132 job matcher din søgning 132 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Odense Kommune

Aftensygeplejerske til Stadiongruppen

Odense Kommune

Kan du lide at arbejde selvstændigt i et fagligt miljø? Har du mod på nye udfordringer på en travl velfungerende arbejdsplads? Kan du lide medindflydelse og selvbestemmelse? Hvis du kan nikke til det, så skynd dig og skriv en ansøgning til os.

Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe, hvor sygeplejen for dag og aften er lagt sammen under samme tag og ledelse, dette gør, at du kommer ind i en sygeplejegruppe, hvor fagligheden er høj, og der er mulighed for tæt sparring med kollegaer fra begge vagtlag.

Aftenvagten i Stadiongruppen dækker den nordlige del af Odense Kommunes hjemmepleje om aftenen, og vi hjælper en bred vifte af borgere med forskellige diagnoser og livsomstændigheder.

Din opgave som sygeplejerske er at tilpasse sygeplejen herefter. Dette giver en afvekslende og spændende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge og udvikle din faglighed.

Odense Kommune
Odense Kommune

Vil du være Odense Kommunes nye ældre- og handicapchef?

Odense Kommune

Kan du balancere det visionære og udviklingsorienterede med budgetoverholdelse og sikker drift?
Trives du med samarbejder på kryds og tværs?
Og med både at have et stort ansvar og en høj grad af medindflydelse?
Motiveres du af at kunne give rigtig mange borgere, medarbejdere og ledere en værdifuld hverdag?

Så er du måske Odense Kommunes nye ældre- og handicapchef!

Odense Kommune
Odense Kommune

Institutionsleder til Børneinstitution Tarup-Pårup

Odense Kommune

Er du en vedholdende, synlig og tydelig leder, som er professionel og tillidsvækkende?
Har du skarpt blik for faglig kvalitet?
Kan du omsætte og lede hen mod den højeste faglig kvalitet?

Så er du måske vores nye institutionsleder til Børneinstitution Tarup-Pårup!

Vi søger en ny institutionsleder, fordi vores leder gennem flere år er headhuntet til at være leder i en af Odenses andre institutionsområder.

Odense Kommune
Odense Kommune

Presse- og kommunikationskonsulent til By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune

Er du en stærk formidler med øje for de gode historier, politisk tæft og en opsøgende natur? Kan du håndtere, når forvaltningens arbejde udsættes for et kritisk/konstruktivt fokus? Kan du klæde talspersonerne på til at svare på de tænkelige spørgsmål? Og har du lyst til at give liv til politiske mål og strategier og fortælle de gode historier om By- og Kulturforvaltningens arbejde og bidrag til en bæredygtig fremtid i Odense? Så er du måske vores nye kollega.

I Ledelsessekretariatet får du 14 gode kolleger, som gerne deler ud af viden og erfaringer, og som har lyst til at løfte opgaverne i fællesskab.

Odense Kommune
Odense Kommune

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Nova

Odense Kommune

Brænder du for at lede og understøtte pædagogiske processer? Er du visionær, energifuld, fagligt dygtig, ambitiøs på børnenes vegne? OG ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet I Odense Kommune? Så er denne lederstilling lige noget for dig.

Børneinstitution Rising består af 8 børnehuse, hvor Børnehuset Nova (12 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn) er en vigtig del af dette fællesskab. Vores vision er at ”Vi vil være kendt for anerkendende udviklingsmiljøer og forpligtende fællesskaber” og vores bærende værdi er ”professionel”.

Som institution har vi fokus på kerneopgaven, høj faglighed, godt holdspil og ikke mindst god understøttende ledelse.

Odense Kommune
Odense Kommune

Vidensansvarlig sygeplejerske til hjerte-karområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen

Odense Kommune

Vil du være med til at styrke hjerte-kar-området i Odense kommune?

I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune har vi valgt at investere i kompetenceudvikling. Det har vi bl.a. gjort ved at oprette et Vidensteam bestående af i alt 6 vidensansvarlige sygeplejersker for KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme. Vidensteamets kerneopgave er at undervise plejepersonalet samt yde faglig sparring.

Som vidensansvarlig sygeplejerske skal du i tæt samarbejde med driften og de andre kollegaer tilrettelægge og udføre kompetenceudvikling på hjerte-kar-området i Ældre- og handicapforvaltningen.

Odense Kommune
Odense Kommune

Natsygeplejerske til Natgruppen, Lysningen

Odense Kommune

Kan du lide at arbejde selvstændigt i et fagligt miljø? Har du mod på nye udfordringer på en travl velfungerende arbejdsplads? Kan du lide medindflydelse og selvbestemmelse?

Stillingen er på 28 timer om ugen, 7:7 fordeling, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend.

På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Afdeling A har 20 pladser, som primært er til ortopædkirurgiske og neurologiske borgere. Afdeling B har 23 pladser, som primært er til socialmedicinske og geriatriske borgere. Afdeling C har 8 pladser til borgere med behov for palliation. Afdeling D har 13 pladser, som er til demente borgere. Vi modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i § 84-ophold (aflastning) af varierende længde.

Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejerske til plejecentre i område sydvest - vikariat

Odense Kommune

Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder?

Så er du sygeplejersken, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Vi søger en ny kollega, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os - minimum 30 timer ugentligt. Tiltrædelse snarest muligt.

Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte.

Odense Kommune
Odense Kommune

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Hjulet

Odense Kommune

Vil du være en del af et ledelsesteam, der har en mission om at skabe høj faglighed med arbejdsglæde? Er du den daglige pædagogiske leder, der kan udfordre en ambitiøs personalegruppe, så energien bevares og udvikling sikres?

Børnehuset Hjulet er en del af Børneinstitutionen Holluf Pile-Tingkær, som består af 8 børnehuse. Børnehuset Hjulet har en grundnormering på 11 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.

Du bliver en del af ledelsesteamet i Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær. Vi har et godt ledelsesteam, hvor vi ser os selv som vigtige kulturskaber og historiefortæller og hvor vores mission er at skabe høj faglighed med arbejdsglæde. Vores team er præget af åbenhed og gode grin.

Odense Kommune
Odense Kommune

Stærk faglig teamleder til Odense Hovedbibliotek

Odense Kommune

Vil du være med til at sætte standarden for formidlingen af faglitteratur, både digitalt og fysisk? Brænder du for at udvikle og formidle bibliotekets mange tilbud både lokalt, regionalt og nationalt? Har du mod på at stå i front for et stærkt og selvstændig team med mangefacetterede opgaver, kompetencer og stort fagligt engagement? Kan du se dig selv deltage i og udvikle på et unikt lokalhistorisk samarbejde?

Så er du måske vores nye kollega. Team Viden og Information på Odense Hovedbibliotek søger en faglig leder med tiltrædelse den 1. september 2021.

Odense Kommune
Odense Kommune

Kontorchef til Ledelsessekretariatet i By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune

Er du politisk lydhør, og kan du omsætte det politiske budskab og overordnede strategiske mål til konkrete resultater? Er du en motiverende leder, der brænder for at skabe sammenhængskraft i en forvaltning med mange forskellige fagligheder og opgaveområder? Så er du måske vores nye kontorchef til Ledelsessekretariatet.

Du søger ind i en travl hverdag tæt på den øverste ledelse. Du bliver chef for op til 15 medarbejdere, som understøtter den strategiske helhedstænkning i forvaltningen og kommunikation både internt og eksternt. Medarbejderne er i øjeblikket fordelt på de tre faglige fællesskaber: Presse, Taler & Borgersvar, Kommunikation & Web og Strategi & HR-indsatser.

Som kontorchef i Ledelsessekretariatet får du en helt central rolle i arbejdet med Odenses udvikling, og du bliver en vigtig spiller i forhold til den overordnede helhedstænkning på tværs af forvaltningens afdelinger.

Odense Kommune
Odense Kommune

Reflekterende og nysgerrig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til bostedet Munkehatten

Odense Kommune

Kan du sætte din faglighed i spil samtidig med, at du arbejder pædagogisk, eller er du nysgerrig på, om dette kunne være noget for dig? – så er du måske Munkehattens nye sundhedsfaglige medarbejder og vores kommende kollega.

Vi kan tilbyde:

  • En fast stilling på 35 timer om ugen med arbejde hver 2. weekend og skiftende dag- og aftenarbejde.
  • En fast stilling på 32 timer om ugen med dagvagter og arbejde hver 2. weekend.
  • En fast stilling på 35 timer med aftenvagter og arbejde hver 2. weekend.

Du vil som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent på Munkehatten komme til at arbejde med sonde, sårpleje, medicinhåndtering, respirationsbehandling og være den primære kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

Odense Kommune
Odense Kommune

Merit-elever til hovedforløb på SOSU-uddannelserne med opstart i 2021

Odense Kommune

Har du tidligere været i gang med hovedforløbet til en SOSU-uddannelse, eller har du tidligere været i gang med uddannelsen til sygeplejerske, og vil du gerne starte eller genoptage en SOSU-uddannelse? Eller er du uddannet social- og sundhedshjælper og vil du gerne videreuddanne dig til assistent? Så er du måske vores nye elev!

På uddannelserne til SOSU-hjælper og SOSU-assistent lærer du at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du lærer bl.a. at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger.

Hos os får du en uddannelse med fokus på dig og dine mål, hvor vi tilbyder:

  • Praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb og giver dig faglig sparring om dine mål
  • Praktikpladsgaranti
  • Individuelle tilrettelagte uddannelsesaftaler
Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejersker til Dalumgruppen

Odense Kommune

Brænder du for den kommunale sygepleje? Så er stillingen måske lige noget for dig.

Vi er kommet i den situation, at vi i Dalumgruppen har to ledige stillinger, grundet personale, som skal flytte og en der går på pension. Gruppen er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd og begge stillinger er faste på 32-37 timer om ugen i dagvagt fra kl. 7.00 til 15.00 med weekendarbejde hver 4. uge.

Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser.

Odense Kommune
Odense Kommune

Afdelingsleder til Job & Sygdom 1 – genopslag

Odense Kommune

Er du en erfaren og balanceret leder, der stortrives med at skabe mening og resultater i en foranderlig og travl hverdag; så er 25 engagerende medarbejdere og 3 dedikerede lederkolleger på sygedagpengeområdet klar til at byde dig velkommen på holdet.

Job og Sygdoms fire afdelinger beskæftiger ca. 80 jobrådgivere, som behandler sager vedrørende sygemeldte borgere. Du vil få det ledelsesmæssige ansvar for den ene afdeling, Job & Sygdom 1, som primært behandler sygedagpengesager vedr. borgere ansat i private virksomheder. Som afdelingsleder vil du her få det fulde ansvar for personaleledelsen og for den daglige drift i din afdeling, men hos os lykkes vi kun i fællesskab, og derfor er ledergruppen dit naturlige afsæt for at nå resultater i egen afdeling.

Odense Kommune
Odense Kommune

Dialogorienteret jurist til IT-udbud og -kontrakter

Odense Kommune

Kan du lave de bedste IT-kontrakter til Odense Kommune? Kan du holde styr på mange forskellige projekter – og bevare kunden i fokus? Er du både dialogorienteret og digitalt nysgerrig?

Du skal bidrage med juridisk rådgivning og vejledning om IT-kontrakter og styre de udbudsretlige processer omkring IT-anskaffelser. Vi lægger vægt på, at du kan formidle din viden på en overskuelig, forståelig og konstruktiv måde. Desuden skal du sikre koordinering ift. politiske beslutninger og nationale dagsordener.

Du vil varetage ekstern kommunikation med leverandører i forbindelse med konkurrenceudsættelser, forhandlinger og kontraktopfølgning – enten selv eller i samarbejde med andre.

Odense Kommune
Odense Kommune

Teknisk designerelev til By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune

Drømmer du om en uddannelse, hvor du kombinerer det gode håndværk med dine kreative evner? Vil du gerne løse tekniske problemer ved at bearbejde data og udarbejde digitale kort? Har du bestået grundforløbet og er klar til at starte hovedforløbet? Så er du måske vores nye teknisk designerelev!

Uddannelsen til teknisk designer giver dig en grundlæggende viden om de opgaver, der skal løses, når man planlægger at bygge eller producere noget.

Uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik, hvor du gennem 3 praktikperioder bl.a. skal arbejde med:

  • Digitale kort og geografisk temadata i webGIS (KortInfo) og desktopGIS (Qgis)
  • Udarbejdelse af vejledninger, filhåndtering og databaseindberetninger
  • Kundebetjening
Odense Kommune
Odense Kommune

Pædagogisk afdelingsleder til Agedrup Skole

Odense Kommune

Er du god til at inspirere og skabe arbejdsglæde gennem engagement, anerkendelse og tillid? Tændes du af både pædagogiske og administrative opgaver? Så er du måske vores nye afdelingsleder på Agedrup Skole.

Vi søger en afdelingsleder, der vil være med til at sætte den pædagogiske retning og fortsatte udvikling på Agedrup Skole.

Som afdelingsleder vil du blive en del af et velfungerende ledelsesteam bestående af tre personer – ud over dig er det Christian Hovendal (skoleleder) og Camilla Bennetsen (souschef). Det er afgørende for os, at du brænder for folkeskolen og vores kerneopgave: alle børns dannelse, læring og trivsel. Vi forventer, at du har lyst til og mod på at arbejde med pædagogisk ledelse og personaleledelse i en af skolens afdelinger.

Odense Kommune
Odense Kommune

Souschef med hjertet på rette sted til Holluf Pile Skole

Odense Kommune

Som souschef vil du blive en del af et ledelsesteam bestående af fire ledere - ud over dig er det skolelederen, afdelingslederen og sekretariatslederen.

Det er afgørende for os, at du brænder for folkeskolen og de børn og voksne, som er i den. Det forventes, at du varetager afdelingsledelsen af skolens ungemiljø (6.-9.klassetrin) samt skolens specialtilbud ”Pilehuset”, som er et vidtgående specialtilbud for normaltbegavede børn med socio-emotionelle udfordringer i alderen 10-14 år. Den øvrige fordeling af ledelsesopgaverne laver vi sammen med dig ud fra vores samlede kompetencer og interesseområder.

Du har med andre ord stor indflydelse på dine kommende ledelsesopgaver. Det er dog vigtigt, at du trives i et mangfoldigt læringsmiljø, og at du har erfaringer med undervisning af børn og understøttelse af medarbejdernes arbejde med børns læring, trivsel og udvikling.

Odense Kommune
Odense KommuneAutoriserede psykologer til Børnehus Syd i Esbjerg

Odense Kommune

Vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for eller, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb? Så har du muligheden her.

Børnehus Syd i Esbjerg søger autoriserede psykologer til en fast stilling og til et barselsvikariat.

Som psykolog i Børnehuset er din opgave blandt andet via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at undersøge barnets oplevelser, samt udrede og vurdere barnets belastningsgrad og støtte-/behandlingsbehov relateret til overgrebet/overgrebene. Endvidere at udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere. Dette som led i kommunens børnefaglige § 50 undersøgelse.