258 job matcher din søgning 258 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Dygtig skolepædagog til skole og SFO

Aarhus Kommune, Viby J

Vestergårdsskolen søger dygtig skolepædagog med stærke kompetencer inden for det fritidspædagogiske arbejde og den understøttende undervisning.

Vi søger en engageret og fagligt dygtig pædagog 37 timer om ugen med primær tilknytning som skolepædagog på 0. årgang. På Vestergårdsskolen følger pædagogerne årgangen fra 0.-3. klasse.

Som skolepædagog indgår du i et ligeværdigt forpligtende samarbejde med klassens lærere og årgangsteam.

Du vil i samarbejde med klassens lærere være med i undervisningen på årgangen. Efterfølgende vil du stå for den understøttende undervisning – typisk sammen med en anden pædagog på årgangen. Derudover har du SFO-tid om eftermiddagen.

Aarhus Kommune
Arbejdsmiljøkonsulent til Børn og Unge

Aarhus Kommune

Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent til HR og Organisation i Børn og Unge, der vil være med til at sikre og udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø på vores skoler, daginstitutioner og klubber i Aarhus.

Som vores nye kollega, bliver du en del af et fagligt stærkt team, som løser opgaver inden for arbejdsmiljøområdet og MED-systemet.

Dine primære opgaver består i at understøtte ledere og arbejdsmiljøgrupper i deres arbejdsmiljøarbejde samt at udvikle, koordinere og evaluere overordnede arbejdsmiljøindsatser i Børn og Unge.

Gem
Aarhus Kommune
Tranbjerg dagtilbud søger pædagog til Børnehuset Klatretræet

Aarhus Kommune, Tranbjerg J

Klatretræet søger en pædagog på 32,5 time om ugen i vuggestuen Småfolket, som består af 13 børn, tre pædagoger og en medhjælper. Stillingen er en fastansættelse, som ønskes besat pr. 1. september 2022, gerne før eller snarest derefter.

Klatretræet er placeret centralt i Tranbjerg i et dejligt grønt område og består af en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. 11 medarbejdere og 55 børn fordeler sig i en hyggelig afdeling med gode fysiske læringsmiljøer inkl. to store legepladser, som giver et fantastisk udemiljø.

Vi vil hinanden og brænder for Klatretræet som arbejdsplads. Huset emmer af god stemning og rar atmosfære, og vi er en imødekommende personalegruppe, som besidder en god portion humor.

Aarhus Kommune
Ellevang Dagtilbud søger pædagogisk leder til DII Flintebakken

Aarhus Kommune, Risskov

Brænder du for at skabe høj kvalitet og facilitere vores dygtige medarbejdere i deres pædagogiske og organisatoriske processer i en spændende og livgivende hverdag? Så er det dig, vi søger som pædagogisk leder i Flintebakken.

I Flintbakken er vi en faglig stærk og stabil personalegruppe, der er i gang med en proces, hvor vi omorganiserer vores huse for at udvikle og fremme børnenes læringsmiljøer. Vi søger en pædagogisk leder, der kan svare ”ja” til følgende:

  • Er du ambitiøs og visionær på 0-6 årsområdet, og tænker du ud fra et ressourcesyn?
  • Vil du gribe vores tre kerneværdier: hverdagslivets læring, tilknytning gennem relationsarbejde og legens værdi?
  • Har du en nysgerrig og undersøgende tilgang?
Aarhus Kommune
Ellevang Dagtilbud søger pædagogisk leder med specialpædagogisk viden til Vuggestuen Trekanten – Aarhus Kommunes særlige vuggestue

Aarhus Kommune, Risskov

Har du særlig interesse for 0-2 årsområdet og inklusion af børn med varige og vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser?

I Ellevang Dagtilbud søger vi en pædagogisk leder, der vil være med til at påvirke dagtilbuddet i en fortsat stærk og attraktiv retning, hvor det gode børneliv er det centrale. Ellevang Dagtilbud består af seks afdelinger beliggende i Vejlby-Risskov.

Vuggestuen Trekanten er Aarhus Kommunes særlige vuggestue, der inkluderer børn med varige og vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Vi er normeret til 30 børn, heraf 6-8 børn med funktionsnedsættelser.

Vi har en god normering og en medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaring samt nyligt ankommende kollegaer, som styrker det eksisterende og tilfører nye impulser.

Aarhus Kommune
Tidsbegrænset fuldtidsstilling som scanner i Børn og Unge

Aarhus Kommune

Har du lyst til at bidrage i et digitaliseringsprojekt i Børn og Unge i Aarhus Kommune? Er du interesseret i at være en del af et scannerkorps, hvor du skal hjælpe Børn og Unge med at digitalisere fysisk materiale på skoler, dagtilbud og klubber? Så er der mulighed for at søge tidsbegrænsede stillinger i et midlertidigt scannerkorps hos Digitalisering i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Vi har et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet, plads til grin og høj arbejdsmoral. Som en del af scannerkorpset vil du indgå i et team med 5 andre medarbejdere, som sammen skal løse de arbejdsopgaver, der er knyttet til projektet.

I Børn og Unge ønsker vi at digitalisere et område, der indtil nu har været fysisk håndteret. Jobbet indbefatter derfor en del praktiske opgaver, registrering og koordinering herunder:

  • Scanning af eksisterende fysisk materiale
  • Makulering af fysisk materiale
  • Kommunikation ved afslutning af opgave
Aarhus Kommune
Holme Skole søger Viceskoleleder til udskolingen og specialklasser

Aarhus Kommune, Højbjerg

Vil du være med til at drive og udvikle en skole, hvor sammenholdet er stærkt og målsætningen er at skabe de bedst mulige læringsfælleskaber for alle børn - En veldrevet lokal skole med stolte traditioner, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd, og hvor inddragelse er et nøgleord? Så har du nu muligheden for at søge en yderst attraktiv og alsidig lederstilling, hvor du kan gøre en forskel.

Vi søger en viceskoleleder, der kan stå i spidsen for vores udskoling (6.-9. klasse) og 10 specialklasser (2.-9. klasse), til hvilke en koordinator bistår i de driftsmæssige opgaver.

Du bliver ansvarlig for at varetage både faglig og personalemæssig ledelse for ca. 40 dedikerede og fagligt dygtige lærere og pædagoger, som alle brænder for at skabe læring og trivsel.

Aarhus Kommune
Akademiker med politisk tæft til Rådmands- og ledelsessekretariatet i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Kunne du tænke dig at komme helt ind i maskinrummet omkring rådmand og direktion? Har du politisk tæft og har du ambitioner for dig selv og det aarhusianske social- og beskæftigelsesområde? Så har vi en spændende stilling til dig i Rådmands- og ledelsessekretariatet i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

I Rådmands- og ledelsessekretariatet vil du blive en del af det team, der arbejder tættest sammen med rådmand og direktør for at omsætte politiske og ledelsesmæssige prioriteter til virkelighed.

Vi agerer, som rådgivere og bindeled mellem ledelsen og resten af organisationen, når politiske/strategiske indsatsområder og projekter skal defineres, søsættes eller løftes, både lokalt i Aarhus og nationalt.

Dine opgaver vil være politisk og ledelsesmæssig betjening af rådmand og direktør i tæt samspil med den anden akademiske konsulent.

Aarhus Kommune
Pædagog til special-SFO

Aarhus Kommune, Viby J

Vi søger en engageret pædagog 34 timer/ugl til vores special-SFO (evt. mulighed for 37 timer). Du vil blive tilknyttet vores specialklasser i indskolingen.

Dit primære fokus vil være rettet mod en klasse i indskolingen fra 0.-2. kl., hvor du i løbet af skoledagen vil være i klasserne, samt varetage understøttende undervisning, og derefter følge børnene i SFO-tiden. Om eftermiddagen vil du i SFO fortrinsvis være tilknyttet specialklasserne og ofte med særlige indsatser omkring enkelte børn, men du skal også være klar på at indgå i SFO i øvrige klasser.

På Vestergårdsskolen er vi alle en del af et forpligtende fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi har fokus på læring, trivsel og udvikling og arbejder tæt sammen med skolens forældre i et forpligtende samarbejde. Vestergårdsskolen er en folkeskole med en elevsammensætning, der favner stor forskellighed, og det ser vi som en styrke.

Aarhus Kommune
Søndervangskolen i Aarhus søger en relationelt stærk pædagogisk afdelingsleder for 5.-9. klassetrin med fokus på sikker drift

Aarhus Kommune, Viby J

Her er muligheden for at blive en del af en spændende skole med enorm betydning for lokalområdet. Du bliver mødt af en kultur, hvor nøgleordene er engagement, imødekommenhed og holdånd. Vi tror på potentialet i børnene og berigelsen i den mangfoldige kultur. Som pædagogisk afdelingsleder har du ansvaret for 5.-9. klassetrin.

Som pædagogisk afdelingsleder med ansvaret for 5.-9. klassetrin formår du at balancere dine kræfter mellem det administrative/driftsmæssige og den pædagogiske/didaktiske udvikling. Du har det daglige ansvar sammen med medarbejderne for at skabe en sammenhængende afdeling og det ledelsesmæssige ansvar for at styrke helheden på hele skolen.

Aarhus Kommune
Leder til Center for Læring

Aarhus Kommune, Brabrand

Er du optaget af børn og unges læring, udvikling og trivsel? Er du optaget af, hvordan læringsbegrebet i vores dagtilbud og skoler udvikler sig og holdes stadig aktuelt? Har du ambitioner om at være med til at udvikle skolernes Pædagogiske Læringsenter (PLC), så de kan understøtte læring bedst muligt i de lokale kontekster? – og har du lyst til at bruge din ledererfaring til at lede dygtige medarbejdere i en afdeling, der rummer såvel drift som udvikling?

Du bliver nærmeste leder for engagerede medarbejdere med forskellige faglige, pædagogiske og administrative kompetencer. Disse kompetencer sætter du i spil, så Center for Læring hele tiden har en finger på pulsen i forhold til at understøtte læring i dagtilbud og skoler på den mest relevante måde. Samtidig skal du sammen med de ansatte på Center for Læring være i stand til at spotte, hvad der sker af udvikling, så vores understøttelse hele tiden er så aktuel som mulig.

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder for indskoling og SFO til Rosenvangskolen

Aarhus Kommune, Viby J

Er du optaget af at skabe et godt børneliv for alle børn, og vil du være en del af samt videreudvikle Rosenvangskolens stærke fællesskab?

Vi søger en SFO- og indskolingsleder med noget på hjerte og hjertet det rette sted: en synlig, lydhør og nærværende person.

Vi tilbyder en spændende lederstilling, hvor du får mulighed for at sætte dit ledelsesmæssige præg på den pædagogiske udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet, medarbejdere, børn og forældre.

Din opgave er at holde fokus på udvikling af pædagogikken og didaktikken i undervisning og SFO, med et særligt blik for den sammenhængende indsats tæt på børnene. Du kan se og styrke en helhed, hvor faglighed, trivsel og samarbejdet mellem faggrupper hænger uløseligt sammen.

Aarhus Kommune
To dansklærere til indskolingen søges til Tranbjergskolen

Aarhus Kommune, Tranbjerg J

Vi søger to dansklærere til vores indskolingsafdeling. Stillingerne indeholder dansk i to 1. klasser og dansk i én 5. klasse, samt øvrige fag som pigeidræt og engelsk, billedkunst og kristendom. Du bliver en del af et fagligt engageret fællesskab i vores indskolingsteam på afdeling Kirketorvet.

Du kan byde ind med linje-/kompetencefag i enten: dansk, pigeidræt, engelsk eller dansk, billedkunst og kristendom.

Tranbjergskolen er lokalsamfundets skole. En stor skole på to matrikler, med 0.-9. og 10. klasser, modtagelsesklasser, specialklasser og et fælles mål om at udvikle fagligt dygtige elever, der trives.

Aarhus Kommune
Matematiklærer med Håndværk & Design søges til specialklasse 5.-6. årgang på Tranbjergskolen

Aarhus Kommune, Tranbjerg J

Vi søger en matematiklærer til vores specialklasse på 5.-6. årgang, som ud over matematik kan varetage håndværk og design. Du bliver en del af et stærkt og fagligt engageret fællesskab i vores udskolingsteam på afdeling Grønløkke.

Du har viden, engagement og gerne erfaring indenfor det specialpædagogiske område, og du har linje-/kompetencefag i matematik og håndværk og design.

Tranbjergskolen er ambitiøs både omkring elevernes læring og det gode børne- og ungeliv, og skolen har en god professionel kultur og stærkt fællesskab på tværs af faggrupper. Du vil også møde en medarbejdergruppe, som ud over at være meget professionelle, også er enormt stabile.

Aarhus Kommune
Klinisk vejleder til Plejehjemmet Augustenborggade 27 Midt-Øst - genopslag

Aarhus Kommune

Sundhed og Omsorg søger en klinisk vejleder til sygeplejestuderende i Distrikt MIDT ØST. I Distriktet er der sygeplejestuderende på alle semestre på plejehjemmene.

Funktionen som klinisk vejleder varetages på fuld tid på henholdsvis 30 eller 37 timer i de perioder, hvor der er sygeplejestuderende, med arbejdstider i dagtimerne i hverdagen.

Som klinisk vejleder vil dine arbejdsopgaver blandt andet være at:

  • Fastholde og udvikle kvaliteten i de kliniske uddannelsesperioder og sikre, at uddannelsens mål og retningslinjer for de aktuelle kliniske semestre overholdes i samarbejde med VIA.
  • Planlægge og koordinere den kliniske uddannelse i samarbejde med de studerende, øvrige kliniske vejledere og andre relevante samarbejdspartnere.
Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til Hoppeloppen, Tranbjerg Dagtilbud

Aarhus Kommune

Har du mod på at kaste dig ud i ledelse eller har erfaring med ledelse? - så har vi sammen muligheden for en god deal. Du får førertrøjen - vi byder dig varmt velkommen og støtter dig op - så trøjen passer.

Vi er et fælles hus, hvor vi hjælper hinanden på tværs af stuerne, så vi får ressourcerne til at dække bedst muligt. Vi arbejder med kompetencer indenfor selvledelse og kommunikation i dagtilbuddet. Dette bidrager til en bedre forståelse af hinandens styrker og endnu mere vigtigt, hvad vi skal hjælpe hinanden med. Arbejdet med kommunikationsprofiler bidrager til en større forståelse af den mangfoldige personalegruppe, som vi er, og et fælles sprog.

Som pædagogisk leder i Tranbjerg Dagtilbud er du bindeleddet fra dagtilbuddet til Hoppeloppen i form af fælles mål og beslutninger. Eksempelvis i forhold til dagtilbuddets pædagogiske læreplan, som realiseres i praksis – helt ud på den enkelte stue.

Aarhus Kommune
Sektionsleder til plansektion, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune, Viby J

I Børn og Unges Planlægningsafdeling brænder vi for at skabe de bedste rammer for udvikling, leg og læring til Aarhus’ børn og unge.

Vi har brug for dig, der ligesom os ser ovenstående opgave som meningsfuld og vil bidrage ved at lede en sektion af 12-14 dedikerede medarbejdere, der brænder for sagen. Det vigtigste i din opgave er at sikre en balance i opgaverne, så medarbejdernes motivation og faglighed får de bedste rammer til at udfolde sig.

Sektionens opgave ændres og udvikles hen over de kommende år som afspejling af ny placering af opgaver og ændret organisation på bygningsdrift-området. Du bidrager med din faglighed og dit lederskab til at udvikle og definere sektionens opgaveløsning i det nye landskab, så løsningen bedst matcher organisationens behov.

Aarhus Kommune
Sektionsleder til projektsektion, Børn og Unge

Aarhus Kommune, Viby J

I Børn og Unges bygningsafdeling brænder vi for at bygge de bedste rammer for udvikling, leg og læring til Aarhus’ børn og unge.

Vi har løbende 20-25 større byggeprojekter i gang og vi har en ambition om, at det skal være lettere og sjovere at være offentlig bygherre – for helt ærligt, et mere meningsfyldt job skal man lede længe efter! Det er en kæmpe motivation at vide, at når vi udvikler gode løsninger, er resultatet bedre rammer for børn og unge.

Vi har brug for dig, der ligesom os ser ovenstående opgave som meningsfyldt og vil bidrage ved at lede en sektion af 14-16 dedikerede medarbejdere, der brænder for sagen og alle arbejder som offentlige bygherrer på daginstitutions- og skoleprojekter. Det vigtigste i din opgave er at sikre en balance i opgaverne, så medarbejdernes egen store motivation og faglighed får de bedste rammer til at udfolde sig.

Aarhus Kommune
Søndervangsskolen ... (En skole børnene ikke vil hjem fra) søger skoleleder

Aarhus Kommune

Vores skoleleder skal samle skolen og styrke fællesskabet samtidig med, at du skal balancere udvikling og forventninger om faglig progression.

Se video om Aarhus Kommune som arbejdsplads

Sammen med ledelsesteamet, der består af tre pædagogiske ledere, går du forrest i arbejdet med at skabe de bedste rammer for læring og dannelse for 370 elever, og et godt arbejdsmiljø præget af høj faglighed og tværprofessionelle læringsfællesskaber for skolens 55 ansatte. Til gengæld bliver du mødt med stor dedikation og hjælpsomhed fra elever, medarbejdere og forældre.

Du træder ind i noget, der er i gang. Skolen er nemlig i en proces, hvor vi udvikler vores arbejdsmiljø, vores kultur og det ledelsesmæssige fokus. Det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet ad de spor, der er lagt med henblik på at styrke skolens sammenhængskraft.

Pluss Leadership
Stedfortræder til nyt Center for autismetilbud til voksne

Pluss Leadership søger for Aarhus Kommune

Vil du stå i spidsen for at opbygge og udvikle det nye Center for autismetilbud til voksne i Aarhus Kommune?

Aarhus Kommune søger en centerchef og en stedfortræder til det nye specialiserede center, som sammen kan:

  • Udvikle den specialiserede autismefaglighed og sætte den nationale dagsorden på autismeområdet som del af Danmarks næststørste kommune.
  • Stå i spidsen for etableringen og den strategiske positionering af det nye center.

Det nye center er resultatet af en organisationsændring, hvor alle bo- og dagtilbud til voksne borgere med autisme samles i ét center med det formål at øge kvaliteten til gavn for borgerne og at styrke faglige fællesskaber for de dedikerede medarbejdere.

Du bidrager til den samlede ledelse af driftsområdet Voksne, Job og Handicap, hvor der er stort fokus på udviklingen af og sammenhængskraften mellem ledere.

Ansøgningsfrist: 30. maj 2022.

Pluss Leadership