78 job matcher din søgning 78 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 78 resultater.
Odense Kommune
Sygeplejerske til Dalumgruppen

Odense Kommune

Er du nysgerrig på den kommunale hjemmepleje, og er du interesseret i erfaring fra en udekørende gruppe? Så søger vi en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til et vikariat på 32 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge med start hurtigst muligt og frem til 31. januar 2021.

Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.

Hos os skal du bl.a. arbejde med:

  • Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral
  • Ernæring, stomipleje, kateter m.m.
  • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK
Odense Kommune
Odense Kommune

Juridisk konsulent til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Odense Kommune

Har du erfaring med at udarbejde kontrakter eller har en ambition om at styrke dine kompetencer på området? Og har du kendskab til beskæftigelses- og socialområdet? Befinder du dig hjemmevant i en politisk ledet organisation? Vil du være en del af en fagligt stærkt juridisk afdeling? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som jurist i Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Du bliver kollega med syv fagligt dygtige jurister med forskellige ansvarsområder inden for forvaltningsretten samt beskæftigelses- og socialområdet.

Din rolle vil være at sikre solid faglig kontraktunderstøttelse i forhold til vores ledelse og drift i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I den forbindelse vil der være tæt samarbejde med de øvrige jurister, driften og udbudsjuristerne i Borgmesterforvaltningen om udarbejdelse og styring af kontrakter.

Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejerske til Plejecenter Havebæk

Odense Kommune

Er du ny holdspiller på vores Dreamteam? Har du lyst til at være medskabende til fremtidens sygepleje på plejecenteret? Kan du se dig selv som en del af holdet? Har du lyst og mod til at gøre ”livet værd at leve for vores beboere”?

Plejecenter Havebæk søger en ildsjæl, der kan understøtte borgeren i, så lang tid som muligt, at leve sit liv, på den måde han eller hun hidtil har levet sit liv.

Hos os får du mulighed for at være medvirkende i forhold til udvikling af sygeplejen på stedet til gavn for husets beboere.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejersker til Aftengruppe Syd

Odense Kommune

Vi søger fagligt dygtige og stabile sygeplejersker til vores udekørende aftengrupper, da vi ønsker at opnormere i vores medarbejdergruppe for at sikre kvalitet i løsningen af kerneopgaven og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Aftengruppe Syd er en gruppe med ca. 100 faste medarbejdere bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, en vagtplanlægger og en rehabiliteringsterapeut samt et lederteam på 3 ledere. Aftengruppen består af to enheder, der møder ind på to forskellige adresser.

I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Vi er en stor organisation, hvilket vi ser som en styrke. Når forskellige fagligheder og mange alsidige tilbud arbejder sammen, gavner det både medarbejdere og borgere.

Odense Kommune
Odense Kommune
Ambitiøs og samarbejdsorienteret Rehabiliteringsleder til Genoptræning Nord

Odense Kommune

Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats med genoptræning til borgere i Odense Kommune og som samarbejder på tværs af fagligheder for at støtte borgerne i at nå deres mål og skabe progression i borgernes genoptræningsforløb? Og brænder du for at samarbejde på tværs ind i en udvikling af genoptræningsområdet, så er du måske vores nye rehabiliteringsleder i Genoptræning Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Dine arbejdsopgaver:

  • Personaleansvar samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i Genoptræning Nord
  • Budgetansvar
  • Udvikling af genoptræningsområdet og genoptræningsindsatser
Odense Kommune
Odense Kommune
Økonomisk og administrativ afdelingsleder til Center for Tandpleje

Odense Kommune

Har du praktisk økonomisk og administrativ erfaring? Har du indgående kendskab til kommunal økonomi?

Center for Tandpleje søger en økonomisk og administrativ leder til økonomistyring og daglig ledelse af administrationen. Du får ansvar for opgaver vedrørende økonomiske, administrative og personalemæssige forhold i Center for Tandpleje og bliver centerets bindeled til Økonomi og Styring i kommunens Børn- og Ungeforvaltning.

Du vil få personaleansvar for 7 kompetente og dedikerede medarbejdere, som alle arbejder selvstændigt med opgaverne. Personalet varetager opgaver inden for økonomi for alle områder i Center for Tandpleje, administration af it- og fagsystemer, håndtering af sygefravær, klargøring til lønforhandling og øvrige personaleadministrative opgaver, servicefunktioner i forhold til alle matrikler samt vareindkøb og borgerhenvendelser.

Odense Kommune
Vidensansvarlige sårsygeplejersker til Ældre-og Handicapforvaltningen

Odense Kommune

Kan du være frontløber på at skabe faglig udvikling af sårområdet, og er du samtidig dygtig til at behandle sår hos borgere i forskellige aldre og livssituationer? Så er det dig, vi håber at få som vores nye kollega.

Vi søger to vidensansvarlige sygeplejersker til sårområdet på 37 timer eller efter aftale. Stillingerne er nyoprettede som led i vores mål om at styrke fagligheden i den kommunale sygepleje, forebygge udvikling af sår og nedbringe sårhelingstiden til gavn for borgerne.

Opgaven som vidensansvarlig sårsygeplejerske består i at bistå og supervisere den kommunale sygepleje i forløbene, så de er i stand til at tilgå sårproblematikker på et højt vidensniveau, som sikrer en kvalificeret behandling til borgere, med den bedst mulige effekt og med fokus på både forebyggelse, rehabilitering og behandling.

Odense Kommune
Odense Kommune

Social- og sundhedsassistentelever

Odense Kommune

Vil du gerne arbejde med sårbare mennesker i mange forskellige livssituationer? Drømmer du om at lære nyt inden for bl.a. sygepleje, anatomi, helhedspleje og sundhedspædagogik til borgerne og patienterne? Er du klar til en uddannelse, hvor du tager ansvar for din egen udvikling? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev!

På uddannelsen til social- og sundhedsassistent lærer du at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du lærer bl.a. at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger

På dit hovedforløb skal du i praktik i hjemmepleje og på plejecenter i Odense Kommune, i psykiatrien og på et sygehus. Det betyder, at du får en alsidig uddannelse, hvor du efterfølgende kan arbejde inden for hjemmeplejen, handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område.

Odense Kommune
Odense Kommune

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Tarup

Odense Kommune

Ledelse vedrører alle. God ledelse kommer ikke af sig selv. Det ved du og tager gerne det ansvar på dig. I din nuværende lederstilling ved du, hvad det kræver at bedrive god ledelse og er fortrolig med det. Netop fordi du tager dit lederjob alvorligt, har du måske endnu ikke overvejet et jobskifte. Men er den rigtige stilling der, så er de fleste af os villige til at være undersøgende på den nye mulighed.

Vi tilbyder en attraktiv stilling i Børneinstitution Tarup-Pårup, da vi mangler en daglig pædagogisk leder til Børnehuset Tarup.

Som daglig pædagogisk leder har du et stort medansvar for trivsel og udvikling blandt medarbejdere og børn. Med ansvaret følger forpligtelser. Det betyder, at du ikke kun har ledelsesretten, men i høj grad også ledelsespligten.

Odense Kommune
Odense Kommune

Skarp specialkonsulent til arbejdet med ambitiøs borgerinddragelse

Odense Kommune

Vil du arbejde i en stilling tæt på borgmesteren og topledelsen i landets tredjestørste by? Har du mod på at arbejde med borgerinddragelse og udvikle nye måder at engagere byens borgere på? Skriver du levende og har en god politisk forståelse? Og trives du med høj intensitet og en stor grad af ansvar? Så er det sandsynligvis dig, vi søger til Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse i Odense Kommune.

Du bliver en del af et mindre, stærkt team omkring borgmesteren. Opgaverne er spændende og fulde af variation, og det er mere reglen end undtagelsen, at hverdagen har høj intensitet med mange skiftende sager og dagsordener. Du bliver tæt involveret i de strategiske projekter omkring borgmesteren og arbejdet med den demokratiske samtale.

Odense Kommune
Odense Kommune

Erfaren Governancekonsulent til digitalisering og IT-understøttelse inden for uddannelsesvejledning og servicelovsindsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Odense Kommune

Er du konsulenten, der mestrer IT-governance, og kan se mulighederne i digitalisering og de rette teknologivalg der sikrer, at vi har en optimal IT-understøttelse af vores driftsområder? Brænder du for at sikre at IT-understøttelse skaber værdi for arbejdet med at bringe borgere i uddannelse og job? Så har vi det rigtige job til dig i Stabsenheden.

Governance-opgaven er koncentreret om at sikre, at vores IT-understøttelse er et aktiv for forretningen og skaber værdi i samspillet med vores strategier, strukturer, arbejdsgange og ressourcer. Opgaven løser vi i en veletableret governance- og mødestruktur med forvaltningens koncern- og områdechefer, systemejere og leverandører.

Odense Kommune
Odense Kommune

Relationsskabende Mentor til HR & Uddannelse i Borgmesterforvaltningen

Odense Kommune

Bliver du motiveret af at understøtte elever i at gennemføre deres uddannelse? Har du erfaring med coaching, og kan du sikre opsamling af læring og bruge det til kontinuerlig forbedring af din mentorfunktion? Så har vi brug for dig…

Odense Kommune har i 2020 søsat projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” som har til formål at bringe flere ledige i arbejde, afhjælpe rekruttereringsudfordringer og give velfærden et løft. Vi er på udkig efter en mentor, som på tværs af uddannelser og forvaltninger i Odense Kommune skal:

  • Være mentor for erhvervselever inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske felt med henblik på, at støtte dem i at gennemføre deres uddannelse i Odense Kommune.
  • Gøre eleverne klar til selvstændigt at kunne varetage job efter endt uddannelse.
  • Sikre opsamling og evaluering af faktorer af betydning for gennemførelse af uddannelse og fastholdelse i job.
Odense Kommune
Jobrådgiver til Job & Karriere 2
Odense Kommune Vil du være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Koordinerende sagsbehandler til ressourceforløbsteam ved Jobrehabilitering, Job og Udvikling 4
Odense Kommune Vi søger en lærer til kombineret stilling i Ungemiljø og Børnemiljø med hovedvægt hos Ungemiljø.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Pædagog til Dyrup Børnehus
Odense Kommune Er du en ambitiøs, energisk, faglig og fleksibel pædagog, der kan udvise positivitet i en forandringsfuld og travl hverdag?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Pædagoger til Alléskolen (UngOdense)
Odense Kommune Alléskolen (under UngOdense) søger to dygtige pædagoger til faste fuldtidsstillinger.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Pædagoger til Sct. Hans Skole
Odense Kommune Sct. Hans Skole søger pr. 3. august 2020 to nye kolleger, som er uddannet pædagoger.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Pædagogmedhjælper til Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær
Odense Kommune Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær søger til Børnehuset Agerhønen en 33 timers pædagogmedhjælper fra 1. august 2020.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Skolepædagoger til Tarup Skole
Odense Kommune Vi søger pr. 1. august 2020 to fagligt stærke og initiativrige pædagoger på 37 timer ugentlig, som har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.
Odense Kommune, Odense NV
Odense Kommune
Social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere til aftenvagt til Specialplejecenter NæsbyHus
Odense Kommune Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdregningspunktet?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune