlighed, respekt og energi.
I VEKS er et fleksibelt arbejdsliv ikke bare ord! Vi har flekstid og mulighed for hjemmearbejde i en vis udstrækning.