366 job matcher din søgning 366 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 366 resultater.
Egedal Kommune
Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter (EKBA), søger vikarer til Det særlige tilbud Bakkebo, Carl Hansens Alle 1-15, 3650 Ølstykke

Egedal Kommune

Afdeling Søvænge er en afdeling under bo- og aktivitetscenteret, hvor det særlige tilbud Bakkebo hører under. Huset rummer 5 lejligheder og desuden er der fælles køkken, opholdsstue og vaskerum.

Målgruppen:
Er for udviklingshæmmede beboere med særlige behov og problematikker, herunder kan der forekomme udadreagerende adfærd. På nuværende tidspunkt bor der 4 mænd og 1 kvinde.

Den pædagogiske tilgang er tilpasset beboernes behov, ressourcer og vanskeligheder. Dagbeskæftigelse er indeholdt, da 3 af beboerne ikke har et tilbud og den kvindelige beboer tager man på arbejde sammen med.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Ufaglærte tilkaldevikarer

Egedal Kommune, Veksø

EKBA er et bo- og aktivitetscenter der er et socialpædagogisk tilbud for voksne udviklingshæmmede § 108- og § 104-tilbud.

Vi søger ufaglærte tilkaldevikarer til vores botilbud på Skelhøj, Team 2 som ligger i Veksø.

I Team 2 bor der 7 borgere, 4 kvinder og 3 mænd i alderen fra 24 til 85 år. Kendetegnet for borgerne er, at de har brug for megen hjælp i deres dagligdag. Alt fra guidning ved personlig pleje til fysisk hjælp ved badning og bleskift. De fleste af borgerne er mobile og har et aktivt sprog.

Vi søger vikarer som brænder for arbejdet, og som gennem en høj grad af motivation, initiativer og vedholdenhed i arbejdet er med til, sammen med kollegaer og borgere, at skabe relationer og styrke borgernes selvværd, så de udvikler sig og deres livskvalitet øges.

Egedal Kommune
Act Vikar & RekrutteringStærk formidler til en stærk forening

Act Vikar & Rekruttering søger for Odsherred Erhvervsforum i Højby

Har du lyst til at være en del af sekretariatet i Odsherred Erhvervsforum?

Her spiller vi hinanden gode, her vægter vi engagement, imødekommenhed og faglig stolthed højt. Kan du se dig selv i det?

Vi søger en glad og dygtig kollega med solide administrative kompetencer og måske kendskab til arbejdet med frivillige. Du skal være med til at understøtte arbejdet for vækst og udvikling i erhvervslivet i Odsherred. Og udgangspunktet er altid vores loyale medlemmer.

Vi har store ambitioner om til stadighed at være en central spiller, både hvad angår videndeling og formidling samt i at understøtte indsatser og initiativer, der fremmer netværk og samarbejde i erhvervslivet i Odsherred.

DAB
Ejendomsassistent - vikar

DAB, Herlev

Herlev almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger to vikarer i seks måneder som ejendomsassistent 37 timer ugentligt, i perioden 1. juli til 31. december 2020, til samdriften med boligafdelingerne Lille Birkholm I & II, Kildegården, Omsorgscentret Hjortespring samt Lille Birkholm Ældreboliger med 824 boliglejemål.

Du vil indgå i et team, som er ansvarlig for at yde en positiv og god service overfor beboerne, og hvor du sammen med dine kolleger vil varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne i samdriften. Du vil få skiftende arbejdssteder mellem afdelingerne.

I dit arbejde skal du

 • Vedligeholde og pleje afdelingernes grønne områder, legepladser samt gang- og kørearealer
 • Sørge for affaldshåndtering og rengøring af øvrige områder
 • Deltage i glatførebekæmpelse og snerydning om vinteren, også udenfor normal arbejdstid
DAB
Takeda Pharma A/S
Medicintekniker til produktionen i Hobro

Takeda Pharma A/S

Takeda søger en vikar i produktion af 6 måneders varighed, evt. mulighed for fastansættelse. Arbejdet vil primært være i vores afvejnings- og granuleringsafdeling, men alt forefaldende vil også kunne forekomme. Arbejdstiden er 37 timer om ugen eksklusiv 30 min. frokostpause.

Jobbet i produktionen består af:

 • Afvejning og granulering til produktion af tabletter i kontrollerede lokaler
 • Klargøring af maskiner og lokaler
 • Proceskontrol under produktionen
Takeda Pharma A/S
Rudersdal KommuneVi søger en uddannet pædagog til Ravneholm Skovbørnehave

Rudersdal Kommune, Holte

Vi er en skovbørnehave beliggende i Holte med Ravnholmskoven i baghaven. Vi har 46 dejlige skovbørn, fordelt på to stuer. Din stilling vil være med de mindste skovbørn, som hedder spirerne. Du vil arbejde med vores ene skovpædagog Katrine samt vores nye studerende Signe.

Vi er i skoven hver dag, hele året og i al slags vejr. Vi elsker årstidernes forskellige muligheder, og vi bruger naturen som vores primære læringsrum.

Vi er et hus med mange traditioner, herlige årstidsfester og engagerede forældre.

Du skal være uddannet pædagog og gerne med interesse for naturen samt arbejdet med børn i naturen. Du skal kunne samarbejde med både kollegaer og forældre, deltage i fester, møder og andet samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.

Randstad A/S
Lønkonsulent med lederpotientiale

Randstad A/S søger for kunde i Herning

På vegne af en større markedsførende produktionsvirksomhed, søger Randstad lige nu en lønkonsulent med lyst til ledelse af et mindre team. Virksomheden er beliggende i Herning-området.

Med reference til regnskabschefen bliver du ansvarlig for lønbogholderiet, herunder, lønafregning, inklusive tidsregistrering for timelønnede medarbejdere og funktionærer. Du er ligeledes ansvarlig for udarbejdelsen af ansættelseskontrakter samt for refusion i forbindelse med barsel, kursus, sygdom m.m. Du afstemmer lønsystemet, finansregnskabet og e-indkomst, fortolker overenskomster og lovgivningen samt indberetter og afregner til myndighederne, ligesom du sikrer, at deadlines bliver overholdt.

Derudover vil du have en rolle som mentor for dine 5 kollegaer i afdelingen, og vil fungere som sparringspartner for afdelingsledere i forbindelse med lønspørgsmål.

Frederikshavn KommuneVikar for dagplejer til Dagtilbudsdistrikt Syd

Frederikshavn Kommune

Vi søger en vikar i Østervrå (inden for bygrænsen) for en af vores dagplejere, mens hun er på uddannelse.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 48 timer ugentligt i perioden 15. oktober 2020 til og med 30. september 2021.

Vi lægger vægt på

 • at Dagplejen er et udviklende sted at være for både børn og personale
 • at du kan skabe tilknytning og sunde relationer
 • at du kan støtte børns udvikling og trivsel

Inden en eventuel ansættelse skal dit hjem godkendes – både inden- og udendørs.

Norlys
Koordinator til teleforretningen

Norlys, Kolding

Trives du med forskelligartede opgaver? Er du den fødte koordinator og har et godt overblik, men samtidig kan nytænke og se optimeringsmuligheder? Trives du med ansvar, og kan du træffe selvstændige beslutninger? Så mangler vi dig som koordinator i vores afdeling!

Din hverdag vil være alsidig, og dine opgaver favner bredt, så du skal trives i en fleksibel hverdag. Du bliver bindeleddet mellem ledere, teknikere og andre afdelinger. Du vil få ansvaret for den daglige kontakt til vores vikarer, samt sikre, at vi bruger de ressourcer, der er til rådighed i afdelingen, bedst muligt.

I din afdeling får du ansvaret for:

 • Skabe overblik over afdelingens opgaver og sikre rette prioritering og koordinering heraf
 • Opfølgning på kundesager for at sikre en god kundeoplevelse
 • Deltagelse på samarbejdsmøder
Norlys
Frederiksberg KommuneFritids-, junior- og ungdomsklubben Filippa søger barselsvikar på 35 timer

Frederiksberg Kommune

Vi er en klub i en ældre charmerende villa på Frederiksberg med 260 medlemmer i fritids- og juniorafdelingen og 110 ungdomsklubmedlemmer. Klubbens børn & unge kommer fortrinsvis fra Skolen ved Søerne. Vi hører organisatorisk set sammen med Skolen Ved Søerne og har samlet set cirka 90 ansatte fordelt på skole, SFO & klub, hvoraf de 12 er ansat i klubben. Klubben ligger i skønne omgivelser med udsigt til Sankt Jørgens sø.

Klubben har en engageret personalegruppe på 12 ansatte, inkl. ledelse, studerende og vikarer. Vi har et godt arbejdsmiljø med fokus på fleksibilitet, kultur og værdier for både medlemmer og personale. Vi lægger vægt på, at klubben skal være et trygt læringsmiljø for medlemmerne og prioriterer at skabe relationer til det enkelte medlem.

Ikast-Brande Kommune
Sommervikarer til Marienlund

Ikast-Brande Kommune

Marienlund er et kommunalt bosted for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Organisationen består af Marienlund, der ligger i Ikast, samt Bellisbo i Nr. Snede.

På Marienlund bor der 35 borgere, fordelt i 5 huse. Derudover er der en aflastningsbolig. Borgerne er i alderen 19 – 74 år, og der er stor spredning i støttebehovet.

Vi søger vikarer, der skal indgå i arbejdet omkring borgerne, i samarbejde med det faste personale. Du må gerne have kendskab til/eller erfaring fra området, men det er ikke en forudsætning. Arbejdet ligger både dag/aften, hverdag og weekend, helligdage og ferier samt sommerferien.

Erfaren VIKAR for konsultationssygeplejerske i indtil 1 år på ca. 35 timer ugentligt

Læge Rikke Jensen, Køge

Ansættelse fra 010920 – ev.t før 200820 i henhold til spl-overenskomst.

Vi er et stort lægehus med tværfaglig sparring - med bl.a. 7 læger og 5 sygeplejersker og 3 sekretærer og 2 laboranter og 1 receptionist.

Det forventes, at vikaren er erfaren indenfor almen praksis og arbejdsopgaverne er som følger:

 • Tlf.visitation
 • Medicinbestilling
 • Tidsbestilling
 • Lab-tider
 • Selvstændige konsultationer vedr. diabetes ptt og KOL-ptt BT-ptt -Vægt-ktr
StudentConsulting Danmark ApSPiccoline/piccolo på 9 t./ugen søges til finansiel virksomhed i Kbh. K

StudentConsulting Danmark ApS søger for kunde

Har du interesse for facility-opgaver og kunne tænke dig at gøre en forskel i en spændende virksomhed i hjertet af København? Så er stillingen som piccoline/piccolo noget for dig.

Til en finansiel virksomhed, søger vi en ekstra medarbejder til deres Facility team. Du skal have lyst til at arbejde selvstændigt og kunne prioritere mellem forskellige arbejdsopgaver løbende.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være:

 • Oprydning i køkkenet samt sørge for at der er fyldt op med kaffe, vand, frugt og grønt m.v.
 • Hente aviser og post
 • Sætte mandagens buket i vase
Randstad A/S
Financial Controller

Randstad A/S søger for Danmarks Nationalbank i København

På vegne af Danmarks Nationalbank søger Randstad en Financial Controller til et barselsvikariat på et år med opstart hurtigst muligt.

Stillingen er forankret i Virksomhedsservice, som bl.a. løser opgaver inden for it, sikkerhed, jura, HR, Facility Management, regnskab, strategi og økonomi. Som Financial Controller bliver du en del af et team i Virksomhedsservice på 4 kollegaer.

Du refererer til chefen for Facility Management, og du bliver blandt andet afdelingens drivende kraft i forhold til at understøtte lederne med stærke analyser, opfølgning på budgetter samt rapportering.

Teknik Bureauet ApSKan du konstruere fremtidens løsninger?

Teknik Bureauet ApS søger for BLUNOX A/S i Vedbæk

Kan du konstruere fremtidens løsninger?

-Blunox A/S søger en maskiningeniør til de banebrydende systemer, der sikrer et bedre og grønnere miljø i hele den maritime branche.

Teknik Bureauet søger til BLUNOX A/S i Vedbæk en ingeniør, der især trives med konstruktion og CAD og måske også kan varetage mindre projektledelse. Du er med på projektteamet fra salg til implementeringen hos kunderne. Du kommer til at arbejde med verdens mest kompakte og energieffektive løsninger til NOx reduktion og er dermed også med til at skabe et bedre og grønnere miljø.

BLUNOX A/S er branchens førende inden for SCR Emission Control Solutions for NOx Reduction. BLUNOX fremstiller BLUNOX SCR-systemer med op til 98% NOx reduktion, der er baseret på den banebrydende Digital Airless Multipoint-teknologi. Systemerne er tilgængelige til marine, offshore, off-highway og stationære applikationer.

Teknik Bureauet ApS
Habitus
Faste vikarer søges til botilbud for borgere med autismespekrum-forstyrrelser i Hurup i Thy

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar?

Habitushuset Sct. Mortensgaard danner rammen for op til 10 menneskers liv. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau. Der er normalt 1:1-normering, som betyder, at vi altid er en pædagog til hver borger i dagtimerne.

Vi arbejder ud fra principperne i low arousal og visuel struktureret pædagogik. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores beboere. Vores mål er at minimere mængden af problemskabende adfærd og dermed maksimere livskvaliteten for vores borgere.

Habitus
Habitus
Faste vikarer søges til at sikre fortsat stabilitet på vores botilbud i Midtjylland

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at holde dit eget nervesystem roligt i en hverdag med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde sammen med kolleger med høj faglighed og erfaring indenfor specialområdet? Har du lyst til at have stor frihed i dit arbejdsliv? Så læs videre.

Vores botilbud i Grenå og Horsens er begge spændende arbejdspladser, hvor vi er optagede af at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for vores borgere. Du bliver en del af en gruppe dedikerede kolleger, som arbejder målrettet på at skabe gode rammer og liv for borgerne.

Habitus
POWERCARE A/S
Økonomiassistent søges til vikar- og rekrutteringsbureau i Aarhus

POWERCARE A/S

Motiveres du af et udfordrende job, hvor tempoet er højt, og hvor dine evner og din økonomiske forståelse i den grad bliver sat på spil? Og har du lyst til at arbejde i en virksomhed, hvor gode resultater bliver skabt i samspil med passionerede kolleger? Så er det måske dig vi søger som vores nye økonomiassistent i en tidsbegrænset stilling.

Vi dækker hver dag vagter på sygehuse i både Danmark og resten af Norden, samt på plejehjem og plejecentre i hele Danmark. Vi har 20 års erfaring i branchen og lever efter devisen “vores kvalitet redder liv".

Med reference til selskabets økonomichef vil dine primære arbejdsopgaver omfatte:

 • Forberede og udarbejde løn til vores vikarer
 • Fakturering til vores danske og udenlandske kunder
 • Bogføre og afstemme selskabets bankkonti, kreditorer og debitorer
POWERCARE A/S
Syddansk Erhvervsskole
Underviser i dansk på erhvervsuddannelser - vikar

Syddansk Erhvervsskole, Odense

Syddansk Erhvervsskole søger fuldtids timelærer til undervisning i dansk og eventuelt engelsk og/eller matematik på erhvervsuddannelser.

Du bliver en del af et team, der udvikler, planlægger og gennemfører grundfagsundervisning på erhvervsuddannelserne i Campus SDE Odense C, hvor vi udbyder erhvervsuddannelserne: automatiktekniker, smed, industritekniker, elektriker, teknisk designer, tømrer, murer, ejendomsservicetekniker, bygningsmaler, sikkerhedsvagt samt VVS- og energiuddannelsen.

Her får du din base med rig lejlighed til dialog med faglærere på de enkelte erhvervsuddannelser, fordi det er vigtigt, at eleverne oplever en god sammenhæng mellem undervisningen i grundfagene og den faglige undervisning, der er knyttet til elevernes brancher.

Habitus
Pædagogisk personale søges til botilbud – vær med til at skabe et godt liv for borgere med autismespektrumforstyrrelser

Habitus, Horsens

Motiveres du af at være med til at præge udviklingen og fagligheden på et nyt botilbud? Vægter du kvalitet og faglig stolthed i en hverdag med komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega.

HabitusHuset Elbækvej er vores nyeste botilbud i Habitus – en stor ejendom på landet, som har plads til 11 borgere inddelt i flere huse på matriklen. Med flere borgere på vej arbejder vi målrettet med at tilpasse indretningen til hver enkelt beboers behov.

Vi har lige nu én borger boende, men vi har flere nye borgere på vej. Som medarbejder hos os, vil du derfor blive en del af et helt nystartet team omkring en ny borger. Sammen skal I etablere de rette fysiske og pædagogiske rammer, og det er derfor vigtigt at din tilgang til mennesker er faglig, nysgerrig og nuanceret.

Habitus