82 job matcher din søgning 82 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Odense Kommune
Chefkonsulent til presse i Odenses borgmesterkontor

Odense Kommune

Vil du arbejde med pressearbejde tæt på Odenses borgmester og administrative topledelse? Trives du med højt tempo og daglig indsats for at sætte dagsordenen til gavn for Odense? Har du et skarpt nyhedsblik kombineret med strategisk forståelse?

Dine primære opgaver vil være:

 • Dag-til-dag-pressearbejde – indgående og udgående – og rådgivning af borgmester og administrativ topledelse. Stå for kontakt med lokal og national presse – proaktivt og reaktivt.
 • Strategisk planlægning af presse- og kommunikationsindsatser for borgmesteren, topledelsen og forvaltningen.
Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til Stenløkkegruppen

Odense Kommune

Trives du med at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne - i et tæt samarbejde med pårørende og kolleger? Og vil du være med til at udvikle vores gruppe og løfte det sociale sammenhold?

Din nye arbejdsplads, Stenløkkegruppen, er en udekørende hjemmeplejegruppe på 42 kolleger, som udelukkende arbejder i dagvagt. Vi varetager 300 borgere og har specialiseret os inden for sindslidelser, medfødte eller erhvervede hjerneskader samt sociale problemstillinger.

Du vil blive en del af en gruppe, som gerne vil lære og udvikle os både faglig og socialt, og har et overskud hertil, fordi vi har formået at skabe en arbejdsplads med stabile og klare rammer.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til Munkebjerggruppen

Odense Kommune

Brænder du for en hverdag, hvor din faglighed kommer i spil? Drømmer du om et arbejde, hvor din work-life balance er en respekteret del af din ansættelse? Længes du efter at være en del af en arbejdsplads, som har fokus på din langsigtede trivsel?

Hos os vil du blive en del af en medarbejdergruppe på ca. 80 personer, som leverer hjemmepleje, sygepleje og træning til ca. 350 borgere i Odense Midtby. Vores borgere er placeret i forløbet fysisk funktionsnedsættelse, og derfor er vores fokus den fremskudte rehabilitering.

Vi tilbyder arbejdstid på 37 timer ugentligt (medmindre andet aftales) samt dagvagt i tidsrummet kl. 7-15 (medmindre andet aftales).

Odense Kommune
Odense Kommune
Konsulent med viden om og erfaring med det specialiserede socialområde for voksne

Odense Kommune

Brænder du for at arbejde med udviklingsprocesser og læring?

Vi søger en ny kollega til staben i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Dine opgaver vil bestå af:

 • Projektledelse af fx omsætning af handleplan for Psykiatriområdet til kommunal praksis
 • Projektdeltagelse i implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber

Vi tilbyder en stilling på en spændende og udfordrende arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling, gode kollegaer og varierende arbejdsopgaver.

Odense Kommune
Odense Kommune
Socialfaglig medarbejder til spændende stilling på Værestedet Stoppestedet

Odense Kommune

Vi søger en socialfaglig medarbejder til en stilling på 32 timer ugentlig med skiftende arbejdstider.

SIND værestedet Stoppestedet er en selvejende institution i hjertet af Odense. Et åbent anonymt tilbud til borgere med psykosociale udfordringer herunder svære sindslidelser.

De ansatte, frivillige og ikke mindst brugerne af tilbuddet skaber i fællesskab rammerne og indholdet for de forskellige gøremål og aktiviteter i dagligdagen.

Stillingen vi skal ansætte i, er tilknyttet vores værested, som har åbent 364 dage om året fra kl. 11-22 i hverdage og i weekend/helligdag fra kl.14-20. Stillingen er med skiftede arbejdstider, bl.a. en fast aftenvagt pr. uge og weekend hver 4. uge.

Odense Kommune
Odense Kommune Beredskabsassistent til Beredskab Fyn

Odense Kommune

Beredskab Fyn er i udvikling – vil du være med til at gøre en forskel?

Du kommer til at indgå i et team på 12, som alle brænder for deres arbejde. Gennem hele introduktionsforløbet bliver du tilknyttet en fast, erfaren kollega, der følger dig som din mentor.

Som udgangspunkt er du tilknyttet et fast vagthold, hvor I sammen bemander dag- og døgnvagter efter gældende vagtplan. Da vi aldrig ved, hvad dagen bringer, skal du være klar til at træde til på alle fire vagthold, på begge vores stationer og ved tilkald til både døgn- og dagvagttjeneste, f.eks. ved akut opstået sygdom.

Odense Kommune
Aftensygeplejersker til Hunderupgruppen

Odense Kommune

Vil du være en del af holdet i Aftensygeplejen? Har du mod på at prøve noget nyt, og hvor hver vagt er uforudsigelig? Har du mod på nye udfordringer?

Aftensygeplejen i Syd varetager primært komplekse opgaver, terminale borgere, opstart af nye borgere, afklaring af sygeplejefaglige behov, medicinske pumper, komplekse sår, oplæring af SSA/SSH og mange akutte opgaver.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor alle sygeplejekompetencer kommer i spil, samt motiverede kollegaer, der glæder sig til sammen med dig at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for en god trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til fast attraktiv stilling på Plejehjemmet Ejlstrup

Odense Kommune

Vi opnormerer vores sygeplejegruppe, og derfor søger vi en sygeplejerske til vores Sygeplejeteam på Plejehjemmet Ejlstrup. 

Stillingen er fast, og du kan selv vælge, hvor mange timer du vil være ansat på inden for 32-37 timer om ugen med arbejde hver 5. weekend.

Vi tilbyder

 • Et kompetent fagligt rum i et tværfagligt miljø
 • Mulighed for at medudvikle positionen for sygeplejerskerne på plejehjemmene
 • Gode muligheder for udvikling, herunder tilbydes sygeplejerskerne at deltage i relevante kurser samt komme afsted på ønskede uddannelser

Du får selvfølgelig en god introduktion.

Odense Kommune
Gem
Odense Kommune
Resultatorienteret funktionsleder for Data og Applikationer

Odense Kommune

Vil du være med til at skabe resultater for vores borgere og virksomheder gennem udviklingen af løsninger? Vil du lede fagligt stærke og meget kompetente medarbejdere til at udleve deres fulde potentiale? Vil du skabe en ny æra i anvendelsen af data i Odense Kommune, så er det den her stilling, du skal søge.

Data og Applikationer er en del af kontoret Digitalisering og Data, som sammen med kontoret IT-drift og sikkerhed udgør hjørnestenene for IT og digitalisering i Borgmesterforvaltningen. Området hører under staben Økonomi og digitalisering.

Odense Kommune
Odense Kommune
Jurist til Sundhedsforvaltningen

Odense Kommune

Drømmer du om at bruge din juridiske værktøjskasse inden for et velfærdsområde i rivende udvikling, der har stor effekt for borgerne i kommunen? Og bliver du motiveret ved tanken om at kunne bidrage til områder såsom lighed i sundhed, mental trivsel og ernæring? Så skal du tage forvaltningsloven, persondataloven og styrelsesloven under armen og komme med på holdet som vores nye jurist i Sundhedsforvaltningen!

Din hverdag vil blandt andet byde på:

 • besvarelse af juridiske spørgsmål inden for relevant faglovgivning, herunder serviceloven og sundhedsloven
 • håndtering af aktindsigter
 • relevante opgaver på GDPR-området
Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til Dannesbohus

Odense Kommune

Vil du være med til at gøre en positiv forskel for udsatte borgere, som typisk har/har haft et langvarigt stof- og/eller alkoholmisbrug, eller er udfordrede grundet andre sociale problemstillinger? Går du med et ønske om at levere en foranderlig og positiv indsats gennem en professionel sundhedsfaglig tilgang, og yde omsorg for borgerne på et bosted? Så er du måske den sygeplejerske og nye kollega, vi søger til Dannesbohus i Odense Kommune, i en stilling med blandede dag- og aftenvagter, hvor du har weekendvagt hver 3. uge.

Som medarbejder skal du hjælpe os med at gøre en positiv forskel for vores udsatte borgere. Nogle af arbejdsopgaverne vil være:

 • Medicinhåndtering
 • Implementering af sundhedsfaglige vejledninger og retningslinjer
 • Modtage og passe borgere, som har brug for et omsorgsophold, hvor afrusning er en del af det
Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejefaglig koordinator til spændende stilling i Stadiongruppen Aftensygeplejen

Odense Kommune

Vi søger en imødekommende, engageret koordinator med flair for IT, der får ansvar for at vurdere, koordinere og planlægge for Stadiongruppen Aftensygepleje i tidsrummet kl. 15-23.

Det bliver dit ansvar at tage alle de telefonopkald, der kommer til aftensygeplejen i Nord. Her skal du foretage en faglig vurdering af opkaldet og handle herpå og evt. sende opkaldet videre til basisgruppen, eller vurdere om opgaven skal varetages af en sygeplejerske.

Derudover er du med til generelt at give råd og vejledning til dine kollegaer i forhold til forskellige faglige spørgsmål og problematikker.

Odense Kommune
Odense Kommune
Assisterende plejehjemsleder til Plejehjemmet Øst

Odense Kommune

Brænder du for ledelse og for at understøtte gode relationer i samarbejde med alle aktører i vores hverdag?
Kan du motivere, fastholde og koordinere de sundhedsfaglige indsatser og dokumentation?
Vil du være med til at sætte rammerne, så beboerne kan opretholde et værdigt hverdagsliv, samt være med til at skabe den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere?

Vi tilbyder en stilling, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling og derudover gode sparringsmuligheder i ledelsesteamet, hvor vi vægter det tætte samarbejde, gensidig respekt og loyalitet højt.

Odense Kommune
Odense Kommune
Faglig koordinator til Plejehjemmet Øst

Odense Kommune

Er du sygeplejerske? Har du flair for Nexus, og brænder du for udvikling?

Vi søger en faglig koordinator til dagvagt, uden weekendvagter.

Vi brænder for at arbejde efter den rehabiliterende tilgang, da vores mål er er støtte voksne mennesker i at leve et så uafhængigt og selvstændigt liv som muligt, med den største livskvalitet.

Du vil skulle understøtte både ledelse og tværfaglige kollegaer i hverdagen med udvikling og implementering af nye tiltag samt understøtte sygeplejeprocessen i forhold til at højne fagligheden, så vi sammen sikrer patientsikkerheden for borgerne.

Odense Kommune
Odense Kommune
Studentermedhjælpere til By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune

Er du klar til at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder indenfor økonomi i praksis, så søg stillingen som studentermedhjælper hos Økonomi og Mobil i Odense, i By- og Kulturforvaltningen.

Vi ønsker, at du skal bidrage til opgaveløsning af kontorets mangeartede opgaver. Du vil derigennem opnå en bred indsigt i og praktisk erfaring med økonomiopfølgningen i By- og Kulturforvaltningen. Du vil både skulle understøtte med diverse ad hoc-opgaver og faste opgaver.

 • Opdatering af data til brug i økonomiopfølgning
 • Træk af understøttende rapporter til brug i ledelsestilsyn
 • Oprettelse og vedligeholdelse af budgetter (Navision) 
 • Budgetafstemning (Navision)
 • Behandling af og bogføring af faktura i Navision
Odense Kommune
Gem
Odense Kommune
Ledere af PPR Odense - ambitiøse på opgaven til gavn for børn og unge

Odense Kommune

Er du optaget af børn og unges udvikling og trivsel? Har du erfaring med ledelse og koordinering af PPR? Har du lyst og vilje til at være medskabende af fremtidens PPR i Odense Kommune? En fremtid, hvor vi arbejder sammen med andre tværfaglige kollegaer og sammen med dagtilbud og skoleområdet om at udvikle og styrke miljøerne omkring børnene, hvor de er.

Vi søger to ledere til PPR på skoleområdet, som sammen skal varetage ledelsen af skolepsykologerne tilknyttet almen- og specialområdet samt inklusionskonsulenterne i Rejseteamet. Samlet set en medarbejdergruppe på 41 medarbejdere. Baggrunden er ny ledelsesstruktur henover det samlede Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse hvorunder PPR er forankret.

Odense Kommune
Gem
Odense Kommune
Praktikant med interesse for databehandling og analyse

Odense Kommune

Som praktikant vil du have din daglige gang på rådhuset, hvor du bliver en del af afdelingen Uddannelse, der fungerer som ”én indgang” til Odense Kommune for elever, studerende og uddannelsesinstitutioner.

Flere af vores tiltag til at fastholde og tiltrække elever er organiseret i projekter og prøvehandlinger, og i den forbindelse har vi brug for en praktikant, der har lyst til at hjælpe med evaluering af vores tiltag ved indsamling af empiri, databehandling og analyse. 

Det er vigtigt for os, at du får en spændende praktik, og derfor er vi også åbne for at tilpasse opgaverne efter dine interesser, så du får den mest udbytterige praktik.

Odense Kommune
Odense Kommune
Anlægsgartnerelev til Teknisk Service

Odense Kommune

Når du er lærling i Teknisk Service som anlægsgartner, vil din uddannelse bære præg af et stærkt fagligt samarbejde, et bredt arbejdsområde, faglig sparring og plads til egne selvstændige opgaver.

Som lærling hos os vil du være tilknyttet en oplæringsansvarlig med 15 års erfaring, som du følger i hverdagen.

Dine opgaver vil blandt andet bestå af

 • Beskæring af træer
 • Fældning af risikotræer
 • Nyetablering af fliser.
Odense Kommune
Administrativ medarbejder til Sundhedsstaben i Sundhedsforvaltningen
Trives du med at levere god service og administrativ understøttelse til kollegaer, borgere og andre samarbejdspartnere, og sætter du en ære i...
Odense Kommune, Odense SØ
Jobcenter
Indrykket:
Afløsere til Botilbuddet Rydsåvej
Motiveres du af at gøre en forskel for særligt udsatte med psykiske udfordringer?
Odense Kommune, Odense NV
Jobcenter
Indrykket:

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV