240 job matcher din søgning 240 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 240 resultater.
Niels BrockKontorelev med lyst til udfordringer

Niels Brock, København

Er du selvstændig, engageret og nysgerrig? Har du mod på at løse mange varierende opgaver?

Vi søger en kontorelev med speciale i offentlig administration med start den 1. september 2020.

Som elev hos Niels Brock får du en velkoordineret elevuddannelse, og du bliver en del af en stor og spændende organisation med mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Du får selvstændigt ansvar for dine opgaver og vil under hele forløbet have støtte fra den elevansvarlige, den oplæringsansvarlige samt dine kollegaer. Samtidig bliver du en del af Niels Brocks elevteam på 4 elever.

Som kontorelev med speciale i offentlig administration får du en alsidig uddannelse, hvor du typisk kommer i to af vores afdelinger. Du løser blandt andet opgaver inden for elevadministration, sagsbehandling samt kundebetjening såvel telefonisk som ved direkte henvendelse.

NCC Danmark
Praktikanter til NCC, Renovering, Storkøbenhavn, Efterår 2020

NCC Danmark

Er du ingeniør- eller konstruktørstuderende, og vil du have et udfordrende og udviklende praktikforløb, hvor du både assisterer dygtige entrepriseledere og driver dine egne projekter?

”Jeg fik en varm velkomst, og mine kolleger er super hjælpsomme. De vil gerne lære fra sig, og de vil hellere end gerne inddrage mig i møder og samtaler. Her er ingen dumme spørgsmål, og du kan være med til stort set alt. Det, synes jeg, er megafedt,” fortæller 28-årige Mikkel, der er konstruktørstuderende og praktikant hos NCC.

NCC Danmark
MT Højgaard A/S
Ingeniør- og konstruktørpraktikanter - Nordatlanten

MT Højgaard A/S

Skal du i praktik til efterårs semestret 2020 – og har du lyst til at blive udsendt til enten Færøerne eller Grønland i 100 arbejdsdage, så læs mere her.

Som praktikant i vores Division Nordatlanten i MT Højgaard A/S vil du blive tilknyttet et af vores spændende projekter enten på Færøerne eller i Grønland. Du vil indgå i byggeteamet, og du vil have din daglige gang på byggepladsen. Du får et indblik i de mange forskellige varierede opgaver, der foregår på en byggeplads, og du vil få ansvar fra første dag.

Dine primære arbejdsopgaver som praktikant bliver:

 • Byggeledelse i forbindelse med vores egenproduktion
 • Planlægning og styring af tid og økonomi
 • Kvalitetsstyring og dokumenthåndtering
SEGES
KOORDINATOR TIL VETERINÆR- & KVALITETSFORHOLD

SEGES, København

Struktureret og proaktiv koordinator med gåpåmod og overblik

Vi tilbyder et spændende job som koordinator. Du bliver en del af vores fantastiske team på 35 administrative medarbejdere på tværs af organisationen. Hos os er energiniveauet højt, og vi brænder for at levere en god og effektiv support.

Som vores nye koordinator får du primært base på kontoret på Axelborg i afdelingen DANISH. Du skal varetage kundekontakten i behandlingen af forespørgsler fra transportører og producenter i forhold til overholdelse af standarder for smittebeskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed i dansk svineproduktion.

SEGES
Region Hovedstaden
Koordinator til TestCenter Danmark

Region Hovedstaden, Ballerup

Har du en baggrund som fx Katastrofe- og Risikomanager eller tilsvarende praktisk og teoretisk erfaring med koordination af flere lokationers logistik og praktik?

Så har du nu mulighed for at være med til at samle trådene og robustgøre TestCenter Danmarks testtelte i Region Hovedstaden.

Som koordinator er det din opgave at bistå lederen af TestCenter Danmark i Region Hovedstaden. Derudover bistår du også teamlederne for de enkelte testcentre.

Du skal koordinere på tværs af telte, samarbejdspartnere og myndigheder. Du får derfor det koordinerende ansvar for at etablere mere faste lokationer i permanente bygninger eller barakker i tæt samarbejde med Center for Ejendomme og Center for IT, Medico og Telefoni.

Du organiserer de kommende flytninger fra vores midlertidige faciliteter, til faste lokationer i tæt samarbejde med blandt andet teamlederne for de seks testcentre.

Region Hovedstaden
Nordic Waterproofing A/S
Laborantelev

Nordic Waterproofing A/S, Vejen

Nordic Waterproofing A/S er en af Nordens ledende leverandører af fugtbeskyttelse til byggerier, og på fabrikken i Vejen producerer vi tagpap. Produktionen af tagpap kvalitetssikres af vores laboratorie, hvor du vil få din daglige gang.

I laboratoriet vil du indgå i et dedikeret og fagligt stærkt team på 5 personer, der primært analyserer råvarer og færdigvarer, deriblandt registrering og behandling af analyseresultater, som indgår i dokumentationen for overholdelse af krav til CE-mærkning samt produktoptimering. Desuden vil du komme til at deltage i forsøgs- og udviklingsprojekter.

Som elev kommer du til at arbejde med bl.a.:

 • Trækstyrker/Sømrivestyrker
 • Skridningstest
 • Kuldeegenskaber
Nordic Waterproofing A/S
Erhvervsakademi Aarhus
2 undervisere til miljøteknologi og fødevareteknologi

Erhvervsakademi Aarhus, Viby J

Erhvervsakademi Aarhus søger to undervisere til vores videregående uddannelser inden for miljøteknologi og fødevareteknologi. Der er tale om undervisning inden for områder som fødevaresikkerhed og lovgivning, emballage og kontaktmaterialer, produktions- og anlægsforståelse, kvalitetsstyring, fermentering og brygning og produktionsteknologi.

Desuden emnerne jordforurening, drikkevand og drikkevandsmagasiner, miljøforvaltning, miljøledelse/ledelsessystemer, miljøgodkendelser, affaldshåndtering og genanvendelse, miljøkemi, analytisk kemi og fysisk kemi og organisationsteori og økonomi. Udviklingsarbejde er i mindre omfang en del af jobbet.

Erhvervsakademi Aarhus
Glad fondenFaglærer til grøn serviceuddannelse

Glad fonden, Esbjerg

Vil du være med til et nyskabende og ambitiøst uddannelsesforsøg?

Glad Fonden søger en faglærer til projektet Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse, som uddanner unge med kognitivt handicap.

Som faglærer skal du i samarbejde elevernes vejleder tage ansvar for, at de unge gennemfører det andet år på en to-årig erhvervsrettet uddannelse indenfor grøn service.

Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesleder til pædagoguddannelsen i Roskilde

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Efter 25 år på Absalon går vores uddannelsesleder på pension. Vi søger derfor dig, der i tæt samarbejde med en kollega, kan tage ansvaret for den største videregående uddannelse i Region Sjælland.

Du bliver leder af et stærkt fagligt fællesskab med engagerede og dedikerede undervisere. Pædagoguddannelsen på Campus Roskilde har høj kvalitet og er i en løbende positiv udvikling.

Du er fagligt stærk og går forrest i et fagligt videnmiljø. Du skal lede uddannelsesnære udviklingsprojekter og bidrage til positive forandringer, der gør pædagoguddannelsen endnu bedre.

Dine arbejdsopgaver

 • Administrative og økonomiske driftsopgaver.
 • Personaleledelse.
 • Faglig ledelse.
Professionshøjskolen Absalon
Fagligt stærke praktikere til administrationsbacheloruddannelsen i Næstved

Professionshøjskolen Absalon, Næstved

Vi søger to nye kolleger til faste stillinger som undervisere på administrationsbacheloruddannelsen i Næstved.

Den ene stilling er på fuld tid, imens vi forventer, at den anden stilling er en deltidsstillingen på omkring 20 timer om ugen. Det nøjagtige timeantal aftales ifm. endelig ansættelse.

Du skal som underviser varetage undervisning på grunduddannelsen og på efter- og videreuddannelsesniveau. Du skal indgå i udviklingsarbejde af administrationsbacheloruddannelsen og vores nye erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration. Der er mulighed for at indgå i forskning.

Solrød KommuneSocial- og sundhedshjælperelever til start november 2020

Solrød Kommune

Vil du være med til at gøre en forskel for andre?

Så har du nu mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du kan glæde dig til et spændende elevforløb, hvor vi har fokus på at skabe et godt og trygt læringsmiljø for dig. Du tager en uddannelse, der kan bruges både på plejecentre og i hjemmeplejen og du er garanteret praktikplads igennem hele uddannelsen.

SOLRØD KOMMUNE TILBYDER:

 • Strukturerede uddannelsesforløb med uddannede praktikvejledere.
 • Ugentlige samtaler med din praktikvejleder.
 • Planlagt fordybelsestid.
Solrød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever til start november 2020

Solrød Kommune

Drømmer du om mere viden og flere kompetencer, så du kan tage et stort ansvar i sundhedssektoren?

Så har du nu mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du kan glæde dig til et udfordrende job med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation. Vi har i Solrød Kommune fokus på et godt læringsmiljø og du vil under hvert praktikforløb få en praktikvejleder, som vil støtte dig til at nå dine praktikmål igennem daglig vejledning, ugentlige samtaler og planlagt fordybelsestid. Vi har også en elevcafe hvor du én gang ugentligt får mulighed for at mødes med andre elever og sammen fordybe jer i faglige emner.

Vordingborg KommuneLærer i dansk som andetsprog

Vordingborg Kommune

Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse søger lærer i dansk som andetsprog

Vi søger en uddannet lærer i dansk som andetsprog, til at undervise 2-3 elever i vores STU. Undervisningen skal være 3 dage om ugen af cirka 1,5-2 timer og i tidsrummet 8.15-14.00. Du vil få ansvaret for undervisning af eleverne samt evaluering og dokumentation af elevernes sproglige udvikling. I det omfang det er nødvendigt, samarbejder du med dine kolleger i det faste team omkring vores STU.

I vores arbejde med eleverne, har vi særligt fokus på udvikling af den unges erhvervskompetencer gennem praktikker og brobygning og, hvis muligt gennemføres elementer af ordinære uddannelsesforløb. Målet er, at den unge opnår selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv samt evt. senere beskæftigelse.

Thorshøjgård
Socialrådgiver/socialfaglig medarbejder til erhvervsafklaring af unge med særlige behov

Thorshøjgård, Ishøj

Thorshøjgårds afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse har valgt at opkvalificere indsatsen omkring afklaring af vores unges arbejdsmarkedskompetencer. Der er derfor i forbindelse med en intern omstrukturering oprettet en ny fuldtidsstilling, der skal varetage arbejdet med at afprøve, beskrive og evaluere vores elevers muligheder på arbejdsmarkedet.

De unge på Thorshøjgård er i alderen 15-30 år. I afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse er hovedparten af de unge i gang med en STU.

Din hverdag kommer til at bestå af både administrativt arbejde i form at dokumentation, herunder udarbejdelse af rapporter, og mere praktisk pædagogisk arbejde i form af støtte til elever i erhvervspraktik, samt samtaler med de unge om deres fremtidsønsker og -muligheder.

Thorshøjgård
Vordingborg KommuneLærer til Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse

Vordingborg Kommune

Vi søger en lærer i en fast stilling på fuld tid, til vores team der arbejder med STU og specialtilbud.
Her har vi samlet 15-20 elever, som vi underviser på små hold og nogle gange individuelt, afhængigt af elevernes behov. Eleverne er i tre målgrupper.

Overordnet for vores faglige undervisning i de almene skolefag står livsmestring gennem arbejdet med ’dagligdagskompetence’ og ’omverdenskompetence’ som to overskrifter. Det betyder at vi arbejder med primært matematik, dansk-, engelsk- og samfundsfaglige kompetencer og færdigheds- og vidensmål.

Når vi arbejder fagligt, er det altid i elevernes zone for nærmeste udvikling og med mål for øje, der gør at både de professionelle og den unge ved, hvor vi er på vej hen. Vi arbejder med, at eleverne kan øve de faglige færdigheder gennem praktikker og praktisk arbejde og med tæt guidning fra de voksne omkring eleven.

Egedal Kommune
Teknisk servicemedarbejder 30 timer og koordinerende servicemedarbejder 37 timer søges til Balsmoseskolen

Egedal Kommune, Smørum

Vi søger 2 nye kollegaer til Balsmoseskolen med start den 1. september 2020 eller snarest muligt. Begge stillinger forudsætter, at du er serviceminded og indstillet på at have mange “bolde i luften”.

Dine arbejdsopgaver er blandt andet:

 • Sikre den daglige orden i værkstedet, depot, kontor og hal
 • Klargøring af møderum, afhentning af forplejning, samt oprydning herefter
 • Bidrage og assistere ifm. større arrangementer, herunder at koordinere med eksterne samarbejdspartnere
 • Håndtere bestillinger og indkøb til centret, herunder inventar og kontorartikler
 • Bestilling af diverse materialer i forbindelse med vores værksted, afhentning af post og pakker samt andet forefaldende arbejde.
Egedal Kommune
VIBORGegnens ErhvervsrådLeder af FN17 Business – Akademi & Inkubation

VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg

Hvis du brænder for at gøre en forskel inden for bæredygtighed og ansvarlighed i dansk erhvervsliv, så er denne nyoprettede stilling som Leder af et FN17-træningscenter i Viborg måske noget for dig.

FN’s 17 Verdensmål danner rammen for den globale udviklingsindsats frem mod 2030. Eksperter forudsiger, at markedet for løsninger til at indfri målene globalt overstiger 70 billioner kr. om året og bidrager til 380 mio. jobs. Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre, som de fremover kommer til at måle sig på.

Opgaven for den kommende leder bliver, i samarbejde med centrets stiftere og medlemmer, at skabe et miljø, hvor virksomheder og iværksættere kan træne deres færdigheder i at implementere Verdensmål i deres strategi og forretningsmodel.

FGU Nordsjælland
Underviser til IT-værksted i Hillerød

FGU Nordsjælland

FGU Nordsjælland søger en underviser med evner og lyst til at opbygge et IT-værksted i Hillerød.

På IT-værkstedet kan der arbejdes med programmering, informationsteknologi, operativsystemer samt netværk og fejlfinding, men eleverne kan også fungere som IT-hjælpere i huset. Hvilken retning værkstedet skal gå, udvikler du i samarbejde med eleverne. Vi sigter mod, gennem det praksisorienterede arbejde, ikke blot at forbedre de unges IT-færdigheder, men også at udvikle deres personlige og sociale kompetencer.

Du vil derfor skulle arbejde med at vejlede og motivere unge inden for ovennævnte fagområder, have eneansvar for 12-14 elever og hjælpe de unge med at løse problemstillinger, der omhandler IT.

FGU Nordsjælland
Professionshøjskolen Absalon
Skarp chefkonsulent til data og analyse

Professionshøjskolen Absalon, Sorø

Vores dygtige kollega har ønsket nye udfordringer, og derfor søger vi en chefkonsulent til vores afdeling Kvalitet.

Du vil som data- og analysekonsulent varetage strategisk vigtige opgaver på Absalon. Opgaver som værdsættes højt, og har stor bevågenhed i organisationen. Du vil komme helt tæt på Absalons strategiske arbejde, og blive en del af vores mission med at levere fremragende uddannelser.

Du vil primært få arbejdsopgaver inden for følgende arbejdsområder:

 • Udarbejde uddannelsesstatistik.
 • Kvalitetssikre og præsentere data i Absalons ledelsesinformationssystem (PowerBI).
 • Udarbejde bestandsprognoser.
 • Opdatere og supportere Absalons undervisningsevalueringssystem.
 • Koordinere med øvrige professionshøjskoler om statistik.
 • Løse ad hoc-opgaver i Kvalitet.
Helsingør KommuneBusiness Intelligence-udvikler til ledelsesinformation i ambitiøs kommune

Helsingør Kommune

Brænder du for at arbejde med data og udarbejde vedkommende ledelsesinformation? Og vil du være med til at videreudvikle de økonomiske og faglige styringsdata i Helsingør Kommune?

Vi har brug for en dygtig kollega i Team BI, der hurtigt kan indgå i arbejdet på lige fod med de andre kolleger i teamet og bidrage til udviklingen af ledelsesinformation. I teamet varetager vi i fællesskab alle dele af arbejdet med ledelsesinformation. Til det anvender vi SAS Institutes produkter - primært DI Studio til databearbejdning og Visual Analytics til rapportudvikling. Derudover har vi også introduceret Power BI til præsentation af fælles kommunale data.

Dine typiske arbejdsopgaver vil bestå i at:

 • være i dialog med ledere og økonomikonsulenter om det løbende behov for ledelsesinformation
 • udtrække og klargøre data fra vores kildesystemer samt bearbejdning af data til rapportbygning.