374 job matcher din søgning 374 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 374 resultater.
Egedal Kommune
Balsmoseskolen søger pr. 1. august en inklusionspædagog, der brænder for at arbejde med børn i komplekse læringssituationer

Egedal Kommune, Smørum

Balsmoseskolen er en del af Distriktsskole Smørum, som består af 3 skoleafdelinger. Afdeling Balsmoseskolen er en to-sporet skole med ca. 550 elever samt en ASF-afdeling. På Distriktsskole Smørum arbejder vi med afsæt i et børne- og læringssyn som er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer vægtes højt.

Vores kommende inklusionspædagog bliver en del af et team, som både arbejder ind i vores klasser, almenmiljøet og som også varetager opgaven i vores periodeklasse. Periodeklassen er en intern specialpædagogisk indsats til elever i indskolingen, som i en periode har behov for indsatser af behandlingsmæssig karakter.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Socialrådgiver søges til fast stilling på 30 timer til Det sociale område i Center for Myndighed og Social Service

Egedal Kommune, Ølstykke

Center for Myndighed og Social Service dækker hele det specialiserede område og er organiseret i en myndighedsafdeling og en udførerafdeling. Vi har et tæt og praksisudviklende samarbejde mellem afdelingerne, og vi er en arbejdsplads, der arbejder tværfagligt. Vi har implementeret Egemodellen – Tæt på Tværs (Den svenske Model).

Vi ønsker at tiltrække fagligt dygtige og innovative medarbejdere med lyst og evne til at indgå i en styrket indsats på det sociale område. Vi lægger stor vægt på faglig stolthed både i forhold til sagsbehandlingen og til de socialfaglige løsninger. Vi har brug for en kollega, der både kan være tydelig og professionel i samarbejdet med familierne og i forhold til at indgå i de rammer, vi har i Egedal Kommune.

Egedal Kommune
Dignity – Dansk Institut mod Tortur
PSYKOLOG (BARSELSVIKAR) TIL REHABILITERINGSKLINIKKEN

Dignity – Dansk Institut mod Tortur, København

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge i Danmark? Og er du en dygtig psykolog, som har erfaring med behandling af PTSD og ønsker at blive en del af et stærkt tværfagligt behandlingsfællesskab?

Som psykolog (barselsvikar) i DIGNITY får du et alsidigt og spændende job med mulighed for at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere. Rehabiliteringsarbejdet foregår i et teambaseret, tæt tværfagligt samarbejde med læger, socialrådgivere, fysioterapeuter og psykologer. Du vil være ansvarlig for den psykologfaglige udredning og behandling i et tværfagligt team.

Dignity – Dansk Institut mod Tortur
Adecco.dkEngageret behandlingsansvarlig læge til Brydehuset

Adecco.dk søger for Brydehuset i Ballerup

Brænder du for at gøre en forskel for socialt udsatte og sårbare borgere? Kan du se dig selv arbejde på et rusmiddelbehandlingssted, der er specialiseret inden for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende? I et team, hvor visionen er sociale indsatser bygget på fælles engagement og stort tværfagligt samarbejde? Og hvor din arbejdsuge bliver 30 timer?

Så er det dig som læge, Brydehuset leder efter til deres enhed, der tilbyder behandling med substitutionsmedicin til opioidafhængige patienter samt alkoholbehandling. Rollen omfatter både iværksættelse og monitorering af substitutionsbehandlingen samt udregning og sikring af behandling af ledsagende sygdomme. For størstedelen af patienterne ligger dit behandlingsansvar i udredning, afklaring og behandling af misbrugsproblemer vedr. hash, alkohol og kokain.

ISU - Viden Til Udvikling A/SErfarne og kompetente socialrådgivere

ISU - Viden Til Udvikling A/S

Hos ISU – Viden til Udvikling hjælper vi arbejdsløse borgere rundt om i Danmark med at finde job. Vi arbejder med nogle af jobcenterets opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet og derudover også med organisations-, ledelses- og holdningsudvikling.

Du bliver en del af en ubureaukratisk organisation, hvor vi vægter åbenhed, tillid og sammenhold højt. Vi er stolte af at gøre vores arbejde godt, og vi gør det med højt humør.

Vi søger socialrådgivere som har solid erfaring med og kendskab til myndighedsopgaver indenfor beskæftigelsesområdet.

Solrød KommuneSagsbehandler (familierådgiver)

Solrød Kommune

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) i Solrød Kommune søger en sagsbehandler (familierådgiver) til Familieafsnittet.

Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2020. Den ugentlige arbejdstid er på 32-37 timer i gennemsnit pr. uge efter aftale. Der er tale om en rådgiverstilling, hvor du får i alt 10 rådgiverkollegaer i henholdsvis børn- og ungeteamet og specialteamet.

Arbejdsområdet er inden for serviceloven, herunder:

 • Råd og vejledning til børnefamilier.
 • Vurdering og håndtering af underretninger.
 • Børnefaglige undersøgelser.
Holbæk KommuneFleksjobindsatsen søger virksomhedskonsulent til Jobcenter Holbæk

Holbæk Kommune

Ønsker du at bringe mennesker tættere på job? Er du sælgeren, der kan skabe jobåbninger til borgere med små og store begrænsninger i arbejdsevnen? Og er du den, der samtidig har blik for virksomhedernes behov? Så er det dig, vi leder efter!

Vi søger en virksomhedskonsulent, der skal hjælpe ledige fleksjobborgere med at bestride de ledige stillinger, som du og dine kollegaer hiver hjem. Ligeledes vil din arbejdsopgave være at opsøge og afdække lokale virksomheders behov for ny arbejdskraft. Dine arbejdsopgaver løses i tæt og tillidsfuldt samarbejde med det lokale erhvervsliv og afdelingens øvrige medarbejdere.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • Virksomhedskontakt ifm. praktik og etablering af fleksjob.
 • Opfølgning på ansatte i fleksjob.
 • Lave opsøgende salg hos virksomheder i og omkring Holbæk Kommune.
Nordfyns Kommune
To medarbejdere til Botilbud Psykiatri, Søndersø

Nordfyns Kommune

Botilbud Psykiatri, Søndersø leder efter 2 fagligt velfunderede medarbejdere, hvoraf den ene skal have en sundhedsfaglig baggrund

Vi søger 1 sundhedsfaglig medarbejder på 34 timer + 1 social- eller sundhedsfaglig medarbejder på 30 timer. Begge stillinger med ansættelse fra 1. september 2020.

Botilbud Psykiatri er beliggende centralt i Søndersø og er et visiteret tilbud for borgere i Nordfyns Kommune, der primært har en eller flere psykiske lidelser samt fysiske og sociale problemstillinger af forskellig karakter. Botilbud Psykiatri yder støtte efter ABL § 105 og SEL § 85. Der er tilknyttet 16 boliger til Botilbud Psykiatri. Aktuelt er de 14 boliger udlejet til borgere, der modtager støtte med udgangspunkt i en individuel VUM-udredning. Botilbuddet er aktuelt normeret til 5 medarbejdere.

KFUM's Sociale ArbejdeKøkkenansvarlig til Café Parasollen

KFUM's Sociale Arbejde, Viby J

Vil du skabe værdi for mennesker i socialt udsatte livssituationer?

Den sociale Café Parasollen, Grundtvigsvej 4, 8260 Viby J, søger medarbejder til stillingen som køkkenansvarlig på 30/37 timer.

Café Parasollen er en anderledes café. Vi er en social alkoholfri café, hvis formål er at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Dit ansvarsområde:

 • Du får det daglige praktiske ansvar for køkkenets drift, organisering og udvikling, og det er dit fokusområde
 • Lederfunktion for frivillige og støtte til frivillige i køkkenet
 • Udvikling af café- og køkkenområdet
Kirkens Korshær
Kirkens Korshærs grønlandske værested Naapiffik søger 2 socialfaglige medarbejdere med grønlandske erfaringer

Kirkens Korshær, Aarhus

Naapiffik, som er Kirkens Korshærs tilbud til vores grønlandske brugere i Aarhus, søger 2 medarbejdere. Ud over en socialfaglig baggrund lægger vi vægt på kendskab til Grønland og grønlændere.

Det er to faste stillinger på fuld tid (37t/u). Tiltrædelse 1. august 2020.

Naapiffik er et tilbud, hvor vores grønlandske brugere kan føle sig trygge, hvor de oplever at blive set og at deres kulturelle baggrund bliver respekteret.

I Naapiffik er der jævnligt aktiviteter, der har et grønlandsk kendetegn. Der er sejlture på bugten, grønlandsk præget mad, vægudsmykning med grønlandske motiver, grønlandske traditioner og frem for alt en pædagogisk tilgang, som tager sit udgangspunkt i de problematikker, de grønlandske brugere typisk har.

Hvidovre KommuneFamiliebehandler

Hvidovre Kommune

Brænder du for arbejdet med udsatte børn og familier?
Er du initiativrig, kreativ og fleksibel?
Ønsker du at blive del af et fagligt dynamisk læringsmiljø?
Har du modet til at være sårbar og i tvivl – også sammen med dine kollegaer?
Er du ambitiøs, og kan du stadig blive en bedre familiebehandler?

Så er du måske den nye kollega i vores småbørn- og autismeteam.

Som familiekonsulent i småbørn- og autismeteamet bliver du del af et tværfagligt team med 7 personer og skal varetage både selvstændige og fælles familieforløb henvist på paragraf 52 og 11.3 samt henvisninger fra sundhedsplejen.

Teamets opgaver spænder bredt og udover teamets speciale i førskolebørn samt familier med autisme, varetages almene familiebehandlingsopgaver.

Vordingborg KommuneCenter for Rusmidler søger dygtig og engageret socialrådgiver

Vordingborg Kommune

Vil du, sammen med en gruppe dygtige, dedikerede og fagstolte kollegaer, tilbyde mennesker der har rusmiddelproblematikken helt inde på livet den bedst mulige rådgivning og behandling?

Så læs videre her!

I Center for Rusmidler er vores indsats bundet op på tre fokusområder;

 1. Vi skal nå unge, voksne og pårørende tidligere for at få fat i problemet før det eskalerer eller helt opstår.
 2. Vi skal hele tiden arbejde på at bibeholde, men også udvikle det bedst mulige rådgivnings- og behandlingstilbud til unge, voksne og deres pårørende, der har udfordringer med rusmidler.
 3. Vi skal samarbejde tæt på andre vigtige aktører ud fra en holdning om, at ingen løser rusmiddelopgaven alene.
Børns Vilkår
Børns Vilkår opnormerer og søger bisiddere til vores bisidderordning i hele Danmark

Børns Vilkår, Valby

Børns Vilkår har siden 2008 tilbudt børn og unge en børnefaglig uddannet bisidder, når de skal til samtaler med kommunen eller i Familieretshuset. Børnene får, via Børns Vilkårs bisidderordning, en uvildig og professionel bisidder, som alene har fokus på barnets inddragelse og rettigheder. Bisidderne er fysisk placeret i hele landet.

Vi søger socialrådgivere, der bor i hele landet, og som har kommunal erfaring fra børne- og familieområdet. Stillingen kræver kendskab til kommunal praksis, viden om relevant lovgivning på børneområdet og erfaring i at tale med børn og unge, der lever under belastende forhold.

Dine primære opgaver vil være:

 • Bisidning af børn ved møder i kommunalt regi og i Familieretshuset
 • Skabe tryghed for barnet ved samtaler med myndighed, samt skabe forståelse for sagsforløbet
 • Vejlede om barnets rettigheder
Børns Vilkår
Frederiksberg KommuneGenopslag – Socialrådgiver/socialformidler

Frederiksberg Kommune

For at udvide ansøgerfeltet, har vi valgt at genopslå stillingen som myndighedssagsbehandler til modtagelsen. Endvidere har vi en ledig stilling i vores undersøgelsesteam.

Brænder du for at være med til at skabe en forandring i samarbejde med børn/unge og deres forældre? Så er du måske en af vores nye kollegaer.

Arbejdsopgaverne i undersøgelsesteamet vil primært være:

 • At udarbejde børnefaglige undersøgelser, og du anser det som en kerneopgave
 • At du aktivt arbejder med inddragelse af børnene, de unge, deres forældre og netværket
 • At du samarbejder tæt tværfagligt med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere

Arbejdsopgaverne i modtagelsen vil primært være:

 • Vurdering af alle indkomne underretninger
 • Parthøring af underretninger
 • Træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens (SEL) § 50
Hvidovre KommuneHvidovre Kommune voksenrådgivningen søger 1 socialfaglig medarbejder til at repræsentere socialområdet i kommunens rehabiliteringsteam

Hvidovre Kommune

I Voksenrådgivningen varetager vi sagsbehandling og koordination af den socialfaglige indsats for borgere over 18 år i henhold til Lov om Social Service. Vores målgruppe er voksne borgere med nedsat fysisk og psykiske funktionsevne; herunder handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Vi arbejder primært indenfor servicelovens kapitel 5.

I Voksenrådgivningen er vi 15 socialfaglige rådgivere, to rusmiddelkonsulenter samt to gadeplansmedarbejdere. Vi arbejder i teams, samtidig med at vi hjælper hinanden på tværs. Vi er en blandet personalegruppe, og har det godt med hinanden.

DannerDanners Krisecenter søger frivilligkoordinator

Danner, København

Vi søger en engageret og udadvendt igangsætter til at drifte, koordinere og udvikle frivilligopgaven i Danners krisecenter. Frivillige i Danner løfter en stor faglig opgave for voldsudsatte kvinder og børn, bl.a. gennem rådgivning, vejledning og omsorgsopgaver. Den opgave skal du være med til at støtte, udvikle, kvalificere og skabe mening omkring.

Der stilles store krav til de frivilliges faglige indsats, hvorfor vi vægter at sikre klare og attraktive rammer for kerneopgaven i samarbejdet mellem frivillige og fastansatte meget højt.

Dette indebærer blandt andet, at du som frivilligkoordinator undersøger løbende, hvad der er frivilliges faglige behov, og tilrettelægger en struktureret kompetenceudvikling, således at der sikres faglig kvalitet i opgaveløsningen, og den frivillige føler sig kompetent.

Østjyllands PolitiVil du være politiets nye FOREBYGGER?

Østjyllands Politi, Aarhus, Randers og Greenaa

Har du en stærk interesse for politiets arbejde - og har du lyst til at hjælpe dansk politi med at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i gaderne?

Politiet arbejder løbende på udvikling af sin kerneopgave med at skabe tryghed samt forebygge- og bekæmpe kriminalitet. Som led i Justitsministeriets udspil ”Trygheden tilbage i gaderne – 12 initiativer” ansætter politiet en ny civil medarbejder til forebyggende arbejde i særligt udsatte områder.

Politiets nye forebygger skal medvirke til, at politiet på gadeplan kan få skabt den nødvendige kontakt til både de unge - som enten er kriminalitetstruede eller allerede inddraget i kriminalitet - samt til det omgivende samfund og de ressourcer, som herfra kan sættes ind i kampen mod utryghed.

OASIS – Behandling og rådgivning for flygtningeTo erfarne kliniske psykologer til henholdsvis en fast fuldtidsstilling samt en tidsbegrænset

OASIS – Behandling og rådgivning for flygtninge, København

Oasis – Behandling og rådgivning for flygtninge søger en psykolog til en fastansættelse på 37 timer med tiltrædelse 1.8.2020. Oasis søger endvidere en psykolog til en tidsbegrænset stilling på 37 timer med tiltrædelse 1.8.2020. Ansættelsen er for 14 mdr.

I Oasis arbejder vi i tværfaglige teams bestående af psykologer, psykomotoriske terapeuter/fysioterapeuter og socialrådgivere. Derudover samarbejdes med tolke, lægekonsulenter og administrativt personale. Begge psykologer vil have følgende hovedopgaver:

 • Individuel terapi for voksne, børn og unge
 • Familieterapi og forældresamtaler
 • Metodeudvikling
Frederiksberg KommuneGenopslag – socialrådgiver/socialformidler

Frederiksberg Kommune

For at udvide ansøgerfeltet, har vi valgt at genopslå stillingen som myndighedssagsbehandler til modtagelsen. Endvidere har vi en ledig stilling i vores undersøgelsesteam.

Brænder du for at være med til at skabe en forandring i samarbejde med børn/unge og deres forældre? Så er du måske en af vores nye kollegaer.

Familieafdelingen omfatter i alt ca. 70 medarbejdere, som er organiseret i en modtagelse, undersøgelsesteam, et anbringelsesteam samt distriktsgrupper. Derudover har vi en specialrådgivning.

Børne- og ungeområdet på Frederiksberg har i disse år et stort fokus på at omlægge indsatsen til en tidlig forebyggende og effektiv indsats herunder styrke forebyggelsesindsatsen og udvikle det tværfaglige samarbejde med skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen, interne institutioner mv. og med henblik på at sikre en fælles koordineret indsats.

MUUSMANNLeder til Job og Fastholdelse

MUUSMANN søger for Syddjurs Kommune i Ebeltoft

Vil du med på holdet af engagerede ledere, der sammen med chefen for Erhverv og Beskæftigelse sætter kursen for Syddjurs Kommunes arbejde med at bringe ledige og sygemeldte borgere ind på arbejdsmarkedet?

Job og Fastholdelse har et ambitiøst mål om at udvikle afdelingen, så resultaterne kommer i top, flere borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet og afdelingen overholder sit budget – samtidig med et fast fokus på afdelingens fortsatte gode trivsel. Vil du stå i spidsen for det – så har vi jobbet til dig!

Vi er allerede i fuld gang med en omlægning af indsatsen på området både som led i den nye lovgivning, ved implementering af ”best practice” og gennem en klar og tydelig retning for indsatserne og afdelingens arbejde. Din opgave bliver at gribe disse bolde og videreudvikle det, vi allerede har sat i gang.