Anker Andersen A/S

Evaluering

Positiv kommentar

God work-life balance, selvstændighed i opgaveløsning, stort ansvar

Negativ kommentar

Mangelfuld ledelse, ringe muligheder for kompetence- og karriereudvikling