82 job matcher din søgning 82 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ballerup KommuneSundhedsfaglige tilkaldevikarer/vikariater til helhedstilbuddet Stokholtbuen

Ballerup Kommune, Herlev

Feriesæsonen er ved at være på trapperne, og vi vil derfor gerne invitere nye kolleger med om bord på rejsen, til at kunne blive Danmarks bedste tilbud til målgruppen. Der er mulighed for tjeneste fordelt på hele døgnet.

Stokholtbuen er et helhedstilbud i rivende udvikling, hvor 36 borgere bor og har deres hverdag. På Stokholtbuen er der både bo-enheder og solistenheder, tilpasset den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Arbejdet byder på intenst og nærværende samvær med borgere, der har omfattende behov for støtte til at opretholde balance i deres nervesystem. Det betyder bl.a. at man som medarbejder skal være god til at være på forkant af situationer, kunne vende utrygskabende situationer til igen at være trygge.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Tolk/Oversætter til Tolkekontoret/job-nr. 625/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 tolk/oversætter til tolkekontoret i Nuuk.

Tolkekontoret hører under Koncern Service. Tolkekontoret er normeret med 9 tolke. Tolkekontoret er et serviceorgan for hele den kommunale administration og underliggende institutioner og er ansvarlig for samtlige oversættelses og tolkeopgaver.

TOLKE/OVERSÆTTER stillingen indeholder skriftlige og mundtlige oversættelsesopgaver, samt dialog- og simultantolkning i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og andre møder arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq både internt og eksternt.

Kommuneqarfik Sermersooq
Odense Kommune

Afdelingsleder til Voksne og Rusmidler

Odense Kommune

Er du lederen, der sammen med dygtige lederkolleger og medarbejdere kan sætte tydelige rammer og retning for en effektfuld indsats i Odense Kommunes stofbehandling?

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder hver dag på at få flere odenseanere i job og uddannelse. For borgere i stofbehandling kan vejen være lang og svær.

Derfor er der en særlig opgave i at arbejde sammen med andre aktører i og udenfor Odense Kommune.

Stillingen omfatter personaleansvar for 24 medarbejdere i Voksne og Rusmidler bestående af socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere.

Odense Kommune
MiljøministerietFuldmægtig til Naturstyrelsen Trekantsområdet

Miljøministeriet, Randbøl

Har du en naturfaglig kandidatuddannelse og kan lide at arbejde med bl.a. økonomi, planlægning og naturprojekter, så har Naturstyrelsen et rigtig spændende job til dig.

Naturstyrelsen Trekantsområdet har adresse på Gjøddinggård i Randbøl, hvor vi er ca. 10 medarbejdere på kontoret og fem i skoven. Enheden forvalter 7.700 ha skov- og naturarealer i Trekantsområdet.

Hovedfokus i den ledige stilling som fuldmægtig er på økonomi, budget, bevillinger, arbejdsprogram og ejendomsadministration, men også på deltagelse som projektleder eller -medarbejder i naturprojekterne. Derudover vil du komme til at indgå i enhedens generelle opgaveportefølje. Det kan f.eks. være, at du kommer til at arbejde med bortforpagtning af græsningsarealer, naturgenopretning eller forskellige forvaltningsopgaver. Du vil blive budgetansvarlig inden for dine egne hovedarbejdsopgaver.

Gem
Grønlands Selvstyre
Kommunikationsmedarbejder

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du ferm til at skrive tekster, der taler til både børn og voksne? Og kan du tilpasse indhold til forskellige medieplatforme på en kreativ og spændende måde? Så er du måske vores nye kommunikationsmedarbejder pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Dit primære funktionsområde bliver at varetage den interne og eksterne kommunikation på biblioteket, men du vil også indgå som en del af Team Oplevelser, som fokuserer på at skabe kulturoplevelser ud fra det skabende og inspirerende læringsrum.

Udover de faste opgaver som kommunikationsmedarbejder, vil du have udlånsvagter i voksen- eller børnebiblioteket. Du vil herigennem få et bredere kendskab til brugerne og herved kunne tilpasse samt udvikle bibliotekets eksterne kommunikationsprofil.

Grønlands Selvstyre
Gem
Forsvaret
Militær tolk ukrainsk februar 2022

Forsvaret

Vil du bruge dine sproglige kompetencer til at gøre en forskel? Som ukrainsk-talende civil-militær tolk kan du blive udsendt til Ukraine, hvor du kan blive stillet overfor alle typer af tolkeopgave, såsom, tolkning af militær træning/uddannelse, mødetolkning eller oversættelser.

Gennem uddannelsen vil du få undervisning, der styrker dine sproglige kvalifikationer og kulturelle viden, så du kan oversætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt. Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner såsom viden om Forsvarets organisation, den daglige tjeneste som soldat, viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer.

Forsvaret
Grønlands Selvstyre
En stilling som tolk og sekretær ved Allorfik Kujalleq

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Allorfik Kujalleq søger en tolk som også kan varetage lettere behandlingsopgaver. Stillingen er på 40 timer ugentligt. Stillingen som tolk indeholder langt overvejende del mundtlige oversættelsesopgaver. Du kan også se frem til et spændende arbejde, når du sammen med dine kolleger løser forskellige og udfordrende opgaver. Som tolk skal du bl.a. at tage godt imod vores brugere og skabe god stemning.

Allorfik Kujalleq tilbyder borgere i Kommune Kujalleq behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser i bygderne, forebyggende opgaver, samt være med forebyggelse i byen i samarbejde med kommunen på projekter. På centret er der p.t. 3 behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Som tolk/behandler skal du bl.a.

 • tolke for medarbejdere
 • behandle henvendelser fra borgere omkring behandling
 • sagsbehandling i forbindelse med visitation af borgere
Grønlands Selvstyre
Dignity – Dansk Institut mod Tortur
Socialrådgiver (genopslag)

Dignity – Dansk Institut mod Tortur, København

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der arbejder med rehabilitering af traumatiserede flygtninge? Og har du lyst til at bidrage til en spændende udvikling med inddragelse af familie og netværk?

Så kan DIGNITY- Dansk Institut Mod Tortur - tilbyde dig en spændende mulighed som socialrådgiver i vores klinik, hvor vi har en ledig fuldtidsstilling. Der er tale om et genopslag, da vi gerne vil udvide vores felt af kandidater til stillingen.

Som socialrådgiver vil dine primære opgaver være, at:

 • indgå i det tværfaglige rehabiliteringsarbejde med torturoverlevere og pårørende herunder fokus på en familieorienteret tilgang
 • bidrage til udadvendte aktiviteter såsom undervisning, formidling og opdyrkning af eksterne samarbejdsmuligheder mv.
 • Have lyst til at bidrage til klinikkens VISO-samarbejde.
Dignity – Dansk Institut mod Tortur
Gem
Digital Interpretations Scandinavia ABEr du freelance-tolk eller har ønske om at blive det?

Digital Interpretations Scandinavia AB

Vi er et moderne tolkebureau, der formidler tolke gennem digitale platforme (website, apps osv.). Vi udfører tolkningsopgaver både på stedet hos kunder, via telefon og video. Vi formidler tolke til den offentlige sektor og private virksomheder.

At være tolk er et sjovt job, men det kræver også, at du har høj integritet, er grundig og kan komme til tider. Er du tolk, eller ønsker du at blive tolk i arbejdsområde: København og Sjælland?

Lige nu søger vi efter mennesker, der taler flydende dansk og blandt andet følgende sprog:

 • Albansk
 • Arabisk
 • Dari
 • Persisk
 • Somali
 • Tigrinya
Administrativ medarbejder søges

Charlottenlund Krisecenter

Har du mod på at gøre en forskel for voldsramte kvinder og deres evt. medfølgende børn?

Stillingen på Charlottenlund Krisecenter, er en stilling, som omfatter flere forskelligartede og spændende opgaver. Du vil indgå i den samlede opgaveløsning på krisecenteret og hermed også have vagter i weekend og/eller aftentimerne, hvor du arbejder med kvinder og børn.

Som administrativ medarbejder vil dine arbejdsfunktioner indebære, at du varetager en lang række opgaver, der omfatter alt lige fra administrative opgaver til pædagogiske vagter og almindelige opgaver i forbindelse med en stor husholdning og hermed bidrage til høj trivsel for kollegaer, beboere og frivillige på krisecenteret.

Tolkdanmark ApSIT- og udviklingskonsulent

Tolkdanmark ApS, Rødovre

Vi søger en IT- og udviklingskonsulent, som kan stå i spidsen for vores forretnings- og IT-strategi.

Som IT- og udviklingskonsulent er det din rolle at drive vores IT-udvikling og understøtte den kommercielle del af virksomheden. Vi ser gerne følgende kvaliteter i dig:

 • Du har en bred teknologisk forståelse og kan begå dig indenfor alle slags IT-systemer.
 • Du har stærke analytiske kompetencer og en stor forståelse for virksomhedsudvikling.
 • Du har gerne erfaring med projektledelse og er ikke tilbageholdende over for flere projekter samtidig.
Vejdirektoratet
Vejdirektoratets Trafikcenter søger to skarpe akademiske medarbejdere, der brænder for data

Vejdirektoratet, København

Trafikcentret søger to nye kollegaer til at styrke vores arbejde med data og digitalisering, som skal sikre sammenhæng mellem datakvalitet og anvendelse både i det operative Trafikcenter og til analyser.

Vejdirektoratet

De to nye stillinger vil ikke være ens, men du vil efter kompetencer og erfaringer komme til at arbejde med:

 • Test af nuværende og nye datakilder. Du skal bl.a. assistere med at vurdere, om data har en kvalitet, så de kan bruges som grundlag for håndtering af hændelser som eksempelvis uheld.
 • At opbygge og drive en struktur til kvalitetsledelse af Trafikcentrets forskelligartede data i hele dataværdikæden. Fra data kommer ind i Trafikcentret til trafikmeldingerne stilles til rådighed for trafikanterne via trafikinfo.dk eller via Vejdirektoratets dataadgangspunkt (NAP) på andre aktørers tjenester og til disse data gemmes til senere analyser.
Vejdirektoratet
NaturstyrelsenFuldmægtig til Naturstyrelsen Sønderjylland

Naturstyrelsen, Gråsten

Har du en naturfaglig kandidatuddannelse og kan lide at arbejde med bl.a. naturprojekter, så har Naturstyrelsen et rigtig spændende job til dig.

Naturstyrelsen Sønderjylland har til huse i Gråsten. Enheden forvalter 10.500 ha skov- og naturarealer fra grænsen og op til nord for Haderslev. Vi arbejder med en meget bred pallette af opgaver, der spænder fra klima-lavbundsprojekter, naturgenopretning og naturpleje, over friluftsliv og naturformidling til forvaltning af urørt skov, skovdrift, ejendomsforvaltning og bygningsvedligeholdelse.

Hovedfokus i stillingen som fuldmægtig er på projektgenerering og opfølgning inden for klima-lavbundsprojekter, forvaltningsplaner og naturpleje. Der ud over vil du komme til at indgå i enhedens generelle opgaveportefølje. Det kan f.eks. være, at du kommer til at arbejde med bortforpagtning af græsningsarealer, naturgenopretning eller forskellige forvaltningsopgaver.

TemponizerSalgschef

Temponizer, Grenaa

Brænder du for kunder og salg? Er din værktøjskasse fyldt op med salgsværktøjer, og har du erfaring med salg til det offentlige marked?

Temponizer er en virksomhed i vækst, og vi leder efter en ambitiøs kollega til at stå i spidsen for en stor satsning rettet mod kommuner og regioner, der vil forbedre og effektivisere bestilling af vikarer og tolke for både bestillere og vikarbureauer. Vi har udviklet en unik e-handelsplatform til udbud af tjenesteydelser i det offentlige, og det bliver din opgave at sælge den.Vi oplever allerede stor interesse, så det er bare med at kridte skoene!

Med reference til virksomhedens direktør får du ansvar for salg til det offentlige marked, og dine opgaver bliver at

 • Sælge Temponizer Tjenesteydelser til kommuner og regioner
 • Sikre mersalg af øvrige Temponizer ydelser
 • Etablere en solid pipeline af mulige kunder
Temponizer
Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistent til tværfaglige personalegruppe

Ballerup Kommune

Vi søger på vegne af vores tværfaglige sammensatte personalegruppe samt husets fantastiske og unikke borgere en nysgerrig og fagligt velfunderet social og sundhedsassistent, gerne nyuddannet, der har lyst til at komme med på rejsen til at blive Danmarks bedste helhedstilbud inden for vores målgruppe. Er det dig?

Du vil blive en del af et tværfagligt hus i rivende udvikling, hvor alle arbejder ud fra vores definerede kerneopgave med fokus på, hvordan vi som ressourcepersoner fagligt og personligt kan bidrage til at understøtte den enkelte borgers liv.

”Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren”.

Ballerup KommuneGENOPSLAG - nysgerrig og fagligt velfunderet kollega til helhedstilbud

Ballerup Kommune, Herlev

Vi søger på vegne af vores tværfaglige sammensatte personalegruppe samt husets fantastiske og unikke borgere en nysgerrig og fagligt velfunderet kollega, der har lyst til at komme med på rejsen til at blive Danmarks bedste helhedstilbud inden for vores målgruppe. Er det dig?

Arbejdet byder på intenst og nærværende samvær med borgerne, der har omfattende behov for støtte til at opretholde balance i deres nervesystem. Det betyder bl.a. at man som medarbejder skal være god til at være på forkant af situationer, eller være villig til at lære, at kunne vende utrygskabende situationer til igen at være trygge.

Vi forestiller os, at du kan være nyuddannet socialpædagog, PAU, Ergoterapeut/psykomotoriskterapeut, omsorgsmedhjælper, eller at du på anden vis har relevante kompetencer og/eller kvalifikationer, som du vil kunne sætte i spil, sammen med os.

People ExecutiveProcess, Development and Master Data Specialist

People Executive søger for JYSK i Brabrand

Evner du at forstå processerne inden for indkøbsområdet og omsætte dem til konkrete it-løsninger? Har du arbejdet med master data i SAP? Og kan du omsætte forretnings- og brugerbehov til optimal it-understøttelse som bindeled mellem forretningen og it-udvikling? Så er du den, vi leder efter til JYSK.

Dit primære ansvarsområde bliver at være afdelingens primære støtte til franchiseorganisationen i JYSK, men du vil også bidrage til den generelle it-udvikling inden for det samlede indkøbsområde i JYSK i samarbejde med dine kolleger.

Gem
Spændende fast lægesekretærstilling i Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus ledig til besættelse pr. 1. december 2021 ell...
Region Syddanmark Det sker meget sjældent, at vi kan tilbyde en fast stilling på 34-37 timer som lægesekretær i vores Børne- og Ungeafdeling, men det er nu, at muligheden byder sig.
Region Syddanmark, Kolding
Region Syddanmark
Indrykket:
Gem
En stilling som læge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital (reservelæge/afdelingslæge/overlæge efter kvalifikationer)
Region Syddanmark En stilling som læge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig...
Region Syddanmark, Odense
Region Syddanmark
Indrykket:
Gem
Sygeplejersker til Nuuk/Paamiut
Er du til vandre- og langrendsture i dejlige omgivelser?
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik Sulisoqarnermik allaffeqarfik / Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Nuuk, Paamiut
Jobcenter
Indrykket: