154 job matcher din søgning 154 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Odense Kommune
Udbudskonsulent til funktionen Kategori- & Kontraktstyring

Odense Kommune

Vil du være en del af Danmarks mest professionelle indkøbsafdeling med et stærkt fagligt miljø, hvor vi sætter kompetenceudvikling og trivsel højt?

Så er du måske den nye udbudskonsulent i Odense Kommune. Vi har travlt og søger derfor endnu en dygtig, arbejdsom og god kollega.

Dine opgaver vil spænde vidt, men dine primære opgaver vil være:

 • Projektledelse og rådgivning på gennemførsel af vare- og tjenesteydelsesudbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale (blandt andet kontraktudkast og kravspecifikation)
 • Understøttelse af fagforvaltningerne bl.a. igennem åben dialog og godt samarbejde
 • Kommunikation med/håndtering af eksterne interessenter
Odense Kommune
Odense Kommune
Anlægsgartnerelev til Teknisk Service

Odense Kommune

Brænder du for gartnerfaget? Er du fyldt med gode idéer til udvikling på området og har du lyst til at bruge dine faglige evner til at skabe terrænplanløsninger af høj kvalitet? Så er det måske dig, vi søger!

Teknisk Service – serviceafdelingen søger en anlægsgartnerelev med speciale i plejeteknik.

Som anlægsgartnerelev får du din daglige gang i Serviceafdelingen under Teknisk Service i By- og Kulturforvaltningen.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Når du er i praktik hos os, får du mulighed for at arbejde udendørs med både store og små opgaver, både selvstændigt og i teams. Arbejdsopgaverne kan bl.a. være omlægning af flisegange, etablering af jordhøje, klipning af hæk m.m. Du vil i din elevtid få rig mulighed for at afprøve teori i praksis.

Odense Kommune
Odense Kommune
Er du en af vores nye aftensygeplejersker?

Odense Kommune

Vil du være en del af Aftensygeplejen? Har du mod på at prøve noget nyt, hvor hver vagt er uforudsigelig? Og har du mod på nye udfordringer, så har vi et spændende job!

Vi har utallige opgaver og optimerer sygeplejegruppen med to nyansættelser. Vi søger to sygeplejersker i aftenvagt, som udgangspunkt er 15.00-23.30-vagterne i et 5-2 rul med weekendvagt hver 2. weekend fra sommeren 2022, men har du ønsker om den unikke sammensætning af timer/aften, så er vi meget fleksible.

Som vores nye sygeplejerske vil du blive en del af Aftensygeplejen som geografisk dækker centrum og den sydlige del af Odense Kommune. Vi samarbejder med borgere, der har brug for kompleks sygepleje uanset boform, det betyder, at det er borgere i eget hjem, borgere på intuition, bosteder m.m.

Odense Kommune
Odense Kommune
SOSU-elever til opstart sommer/efterår 2022

Odense Kommune

Odense Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til opstart sommer/efterår 2022.

På SOSU-uddannelserne lærer du at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du lærer bl.a. at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger. Odense Kommune sørger for alt det praktiske ifm. dine praktikker, og du bliver tilknyttet Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Der er jobgaranti i Odense kommune for alle SOSU- og PAU-elever ansat i perioden 2020-2022. Jobgarantien er en mulighed, du kan gøre brug af, såfremt du ikke efter endt uddannelse opnår job på egen hånd. Jobgarantien dækker over vikariater af min. ni måneders varighed.

Odense Kommune
Odense Kommune
Byudvikler til arealudvikling

Odense Kommune

Kan du få ambitioner, visioner, byforståelse, markedsforhold og fremtidstendenser til at spille sammen? Og gennem procesfacilitering, analyse og data bidrage til at støbe realiserbare rammer for konkrete byudviklingsprojekter frem til planprocessen? Så kan det være dig, som er den erfarne by- og projektudvikler, vi har brug for...

Som byudvikler i Arealudvikling vil du få en rolle som projekt- og procesleder og få en helt central rolle i en afdeling, der arbejder med byudviklingsprojekter i den store skala og af afgørende betydning for byens udvikling.

Det bliver din opgave som projekt- og procesleder at:

 • formå på selvstændig vis at drive byudviklingsprojekter fra idé frem til planprocessen
 • arbejde med dialog, projekt- og procesledelse i større byudviklingsprojekter
 • arbejde systematisk og analyserende i opgaver, hvor der skal samles viden og data
Odense Kommune
Odense Kommune
Kommuneplanlægger til Byudvikling

Odense Kommune

Er du en nysgerrig planlægger, som kan indgå i vores team og bidrage til at fastholde og udvikle vores ambitiøse kommuneplan?

Vi har omprioriteret ressourcer i afdelingen og søger derfor en kollega, der kommer til at være en del af Arealudvikling og Ejendomshandel i et team bestående af 4 personer, hvis hovedopgave er kommuneplanområdet. Udover det tilbagevendende arbejde med kommuneplanrevision indeholder stillingen forskellige ad hoc-planopgaver.

Du kommer til at indgå i dialog med både interne fagkollegaer, politikere og eksterne samarbejdspartnere, og vi forventer, at du har lyst til at analysere, koordinere, udvikle og planlægge på et højt fagligt niveau i tæt samarbejde med resten af teamet.

Odense Kommune
Odense Kommune
Assisterende rehabiliteringsleder til Det specialiserede område (Genopslag)

Odense Kommune

Vil du arbejde med ledelse i en organisation, som til stadighed arbejder på at skabe den optimale struktur omkring borgeren og det gode borgermøde? Er du stærk på myndighedsområdet og har erfaring med at sætte lovgivningen i spil sammen med medarbejderne i konkrete borgersager?

Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder, som skal have særligt fokus på hjælpemidler, personlig pleje og praktisk bistand og sygepleje.

Dine væsentligste opgaver vil være at:

 • Indgå i et synligt og aktivt samspil med borgere, medarbejdere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • Koordinere daglige driftsopgaver med skarpt øje for optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer
 • Arbejde med og facilitere implementeringen af nye arbejdsgange på alle områder
Odense Kommune
Odense Kommune
Afdelingsleder til Kontaktperson og Bostøtte for Unge 4

Odense Kommune

Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi sætter fokus på job og uddannelse samtidig med, at vi støtter unge med sociale udfordringer? Kan du lede et korps af dedikerede og dygtige kontaktpersoner gennem en nytænkning af området, hvor uddannelses- og beskæftigelsesaspektet skal være endnu mere i fokus?

Så er dette måske en rigtig spændende stilling for dig.

Som leder af KBU4 bliver du såvel fagligt som personalemæssigt nærleder for en afdeling, der vil bestå af 12-18 medarbejdere.

Som afdelingsleder skal du udøve den daglige nærledelse for dit område og i samarbejde med de 3 øvrige afdelingsledere sørge for den løbende kvalitetsudvikling med vores unge i centrum samt sørge for at vores nye IT-system KMD NEXUS bliver implementeret.

Odense Kommune
Gem
Odense Kommune
Områdechef til Virksomhed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Odense Kommune

Ønsker du at blive en del af en professionel forvaltning, som skaber resultater for ledige og virksomheder til gavn for alle? Har du solid politisk forståelse, og kan du se dig selv i en kommunal forvaltning med politisk bevågenhed på dit områdes indsatser og resultater? Evner du at skabe stærke relationer og netværk? Så kan det være dig, vi søger!

Du bliver chef for et højt professionaliseret område med organisatorisk og strategisk modenhed. Vi har arbejdet med både strategi og implementering og har nu et velfungerende setup, som skaber synlige resultater.

Du får et stort ansvar ind i dit eget område og gode muligheder for at påvirke processer, samarbejder, udvikling og indsatser på tværs af forvaltningen.

Du bliver chef for en gruppe meget kompetente ledere og medarbejdere i organisationen, som repræsenterer mange forskellige fagligheder og styrker.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til Dalumgruppen

Odense Kommune

Vi søger en sygeplejerske til Dalumgruppen – eventuelt med klinisk vejleder funktion. Hos Dalumgruppen arbejder vi hver dag på at skabe den bedste udekørende gruppe og den bedste arbejdsplads, men vi har brug for flere dygtige medarbejdere. Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads i Odense Kommune?

3 gode grunde til at arbejde hos os:

 • Du får en alsidig og selvstændig hverdag, hvor du får din specialiserede faglighed som sygeplejerske i spil med borgeren i centrum.
 • Vi vægter åbenhed og samspil i opgaveløsningen, således at vi både lærer og udvikler vores monofaglighed, såvel som det tværfaglige samarbejde.
 • Vi har stort fokus på medindflydelse og udvikling af vores processer og arbejdsgange, så både du og dine kolleger bedst muligt kan løse kerneopgaven til gavn for borgerne.
Odense Kommune
Odense Kommune
Vi mangler en afdelingsleder på Dannesbohus – er det dig?

Odense Kommune

Er du resultat- og handlingsorienteret, og motiveres du af professionelt teamarbejde? Har du stærke sundheds- eller socialfaglige kompetencer? Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte borgere? Så er stillingen som afdelingsleder måske en spændende mulighed for dig.

Som afdelingsleder holder du fokus på kerneopgaven, sætter mål og prioriterer såvel for afdelingen som for den enkelte medarbejder. Ligeledes tolker og oversætter du overordnede strategier til forståelige mål for din afdeling. Dette i tæt samarbejde med din lederkollega fra forsorgshjemmet St. Dannesbo.

Stillingen omfatter personaleansvar for 24 sundhedsfaglige medarbejdere på Dannesbohus, og der arbejdes mod integrering af flere faggrupper og 6 nattevagter. Ligeledes har afdelingslederen personaleansvar for 4 medarbejdere i køkkenet på St. Dannesbo.

Odense Kommune
Odense Kommune
Konsulent i rådgivende rolle til Børn- og Ungeforvaltningen

Odense Kommune

Vil du have opgaver på tværs i en stærk stab for Politik og Strategi? Vil du have opgaver tæt på politiske beslutningstagere? Har du erfaring fra en politisk ledet organisation? Kan du sætte dig ind i mange dagsordner?

Det er en central opgave i stillingen at understøtte Børn- og Ungeudvalget og rådkvindens politik med henblik på at sikre rettidighed, stærke budskaber, involvering af interessenter og muligheden for at påvirke dagsordner lokalt og nationalt.

Dine opgaver handler om at sparre, rådgive, planlægge og udføre en række konkrete strategiske, taktiske og kommunikative opgaver såsom:

 • At tilrettelægge pointer, budskaber og processer, der styrker Børn- og Ungeudvalgets politik
 • At udarbejde mødeforberedelser både praktisk og taktisk
 • At servicere i planlægning og forberedelse til arrangementer af forskellige karakter samt ofte deltage
Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske

Odense Kommune

Vi søger en sygeplejerske til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede ormåde til en fast stilling på 35 timer ugentlig. Tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest muligt.

Fangelvej Botilbud er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil være sovevagter, hvor du har brandvagt.

Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud, som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender bl.a. miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.

Hos os skal du bl.a. arbejde med

 • Udarbejde og tilrettelægge borgernes individuelle rehabiliteringsforløb, samarbejde med borgerne
 • Kompleks sygepleje, f.eks. sårbehandling
 • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK
Odense Kommune
Odense Kommune
Aftensygeplejerske til Stadiongruppen

Odense Kommune

Vi søger en imødekommende, engageret og fagligt dygtig aftensygeplejerske. Har du lyst og mod på nye udfordringer i en velfungerende aftensygepleje, hvor du har stor medindflydelse og selvbestemmelse? Kan du lide at indgå i et fagligt miljø, hvor der er fokus på refleksion og sparring med kollegaer?

Hvis du kan nikke genkendende til det så skynd dig at sende os en ansøgning.

Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe, som er tværfagligt sammensat med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi har en flad og anerkendende kultur med respekt for hinandens fagligheder og høj social kapital. Alle bidrager til fællesskabet, og der er stor tillid til hinanden og til ledelsen.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sjældent udbudt stilling som aftensygeplejerske

Odense Kommune

Faktisk er det 4 år siden denne stilling sidst har været slået op, så du har alletiders mulighed for at søge en spændende stilling på 28 timer, eller hvad du drømmer om.

Hos Lysningen arbejder vi hver dag på at skabe det bedste rehabiliteringssted og den bedste arbejdsplads. Men vi har brug for flere dygtige medarbejdere. Vil DU være med til at skabe fremtidens arbejdsplads i Odense Kommune?

Stilling er egentlig fast på 28 timer om ugen med fast vagtrul, men hvis du har mod på blandet vagter, så hører vi også gerne fra dig, for det kræver blot to med det ønske for at få vagtplanen til at gå op. Hvis du ønsker faste aftenvagter på 28 timer, så vil du arbejde hver anden weekend. Tillæggene gør til gengæld, at du opretholder stort set samme løn som en fuldtidsansat.

Odense Kommune
Odense Kommune
Sygeplejerske til Næsbygruppen

Odense Kommune

Bliv en del af en faglig dygtig og helt igennem fantastisk sygeplejegruppe
– og arbejdsplads!

Vi søger en dygtig sygeplejerske til vores harmoniske og professionelle gruppe så hurtigt som muligt. Stillingen er på fuld tid.

I Næsbygruppen er vi et kompetent team af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Vi er en faglig stærk og harmonisk personalegruppe, som sætter stort pris på vores arbejde, vil hinanden det bedste og er gode til at løse dagens udfordringer sammen, på tværs af vores fagligheder. Vi har højt humør, kan ofte finde et grin, og så har vi meget stor omsorg for hinanden.

Odense Kommune
Gem
Anlægsgartnerelev til Teknisk Service
Odense Kommune Teknisk Service - serviceafdelingen søger en anlægsgartnerelev med speciale i plejeteknik.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Indrykket:
Gem
Faglig stærk social- og sundhedsassistent til sundhedsfagligt team
Odense Kommune Vi søger en kollega, som kan se sig selv ind i et sundhedsfagligt team.
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Indrykket:
Gem
Plejehjemmet Øst opnormerer med en assisterende plejehjemsleder – er det dig?
Odense Kommune Brænder du for ledelse og for at understøtte gode relationer i samarbejde med alle aktører i vores hverdag?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Indrykket:
Gem
Socialfaglig medarbejder til Bo- og rehabiliteringstilbuddet Bækholmen
Odense Kommune Har du lyst til at arbejde med en helt fantastisk og unik borgergruppe?
Odense Kommune, Odense
Odense Kommune
Indrykket: