381 job matcher din søgning 381 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 381 resultater.
Ballerup KommunePædagog søges til barselsvikariat i vuggestue

Ballerup Kommune

Børnehuset Bispevangens vuggestue søger uddannet pædagog til et barselsvikariat pr. 1. juli 2020. Stillingen er på 37 timer.

Bispevangen er en institution i bevægelse. Vi er i gang med en udviklingsproces med fokus på organisering og struktur i den pædagogiske praksis med udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i små og store fællesskaber. Vi skal bl.a. implementere de nye styrkede læreplaner, som er i proces som er påbegyndt i august 2019, og som går på tværs af de 6 børnehuse i distriktet.

Du vil som ansat i Bispevangen være tilknyttet en bestemt børnegruppe, men skal være klar til at tage en tørn i en vilkårlig børnegruppe, når behov opstår. Børnehuset består af 7 grupper – 4 i vuggestuen og 3 i børnehaven. Børnehaven er opdelt med de kommende skolebørn i én gruppe og de øvrige børn er fordelt i to aldersmæssigt ens grupper.

Ballerup KommunePædagog søges til vuggestue

Ballerup Kommune

Distrikt Baltorp er beliggende i Ballerup Midtby og består af 6 børnehuse, hvoraf Bispevangen er det ene. De øvrige børnehuse hedder Kirstinevang, Kornblomsten, Stjernehuset, Grantoften og Askelunden. Hvert børnehus har ansat en eller to pædagogiske ledere til at varetage den daglige ledelse. Derudover er der ansat en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i hele distriktet.

Distriktets pædagogiske praksis afspejler sig i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab”, som tager udgangspunkt i et fælles systemisk og anerkendende børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge samt i visionen ”Dagtilbud med mening”, hvor målsætningerne er at:

 • Alle børn trives og udvikler sig.
 • Leg og læring går nye veje.
 • Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft.
Solrød KommunePædagog til Parkbo - børnehaveafdeling 34 t. pr. uge.

Solrød Kommune

Vi søger en dygtig pædagog til vores børnehaveafdeling 34 timer om ugen, men med mulighed for indflydelse på timetallet. Ansættelsen sker til hele huset, men med primær tilknytning til børnehaven

Vi søger en behagelig og teoretisk velfunderet kollega der udstråler god energi og positivitet. Det er vigtigt for os at du virkelig brænder for kerneopgaven og hele den faglige tilgang til det pædagogiske arbejdsfelt.

For stillingen er det en forudsætning at du i det pædagogiske arbejde kan arbejde anerkendende, rart og omsorgsfuldt, over for børn, forældre og kollegaer.

Børnecentret TrekantenErgoterapeut/pædagog

Børnecentret Trekanten, Odense

Vi har kun ansat pædagogisk uddannet personale, men vi synes det kunne være spændende at få en ny faggruppe ind i vores team.

Vi søger en kollega som gerne har erfaring med ergoterapi til vores vuggestue, fordi vi gerne vil inspireres og videreudvikle vores fokus på børns kropsbevidsthed, sansemotoriske sundhed samt drage nytte af ergoterapeutens evne til at arbejde målrettet, analyserende og kvalitetsudvikle sin praksis. Du skal indgå på lige fod med dine pædagogiske kollegaer, og har de samme opgaver som dem. Nemlig at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi forventer følgende af vores kommende kollega:

 • Du har en erfaring med børneområdet 0-6 år.
 • Du har lyst og mod til at arbejde med dit fagområde i et stærkt pædagogisk miljø.
 • Du ser det tværfaglige arbejde som en styrkelse af den faglige kvalitet.
CarolineskolenGenopslag – Carolineskolen søger engageret lærer

Carolineskolen, København

Vil du være med til at skabe en skole der tør se mulighederne i den projektorienterede, tværfaglige undervisning og skabe en vedkommende læring, hvor verden kommer tydeligere ind i skolen. For både børn og voksne gælder det, at skolens værdier er kernen i vores arbejde og dagligdag: læringslyst, livsduelighed og fællesskab.

Vi er optagede af, at børnene motiveres til at udtrykke deres egne holdninger, være kreative og innovative, deltager aktivt i undervisningen og forholder sig nysgerrigt og undersøgende til det nære fællesskab og den store omverden. Dette skal gøres i en tro på at Carolineskolens elever er bedst muligt rustede til lige præcis den fremtid den enkelte ønsker.

Carolineskolen har pr. 1. august 2020 en ledig lærerstilling primært til indskoling og mellemtrin som kan dække fagene matematik, idræt og natur/teknik.

Greve KommunePædagog i Børnehaven

Greve Kommune

Damhuset er en visionær institution med store ambitioner og mod på at føre dem ud i livet. Damhuset har sat en stærk udviklingsdagsorden for det pædagogiske område og ønsker at levere en stærk faglig kvalitet.

Vi er en veletableret institution i Greve som ser udvikling og nytænkning som en sund udfordring. Vi tilbyder kompetente kollegaer, masser af udvikling samt mulighed for at præge den pædagogiske udvikling.

Vi søger en pædagog på 32 timer med start den 1. eller 15. august 2020.

I Damhuset arbejder vi på tværs af afdelinger og planlægger den pædagogiske hverdag ud fra de pædagogiske læreplaner og Greve Kommunes Dagtilbudspolitik. Vi arbejder med Marte Meo som fundament og bruger optagelser af medarbejdernes praksis for refleksion på vores P-møder.

Rudersdal KommuneVi søger en uddannet pædagog til Ravneholm Skovbørnehave

Rudersdal Kommune, Holte

Vi er en skovbørnehave beliggende i Holte med Ravnholmskoven i baghaven. Vi har 46 dejlige skovbørn, fordelt på to stuer. Din stilling vil være med de mindste skovbørn, som hedder spirerne. Du vil arbejde med vores ene skovpædagog Katrine samt vores nye studerende Signe.

Vi er i skoven hver dag, hele året og i al slags vejr. Vi elsker årstidernes forskellige muligheder, og vi bruger naturen som vores primære læringsrum.

Vi er et hus med mange traditioner, herlige årstidsfester og engagerede forældre.

Du skal være uddannet pædagog og gerne med interesse for naturen samt arbejdet med børn i naturen. Du skal kunne samarbejde med både kollegaer og forældre, deltage i fester, møder og andet samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.

Egedal Kommune
Er du til vandpytter og synes at naturen er en god pædagogisk ramme i det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-6 år? Så er det måske dig der skal være vores nye kollega pr. 1. juli?

Egedal Kommune, Smørum

Vi er i alt 14 kolleger, der til dagligt arbejder udviklingsorienteret med leg, sproglig udvikling og læring, så ca. 50 skønne børn, fordelt i henholdsvis vuggestue og børnehave, får glæde af dette. Vi arbejder med relationspædagogik, hvor også fokus på de udviklende og inspirerende læringsmiljøer, vil være en del af den fremtidige proces sammen med vores kommende kollega.

Du vil være tilknyttet børnehaven, hvor du vil være den primære voksne på den ene af vores to børnehavestuer. Arbejdstiden er gennemsnitligt 35-37 timer ugentligt og vil blive tilrettelagt efter nærmere aftale med den daglige leder.

Egedal Kommune
Københavns KommuneUndervisnings- og udviklingsmedarbejder til Skoletjenesten/Naturcenter Amager Strand (barselsvikariat)

Københavns Kommune

Naturcenter Amager Strand åbnede i maj 2015 og er placeret i Amager Strandpark. For byens børn er naturcenteret det sted, hvor man møder strandens og Øresunds natur.

Naturcenteret har åbent alle årets dage. På hverdage er der undervisning, og i weekender og ferier kan børnefamilier blive klogere på strandens spændende natur. I 2019 har over 25.000 deltaget i naturcentrets aktiviteter, heraf har næsten 10.000 børn benyttet vores undervisningstilbud.

Arbejdet som undervisnings- og udviklingsmedarbejder indebærer pædagogiske og naturfaglige opgaver, der knytter sig til udvikling og drift af Naturcenter Amager Strands aktiviteter. Arbejdet sker i samarbejde med naturcenterets øvrige medarbejdere: Den daglige leder, den undervisnings- og udviklingsansvarlige, studenterundervisere, naturcenterhjælpere og Naturvejlederne på Frederiksberg.

Ballerup KommuneVuggestuen Torvevej 29 i Skovlunde søger pædagog

Ballerup Kommune

Torvevej 29 er en lille vuggestue normeret til 30 børn fordelt på 3 grupper. Vi søger en pædagog pr. 1. august 2020.

Vi har god plads både inde og ude, og vi skaber gode vilkår for børnenes leg. De voksne bruger så meget tid som muligt i samspil med børnene og er opmærksomme på, at de praktiske opgaver ikke skal løses i bedste børnetid.

Vuggestuen åbnede 1. februar 2020 og skal tilknyttes en udflytter børnehave, som åbner i efteråret 2020.

Vores fokus er natur, bevægelse og gerne med musiske islæt. Ansøgere, der kan byde ind med kompetencer og vilje inden for disse emner, vil få særlig opmærksomhed.

Frederiksberg KommunePædagoger til by & skov *med minimumsnormeringer*

Frederiksberg Kommune

Lindehuset søger to pædagoger til vores børnehave med skovafdeling. Stillingerne er på 35-37 timer og fra 1. juli 2020, eller snarest derefter.

Lindehuset er en integreret institution, normeret til 172 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Stillingen er i en af vores børnehavegrupper, som på skift er 14 dage på Frb. og 14 dage i vores skov, Svaneparken i Birkerød.

I Lindehuset viser vi børnene anerkendelse, og sørger for at alle børn oplever sig inkluderet. Alle børn skal opleve de har en tryg og udviklende hverdag. Vi arbejder struktureret, og alle pædagoger har læringsgrupper med bl.a. dialogisk læsning hver uge med den samme gruppe børn. Vi har fokus på den tidlige indsats, med mulighed for faglig sparring og støtte fra kommunes PPR samt ressourcekonsulenter.

Solrød KommuneBølgens børnehaveafdeling søger pædagogmedhjælper 32 timer til 'flyver'-funktion

Solrød Kommune

Vil du være medarbejder i Solrøds største institution med en tydelig pædagogisk idrætsprofil, så har vi brug for dig!

I Bølgen skal det være sjovt at være barn. Vi stimulerer børns tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring, gennem idræt, leg og bevægelse.

Bølgen er en fagligt ambitiøs integreret institution med pædagogisk idrætsprofil. Vi er normeret til 72 vuggestuebørn og 136 børnehavebørn. Vores nye kollega skal være fleksibel, samarbejdsvillig, omstillings- og udviklingsparat.

Askehavegård Børnehus
Pædagog

Askehavegård Børnehus, Slagelse

Her er en oplagt mulighed for at blive en del af vores personalegruppe i en privat institution i Slagelse Kommune!

Vi søger en pædagog til den ene af vores børnehavegruppe på 30 timer ugentligt.

Askehavegård er et gårdbørnehus, der ligger i naturskønne omgivelser i den lille landsby Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi har et mindre dyrehold, en stor naturlegeplads og udsigt til store landbrugsarealer, her kan du føle dig hensat til ren ”Morten Korch-idyl”.

Vi er en natur- og bevægelsesinstitution, der vægter udelivet meget højt.

Hvidovre KommunePædagogmedhjælper søges til vuggestuegruppe i Børneinstitutionen Kernehuset

Hvidovre Kommune

Børneinstitutionen Kernehuset søger en pædagogmedhjælper på 32 timer ugentligt.

Er du glad for børn, og vil du gerne være med til at give dem en oplevelsesrig, udviklende og tryg hverdag, så er det måske dig, vi søger.

Kernehuset er en integreret institution, der ligger midt i Hvidovre tæt på bus, tog og grønne områder.

Institutionen er opdelt i to etager, og vores ca. 60 børn er fordelt på fire grupper, to vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Det er i vuggestuen, at vi har en ledig stilling. Vuggestuen arbejder meget på tværs og i små grupper, så der bliver taget udgangspunkt i børnenes udvikling og behov.

Hvidovre KommunePædagog søges til fuldtidsstilling i Børneinstitutionen Kernehuset

Hvidovre Kommune

Børneinstitutionen Kernehuset søger en erfaren uddannet pædagog til en stilling på 37 timer om ugen som pædagog i vores ene børnehavegruppe med børn fra 2,10-6 år. Stillingen er til besættelse fra 1. juli eller hurtigst muligt derefter.

Er du en fagligt dygtig pædagog, og brænder du for at give børnehavebørn en oplevelsesrig, udviklende og tryg hverdag, så er det måske dig, vi søger.

Vi tilbyder:

 • ca. 60/65 skønne børn i alderen 0-6 år.
 • indflydelse og ansvar.
 • arbejde i aldersopdelte grupper.
THISTED KOMMUNE
Pædagog til børnehaven Boddumhus

THISTED KOMMUNE, Hurup

Kunne du tænke dig at arbejde i en naturbørnehave, så er stillingen måske noget for dig?

Da vores dygtige pædagog har valgt at gå på efterløn, søger vi i Naturbørnehaven Boddumhus en pædagog der er naturbegejstret, som har viden og kan formidle naturen til vores børn

Vi tilbyder

 • en naturbørnehave, med dyrehold og fantastiske fysiske rammer ude såvel som inde.
 • medbestemmelse i det daglige pædagogiske arbejde, sammen med engagerede kolleger.
 • 42 børn fordelt på to aldersopdelte grupper og deres familier.
UC SYD
Pædagogisk konsulent på tyskområdet

UC SYD, Haderslev

Vores dygtige tyskkonsulent har fra august fået nye opgaver, og på Center for Undervisningsmidler (CFU) mangler vi derfor en konsulent på tyskområdet.

Du skal søge stillingen, hvis du er dedikeret underviser med praksiserfaring og med særlig viden og kendskab til tyskområdet i grundskolen, og du samtidig har lyst til at arbejde med projekter og projektledelse, fx i forbindelse med fondsfinansierede projekter, INTERREG-projekter og andre grænseregionsprojekter.

En anden del af denne stilling handler om at være opsøgende, udvikle, ansøge om og være tovholder på projekter i tæt samarbejde med relevante partnere. Fx har vi netop fået en positiv tilbagemelding på en projektansøgning, som omhandler brobygning på tyskområdet mellem grundskole og gymnasium. Et projekt, som du vil blive tovholder på for CFU.

UC SYD
DitoBus Excursions A/STuristchauffører

DitoBus Excursions A/S, Hvidovre

Vi forventer at få travlt i DitoBus og for at styrke vores afdeling i København søges 2-3 dygtige og engagerede turistchauffører til snarlig tiltrædelse.

Kørselsopgaver: Udflugter, transfers, firmakørsel, børnehaver, sightseeing, FlixBus osv.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en dynamisk virksomhed med mange muligheder
 • Ordnede forhold og gode kollegaer
 • En alsidig dagligdag med forskelligartede kørselsopgaver
Ringsted KommuneKildeskolen i Ringsted søger engageret lærer, der brænder for dansk og klasselæreropgaven

Ringsted Kommune

Har du lyst til at arbejde på en lille skole, så er landsbyskolen Kildeskolen måske noget for dig. Vi er udviklingsorienteret og der gives mulighed og albuerum til at afprøve nye pædagogiske tiltag. Som led i Åben Skole og understøttende undervisning har vi indført ”fag på tværs”. Her får eleverne mulighed for at fordybe sig i en række temaer, der går på tværs af fagrækken og klassetrin.

Vi søger en kollega som:

 • Er faglig ambitiøs og går foran som det gode eksempel
 • Kan bidrage til skolens gode udvikling inden for dansk og læseudvikling
 • Som vil være klasselærer for vores skønne elever i 3. og 4. klasse
Esbjerg Kommune
Område Tjæreborg – Esbjerg Ø, afd. Børnehuset Kvaglund søger en pædagog

Esbjerg Kommune

Vi søger dig, der har energi og lyst til at sætte dig selv i spil

Børnehuset Kvaglund søger en pædagog til en fast stilling på 32 timer ugentligt med start 1. juli 2020 eller hurtigst muligt derefter.

I Børnehuset Kvaglund er der en alsidig hverdag, som er fuld af udfordringer og spændende opgaver i et flerkulturelt miljø. Du skal kunne navigere i et hus med mange døre, som hver især gemmer på muligheder. Vi ønsker dig, som kan se på livet fra et barns synspunkt og finder mulighederne i de signaler, børnene viser.