42 job matcher din søgning 42 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

TeamAktiv A/S
Har du et skarpt øje for ressourcer og kan du sælge det rigtige match mellem arbejdsgivere og ledige fleksjobbere? Så er det dig, vi søger!

TeamAktiv A/S, Hillerød

Kan du se dig selv i en udadvendt rolle, hvor kontakten til potentielle arbejdsgivere er afgørende for at sikre, at ledige fleksjobvisiterede borgere får muligheden for at bidrage på en arbejdsplads? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Du vil blive ansvarlig for egen sagsstamme, hvor du er med fra A til Z. Det betyder, at din hverdag bliver alsidig og at der sjældent er to dage, der er ens. Udover de individuelle samtaler med borgerne vil din hverdag været præget af opsøgende kontakt til lokale arbejdsgivere, for at identificere potentielle match mellem borger og arbejdsplads. Du bliver ansvarlig for den opsøgende virksomhedskontakt og etablering af både job og virksomhedspraktik – idet det er dig, der kender ”dine” borgere bedst.

TIPONI ApSBeskæftigelseskonsulent til Vestsjælland

TIPONI ApS

Vi søger en ny beskæftigelseskonsulent i Tiponi, som har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Et kendskab til virksomhedsnetværk i Slagelse og omegn vil også være en fordel. Dit primære arbejde vil være at afklare uddannelsesretning og/eller jobs til aktivitetsparate borgere, samt opsøge virksomheder med henblik på at finde jobmuligheder for borgerne.

Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi er dine primære opgaver at hjælpe borgerne med at afdække realistiske uddannelses- eller jobmuligheder, finde jobåbninger indenfor relevante brancher, samt udarbejde socialfaglige beskrivelser, såsom praktikevalueringer og arbejdsevneafklaringer. Du har løbende ansvar for at have kontakt, og sparre med vores samarbejdende virksomheder, samt være med til at etablere og opbygge nyt virksomhedsnetværk.

ZBC
ZBC praktikcenter i Slagelse søger skolepraktikinstruktør

ZBC

Vil du være med til at sikre, at vores elektriker skolepraktikelever får en uddannelse i verdensklasse?

Vi søger pr. 1. august 2021, en skolepraktikinstruktør, der brænder for elektrikerfaget.

ZBC Praktikcentret arbejder for, at unge, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver, i stedet tilbydes et skolepraktikforløb, der er så tæt på et praktikforløb hos en arbejdsgiver som muligt.

Det er vores mål, at give de unge en spændende uddannelse med en praktikpladspakke, der indeholder skolepraktik i kombination med så meget virksomhedspraktik og virkelighedstro hverdag som muligt.

Favrskov KommuneMyndighedssagsbehandler til Unges Uddannelse og Job

Favrskov Kommune

Jobcenter Favrskov, Unges Uddannelse og Job, søger en dygtig myndighedssagsbehandler til en fast stilling 32-37 timer, med tiltrædelse 1. august 2021. Du skal arbejde bredt med unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp.

Arbejdet med aktivitetsparate unge:
Du er koordinerende sagsbehandler og tilrettelægger en helhedsorienteret og sammenhængende beskæftigelsesindsats evt. på tværs af kommunens øvrige forvaltninger hen mod uddannelse/job for den unge. En stor del af dine daglige arbejdsopgaver er administrative i fagsystemet Fasit.

Du skal have et godt overblik og en vedholdenhed i den ofte længerevarende indsats med de aktivitetsparate unge. Vi indgår i tæt samarbejde med f.eks. Handicap- og Psykiatriafdelingen, Børn & Familie-afdelingen, hvor andre foranstaltninger kan være en del af den unges hverdag.

Solrød KommunePædagog til Tryllehyttens vuggestue

Solrød Kommune

Vores pædagog fra vuggestuen har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny kollega.

Skal det være dig?

Børnehuset Tryllehytten er en integreret daginstitution med 120 børnehave- og 48 vuggestuebørn. Tryllehytten er fra 2011 og beliggende i den nordlige del af Solrød, i den nye bydel Trylleskov strand. Det er et område i rivende udvikling og mange nye familier kommer til.

Vi benytter os af lokalområdets udflugtsmuligheder, og er særligt glade for skov og strand der ligger inden for kort gå-afstand.

Vi arbejder ud fra Årsplan og den nye styrkede pædagogiske læreplan, med fokus på trivsel og udvikling for alle børn. Vi har fokus på høj pædagogisk kvalitet der sikrer optimal effekt for vores børn.

TIPONI ApSKonsulent med stort kendskab til beskæftigelsesområdet

TIPONI ApS, Valby

Vi søger en ny beskæftigelseskonsulent i Tiponi, som har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Godt virksomhedsnetværk i København og omegn vil være en fordel.

Dit primære arbejde vil være at afklare uddannelsesretning og/eller jobs til aktivitetsparate borgere samt opsøge virksomheder med henblik på at finde jobmuligheder for borgerne primært i og omkring Storkøbenhavn.

Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi er dine opgaver at hjælpe borgerne med at afdække realistiske uddannelses- eller jobmuligheder, finde jobåbninger inden for relevante brancher samt udarbejde socialfaglige beskrivelser, såsom praktikevalueringer og arbejdsevneafklaringer

Du har løbende ansvar for at have kontakt og sparre med vores samarbejdende virksomheder og være med til at etablere og opbygge nyt virksomhedsnetværk

Kirkens Korshær
Socialfaglig medarbejder med særligt ansvar for køkken til varmestuen i Bolbro

Kirkens Korshær, Odense

Kan du møde mennesket i øjenhøjde med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring, så er dette måske jobbet for dig. Stillingen er på 30 til 37 timer.

Som medarbejder i varmestuen skal du kunne danne tætte relationer med stedets brugere. Med udgangspunkt i relationen støtter vi brugerne i deres ønsker og mål for deres tilværelse. Formålet er at lette livet for brugerne, så der skabes overskud og grobund for forandringer.

I samarbejde med ansatte og frivillige er du med til at skabe et fristed med tryghed og ro, hvor udsatte mennesker kan opleve at høre til.

Vi søger først og fremmest en socialfaglig medarbejder, der samtidig har et særligt ansvar for varmestuens køkken, hvor du sikrer, at der er madplaner, købt ind, holdes fokus på god og sund mad, egenkontrol og rengøring. Det sker i tæt samarbejde med frivillige og øvrige ansatte medarbejdere.

Tuwano ApSProfessionel mentor med socialfaglige egenskaber

Tuwano ApS, Taastrup

Vi er fortsat i rivende udvikling, og derfor søger vi en fagligt dygtig konsulent med gode mentoregenskaber og en verdensklasseevne til at skabe relationer.

Du vil som konsulent få et stort selvstændigt ansvar, masser af afveksling i såvel opgaver som jobindhold og ikke mindst en bred kontaktflade til vores samarbejdspartnere, kollegaer og eksterne virksomheder. Spændvidden i opgaverne er stor, men din primære opgave vil være at yde støtte til borgere under beskæftigelsesloven samt serviceloven.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af

  • Coache og motivere socialt udsatte borgere hen mod en selvforsørgende tilværelse.
  • Opsøge private såvel som offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker/løntilskud og ordinære jobs.
  • Deltagelse ved forvaltningsmøder samt praktik- og jobsamtaler.
S/I FGU VestegnenVærkstedslærer til køkken

S/I FGU Vestegnen, Albertslund

FGU Vestegnen søger engageret PGU-lærer til vores køkkenlinje i Albertslund

Vi søger en lærer, som først og fremmest skal være ansvarlig for udbygningen og udvikling af vores køkkenlinje på vores afdeling i Albertslund. Vi ønsker at være en attraktiv uddannelsesinstitution for vores elever, og derfor søger vi den helt rigtige medarbejder, som sammen med os kan skabe et køkken og et værtskab, der emmer af madglæde og imødekommenhed.

Opgaver:

  • Du står i spidsen for at udvikle en madprofil for skolen, som er sund og afvekslende
  • Du har ansvaret for sammen med eleverne at fremstille den daglige produktion af velsmagende mad og yde en imødekommende servering, kendetegnet ved sans for værtskabet
Favrskov KommuneKoordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb

Favrskov Kommune

Koordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb i Jobcenter Favrskov

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement og kvalitet er i centrum? Og vil du gerne være et sted, hvor din indsats gør en forskel hver dag? Så har vi brug for dig i Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Favrskov. Da en af vores kolleger har fået nyt job i organisationen, har vi en ledig stilling i vores jobafklaringsteam pr. 1. august 2021.

Sygedagpengeafdelingens kerneopgave er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Centrale begreber i vores indsats er arbejdsfastholdelse, vurdering af uarbejdsdygtighed, afklaring af arbejdsevne, rådgivning og vejledning samt koordinering af indsatsen mellem de relevante parter i et sygedagpenge- og jobafklaringsforløb.

Favrskov KommuneFastholdelseskonsulent søges til Jobcenter Favrskov

Favrskov Kommune, Hadsten

Brænder du for at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet?

Da en af vores rutinerede fastholdelseskonsulenter har valgt at gå på efterløn, søger Jobcenter Favrskov en fastholdelseskonsulent til fastholdelsesteamet med start den 1. august 2021.

Jobcenter Favrskov oprettede i januar 2016 et fastholdelsesteam, der skal hjælpe borgerne med at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom og samtidig hjælpe virksomhederne til at fastholde medarbejderne. Vi har fokus på en forebyggende og tidlig indsats. Det er vores mål at komme så tidligt som muligt ud på arbejdspladsen. Derfor sigter vi mod at holde den første opfølgningssamtale i trygge rammer på den sygemeldtes arbejdsplads.

Hans Knudsen InstituttetHKI søger undervisere til vores STU i København, Hillerød og Glostrup

Hans Knudsen Instituttet

Har du lyst til at være med i en spændende udvikling, hvor vi har fokus på ungdomsmiljø og gode relationer, fysisk aktivitet, kreativitet og praktiketablering?

Så er du måske en af de nye kolleger med specialpædagogisk/psykologisk baggrund, som vi søger hos HKI til at udvikle og støtte eleverne gennem deres STU og videre vej ud i arbejdslivet - elever, der typisk har psykisk sårbarhed, udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD) og/eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Stillingerne er placeret i vores STU-afdelinger i hhv. København, Hillerød og Glostrup.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

  • Undervisning i faglige fag – kompetencer i matematik og/eller it står højt på vores ønskeseddel
  • Undervisning i personlige og sociale områder, inkl. bo-træning og praktisk undervisning
  • Deltagelse i strukturerede, sociale aktiviteter
Holbæk KommuneResultatorienteret virksomhedskonsulent til Ressourceforløbsteamet – genopslag

Holbæk Kommune

Vi søger en engageret virksomhedskonsulent, som vil være med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Vi søger en kollega, der har viden om udsatte borgere med komplekse problemer udover ledighed og er parat til at arbejde jobrettet med udgangspunkt i borgernes situation og behov.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb over 30 år. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. social- og sundhedsområdet understøttes i udvikling af sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære lønnede timer.

Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger – ofte inkluderende psykisk sårbarhed, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Herning
Jobcenter Herning søger en arbejdsmarkedskonsulent til afdelingen ”forsikrede ledige”.
Herning Kommune, Herning
Jobcenter
Indrykket: 
Jobkonsulent til Ungecenter Kolding - Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.
Kolding Kommune, Kolding
Kolding Kommune
Indrykket: 
Dygtig og resultatorienteret jobformidler til Job- og Virksomhedsservice
Hos Jobcenter Assens søger vi en jobformidler til afdelingen Job- og Virksomhedsservice.
Assens Kommune, Assens
Assens Kommune
Indrykket: 
Teamleder til team Renhold
Opgaven er at lede, udvikle og tage del i et stærkt team på 12-14 medarbejdere, der sikrer veje, vejrabatter, byrum, off.toiletter m.v....
Slagelse Kommune, Slagelse
Jobcenter
Indrykket: 
Teamleder til team Vejdrift
Opgaven er at lede, udvikle og tage del i et stærkt team på 8-10 medarbejdere fordelt på 5-6 mindre arbejdshold/biler/traktorer, som...
Slagelse Kommune, Slagelse
Jobcenter
Indrykket: 
Beskæftigelsesrådgivere søges til Arbejdsmarkedsfastholdelse, Jobcenter Horsens
Brænder du for at være med til at iværksætte en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som understøtter at sygdomsramte vender...
Horsens Kommune, Horsens
Jobcenter
Indrykket: 
3 omsorgs- og pædagogmedhjælpere til jobrotationsvikariat i Fagcenter for Autisme og ADHD – Gennem Bakkerne 23 AB, Vodskov
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.
Gennem Bakkerne 23 A-B, Vodskov
Jobcenter
Indrykket: