209 job matcher din søgning 209 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 209 resultater.
Nordfyns Kommune
Centersygeplejerske til Plejecenter Vesterbo, Søndersø - fast stilling

Nordfyns Kommune

Vil du som sygeplejerske være med til at sikre kontinuiteten og kvaliteten i sygeplejeopgaverne på plejecenteret, og indgå i et konstruktivt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores tværfaglige medarbejderteam på Plejecenter Vesterbo i Søndersø.

Med udgangspunkt i personcentreret omsorg skabes sammen med plejepersonalet rammerne for et værdigt ældreliv, hvor du som centersygeplejerske er tovholder for at beboernes behov for kompleks sygepleje imødekommes.

Plejecenter Vesterbo er plejeboliger bygget ud fra leve-bo-miljø tanken i huse af 10-12 boliger med fællesarealer. Der er 74 lejligheder fordelt i 3 teams. Vi arbejder tværfagligt og der er udover SSH og SSA tilknyttet pædagog, centersygeplejersker, ergoterapeuter, køkkenmedarbejdere og vi har et godt samarbejde med de praktiserende læger.

Esbjerg Kommune
Tryghedsskaber til Plejehjemmet Fovrfeld (Social- og sundhedsassistent)

Esbjerg Kommune

Kan du være med til at skabe et trygt hjem for vores beboere?

Vi har en flok fantastiske beboere og pårørende, som vi gerne vil skabe en tryg hverdag for. Vores mål er, at plejehjemmet føles som et hjem for beboerne. For at opnå dette, er samarbejde og kollegial sparring afgørende.

Så er du dygtig, til at kommunikere og samarbejde med borgere, pårørende og kolleger? have overblik over arbejdsopgaver – også når det går stærkt? …og er du uddannet SSA? SÅ er det lige dig, som vi står og mangler.

Dine arbejdsopgaver vil eksempelvis være:

 • Ansvarlig for delegerede sundheds- og sygeplejeindsatser/terapeutindsatser hos borgerne, herunder mål, handling, evaluering og justering.
 • Observere og identificere symptomer ved de almindeligste forekommende somatiske og psykiatriske lidelser.
Esbjerg Kommune
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt ved Plejehjemmet Tjæreborg

Esbjerg Kommune

Tjæreborg Plejehjem søger en social- og sundhedsassistent i aftenvagt!

Da vores faste SSA har valgt nye udfordringer, søger vi en SSA i aftenvagt med gennemsnitlig 24,5 timer pr. uge. Stillingen er ledig fra 1. november 2020 og kan tiltrædes efter aftale. Har du lyst til at arbejde på et lille hyggeligt plejehjem, så kom til Tjæreborg.

Vi er et plejehjem med plads til 35 beboere fordelt i 4 afdelinger. Vi har fokus på hverdagslivet og beboerindflydelse. Vi er godt forankrede i lokalmiljøet og har et rigtig godt samarbejde med de frivillige med stor opbakning til arrangementer.

Vi er en arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden med at skabe et højt kvalitetsniveau, og vi vil forsat udvikle os. Humor, loyalitet og fleksibilitet vægter vi højt som et led til at have et godt arbejdsmiljø.

Bofællesskaberne Inge og Sofie MarieEn sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent på 32 timer ugentligt til barselsvikariat i perioden 01-12-20 til 01-04-22

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie, Ringsted

”Vil du være en del af et dynamisk bofællesskab, hvor høj faglighed og medborgerskab vægtes højt?”

Vi er et selvejende bofællesskab for mennesker med autisme samt udviklingshæmmede med synshandicap under Fonden Mariehjemmene.

Vi søger:

 • Du er sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent – gerne med kendskab til målgruppen udviklingshæmning og autisme.
 • Du må gerne have neuropædagogisk erfaring eller uddannelse.
 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider med en til to rådighedsvagter om natten.
Fredensborg Kommune
Lindegården søger en "Natterav" og en "Dagspætte" - altså 2 kompetente pædagoger

Fredensborg Kommune

Vi har 2 ledige stillinger, begge pædagogisk uddannede eller evt. anden relevant uddannelse (fx SSA, ergo- eller fysioterapeut eller lignende) til vores botilbud. Den ene stilling er på 25 timer ugentlig, hovedsagelig natte- og weekendvagter. Den anden stilling er på 30 timer ugentlig til dag-, aften- og weekendvagter (hver 2. weekend). Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Målgruppen i botilbuddet er voksne udviklingshæmmede med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne i de aktuelle afdelinger varierer i alder, sprog og mobilitet, men fælles for alle borgere er, at de – næsten altid – har godt humør og er livsbekræftende at arbejde med. Det er et pædagogisk botilbud, hvor vi grundlæggende arbejder med sanseintegration, sansestimulation og sundhedspædagogik med udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang, samt KvaliKomBos referenceramme.

LindevangSSA til bostøttefunktion

Lindevang, Helsingør

Vi søger en social- og sundhedsassistent som bostøtte på det velfungerende og anerkendte socialpsykiatriske botilbud Lindevang i Helsingør. Det er vigtigt for os, at du er fagligt kompetent, omstillingsparat og klar til at have medindflydelse på Lindevangs positive udvikling. På Lindevang er faglighed, trivsel samt personale- og beboerinddragelse i højsædet.

Dette er et job for dig, der kan lide at samarbejde med borgere om individuelle ønsker for et godt hverdagsliv. Samarbejdet kan bestå i at yde praktisk hjælp, støtte og vejledning i dagligdagen med udgangspunkt i recovery-tilgangen. Vi arbejder ud fra en bred vifte af faglige metoder. Du indgår i tværfagligt netværk omkring borgeren, hvor du med din baggrund har et særligt fokus på at støtte op om det sundhedsfaglige.

Lolland Kommune
Social- og sundhedsassistenter til Team Vikar

Lolland Kommune, Nakskov

Nu har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, hvor du med omsorg, nærvær og pleje kommer til at have en afgørende betydning for de mennesker i Lolland Kommune, der er visiteret til hjælp af Ældre & Sundhed.

Som udekørende social- og sundhedsassistent er din arbejdsplads i borgernes hjem, og du vil derfor opleve stor afveksling fra dag til dag. Den ene dag skal du måske arbejde med sårpleje og medicindispensering. Den anden dag skal du måske foretage palliativ smertelindrende behandling til en borger. Du skal derfor kunne trives med at møde nye mennesker, arbejde selvstændigt og have skiftende opgaver.

Næstved Lægehus I/SKonsultationssygeplejerske

Næstved Lægehus I/S

Vi søger en serviceminded, udadvendt og energisk sygeplejerske, som er glad for at møde mange mennesker i løbet af en arbejdsdag.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt med patienterne samt indgå i et konstruktivt samarbejde med læger og det øvrige personale.

Dine vekslende arbejdsopgaver vil primært være:

 • Visitation per telefon i tidsrummet 8-12
 • Besvarelse af elektroniske henvendelser
 • Kroniker- og ældreomsorg både konsultationer og ude hos patienterne

samt andre opgaver som måtte have din særlige interesse.

Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever til start februar 2021

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren?

Så har du nu mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du kan glæde dig til et udfordrende job med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation.

Vi har i Solrød Kommune fokus på et godt læringsmiljø og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafé hvor du én gang ugentligt får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Egedal Kommune
Plejecenter Porsebakken søger SSA til dagvagt

Egedal Kommune, Smørum

48 ældre mennesker bor her på det skønne plejecenter Porsebakken i Smørum. Der er marker, hestefolde og landlig idyl så langt øjet rækker, og vi glæder os til at byde velkommen til nye ansigter i personalegruppen.

Som social- og sundhedsassistent i dagvagt, samarbejder du tæt med et stærkt hold af dygtige kollegaer for at sikre, at beboerne har en høj grad af livskvalitet og glæde i hverdagen. Vi har særligt fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter de beboere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at beboeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

Egedal Kommune
Jobindex A/S
Praksispersonale til lægehus på Frederiksberg

Jobindex A/S søger for Rialtoklinikken I/S

Vi kan tilbyde ansættelse i et moderne og dynamisk lægehus som del af et team af glade og engagerede medarbejdere. Med en alsidig og travl hverdag, hvor arbejdsglæde og godt socialt arbejdsmiljø vægtes højt.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i funktioner i sekretariatet med telefonvisitation og modtagelse af patienter ved skranken, varetagelse af receptfornyelser og tidsbestilling og forskellige administrative og organisatoriske opgaver som bestilling af varer, opdatering af hjemmeside, ansvar for kalender samt i mindre omfang kliniske opgaver som blodprøvetagning, ekg, vaccination/injektion, suturfjernelse, undersøgelse af urinprøve m.m. Der er også praktiske arbejdsopgaver som sterilisering af instrumenter.

Jobindex A/S
Gribskov Kommune
SOSU-assistenter til Gribskov Helhedspleje

Gribskov Kommune

Vi søger kollegaer både til fast dagvagt og fast aftenvagt.

Vil du være en del af en helhedspleje med høj faglighed, i en rivende udvikling, og har højt til loftet og god plads til nye idéer? Her får du en unik mulighed for at blive en del af det faglige stærke hold og medvirke til den fremtidige helhedspleje i Gribskov Kommune.

Gribskov Helhedspleje har til huse på 3 lokationer, i Græsted, i Helsinge og i Gilleleje, men du vil høre til én gruppe.

Du bliver en del af en ny gruppe bestående af SSH’ere, SSA’ere og sygeplejersker, som samarbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling. Vi vægter faglig sparring og triage højt. Der vil være grundig introduktion i opstarten.

Gribskov Kommune
Halsnæs KommuneHalsnæs Kommunes Midlertidige døgnpladser søger sygeplejerske 30-37 timer om ugen, primært i dagvagt, med hver 3. weekend

Halsnæs Kommune, Hundested

Brænder du for at løfte de sygeplejefaglige opgaver og sikre helhedsplejen i komplekse borgerforløb, så er det dig vi ønsker som vores nye kollega.

Du vil blive en del, af et tværfagligt team, og skal være med til at sikre høj faglighed i triagering, koordinering og sektorovergangene. Vi arbejder både med planlagt forløb, men modtager også akutborgere hele døgnet. Dette giver en udfordrende og spændende arbejdsdag, hvor man skal være omstillingsparat og kunne tænke hurtige løsninger ind i sygeplejen.

Vi arbejder ud fra kommunens værdier: helhed, mulighed og redelighed. Der lægges stor vægt på at skabe tryghed, trivsel og livsglæde hos borgerne, og forløbene tilrettelægges ud fra borgers værdier og selvbestemmelsesret.

Halsnæs KommuneHalsnæs Kommunes Midlertidige døgnpladser søger SSA 30-37 timer om ugen, med mulighed for både dag- og aftenvagt, med vagt hver 3. weekend

Halsnæs Kommune, Hundested

Brænder du for at være en del af de komplekse sygeplejefaglige borgerforløb, hvor opgaverne løses i et tæt tværfaglig samarbejde, så er det dig, vi søger som vores nye kollega.

Du vil blive en del af et team, som arbejder med både planlagte forløb og tager imod akutborgere hele døgnet. Du skal derfor være klar på en udfordrende og varierende arbejdsdag, med fokus på høj faglighed, hvor triagering, koordinering og et godt overblik spiller en stor rolle.

Vi tilbyder:

 • Individuelt introduktionsprogram tilrettelagt ud fra dine kompetencer – så søg gerne selv om du er nyuddannet.
 • Tværfagligt samarbejde med bl.a. farmakonom, udviklingssygeplejerske, terapeuter og ernæringsassistent.
 • Et spændende job, med stor selvstændighed og mulighed for udvikling af kompetencer.
Lolland Kommune
Social- og sundhedshjælperelever

Lolland Kommune, Maribo

Hvis du vil uddanne dig indenfor et sundhedsfag, hvor du arbejder med mennesker med fysiske og sociale vanskeligheder, så er erhvervsuddannelsen som social- og sundhedshjælper noget for dig.

Du vil blive uddannet til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for personlig og praktisk hjælp i eget hjem eller på et plejecenter.

I øjeblikket søger Lolland Kommune social- og sundhedshjælperelever til følgende to hold:

 • SSH Februar 21 – uddannelsesstart d. 01.02.21
 • SSH April 21 – uddannelsesstart d. 19.04.21
Solrød KommuneSSA i nattevagtsteam på Rehabiliteringsafdeling

Solrød Kommune

Da vores dygtige nattevagt-kollega er nødt til at rykke i dagvagt, søger vi snarest muligt en social- og sundhedsassistent til at varetage nattevagter i lige uger.

Solrød Kommunes Rehabiliteringsafdeling er en selvstændig del af Plejecenter Christians Have og har 24 sengepladser. Pladserne optages primært af borgere udskrevet fra hospital men også af borgere, der i hjemmet har tabt funktionsniveau og har brug for genoptræning i en kortere periode.

Vi modtager således en bred vifte af borgere; borgere med komplekst indlæggelsesforløb i enten kirurgisk eller medicinsk regi, som har behov for massiv sygepleje og borgere med en genoptræningsplan. Fra hjemmet kan vi også modtage demente borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning, eller borgere med behov for terminal pleje.

Sankt Lukas StiftelsenEr du vores nye SSA-kollega med energi og et godt humør?

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Plejecentret Lindely søger en SSA-dagvagt på 35 timer med weekendvagt hver 4. weekend, hvor funktionen i weekenden er som ansvarshavende for hele plejehjemmet og ikke en del af plejen. Du er i et godt team sammen med afdelingsleder og gruppeleder, som fagligt vil kunne sparre med dig.

Plejecentret Lindely har 66 permanente plejeboliger og 8 aflastningspladser. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere ser beboerne som de mennesker, de er, og at medarbejderne er med til at gøre livet på plejehjemmet rummeligt, omsorgsfuldt, hyggeligt og rart for beboerne. Vi lægger stor vægt på, at der er høj faglighed i plejen, at der er styr på medicin, hygiejne og dokumentation. I Gentofte Kommune dokumenteres der i Nexus.

Hartmanns A/SFast sundhedsfaglig plejer søges til pasning af kvinde i Odsherred

Hartmanns A/S søger for Psykiatri Plus

Psykiatri Plus består af et stort team af sundhedsfaglige personer, der støtter op om nogle af Danmarks mest sårbare borgere, typisk i private hjem. Til en specialopgave i Odsherred søger vi lige nu dig, der søger faste rammer, har sundhedsfaglig erfaring samt trives med ansvar og kan handle professionelt og kompetent, også i pressede situationer. Helt specifik skal vi bruge din hjælp til at indgå i et team til pasning af denne borger.

Borger er 61 år og haft en stressbelastning så voldsom, at det har haft psykosomatiske følger. Hun er ikke endeligt diagnostiseret, men hendes tilstand omtales p.t. som polyneuropati, da mange af kroppens nerver ikke fungerer, som de skal. Borger er tracheostomeret UDEN invasiv respirator behandling og hun sidder i kørestol og får fuld personlig pleje.

Hartmanns A/SFast sundhedsfaglig plejer søges til pasning af ung mand i Munkebo på Fyn

Hartmanns A/S søger for Psykiatri Plus

Til Psykiatri Plus, søger vi en stabil ildsjæl, der har lyst, overskud og evner til at gøre en positiv forskel inden for psykiatrien og helt konkret kan indgå i et fast team til pasning af en ung mand sidst i 20´erne, som efter en bilulykke har pådraget sig rygmarvsskade, der har gjort ham lam fra halsen og ned.

Borger bor i eget hjem og har brug for hjælp til alt hele døgnet og året rundt. Han har tracheostomi og er permanent bruger af hjemmerespirator. Derudover har han ADHD og OCD.

Borger skal have fuld hjælp til personlig pleje, af- og påklædning, forflytninger med lift og vendinger i sengen, anretning og opvask samt hjælp til at spise og drikke i løbet af døgnet. Hjælp til tøjvask en gang om ugen og hjælp til rengøringsopgaver i de rum, der benyttes i det daglige. Borger har brug for hvile i løbet af dagen, og sover sporadisk, men ikke længe ad gangen.

Hartmanns A/SFast sundhedsfaglig hjælper søges til pasning af ung mand i Vejle

Hartmanns A/S søger for Psykiatri Plus

Vil du hjælpe Psykiatri Plus med at støtte op om nogle af Danmarks mest sårbare borgere -og har du sundhedsfaglig erfaring samt trives med ansvar og kan handle professionelt og kompetent, også i pressede situationer, så er det måske dig, vi søger:

Borger er i 30´erne, og er efter en bilulykke blevet lam i hele kroppen og sidder i elektrisk kørestol. Han har tracheostomi, ADHD og et aktivt misbrug af hash. Han bor i egen lejlighed på et plejecenter, og har døgnbemanding som fordeles på 12-timers vagter. Plejepersonalet på plejehjemmet udfører den personlige pleje.

Vi søger dig, der har en naturlig rummelighed over for borgerens skiftende behov, samtidig med at du formår at navigere indenfor aftalte rammer og forholde dig professionelt til kerneopgaven.