1.351 job matcher din søgning 1.351 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 1.351 resultater.
Holbæk KommuneAudiologopæd med interesse for læse/skriveteknologi søges

Holbæk Kommune

Ledig projektstilling fra 17. august 2020 til 11. december 2020 hos LæseTek, Kommunikationscenteret, CSU Holbæk.

Er du vores nye dygtige kollega, som brænder for læse-/skriveundervisning og de muligheder, læse-/skriveteknologi skaber for børn og unge i skriftsproglige vanskeligheder?

På LæseTek får vi brug for ekstra personale i efteråret 2020, da vi skal afholde en del intensive læse-/skriveindsatser for ordblinde elever på mellemtrinnet og udskolingen på folkeskolerne i Holbæk Kommune. I den anledning kan du få mulighed for at blive en del af et unikt videncenter på området.

Som projektmedarbejder bliver din primære arbejdsopgave at varetage læse-/skriveindsatser for ordblinde elever med udgangspunkt i LæseTeks eget undervisningsmateriale. Du skal undervise små hold alene og andre gange i samarbejde med en lærer fra en af Holbæks folkeskoler.

Ballerup KommunePædagog søges til barselsvikariat i vuggestue

Ballerup Kommune

Børnehuset Bispevangens vuggestue søger uddannet pædagog til et barselsvikariat pr. 1. juli 2020. Stillingen er på 37 timer.

Bispevangen er en institution i bevægelse. Vi er i gang med en udviklingsproces med fokus på organisering og struktur i den pædagogiske praksis med udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i små og store fællesskaber. Vi skal bl.a. implementere de nye styrkede læreplaner, som er i proces som er påbegyndt i august 2019, og som går på tværs af de 6 børnehuse i distriktet.

Du vil som ansat i Bispevangen være tilknyttet en bestemt børnegruppe, men skal være klar til at tage en tørn i en vilkårlig børnegruppe, når behov opstår. Børnehuset består af 7 grupper – 4 i vuggestuen og 3 i børnehaven. Børnehaven er opdelt med de kommende skolebørn i én gruppe og de øvrige børn er fordelt i to aldersmæssigt ens grupper.

Egedal Kommune
Balsmoseskolen søger pr. 1. august en inklusionspædagog, der brænder for at arbejde med børn i komplekse læringssituationer

Egedal Kommune, Smørum

Balsmoseskolen er en del af Distriktsskole Smørum, som består af 3 skoleafdelinger. Afdeling Balsmoseskolen er en to-sporet skole med ca. 550 elever samt en ASF-afdeling. På Distriktsskole Smørum arbejder vi med afsæt i et børne- og læringssyn som er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor såvel faglige, personlige og sociale kompetencer vægtes højt.

Vores kommende inklusionspædagog bliver en del af et team, som både arbejder ind i vores klasser, almenmiljøet og som også varetager opgaven i vores periodeklasse. Periodeklassen er en intern specialpædagogisk indsats til elever i indskolingen, som i en periode har behov for indsatser af behandlingsmæssig karakter.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Ganløse idræts-SFO søger en pædagog 34 timer ugentligt

Egedal Kommune, Stenløse

Vil du bruge idræt, leg og bevægelse til at skabe trivsel?

Ganløse idræts-SFO søger en pædagog, som brænder for idræt, leg og bevægelse. Stillingen er på 34 timer. Ganløse SFO har 170 børn og 13 ansatte, beliggende på Ganløse skole.

Vi bor i et skønt område med stort idrætsanlæg, skov, vandløb og vandrestier m.m. Der er adgang til idrætshal, badmintonhal, udendørs svømmebassin og teatersal. I 2012 blev vi certificeret idræts-SFO af DGI.

I SFO har vi fokus på trivsel, bevægelse, udeaktiviteter og kreative værksteder. Vi trives godt med at udfordre os selv i dagligdagen, hvor rammen er inkluderende fællesskaber. Der arbejdes med Pædagogisk Analyse og vi har et særdeles godt samarbejde med skolen.

Egedal Kommune
Ballerup KommunePædagog søges til vuggestue

Ballerup Kommune

Distrikt Baltorp er beliggende i Ballerup Midtby og består af 6 børnehuse, hvoraf Bispevangen er det ene. De øvrige børnehuse hedder Kirstinevang, Kornblomsten, Stjernehuset, Grantoften og Askelunden. Hvert børnehus har ansat en eller to pædagogiske ledere til at varetage den daglige ledelse. Derudover er der ansat en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i hele distriktet.

Distriktets pædagogiske praksis afspejler sig i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab”, som tager udgangspunkt i et fælles systemisk og anerkendende børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge samt i visionen ”Dagtilbud med mening”, hvor målsætningerne er at:

 • Alle børn trives og udvikler sig.
 • Leg og læring går nye veje.
 • Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft.
Holbæk KommuneTåstrup Have søger socialpædagog til botilbud

Holbæk Kommune

22 fantastiske beboere og 24 knalddygtige kollegaer søger en sød, anerkendende, engageret og fagligt velfunderet pædagog, der brænder for at skabe livsglæde og livskvalitet for mennesker med udviklingshæmning.

Alle beboerne er mobile, og mange har et verbalt sprog, og flere har tillige forskellige sidediagnoser herunder epilepsi, psykiske lidelser, demens og aldersrelaterede udfordringer. Borgerne har behov for moderat til massiv støtte i hverdagen.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejde inden for det specialiserede voksenområde, hvor du har mulighed for at gøre en forskel
 • Et arbejde med fokus på borgernes selvbestemmelse og inddragelse i tilrettelæggelse af borgerens hverdag
 • At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted
Behandlingsskolerne ApS
Skolevægringskonsulent til Vendepunktet, Nørrebro

Behandlingsskolerne ApS, København

Vil du hjælpe børn og unge med særlige udfordringer godt på vej, så de kan vende tilbage til en meningsfuld hverdag med skolegang? Så kom og bliv en del af Behandlingsskolernes tilbud “Vendepunktet – enhed for skolevægring!”

Vendepunktet er en enhed for elever med skolevægring. Vores elever har typisk en negativ skolehistorik bag sig samt diagnoser med komorbiditet.

Behandlingsskolerne

Formålet med Vendepunktets indsats er at undersøge og behandle elevens rodårsag til skolevægring gennem relationen til eleven.

Vendepunktet har adresse på Heimdalsgade, Nørrebro, men dit arbejde med eleverne foregår på elevens hjemmebane. Vi består af en blandet faggruppe, bestående af psykologer, pædagoger, familiebehandlere og lærere. Den brede vifte af faglighed bidrager til et fagligt udviklende miljø.

Behandlingsskolerne ApS
Idrætten ApSPædagog til fritidshjem i Farum

Idrætten ApS

Søger pædagog 37 timer med ansættelse pr. 1. august 2020

Vi er en stærk og solid personalegruppe, som brænder for fritidshjemspædagogikken. Vi er synlige og nærværende voksne, vi har fokus på relationer og det gode børneliv. Vi er voksne, der gennem nærvær og aktiviteter skaber et sjovt og betydningsfuldt fritidshjemsliv. Vi tilbyder en arbejdsplads med masser af muligheder for en sjov, spændende og alsidig hverdag.

Du vil blive en del af et årgangsteam, hvor du i samarbejde med lærerne, skal sikre en god trivsel og et godt læringsmiljø i klasserummet. Som årgangspædagog har du også ansvar for et kompetence fag samt understøttende undervisning.

Solrød KommunePædagog til Parkbo - børnehaveafdeling 34 t. pr. uge.

Solrød Kommune

Vi søger en dygtig pædagog til vores børnehaveafdeling 34 timer om ugen, men med mulighed for indflydelse på timetallet. Ansættelsen sker til hele huset, men med primær tilknytning til børnehaven

Vi søger en behagelig og teoretisk velfunderet kollega der udstråler god energi og positivitet. Det er vigtigt for os at du virkelig brænder for kerneopgaven og hele den faglige tilgang til det pædagogiske arbejdsfelt.

For stillingen er det en forudsætning at du i det pædagogiske arbejde kan arbejde anerkendende, rart og omsorgsfuldt, over for børn, forældre og kollegaer.

Solrød KommunePædagog – barselsvikar i vuggestuen 30 t. pr. uge pr. 1. sep. 2020

Solrød Kommune

Vi er nu på udkig efter en barselsvikar for en af vores pædagoger, der skal på barsel fra 1. sep. 2020.

Du skal passe ind i vores pædagogiske anerkendende pædagogik, men have mod til at udvikle og reflektere over den pædagogiske praksis i et bredt teamsamarbejde med omsorgsfulde kollegaer, der brænder for at skabe det bedste læringsmiljø for vores 36 vuggestuebørn. Stillingen er på 30 timer om ugen. Ansættelsen sker til hele huset, der er en integreret institution, men med primær tilknytning til vores vuggestue.

Behagelig og teoretisk velfunderet kollega, der udstråler god energi, tror på sin egen pædagogiske viden og evne og tager en positiv tilgang til sine medmennesker. Det er vigtigt for os at finde nogle profiler, der virkelig brænder for kerneopgaven og hele den faglige tilgang til det pædagogiske arbejdsfelt.

Børnecentret TrekantenErgoterapeut/pædagog

Børnecentret Trekanten, Odense

Vi har kun ansat pædagogisk uddannet personale, men vi synes det kunne være spændende at få en ny faggruppe ind i vores team.

Vi søger en kollega som gerne har erfaring med ergoterapi til vores vuggestue, fordi vi gerne vil inspireres og videreudvikle vores fokus på børns kropsbevidsthed, sansemotoriske sundhed samt drage nytte af ergoterapeutens evne til at arbejde målrettet, analyserende og kvalitetsudvikle sin praksis. Du skal indgå på lige fod med dine pædagogiske kollegaer, og har de samme opgaver som dem. Nemlig at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi forventer følgende af vores kommende kollega:

 • Du har en erfaring med børneområdet 0-6 år.
 • Du har lyst og mod til at arbejde med dit fagområde i et stærkt pædagogisk miljø.
 • Du ser det tværfaglige arbejde som en styrkelse af den faglige kvalitet.
Autisme Center VestsjællandLærer til udskolingen på Rosenkilde Skole

Autisme Center Vestsjælland, Slagelse

Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland. Vi har i øjeblikket 120 elever. Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6-18 år. Skolen går fra 0.-10. klasse.

En del af skolens profil er, at vi er en skole, der har stort fokus på udeskoleelementet som en fast del af vores fagforløb. Det vil sige, at i hvert undervisningsforløb foregår dele af forløbet uden for klasserummet. Vi søger en lærer, der kan være med til at understøtte udeskoletanken.

Vi tilbyder et stærkt arbejdsfællesskab og et arbejde, hvor det forventes, at du undrer dig og spørger ind til noget, du måske ikke forstår, og hvor gensidig respekt for elever og kollegaer er essentielt.

Hvidovre KommuneVuggestuepædagog

Hvidovre Kommune

Børnehuset Baunevangen søger 1 pædagog på 32-37 t/u der brænder for vuggestuepædagogik med start 1. august 2020 eller snarest derefter.

Brænder du for at give børn den bedste start på livet? Vil du være med til at bevise hvor betydningsfulde gode normeringer er for børns trivsel og udvikling? Så læs endelig videre her.

Hvidovre Kommune har fået bevilget puljemidler til bl.a. Baunevangen. Formålet med puljen er at styrke kvaliteten i dagtilbuddets indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage (0-2 år). Vi har dermed fået mulighed for at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansættelsen sker på baggrund af bevillingen og i en treårig periode i 2020-2022, såfremt Folketinget tilslutter sig videreførelse af bevillingen på kommende finanslove.

Hvidovre KommuneSpecialpædagog

Hvidovre Kommune

Børnehuset Baunevangen søger pædagog 37 t/u til specialgruppen Hjortene

Børnehuset Baunevangen er en kombineret institution, som er normeret til 160 børn i alderen 0-6 år, heraf 12 specialpædagogiske pladser. Vi er ca. 35 fastansatte i alt. Baunevangen er delt i to børnehaveafdelinger og en vuggestueafdeling. Vi vægter det nære i det store, og har gode fysiske rammer, både ude og inde med mange muligheder for forskellige pædagogiske aktiviteter.

Vi forventer at du:

 • Har stor lyst til at være sammen med børnene, og kan anskue børnenes hverdag ud fra et børneperspektiv.
 • Er initiativrig og igangsættende, og kan planlægge og organisere pædagogiske processer og aktiviteter.
 • Kan arbejde selvstændigt med en mindre gruppe børn og med kollegaer omkring større grupper af børn.
Hørsholm Kommune2 pædagoger søges til Jægerhuset hvor vi har fokus på både skov og sang

Hørsholm Kommune

Har du lyst til at blive en del af et af Hørsholms bedste dagtilbud? Mener du lige som os, at fokus på det hele barn, forældresamarbejde, skov og sang, eventyrlige og inspirerende læringsmiljøer ude som inde er vigtige? Så er dette din chance for nu at blive en aktiv del af et børnehus i udvikling med fuld musik, og en struktur med blandt andet en fast science-skovgruppe.

Den integrerede daginstitution Jægerhuset søger:

 • En science pædagog på 33-36 timer i en fast stilling med start 1/8 -2020 eller snarest muligt derefter.
 • En pædagog på 31-35 timer i en fast stilling med start 16/8 2020 eller snarest muligt derefter.

Jægerhuset har ca. 70 børn i alderen 1-6 år. De yngste er opdelt i to grupper i alderen 0-2 i stueetagen og de 3-5-årige har hele førstesalen.

Hvidovre KommunePædagoger søges til Børneinstitutionen Frydenhøj

Hvidovre Kommune

Vi søger nye pædagoger, da vi har medarbejdere der skal studere og har derfor to ledige stillinger som pædagog i vuggestuegruppe, samt mellemgruppe.

Børneinstitutionen Frydenhøj er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen blev bygget i midten af 1970'erne. Vi er et stort hus med ca. 150 fantastiske børn, fordelt på tre afdelinger. I hver afdeling er der en vuggestuegruppe for børn i alderen ca. 0-2 år, en mellemgruppe for børn i alderen ca. 2-4 år og en storbørnsgruppe for børn i alderen ca. 4-6 år.

Vi er et hus der er fyldt med energi, godt humør og lyst til vores arbejde. Vi har stort fokus på social inklusion, og vi vægter vores faglighed højt. Ligeledes vægter vi et positivt og tæt samarbejde med forældrene omkring deres barns udvikling og trivsel, hvor vi har fokus på at det er forældrenes børn.

Greve KommunePædagog i Børnehaven

Greve Kommune

Damhuset er en visionær institution med store ambitioner og mod på at føre dem ud i livet. Damhuset har sat en stærk udviklingsdagsorden for det pædagogiske område og ønsker at levere en stærk faglig kvalitet.

Vi er en veletableret institution i Greve som ser udvikling og nytænkning som en sund udfordring. Vi tilbyder kompetente kollegaer, masser af udvikling samt mulighed for at præge den pædagogiske udvikling.

Vi søger en pædagog på 32 timer med start den 1. eller 15. august 2020.

I Damhuset arbejder vi på tværs af afdelinger og planlægger den pædagogiske hverdag ud fra de pædagogiske læreplaner og Greve Kommunes Dagtilbudspolitik. Vi arbejder med Marte Meo som fundament og bruger optagelser af medarbejdernes praksis for refleksion på vores P-møder.

Voldumegnens FriskolePædagog til SFO, 30 timer

Voldumegnens Friskole, Hadsten

Voldumegnens Friskole søger 30 timers pædagog til SFO, klub og skole

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads på en mindre friskole med 118 elever fordelt fra 0.-9. klasse. Vores mærkesager er, at vi er en skole med glade børn, der alle kender hinanden, passer på hinanden og kommer hinanden ved på tværs af klassetrin. En skole hvor både børn, forældre og personale prioriterer det sociale ansvar over for hinanden og skolen.

Den primære ansættelse vil være i Fritidsdelen, hvor der både vil være timer i SFO'en og i klubben. I skolen skal du være støtte for en eller flere elever. Der er et tæt og anerkendende samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Hillerød KommuneMedarbejdere til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Hillerød Kommune

Vil du arbejde i et specialiseret miljø med høje krav til din faglige kunnen?

Vi arbejder på Bocentret fokuseret med metodeudvikling og med velfærdsteknologi, for at borgerne kan leve et liv med størst mulig selvbestemmelse og udvikling. Vil du bidrage til det arbejde, og har du en uddannelse inden for det pædagogiske eller ergoterapeutiske felt, så læs videre her.

Følstruphusene i Nødebo danner rammen om 59 borgeres hjem og liv. Borgerne, som har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, bor i egne lejligheder med fælles stue og køkken, og har derfor mulighed for at vælge fællesskabet til og fra. En del af borgerne befinder sig inden for autismespektret; det betyder, at vi tilrettelægger miljøet og dagligdagen med dette for øje. Forudsigelighed, visuel struktureret pædagogik og kommunikation er derfor nøglebegreber for os, ligesom værktøjer som BoardMaker, GoTalkNow og MemoAssist ofte er i brug.

Uldstedet v/ Susanne G HansenDejligt strikkeunivers søger webansvarlig til delt stilling 37 timer

Uldstedet v/ Susanne G Hansen, København og Kgs. Lyngby

Er du vild med garn, elsker at sælge og give god service fra en onlineplatform? Har du lyst til at planlægge salgskampagner sammen med resten af marketingteamet? Har du lyst at udvikle dig inden for webshop og har du mod, nysgerrighed og energi til selv at være din egen drivende kraft?

Du skal passe og udvikle vores webshop lige fra at pakke varerne til at udnytte nye funktioner i shoppen, holde overordnet øje med salget og optimere på både salg og shop.

Din opgave bliver også at være en ekstra hånd i vores fysiske butikker. Det er både en fordel og en nødvendighed, da du her møder de samme kunder, som handler i vores webshop. Du får på den måde indblik i alle varer og strømninger i branchen – som du så omsætter til vores webshop. Hvis du har erfaring med håndtering af SoMe er det en fordel.