331 job matcher din søgning 331 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 331 resultater.
Børnecentret TrekantenErgoterapeut/pædagog

Børnecentret Trekanten, Odense

Vi har kun ansat pædagogisk uddannet personale, men vi synes det kunne være spændende at få en ny faggruppe ind i vores team.

Vi søger en kollega som gerne har erfaring med ergoterapi til vores vuggestue, fordi vi gerne vil inspireres og videreudvikle vores fokus på børns kropsbevidsthed, sansemotoriske sundhed samt drage nytte af ergoterapeutens evne til at arbejde målrettet, analyserende og kvalitetsudvikle sin praksis. Du skal indgå på lige fod med dine pædagogiske kollegaer, og har de samme opgaver som dem. Nemlig at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi forventer følgende af vores kommende kollega:

 • Du har en erfaring med børneområdet 0-6 år.
 • Du har lyst og mod til at arbejde med dit fagområde i et stærkt pædagogisk miljø.
 • Du ser det tværfaglige arbejde som en styrkelse af den faglige kvalitet.
Hillerød KommuneMedarbejdere til Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Hillerød Kommune

Vil du arbejde i et specialiseret miljø med høje krav til din faglige kunnen?

Vi arbejder på Bocentret fokuseret med metodeudvikling og med velfærdsteknologi, for at borgerne kan leve et liv med størst mulig selvbestemmelse og udvikling. Vil du bidrage til det arbejde, og har du en uddannelse inden for det pædagogiske eller ergoterapeutiske felt, så læs videre her.

Følstruphusene i Nødebo danner rammen om 59 borgeres hjem og liv. Borgerne, som har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, bor i egne lejligheder med fælles stue og køkken, og har derfor mulighed for at vælge fællesskabet til og fra. En del af borgerne befinder sig inden for autismespektret; det betyder, at vi tilrettelægger miljøet og dagligdagen med dette for øje. Forudsigelighed, visuel struktureret pædagogik og kommunikation er derfor nøglebegreber for os, ligesom værktøjer som BoardMaker, GoTalkNow og MemoAssist ofte er i brug.

Hillerød KommuneSygeplejerske til Rehabiliteringsafdelingen

Hillerød Kommune

Vil du være en del af holdet?

Sygeplejersker søges pr. 1. august 2020, 32 timer med weekend hver 3. uge.

På Rehabiliteringsafdelingen har vi fokus på

 • Daglige tværfaglige møder i teamet med fokus på borgerforløbene og triage
 • Samarbejde med udekørende sygeplejeteam fra Akutafdelingen, NOH
 • At styrke den sygeplejefaglige udvikling og kvalitet i borgerforløbene
 • Den tværfaglige rehabiliterende indsats
 • At implementere nye tiltag – blandt andet velfærdsteknologi
SOSU ØstjyllandSundhedsfaglig underviser til Social- og sundhedsuddannelserne

SOSU Østjylland, Aarhus

Er du en inspirerende og erfaren underviser, som brænder for at uddanne de dygtigste social- og sundhedsmedarbejdere til velfærdsområdet – er det måske dig, vi mangler.

Brænder du for dit fag, og er du fagligt opdateret? Har du en bred praksiserfaring fra både den regionale og den kommunale sektor? Kan du arbejde tværfagligt, selvstændigt og i team? Vil du arbejde med det primære fokus at uddanne og udvikle social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever til dygtige og kompetente medarbejdere? Så er det dig, vi leder efter!

Vi søger en underviser, der kan undervise inden for følgende områder:

 • Rehabilitering - neurologiske/hjerneskadeområdet, geriatriske/ældresygdomme-området.
 • Generel viden om Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Viden og erfaring med borgere med demens sygdomme
Lejre KommuneAdministrativ medarbejder

Lejre Kommune, Hvalsø

Lejre Kommune søger en administrativ medarbejder. Stillingen indeholder mangeartede opgaver, bl.a. tovholder på udbudsproces, samhandelsaftaler etc. og sagsbehandling af merudgifter på voksenområdet.

Vi står overfor at skulle gennemføre et par store udbud i tæt samarbejde med vores jurister, og samtidig har vi overtaget sagsbehandlingen af merudgifter efter servicelovens § 100. Derfor mangler vi dig som administrativ medarbejder.

Udover at være administrativ tovholder på udbud er der mange andre spændende opgaver, som du vil få ansvar for at løse.

Dine opgaver vil yderligere være:

 • Udarbejde, opfølgning og journalisering af samhandelsaftaler, databehandleraftaler
 • Administration af kontrakter med eksterne leverandører
 • Løbende journalisering af dokumenter fra FUS-udbud (fællesudbud)
Nordfyns Kommune
To medarbejdere til Botilbud Psykiatri, Søndersø

Nordfyns Kommune

Botilbud Psykiatri, Søndersø leder efter 2 fagligt velfunderede medarbejdere, hvoraf den ene skal have en sundhedsfaglig baggrund

Vi søger 1 sundhedsfaglig medarbejder på 34 timer + 1 social- eller sundhedsfaglig medarbejder på 30 timer. Begge stillinger med ansættelse fra 1. september 2020.

Botilbud Psykiatri er beliggende centralt i Søndersø og er et visiteret tilbud for borgere i Nordfyns Kommune, der primært har en eller flere psykiske lidelser samt fysiske og sociale problemstillinger af forskellig karakter. Botilbud Psykiatri yder støtte efter ABL § 105 og SEL § 85. Der er tilknyttet 16 boliger til Botilbud Psykiatri. Aktuelt er de 14 boliger udlejet til borgere, der modtager støtte med udgangspunkt i en individuel VUM-udredning. Botilbuddet er aktuelt normeret til 5 medarbejdere.

Holbæk KommuneStenhusbakken søger SSA i primært dagvagt

Holbæk Kommune

Vi siger farvel til en god kollega og søger derfor en SSA, der har lyst til at arbejde på en spændende arbejdsplads hvor dagene ikke er ens.

Stillingen er på 32 timer med weekendvagt efter vagtplan, nuværende hver 2. weekend. Der er ingen planlagte aftenvagter i dit arbejdsrul, aftenvagter kan forekomme efter aftale.

Vi er et lyst og venligt hus, med dejlige grønne arealer og terrasser. Vi har 25 midlertidige pladser og 28 plejeboliger. I de midlertidige pladser modtager vi komplekse borgere, der af forskellige årsager har behov for pleje og omsorg og hvor kompleksiteten gør, at de ikke er i stand til at være i eget hjem.

Arbejdsfeltet er meget bredt og der er altid nye udfordringer, man som medarbejder skal forholde sig til. Vi er et tværfagligt team sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeut, ergoterapeut, husassistenter og en ernæringsfaglig medarbejder.

Københavns ProfessionshøjskoleStudenterundervisere til Ergoterapeutuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Brænder du for din profession? Har du lyst til at inspirere og motivere dine medstuderende og videregive din faglighed? Og vil du samtidig gerne udvikle dig fagligt og styrke dine formidlingskompetencer? Så er jobbet som studenterunderviser måske noget for dig!

Du skal hovedsageligt undervise på 1. semester, hvor du skal planlægge undervisningen og varetage selvstændige undervisningsopgaver. Du skal forvente både at kunne undervise alene og sammen med andre.

Dine konkrete opgaver bliver blandt andet at:

 • undervise og facilitere arbejde med bevægelsesanalyser i anatomi
 • vejlede i palpationsopgaver i anatomi
 • vejlede i arbejde med knoglepræparater i anatomi
Fredensborg Kommune
SSH sommerferieafløsere til lokale enheder i Fredensborg Hjemmepleje

Fredensborg Kommune

Hjemmeplejen i vores naturskønne Fredensborg Kommune er opdelt i fire mindre bysamfund. Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal. Vi cykler primært ud til vores borgere men har dog også landområder, hvor vi stiller biler til rådighed.

Vi søger p.t. social- og sundhedshjælpere i alle 4 grupper som sommerferieafløsere evt. med mulighed for forlængelse.

Som social- og sundhedshjælper i vores hjemmepleje kan din arbejdsdag starte hjemmefra, fordi du kan tilgå din dagsplan fra mobiltelefonen. Arbejdsopgaverne spænder vidt og kan bestå af personlig pleje, samt praktisk bistand hos borgerne.

Vi spiser frokost sammen på centeret, og her mødes du med dine kollegaer og har den faglige sparring både rundt om frokostbordet og til de faglige møder, som du selvfølgelig også skal deltage i.

Fredensborg Kommune
Benediktehjemmet søger engagerede og omsorgsfulde tilkaldevikarer - plejehjemsmedhjælpere

Fredensborg Kommune

Er du i gang med dit sabbatår og vil du gerne have et lærerigt og givende arbejde? Er du under uddannelse til sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut eller anden sundhedsfaglig uddannelse og har brug for et studie eller afløserjob? Eller er du bare super interesseret i at arbejde med pleje og omsorg? I alle tilfælde hører vi gerne fra dig.

Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet er Fredensborg Kommunes demenscenter og er beliggende i det gamle hyggelige Asminderød tæt på Asminderød Kirke og offentlig transport. Vi har 56 boliger på centret fordelt på 7 enheder, med 8 beboere i hver enhed. På Benediktehjemmet har vi fokus på det levede liv, med udgangspunkt i borgerens livshistorie, vi er nysgerrige, engagerede og arbejder med hjertet.

Halsnæs KommunePædagog til Botilbuddene Halsnæs - Trekløveret i Ølsted

Halsnæs Kommune

Brænder du for at arbejde med borgere med særlige behov? Er du fagligt ambitiøs, finder arbejdsglæde og drivkraft i, at gøre en positiv forskel i borgernes hverdag, så er det dig vi leder efter til et af vores team på Trekløveret.

Trekløveret tilbyder bofællesskaber for borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Borgerne har behov for pædagogisk støtte til udvikling eller vedligehold af færdigheder. Trekløveret består af lejeboliger under Almenboligloven § 105, med støtte efter servicelovens § 85.

På Trekløveret bliver hverdagen for den enkelte borger tilpasset, i et dynamisk samspil med dit team. Vi ønsker at du er idérig, når vi skal omsætte handleplaner til pædagogisk praksis. Enkelte elementer ligger selvfølgelig fast, da et struktureret miljø er nødvendigt for en del af teamets borgere.

Odense Kommune
Sygeplejerske til Dalumgruppen

Odense Kommune

Er du nysgerrig på den kommunale hjemmepleje, og er du interesseret i erfaring fra en udekørende gruppe? Så søger vi en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til et vikariat på 32 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge med start hurtigst muligt og frem til 31. januar 2021.

Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.

Hos os skal du bl.a. arbejde med:

 • Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral
 • Ernæring, stomipleje, kateter m.m.
 • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK
Odense Kommune
Den Sociale Virksomhed
Vi søger en dygtig fysioterapeut med erfaring og interesse for børn, unge og neurologisk fysioterapi – barselsvikariat

Den Sociale Virksomhed, Virum

Vil du arbejde med børn og unge med erhvervet hjerneskade, og træne og støtte dem videre til en meningsfuld hverdag i et tæt tværfagligt samarbejde? Så søger Hjerneskadecenter Virum en barselsvikar for vores dygtige fysioterapeut 37 timer om ugen.

Du vil indgå i et behandlingsteam med et bredt tværfagligt personale: fysioterapeuter, ergoterapeuter, speciallærere, pædagoger, talepædagoger og neuropsykologer.

Din hverdag vil primært komme til at bestå af udredning, testning og intensiv rehabilitering af børn og unge individuelt, eller i grupper, og rådgivning og vejledning til forældre samt fagpersoner. Rehabiliteringen foregår både på centret og lokalt i barnets hjem.

Den Sociale Virksomhed
Habitus
Faste vikarer søges til botilbud for borgere med autismespekrum-forstyrrelser i Hurup i Thy

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar?

Habitushuset Sct. Mortensgaard danner rammen for op til 10 menneskers liv. Borgerne har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme-spektret samt problemskabende adfærd. Mange har også psykiatriske overbygninger samt mental retardering i middel eller svær grad og dermed lavt funktionsniveau. Der er normalt 1:1-normering, som betyder, at vi altid er en pædagog til hver borger i dagtimerne.

Vi arbejder ud fra principperne i low arousal og visuel struktureret pædagogik. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores beboere. Vores mål er at minimere mængden af problemskabende adfærd og dermed maksimere livskvaliteten for vores borgere.

Habitus
Ringsted KommuneByskovskolen søger 2 dygtige lærere til nyoprettede modtageklasser

Ringsted Kommune

Byskovskolen skal fremover drive modtageklasserne i Ringsted Kommune, og søger derfor 2 dygtige lærere til opgaven.

Fra 1. august 2020 overtager Byskovskolen driften af modtageklasserne i Ringsted Kommune.

Modtageklasserne er for børn, der kommer til Danmark fra andre lande. I modtageklasserne lærer børnene basisdansk og sluses derfra trygt ind i skolens distriktsklasser.

P.t. er der 8 elever i modtageklasserne, fordelt over 3.-8. klassetrin Eleverne er delt i 2 hold, de yngste og de ældste.

Modtageklasserne skal bo på Byskovskolens afd. Benløse.

Ringsted KommuneByskovskolen søger 2 dygtige lærere til udskolingen

Ringsted Kommune

Byskovskolen søger dygtige lærere til bl.a. naturfag, engelsk og kulturfag til udskolingen på afd. Benløse.

Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret lærer, som brænder for sine fag og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling.

Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring, i din ledelse af klasserummet og du har en anerkendende tilgang til dine elever.

Du skal desuden kunne bidrage til et godt og konstruktivt teamsamarbejde, et velfungerende kollegialt sparringsrum, og til den allerede gode stemning på arbejdspladsen.

Habitus
Sovende nattevagt søges til team for borger med autismespektrumforstyrrelser

Habitus, Faxe Ladeplads

Har du erfaring med pædagogisk arbejde og har du lyst til at være en del af et dedikeret team af medarbejdere, som arbejder fokuseret på at skabe de bedste rammer for borgere med autismespektrumforstyrrelser – så er du måske vores nye kollega.

Du bliver en del af det pædagogiske arbejde med en ung charmerende mand, som har været hos os en del år. Der er 2:1-bemanding og borgeren har egen rådighedsvagt som er dig. Dvs. at der er to vågne nattevagter og dig på arbejde hver nat. Du er på arbejde 7 dage og har fri 7 dage i faste rul. Du møder 21.45-08.15. I tidsrummet 23.00-07.00, har du som udgangspunkt mulighed for at sove, men står til rådighed, når borgeren er vågen. Aflønningen er forskellig, om du er vågen eller sover.

Habitus
Habitus
Faste vikarer søges til at sikre fortsat stabilitet på vores botilbud i Midtjylland

Habitus

Brænder du for at udvikle og støtte mennesker med særlige behov? Formår du at holde dit eget nervesystem roligt i en hverdag med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at arbejde sammen med kolleger med høj faglighed og erfaring indenfor specialområdet? Har du lyst til at have stor frihed i dit arbejdsliv? Så læs videre.

Vores botilbud i Grenå og Horsens er begge spændende arbejdspladser, hvor vi er optagede af at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for vores borgere. Du bliver en del af en gruppe dedikerede kolleger, som arbejder målrettet på at skabe gode rammer og liv for borgerne.

Habitus
Gribskov Kommune
Sygeplejersker til afdeling for rehabilitering

Gribskov Kommune

I forbindelse med etablering af et nyt rehabiliteringstilbud til borgerne i Gribskov Kommune søger Helsingegården to sygeplejersker til aftenvagt og to sygeplejersker til nattevagt.

Aftenvagt
Stillingen er en fast stilling i aftenvagt på 28 timer om ugen, (5/2) med weekendvagt hver anden uge. Vagterne er fra kl. 15 til kl. 23 og du vil kende alle dine arbejdsdage mindst otte uger forud.

Nattevagt
Stillingen er en fast stilling i nattevagt på 28 timer om ugen, (7/7) med weekendvagt hver anden uge. Vagterne er fra kl. 23 til kl. 7 og du vil kende alle dine arbejdsdage mindst otte uger forud.

Gribskov Kommune
Sundhedsstyrelsen
Introduktionslæger i samfundsmedicin

Sundhedsstyrelsen, København

Vil du være med til at forme fremtidens sundhedsvæsen? Og har du mod på at arbejde med de organisatoriske og strukturelle rammer, der har betydning for borgernes hverdag og patienternes forløb og behandling?

Så er du måske én af Sundhedsstyrelsens fire nye introduktionslæger i samfundsmedicin.

Vi har fire introduktionslægestillinger til besættelse - to i Center for Planlægning, én i Center for Evidens, uddannelse og beredskab og én i Enhed for Forebyggelse.

Du kommer til at arbejde med opgaver inden for flere forskellige arbejdsområder i den pågældende enhed/center. Din rolle vil bl.a. være at bidrage med den lægefaglige vinkel til opgaveløsningen. Du vil lære, hvad det vil sige at varetage opgaver som national myndighed. Du vil derudover være med til at rådgive Sundheds- og Ældreministeriet, Folketinget, regioner, kommuner og borgere.