75 jobannoncer matcher din søgning 75 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Odense Kommune

Café Phønix søger gastronomelev til en uddannelse fyldt med rødder, kerner og højt humør (genopslag)

Odense C

Caféen på Odense Kommunes kursusejendom Phønix søger en innovativ elev med interesse for bæredygtig madlavning til opstart 1. august eller hurtigst muligt herefter.

Udover at være i lære på Phønix vil du også i løbet af din elevtid få mulighed for at snuse til vores andre arbejdspladser med besøg i Byens Køkken, der er Odense Kommunes centralkøkken, som leverer mad til store dele af Odenses plejecentre og børneinstitutioner.

I Odense Kommune vægter vi læringsmiljøet højt, og du får derfor tilknyttet en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig gennem din uddannelse.

Odense Kommune
Odense Kommune

Erfaren vandløbsbiolog eller lignende til Klima- og Miljøforvaltningen

Odense C

Stillingens primære fokus er, sammen med vandløbsgruppens 2 andre medarbejdere, at forvalte 500 km vandløb herunder 200 km offentlige vandløb både vedrørende myndighedsadministration og vedligeholdelse.

Samarbejdsformen og tonen på arbejdspladsen er uformel, og du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Odense Kommune
Odense Kommune

Assisterende myndighedsleder til Det specialiserede Område

Odense C

Du varetager ledelsesopgaver for ca. 30 medarbejdere som varetager sagsbehandling på det specialiserede voksenområde, dvs. medarbejdere, som visiterer til botilbud, støttetilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud m.m.

Som en del af dine arbejdsopgaver er du i samarbejde med andre myndighedsafdelinger ansvarlig for at sikre juridisk fundament/principper og god forvaltningskultur. Der vil desuden være løbende arbejde med konkrete juridiske problemstillinger, både generelt og ved konkret sagsbehandling

Odense Kommune
Odense Kommune

Daglig pædagogisk leder til Spiloppen Børnehus i Institution Bolbro-Højstrup

Odense V

I Spiloppen ønsker vi en daglig leder, der er fagligt dygtig og udviklingsorienteret, og som kan arbejde målrettet, selvstændigt og struktureret.

Du bliver en del af et lederteam, som har det godt med hinanden, og som finder energi og glæde ved at fordybe sig i ledelse sammen.

Vi kan tilbyde et job i en organisation, der arbejder ud fra prøvehandlinger, for derigennem at tilrette vores pædagogik efter børnegruppens sammensætning. Et job med stort fokus på udvikling, hvor rotation mellem daglige ledere er en mulighed.

Odense Kommune
Odense Kommune

Bliv ejendomsserviceteknikerelev i Teknisk Service

Odense

Leder du efter en elevplads, hvor du lærer om alt fra test af brandsystemer til snerydning? Så bliv ejendomsserviceteknikerelev hos Teknisk Service!

Teknisk Service er den afdeling i Odense Kommune, som drifter alle bygninger – det kan fx være plejehjem, børnehaver og skoler. Det betyder, at det er Teknisk Service, der bl.a. sørger for, at:

  • Græsset er slået og de grønne områder er vedligeholdt
  • Lys, vand og varme fungerer som det skal
  • Der bliver ryddet sne og fjernet blade
Odense Kommune
Odense Kommune

Vidensansvarlig sårsygeplejerske til Ældre- og Handicapforvaltningen

Odense

Kan du være frontløber på at skabe faglig udvikling af sårområdet, og er du samtidig dygtig til at behandle sår hos borgere i forskellige aldre og livssituationer? Så er det dig, vi håber at få som vores nye kollega.

Opgaven som vidensansvarlig sårsygeplejerske består i at bistå og supervisere den kommunale sygepleje i forløbene, så de er i stand til at tilgå sårproblematikker på et højt vidensniveau som sikrer en kvalificeret behandling til borgere, med den bedst mulige effekt og med fokus på både forebyggelse, rehabilitering og behandling.

Odense Kommune
Odense Kommune

Afdelingsleder til Rasmus Rask-skolens Ungemiljø

Odense

Rasmus Rask-Skolen søger afdelingsleder i skolens Ungemiljø, som består af to spor i skolens 6.-9. årgang.

Du indgår i skolens ledelsesteam som afdelingsleder i skolens Ungemiljø. Du har ledelsesmæssigt medansvar for, at relevante pædagogiske spørgsmål vedr. skolen kommer til drøftelse på teammøder, afdelingsmøder, pædagogiske møder samt personalemøder.

Som nærmeste leder for Ungemiljø vil du få ansvaret for

  • den pædagogiske ledelse med fokus på børnenes læring og trivsel
  • at være med til, at udvikle skolens ungedidaktik med et didaktisk og strukturelt greb
  • administrativ ledelse af skolens Ungemiljø
Odense Kommune
Odense Kommune

SOSU-elever til opstart sommer 2024

Er du social og god til at danne relationer med andre? Har du lyst til at gøre en forskel for borgere i Odense Kommune, der har brug for hjælp til hverdagen? Og vil du have fagligheden til at kunne løse opgaverne på den bedst mulige måde for de mennesker, du arbejder med?

Så er en SOSU-uddannelse noget for dig!

Odense Kommune
Odense Kommune

Sagsbehandler til spildevandsområdet i Odense Kommune

Odense C

Vil du gerne være med til at sikre fremtidens vandmiljø i samarbejde med gode kollegaer?

Du vil i samarbejde med dine nye kollegaer stå for myndighedsopgaverne inden for regn- og spildevandshåndtering. Da teamet består af erfarne medarbejdere, har vi mulighed for at tilrette stillingen og opgaverne, så de passer til den rette profil.

Hvad kunne dine arbejdsopgaver være?

  • Administration af spildevandsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven
  • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen
  • Separatkloakeringsopgaver
Odense Kommune
Odense Kommune

Sygeplejerske til Sundhedsforvaltningen, Lysningen

Odense S

Er du til en arbejdsplads i konstant udvikling, men samtidig med højt til loftet, og gode kollegaer, og brænder du for den komplekse sygepleje?

Du vil være ansat primært på Lysningen i afd. B. I afdeling B modtager vi primært borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger, samt geriatriske borgere med almen funktionsnedsættelse kombineret med akut opstået forbigående sygdom.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, primært dagvagter - enkelte aftenvagter kan forekomme - weekendvagt hver 4. uge.

Odense Kommune
Odense Kommune

Assisterende rehabiliteringsleder til Hunderupgruppen

Odense C

Har du erfaring med ledelse og brænder du for at udvikle og understøtte topmotiverede medarbejdere? Kan du udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift – så kan det være dig, som vi søger.

Du skal i samarbejde med rehabiliteringslederen omsætte Ældre- og Handicapforvaltningens strategier og effektmål, så de kan udmøntes i praksis.

Vi tilbyder en dynamisk og spændende stilling, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling.

Du får et individuelt on boarding-program og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig udvikling.

Odense Kommune
Odense Kommune

Assisterende rehabiliteringsleder til Vidensområderne og sygeplejedepotet i Ældre- og Handicapforvaltningen

Odense

Sygeplejedepotet leverer produkter til hele Ældre- og Handicapområdet, og der er fokus på at sortimentet kontinuerligt fagligt vurderes og afspejler, det behov, der er i driften.

Du får en rolle ind i udviklingsarbejdet med optimering af arbejdsgange og med at finde innovative og teknologiske løsninger til at nedbringe spild og unødigt merforbrug.

Som assisterende leder medvirker du til stabil drift af området, og du er i høj grad selv med til at forme og udvikle arbejdsopgaver samt medvirker til at opbygge et godt og sundt arbejdsfællesskab.

Odense Kommune

Friske afløsere til Plejehjemmet Havebæk

Odense M

Har du erfaring fra plejen, eller er du i gang med en relevant uddannelse?

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til dagvagt på Plejehjemmet Sanderum

Odense SV

Er du social- og sundhedsassistent eller social og sundhedshjælper, og lægger du stor vægt på din faglighed?

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Ergoterapeut til Kalørgruppen - barselsvikariat

Odense V

Er du en faglig stærk ergoterapeut, der holder af at arbejde med den ældre og ofte komplekse borger med fysiske problemstillinger?

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Klinisk vejleder til ergoterapeutstuderende til Rehabilitering og Flådestyring

Odense C

Brænder du for at bidrage til uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejder?

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Kreativ og beskæftigelsesrettet jobrådgiver til Job og Udvikling 2

Odense C

Vores fantastiske kollega skal på nye eventyr, og vi har derfor brug for dig!

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Socialfaglig rehabiliteringsmedarbejder til Rehabilitering og Flådestyring

Odense C

Er du motiveret for at støtte mennesker med en sindslidelse og/eller autisme samt fagligt optaget af recoveryorienteret rehabilitering.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV