Persontypetest

Denne persontest kan give dig en værdifuld indsigt om dig selv…

ESTJ: "Fokus på at strukturere opgaverne, så målet bliver nået"

ESTJ-typer er ofte rationelle, loyale og beslutsomme personer, der holder af strukturering, planlægning og effektivitet. Deres talent ligger i at strukturere og få orden i tingene, så de kan gøres færdige. De er gode til at følge op på tingene og udtrykke anerkendelse over for dem, der har udført de aftalte arbejdsopgaver. De er bedst til at arbejde inden for eksisterende strukturer efter vedtagne procedurer.

ESTP: "Fokus på aktion, får problemerne løst efterhånden som de opstår"

ESTP-typer er ofte udadvendte, handlingsorienterede og pragmatiske personer, der holder af handling og at finde nye måder at nå et mål på. Deres talent ligger ofte i at overtale andre og i deres hurtighed til at få tingene til at ske. De afskyr teoretiske, abstrakte diskussioner og lange forklaringer. De har fokus på det, som sker her og nu i det praktiske. De bruger deres sunde fornuft til at se tingene, som de er.

ESFJ: "Fokus på at organisere tingene, så de personlige behov bliver opfyldt"

ESFJ-typer er ofte omsorgsfulde, meddelsomme og varme personer, som gerne ser til, at tingene bliver gjort ordentligt. Deres talent ligger i at sørge for at give hjælp og støtte, så andre får deres behov opfyldt. De er pligtopfyldende og opmærksomme på andre menneskers behov og søger at skabe harmoni og trivsel. De følger som regel reglerne og procedurerne på deres arbejdsplads og kan ofte tilsidesætte deres egne behov for at få samarbejdet til at fungere og bevare harmonien.

ESFP: "Fokus på at skabe en optimistisk stemning for andre mennesker"

ESFP-typer er ofte charmerende, indfølende og livlige personer, som holder af at leve i nuet og skabe liv og begejstring omkring sig. Deres talent ligger i at kunne motivere, engagere og underholde andre. De forsøger ikke at tage sig selv alt for alvorligt og skaber derfor en livlig og optimistisk stemning omkring sig. De har det bedst med mennesker omkring sig og vil gøre meget for at undgå at blive isolerede og ensomme.

ENTJ: "Fokus på at træffe beslutninger"

ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerede og beslutsomme personer, der holder af at organisere, gennemføre planer og lede andre mod et mål. Deres talent ligger i at udvikle de overordnede strategiske planer og være den drivende kraft i realiseringen af dem. De er fremadskuende og forholder sig risikovilligt til de muligheder, der byder sig. De kan ofte fremstå som karismatiske personer, som giver andre en naturlig lyst til at slutte op om deres projekter.

ENTP: "Fokus på innovation og at overvinde forhindringer"

ENTP-typer er ofte entusiastiske, udadvendte og idérige personer, der interesserer sig for mange forskellige ting og holder af at debattere. Deres talent ligger ofte i at udvikle og opbygge idégrundlaget for nyskabende projekter, som de får sat i gang. De er ofte meget uafhængige personer, der kan lide at finde nye måder at anvende teorier på, så de kan effektivisere de eksisterende processer i organisationen eller produktionen. De ser ikke problemer, men kun muligheder for udvikling.

ENFJ: "Fokus på at opmuntre andre til at skabe konsensus"

ENFJ-typer er ofte gode til at kommunikere og planlægge med fokus på at skabe udvikling for andre ud fra en respekt for deres følelser og behov. De har ofte et højt energiniveau og forsøger med entusiasme og charme at motivere andre omkring sig til at arbejde sammen om et fælles mål. Deres indfølings- og indlevelsesevne giver dem et talent for at kunne motivere andre til at udvikle deres potentiale.

ENFP: "Fokus på at undersøge alle muligheder"

ENFP-typer er ofte kreative, dynamiske og inspirerende personer, som holder af at hjælpe andre mennesker med at opdage deres potentiale og ressourcer. Deres talent ligger i at kunne afdække den dybere betydning, finde ind til sandheden og motivere andre. For dem ligger der en mening og betydning i enhver handling, der sker omkring dem, hvilket andre kan finde besynderligt og uforståeligt.

ISTJ: "Fokus på fakta, detaljer og resultater"

ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer, der holder af koncentration og omhu. Deres talent ligger i administration, systematik og planlægning. De er ofte meget loyale og værdsætter traditioner og strukturer. De har brug for tryghed og stabilitet for at kunne fungere optimalt. De er praktiske ordensmennesker, der søger for at have styr på tingene ved at planlægge og strukturere.

ISTP: "Fokus på at finde den logiske måde at få tingene gjort på"

ISTP-typer er ofte saglige, logiske og eftertænksomme personer, som holder af at gennemskue, hvordan tingene fungerer. Deres talent ligger i at kunne løse problematikker, der opstår pludseligt, og de går ikke af vejen for at arbejde længe på at få problemet løst. De er selvstændige, nysgerrige og praktisk orienterede, ofte begavet med teknisk snilde.

ISFJ: "Fokus på at prioritere opgaverne afhængig af de personlige behov"

ISFJ-typer er ofte private, loyale og omsorgsfulde personer, der virker beskedne og ligetil. Deres talent ligger i at sørge for, at alt er tilrettelagt, så andre omkring dem kan nå deres mål. Det er ofte dem, som af sig selv tilbyder at hjælpe andre, når de fornemmer, at der er brug for hjælp, og de er ofte bedre til at fornemme andres behov før deres egne. De er ofte venlige og forstående personer, der forsøger at undgå konfrontationer og konflikter.

ISFP: "Fokus på at drage omsorg for andre mennesker"

ISFP-typer er ofte stille, praktiske og følsomme personer, som tiltales af harmoni og æstetik. Deres talent ligger i at kunne kombinere, variere og improvisere. Da de som personer har et meget rigt og værdiladet indre følelsesliv, betyder det meget for dem, at de beskæftiger sig med noget, som er meningsfyldt og betydningsfuldt for dem. De har som personer ofte brug for løse strukturer, så de kan bruge deres evner til at vælge den rigtige handlemåde, som passer til den givne situation.

INTJ: "Fokus på at udvikle metoder og ændre status quo"

INTJ-typer er ofte uafhængige, innovative og indsigtsfulde personer, der med stor vedholdenhed drives af deres indre univers af idéer og muligheder. Deres talent ligger i at definere mål, udtænke detaljerede planer og strukturer for det uforudsete. De er overbeviste om, at det nuværende kan ændres, og de derved kan være med til at skabe fremtiden. De er gode til at tænke tingene igennem, og når de har fået en idé, vil de med stor vedholdenhed forsøge at gennemføre denne via komplekse planer, der kan føre til målet.

INTP: "Fokus på logisk intellektuel indsigt i problematikker"

INTP-typer er ofte logiske, nysgerrige og eftertænksomme personer, som holder af at fordybe sig i idéer, sammenhænge og abstrakt tænkning. Deres talent ligger i at kunne fornemme de bagvedliggende sammenhænge og finde frem til kernen. De er ofte meget dygtige til at analysere og forstå komplekse systemer og sammenhænge. Mest for forståelsens skyld, og ikke så meget for at bruge det til noget i praksis. De kan ofte virke lidt verdensfjerne og distræte på andre typer.

INFJ: "Fokus på at skabe indsigt og stærke værdier"

INFJ-typer er ofte indsigtsfulde, omhyggelige og principfaste personer, som holder af at hjælpe andre til at få opfyldt deres behov og ønsker. Deres talent ligger i at udvikle og vejlede andre. De har ofte en stærk fornemmelse af, hvad det handler om, før andre omkring dem ved det. Derfor er de dygtige til at hjælpe andre med deres personlige vækst. Den indre verden af visioner og idéer er ofte deres foretrukne domæne, og de kan derfor virke komplekse og vanskelige for andre at forstå.

INFP: "Fokus på at skabe konsensus og fælles værdier"

INFP-typer er ofte loyale, nysgerrige og idealistiske personer, som holder af at undersøge og afdække det, som ligger under overfladen hos dem selv og andre. Deres talent ligger i at hjælpe andre mennesker med afklaring af sager, værdier og identitet. Da deres indre værdier og overbevisninger i høj grad styrer alt, hvad de foretager sig i livet, betyder det meget, at de beskæftiger sig med noget, som er meningsfuldt og betydningsfuldt for dem.