242 job matcher din søgning 242 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Afdelingsleder til Netværksskolen – Aarhus Kommunes heltidsundervisning

Aarhus Kommune

Har du ambitioner om at gøre en reel forskel for unge menneskers muligheder og fremtidsudsigter?

Netværksskolen er et heltidsundervisningstilbud, som gør tingene på en anden måde, og vi søger en ny leder, der kan være med til at forsætte vores gode udvikling.

Stillingen er noget for dig, der både kan og vil udøve ledelse tæt på kerneopgaven, og som samtidig kan skabe og vedligeholde konstruktive samarbejdsrelationer med en bred skare af aktører omkring vores unge.

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til Kælkebakken i Stavtrup

Aarhus Kommune, Viby J

Kælkebakken er en integreret institution beliggende i Stavtrup, der rummer en gruppe engagerede og dygtige medarbejdere, og som har ”byens bedste legeplads”, fyldt med oaser, der bare venter på at blive udforsket af nysgerrige børn.

Er du Kælkebakkens nye leder, træder du ind i en velfungerende hverdag, som byder på muligheden for at udforske faglige oaser, dvs. skabe pædagogisk udvikling, sammen med dine medarbejdere.

Du får både ledelses- og børnetid, og du tilrettelægger selv din tid, så du er tæt på praksis og synlig for forældre- og personalegruppen, samtidig med, at du balancerer dine mangeartede ledelsesopgaver. Kælkebakkens medarbejdere har fokus på det gode børneliv og et tæt og konstruktivt samarbejde med den engagerede forældregruppe.

Aarhus Kommune
Dagtilbudsleder til Gl. Brabrand-Sødalen Dagtilbud

Aarhus Kommune

Vil du stå i spidsen for et stort dagtilbud med visioner og høj faglig kvalitet? Børn og Unge søger en ambitiøs og relationel stærk Dagtilbudsleder, som vil drive dagtilbuddets udvikling i tæt samarbejde med ledere, medarbejdere og forældre. Vi søger en dagtilbudsleder, der motiveres af opgaven med at skabe gode rammer om et godt børneliv, der tilgodeser trivsel, udvikling og læring.

Som Dagtilbudsleder i Gl. Brabrand-Sødalen Dagtilbud har du ansvaret for kvaliteten af dagtilbuddets pædagogiske arbejde og for at skabe en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere. Du skaber sammenhæng, følgeskab og resultater ved at lede gennem andre med en tillidsfuld og ressourceorienteret tilgang.

Vi tilbyder en spændende lederstilling i et fagligt og veldrevet dagtilbud. Lokalområdet er i fortsat udvikling, og du får derfor en vigtig opgave i at skabe et solidt fundament for børns læring, trivsel og udvikling

Aarhus Kommune
Sektionsleder til Integration og Bydelsudvikling, Team Gellerup-Toveshøj

Aarhus Kommune

Er du motiveret for at arbejde målrettet med integration i alle dets facetter, og vil du gøre en mærkbar forskel for et af samfundets største opmærksomhedspunkter gennem arbejdet med den blandede by?

Har du lyst at være en del af den fælles ledelse af kontoret for Integration og Bydelsudvikling, som står i spidsen for at gennemføre Danmarks måske mest ambitiøse og visionære omdannelse af udsatte boligområder?

Er du analytisk skarp, relationel dygtig og forstår du, at både fysiske forandringer, sociale indsatser, samarbejde med civilsamfundet og en målrettet kommunikationsindsats har stor betydning for et områdes udvikling fra udsat boligområde til attraktiv bydel?

Aarhus Kommune
Socialfaglig rådgiver og socialfaglig børnerådgiver til Aarhus Krisecenter

Aarhus Kommune, Viby J

Vi møder den enkelte med værdighed, respekt og ligeværd.

Vi har på Aarhus krisecenter fået nogle sjældne åbninger og søger derfor en socialfaglig rådgiver/pædagog samt en socialfaglig børnerådgiver/pædagog.

For den socialfaglige rådgiver er der tale om en tidsbegrænset stilling på 1 år, med god mulighed for fastansættelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er i døgnturnus med dag-, aften- og døgnvagter. Der er ca. en vagt hver 3. weekend, og det er muligt at bytte vagter indbyrdes.

Den socialfaglige børnerådgiver er en 30 timers tidsbegrænset stilling på 1 år. Arbejdstiden ligger primært i hverdagene mellem 8.30 og 20 og tilrettelægges i teamet. Der er mulighed for en fast ugentlig fridag.

Aarhus Kommune
Børn og Unge, Sektionsleder til Sundhed

Aarhus Kommune, Viby J

Motiveres du af at være i spændingsfeltet mellem det strategiske og det sundhedsfaglige arbejde? Har du ambitioner om at være med til at styrke børn og unges sundhed og trivsel?

Sundhed er en del af Børn og Unges Pædagogiske Afdeling, som bidrager til at styrke tværfaglighed og kvalitet i Børn og Unges indsatser i et 0-18 års perspektiv. Fællesfunktionen i Sundhed har både direkte børnerettede indsatser og understøtter dels det politiske niveau og dels de decentrale arbejdspladser, som sundhedsplejen (en del af Sundhed) samt dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Stillingen omfatter ledelse af den ene af to sektioner i Fællesfunktionen, hvor du vil have personaleansvar for 8 konsulenter. Sammen med opgaverne i sektionen bliver du leder af Tværfaglig Enhed. Tværfaglig Enhed består af 8 pædagoger og 8 sundhedsplejersker, der alle er forankrede i den daglige drift i henholdsvis dagtilbud og sundhedspleje

Aarhus Kommune
Katrinebjergskolen søger en engageret pædagogisk leder med fokus på fase 2’s retning

Aarhus Kommune

Vores pædagogiske leder for Fase 2 (5.-9. klasse) har søgt nye udfordringer som skoleleder. Så nu har du muligheden for at blive en del af lederteamet på en ambitiøs folkeskole i udvikling. Katrinebjergskolen har fokus på et mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt, der også er bærende for vores ambitiøse arbejde med Nest.

Sammen med resten af ledelsesteamet er det dit ansvar at arbejde fokuseret med både den faglige og personlige udvikling for vores elever i Fase 2, så de får et stærkt fundament at bygge videre på i livet.

På Katrinebjergskolen tør vi gå forrest og tænke anderledes i måden, vi løser kerneopgaven på. I tæt samarbejde med dine ledelseskolleger og medarbejdere vil du komme til at udvikle og videreudvikle vores spændende projekter og initiativer, som f.eks. indfasning af Nestklasser i Fase 2 og 8.-9. klasses projektet.

Aarhus Kommune
Leder til Børneterapien, Aarhus Kommunes nye samlede tilbud

Aarhus Kommune, Viby J

Vil du have en enestående mulighed for at opbygge en ny samlet børneterapi i Aarhus Kommune og omsætte de politiske visioner om en helhedsorienteret indsats sammen med kompetente medarbejdere, forældre og brugerorganisationer samt et stort netværk af samarbejdspartnere?

Vi søger en visionær, handlekraftig og involverende leder, der kan skabe et stærkt fagligt miljø med stort engagement og høj social kapital og som motiveres af at lede sammenhængende og tværfaglige indsatser for børn og unge.

Som leder af Børneterapien får du en helt unik mulighed for at være med til at præge og opbygge en terapi som samler fysio-, ergo- og musikterapeutiske tilbud og tilhørende rådgivning og myndighed. Samlingen imødekommer ønsker og behov hos de berørte familier, der har efterlyst mere overskuelighed i adgangen til støtte bedre koordinering og fortsat høj faglighed.

Aarhus Kommune
Bystrategi søger en skarp grundsalgsspecialist til udbud og salg af fast ejendom

Aarhus Kommune, Brabrand

Bystrategi er en del af Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, og byudviklingen i Aarhus begynder i mange tilfælde hos os. Med byliv og bykvalitet som omdrejningspunkt er vi med til at skabe en god by for alle.

Porteføljen i Opkøb og Grundsalg udvikler og udvider sig konstant, og i øjeblikket udvides den som følge af Byrådets vedtagne Opkøbs- og Grundsalgsstrategi. Byrådet har med Opkøbs- og Grundsalgsstrategien besluttet, at Aarhus Kommune skal spille en stadig mere aktiv rolle som grundejer og udvikler af arealer til byformål ved en aktiv og opsøgende kommunal arealudviklingsindsats.

Vi søger derfor en ny kollega med erfaring indenfor salg og udbud af fast ejendom, der med dokumenteret erfaring, kommerciel forståelse og høj faglighed kan blive en nøgleperson i forhold til at realisere Opkøbs- og Grundsalgsstrategien.

Aarhus Kommune
Attraktiv fast stilling, matematik, naturfag, idræt, musik

Aarhus Kommune, Brabrand

Vi søger en engageret matematiklærer til vores kommende 6. og 7. klasser. Du skal kunne føre eleverne videre til Folkeskolens afgangsprøver i matematik. Udover matematik har vi brug for at du kan undervise i N/T, idræt i mellemtrin/udskolingen, naturfag i udskolingen.

Kan du derudover undervise i musik er vi også meget interesseret i dette. Vi har hvert år en musical vi sætter op og skolebestyrelsen har sidste år besluttet en opgradering af de praktisk/musik på Sødalskolen. Du vil her få to musiklærerkolleger at samarbejde med.

Vi søger en engageret lærer, der er relationelt og fagligt stærk. Det er vigtigt for os at du har evner, lyst og mod til få skabt det gode klasserum, med en varieret undervisning der giver plads til alle i din undervisningspraksis. Skolen er fra næste år todelt, hvilket betyder at man som matematiklærer har eleverne fra 5. klasse og op til de skal til eksamen.

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til udskolingen på Ellevangskolen (genopslag)

Aarhus Kommune, Risskov

Ellevangskolen er en skole i bevægelse. Et sted hvor fagligheden er i centrum, fællesskaber dyrkes og der er plads til forskellighed. Hvis du har lyst til at blive en del af en alsidig skole og varetage en spændende ledelsesopgave, så har du den helt rigtige mulighed her.

Som pædagogisk leder for udskolingen på Ellevangskolen får du ledelsesansvar for ca. 30 fagligt dygtige og engagerede lærere på 6.-9. årgang. Du varetager en bred palet af ledelsesopgaver, en udskolingsleder har, med et særligt fokus på at samle indsatser og engagement omkring skolens fælles mål: At møde eleverne med et professionelt børnesyn, en høj faglighed og elevdemokrati i et fællesskab, hvor alle elever oplever sig inkluderet og værdsat for den de er.

Aarhus Kommune
To lederrekrutteringskonsulenter til Børn og Unge

Aarhus Kommune, Viby J

God ledelse er afgørende for vores kerneopgave i Børn og Unge, derfor arbejder vi målrettet og strategisk med at udvikle vores lederrekrutteringsbistand, så den er værdiskabende for både organisationen og vores borgere.

Stillingen er for dig, der motiveres af at lede gode rekrutteringsprocesser og derigennem sikre god ledelse i en organisation, der arbejder for at sikre de bedste betingelser for børn og unges læring, udvikling og trivsel.

I HR og Organisation løser vi blandt andet opgaver inden for:

  • Lederrekruttering
  • Organisations- og ledelsesudvikling herunder ledelsessparring
  • Arbejdsmiljøområdet bl.a. med understøttelse og kompetenceudvikling af arbejdsmiljøgrupperne
Aarhus Kommune
Sygeplejersker til hjemmeplejen i distrikt Nord i Sundhed og Omsorg

Aarhus Kommune

Vil du være med på holdet af sygeplejersker, når vi skal opbygge Sundhed og Omsorgs nye spændende tværfaglige hjemmepleje?

Vi søger 5 sygeplejersker til vores hjemmeplejeteams i distrikt Nord, der er en del af Sundhed og Omsorgs tre nye hjemmeplejedistrikter, der træder i kraft fra 1. juni 2021.

I Sundhed og Omsorg ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. Derfor er vi i gang med at forberede en større organisationsændring, der blandt andet omfatter en ændring i opgavefordelingen mellem hjemmeplejen og vores sundhedsenheder. Som følge heraf vil hjemmeplejen fra 1. juni primært varetage sygepleje, pleje, praktisk hjælp, træning og rehabilitering for borgere, der har brug for støtte i en længerevarende periode.

BORGERCENTER VEST - Supervisorer
Ønsker du at arbejde med faglig supervision af medarbejdere på området Voksne, Job og Handicap i Aarhus Kommune?
Aarhus Kommune, Tilst
Jobcenter
Indrykket: 
BORGERCENTER VEST - Pædagog
På Kilebo har vi fokus på at skabe gode rammer for det pædagogisk arbejde, samt trivsel og livskvalitet for både borgere og medarbejdere.
Aarhus Kommune, Tilst
Jobcenter
Indrykket: 
Fysioterapeut til Plejehjemmet Hedevej
Stillingen er en fast stilling på 35/37 timer, fortrinsvis i dagvagt.
Aarhus Kommune, Egå
Jobcenter
Indrykket: 
Hjemmevejleder til Borgercenter Syd, Bofællesskabet Stautruphus
Borgercenter Syd, Aarhus Kommune søger en uddannet Sosu-assistent eller pædagog den ledige stilling i bofællesskabet Stautruphus med 35 timer...
Aarhus Kommune, Viby J
Jobcenter
Indrykket: 
SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT til Bofællesskabet Mårslet
Social- og Sundhedsassistent søges til Bofællesskabet Mårslet fra 1. juli 2021, eller gerne før.
Aarhus Kommune, Mårslet
Jobcenter
Indrykket: 
Social og sundheds hjælper til Hjortshøj Plejehjem. Dagvagt fortrinsvis
Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område.
Aarhus Kommune, Egå
Jobcenter
Indrykket: 
Økonomikonsulent i Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
Budget- og Regnskabssektionen i Kultur og Borgerservice har fået flere opgaver, så du har mulighed for at blive en del af et velfungerende økonomiteam.
Aarhus Kommune, Aarhus C
Jobcenter
Indrykket: