69 job matcher din søgning 69 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 69 resultater.
Odense KommuneErfaren socialrådgiver til Børnehus Syd, Odense

Odense Kommune

Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb? Så har du muligheden her.

I Børnehus Syd har vi pr. 1. februar 2021 en ledig stilling som socialrådgiver på fuld tid.

Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år.

Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:

 • Koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen
 • At yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere
 • At være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser
Odense KommuneErfarne socialrådgivere til Børnehus Syd i Esbjerg

Odense Kommune

Til vores afdeling i Esbjerg søger vi to erfarne socialrådgivere i faste stillinger på fuld tid pr. 1. februar 2021. Så vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.

Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år.

Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:

 • koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen
 • yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere
 • være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser
Odense Kommune

Administrativ medarbejder til kontoret for de kommunale kirkegårde i Odense i en tidsbegrænset stilling på 3 år

Odense Kommune

Trives du med en varieret hverdag præget af høj faglighed? Mestrer du den ligeværdige dialog med både kolleger og pårørende?

I kontoret for de kommunale kirkegårde i By- og Kulturforvaltningen er vi dagligt i kontakt med pårørende, der skal sige farvel til deres kære. Det er en særlig opgave, som vi sætter en stor ære i at håndtere med respekt, værdighed og punktlighed.

Arbejdsopgaverne omfatter i hovedtræk følgende:

 • Telefonisk og personlig betjening af gravstedskunder, bedemænd og pårørende.
 • Håndtering af den administrative del af alt fra gravstedssalg, urnenedsættelser og jordfæstelser til fornyelser og vedligeholdelse af gravsteder.
 • Ajourføring og registrering i IT kirkegårdssystem.
Odense Kommune
Odense Kommune

Assisterende rehabiliteringsleder til Lavsengruppen

Odense Kommune

Er du klar til en spændende ledelsesmæssig udfordring inden for hjemmeplejen? Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere der hver dag yder en uvurderlig indsats sammen med borgerne? Har du en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent og gerne erfaring med et af vores specialiserede områder. Hvis ja, så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.

Du vil få en hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor der sker konstante forandringer og udvikling.

Du brænder for rehabilitering og værdien om, at de borgere vi møder, får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Du kan lede ind i rehabilitering og mestre at inddrage netværket som samarbejdspartnere. Vi ser gerne, at du har en efteruddannelse i ledelse eller er motiveret for at påbegynde diplom i ledelse.

Odense Kommune
Odense Kommune

En journalist & en kommunikationskonsulent til Velfærdens fundament Web & Fælles kommunikation i Borgmesterforvaltningen

Odense Kommune

Vil du arbejde med kommunikation og digitale virkemidler tæt på topledelsen i Odense Kommune?

Kan du være med til at løfte Odense Byråds ambition om at skabe de bedste muligheder for den demokratiske samtale og sætte præg på fremtidens Odense? Vi har brug for en kommunikationskonsulent og en journalist begge med solidt digital mindset.

Odense Kommunes politikere har vedtaget en ambitiøs plan for Velfærdens Fundament. Til den opgave søger vi nu to ambitiøse og engagerede kollegaer til koordinationsenheden, der skal understøtte den kommunikative gennemførelse af ambitionerne i aftalen ved at arbejde med kommunikation, digital borgerinddragelse og outreach på en lang række platforme samt presse.

Odense Kommune
Odense Kommune

Analyse- og økonomikonsulent til projekt Velfærdens Fundament

Odense Kommune

Kan du være med til at drive Projekt Velfærdens Fundament for hele Odense Kommune?

Odense Kommunes politikere har vedtaget en ambitiøs Plan for udvikling af kommunens velfærdsbygninger kaldet Velfærdens Fundament. Til den opgave søger vi nu en ambitiøs og engageret konsulent til Koordinationsenheden, der skal understøtte den operationelle gennemførelse af ambitionerne i aftalen.

Analyse- og økonomikonsulentens opgaver vil være:

 • Analyser af behov, demografi, udvikling, rækkefølgeplan etc.
 • Omsætte borgerinput til politiske beslutningsgrundlag.
 • Økonomisk overblik over den samlede bevilling samt detailfordeling af bevillinger

Vi tilbyder en enestående mulighed for at arbejde med et unikt projekt

Odense Kommune
Odense Kommune

Strategisk chefkonsulent til Borgmestersekretariatet i Odense

Odense Kommune

Vil du arbejde i en stilling tæt på borgmesteren og topledelsen? Har du mod på at arbejde med at involvere og engagere byens borgere? Er du en stærk kommunikator, strategisk tænkende og vant til at planlægge og afholde større arrangementer? Og trives du med høj intensitet og en stor grad af ansvar? Så er det sandsynligvis dig, vi søger til Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse i Odense Kommune.

Du bliver en del af et mindre, stærkt team omkring borgmesteren, hvis primære opgave er at betjene og understøtte borgmesteren, arbejde og rådgive om borgerinddragelse samt drive kommunens frivillighedsindsats. Opgaverne er spændende og fulde af variation, og det er mere reglen end undtagelsen, at hverdagen har høj intensitet med mange skiftende sager og dagsordener.

Odense Kommune
Odense Kommune

Stabschef til Politik og Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen

Odense Kommune

Kan du lytte til de politiske takter og forene dem med de faglige toner? Kan du bringe fagligheden i spil i de politiske strategier og omsætningen af dem? Har du et skarpt tværgående blik og evnen til at skabe stærke samarbejder? Og kan du betjene et ambitiøst politisk udvalg og sikre det bedst mulige rum at træffe beslutninger i?

Som stabschef for Politik og Strategi får du ansvar for den politiske betjening af børn- og ungerådmanden, Børn- og Ungeudvalget og den administrerende direktør. Du kommer til at være drivende på de vigtigste politiske dagsordener og i samspil med de øvrige chefer sikre, at der bliver arbejdet målrettet og systematisk med de politiske, strategiske og operationelle målsætninger på et stort og komplekst område med mange interessenter.

Odense Kommune
Odense Kommune

Assisterende rehabiliteringsleder til Lysningen

Odense Kommune

Vil du være en del af en arbejdsplads i forandring? Vil du lede et engageret og tværfagligt team af medarbejdere? Har du en høj faglighed og vil du være med til at skabe de gode borgerforløb, hvor borgeren er i centrum? Så kom og vær en del af vores team!

Vi søger en nærværende og engageret assisterende rehabiliteringsleder til Odense Kommunes midlertidige boliger, Lysningen i Sundhed og Forebyggelse.

Lysningen er Odense Kommunes midlertidige boliger, hvor der er 64 pladser. Borgerne er her i cirka 28 dage, og vi har cirka 1000 borgere igennem om året. Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere blandt andet OUH, praktiserende læger, udekørende gruppe, Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange flere.

Odense Kommune
Odense Kommune

Økonomisk administrativ leder til Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Odense Kommune

Brænder du for økonomi, strategisk ledelsessparring, kvalitet/effekt samt udvikling og ledelse af administration? Ikke mindst ønsker du at være med til at præge dagsordenerne på børne- og ungeområdet?

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse er en vigtig samarbejdspartner, både internt i Børn- og Ungeforvaltningen, på det tværgående sundhedsområde i hele Odense Kommune og ift. til andre sektorer. Til at imødekomme de mange dagsordener søger vi en ny økonomisk administrativ leder med funktion som stedfortræder for centerchefen for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

Odense Kommune
Odense Kommune

Drift- og supportkonsulent til IT & Data i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Odense Kommune

Har du en god teknisk forståelse, og motiveres du af at understøtte arbejdsgange digitalt, hvor det giver mening? Motiveres du af at være i dialog med slutbrugerne og hjælpe dem videre?

Teamet understøtter ydelsesområdet i anvendelse af digitale løsninger samt brugeradministration i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

I øjeblikket er vi i fuld gang med implementering af nye it-løsninger til kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik m.m. Det er en stor og spændende opgave, som vi løser i samarbejde med kolleger i hele organisationen.

Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejerske til Skibhusgruppen - årsvikariat

Odense Kommune

Vi søger en sygeplejerske til et årsvikariat, som har lyst til at blive en del af vores fantastisk team!

Prioriterer du et højt fagligt niveau? Udvikling? Kvalificeret sparring? Stabilitet og sammenhold? Glæde og humor i arbejdsdagen? Så passer du godt til gruppens 18 sygeplejersker.

Skibhusgruppen er en udekørende tværfaglig gruppe, som udover os sygeplejersker består af social- og sundhedshjælpere/-assistenter samt fysio- og ergoterapeuter. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og træning til omkring 450 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.

Odense Kommune
Odense Kommune

Ernæringsassistentelev til døgninstitution Birkelund

Odense Kommune

Banker dit hjerte for madlavning og det at gøre en forskel for andre mennesker? Er du en engageret og madinteresseret person, der drømmer om at lave mad til børn og unge på en døgninstitution? Har du mod på en hverdag med spændende udfordringer? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!

Birkelund er en døgninstitution, hvor vi modtager børn og unge i alderen 0-23 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier.

Som ernæringsassistentelev bliver du en del af det køkken, der laver mad til børnene. Du kommer til at arbejde i et hyggeligt køkken med få kollegaer, som har en god kontakt med resten af huset. Vi laver mad fra bunden, der tilgodeser en sund og varieret kost.

Vi fører egenkontrol flere gange om ugen, og der udføres grundig rengøring hver dag, så vi sikrer de bedste rammer for både vores ansatte og børnene på Birkelund.

Odense Kommune
Odense Kommune

Serviceassistentelev med virksomhedsservice til Skt. Hans Parken Plejecenter

Odense Kommune

Er du klar til at gå i gang med en spændende uddannelse? Bliver du motiveret af en dynamisk hverdag fyldt med spændende udfordringer? Er du god til at kommunikere og tænke den enkelte beboer ind i opgaven? Kan du tage initiativ og medansvar for din egen uddannelse? Så er du måske vores nye elev!

Hos os er dagene aldrig ens, og derfor søger vi en elev, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor arbejdsopgaverne varierer. Vi prioriterer vores arbejdsmiljø højt, hvor både ledelsen og vores dygtige medarbejdere arbejder for at skabe god trivsel hver dag. Ledelsen er centralt placeret i huset, og i det daglige arbejde vil du opleve en synlig og tilstedeværende ledelse. Det betyder bl.a. at du møder en åben-dør-politik, hvor der er mulighed for at komme forbi og drøfte relevante emner.

Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejerske til Lysningen

Odense Kommune

Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune søger en sygeplejerske, som elsker udfordringer og trives med en stor alsidighed i sit arbejde. Stillingen er en fast stilling med ansættelse pr. 1 januar 2021, eller efter aftale.

Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo og koordinering. Vi vægter samarbejde med- og inddragelse af pårørende meget højt.

Lige nu arbejder vi med en ny triagemodel, hvor sygeplejersken er gruppeleder. Derudover arbejder vi på en ny funktion, hvor vi har en modtagersygeplejerske, som skal sikre den gode overgang for borgerne mellem sektorerne. Derfor søger vi nu flere sygeplejersker.

Odense Kommune
Odense KommuneTeknisk specialkonsulent med erfaring fra en banerelateret sektor til Odense Letbane

Odense Kommune

Er din arbejdstilgang stabil og præcis, og har du sans for detaljen? Vil du være med til at sikre, at den gode kvalitet i letbanen opretholdes?

Odense Letbane er ved at forberede overgangen fra anlægsorganisation til driftsorganisation og søger derfor en teknisk specialkonsulent til at understøtte transitionen og den kommende drift.

Du får fra start en unik mulighed for at tilegne dig detaljeret viden om alle infrastrukturelementer og letbanetog.

Din primære rolle under driften bliver at understøtte det optimale vedligehold samt drift af alle letbanetog sammen med den kommende driftsoperatør og deres samarbejdspartnere.

Erfaren konsulent til Kultursekretariatet i By- og Kulturforvaltningen
Odense Kommune Har du en relevant samfundsfaglig uddannelse (f.eks. statskundskab)?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Pædagoger til Planteskolen Børnehus, Børneinst. Abildgård
Odense Kommune Har du en pædagogisk faglig ambition om at være med til at sætte rammerne for den pædagogiske og faglige udvikling i et spændende integreret børnehus?
Odense Kommune, Odense NØ
Odense Kommune
Social- og sundhedsassistent til Herluf Trolle Plejecenter - barselsvikariat
Odense Kommune Er du uddannet social- og sundhedsassistent og har et ønske om at arbejde i aftenvagt med weekendvagt hver 2. uge, så får du her...
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Social- og sundhedsassistent til Stadiongruppen
Odense Kommune Brænder du for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune