75 job matcher din søgning 75 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gentofte KommuneAfdelingssygeplejerske søges til Jægersborghave Plejeboliger

Gentofte Kommune

Trives du ved at skabe resultater gennem inddragelse, tillid og anerkendelse, og har du interesse for gerontologi og måske erfaring fra primærsektor?

Du vil blive afdelingssygeplejerske på en etage med 24 beboere, og sammen med det øvrige lederteam være med til at understøtte vores kerneopgave.

Vi tilbyder dig:

 • To dages introduktion for nye ledere, hvor du introduceres til kommunen og kan danne netværk med andre nye ledere.
 • Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling, bl.a. gennem fagligt netværk med erhvervspsykolog.
 • Løbende netværk og sparring med andre ledere i kommunen.
Gentofte KommuneGenopslag; to engagerede social- og sundhedshjælpere til aftenvagt, Hjemmeplejen

Gentofte Kommune

Har du erfaring som social- og sundhedshjælper – så send os en ansøgning. Vi søger pr. 1. november 2021 – gerne før – to uddannede social- og sundhedshjælpere, som har lyst til at indgå i vores tema af kompetente medarbejdere.

Vi ser os selv som fleksible, og det er en egenskab som du meget gerne må bidrage med. Ved dokumentation hjælper og understøtter vi gerne, hvis du indimellem har svært ved det. Da vi er en faggruppe, som arbejder med mennesker, skal man kunne omstille sig og rumme mange forskellige slags borgere.

Vi yder helhedspleje i komplekse hjem, og vi arbejder målrettet med, at den enkelte borger skal opleve kvalitet i plejen og møde kompetente medarbejdere i deres hverdag. Vi har altid en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer og vores serviceniveau ligger højt.

Gentofte KommunePædagog til Søgårdsskolen

Gentofte Kommune

Har du fokus på eleven og er i stand til at bringe læring og trivsel i fokus? Vil du indgå i et indskolingsteam, hvor hverdagen centrerer sig om 5 elever med særlige behov i en indskolingsklasse?

Specialskolen Søgårdsskolen søger efter en ny pædagogkollega med opstart senest 1. november 2021.

Den specifikke stilling er i skolens indskoling, men med mulighed for at følge klassen fremadrettet. Vi søger en robust medarbejder, som har en sikker autismespecifik tilgang, og det er en fordel, at du har kendskab til Tegn-til-Tale og eventuel PECS.

Som pædagog på Søgårdsskolen vil du indgå i et forpligtende teamsamarbejde og ud fra et Low Arousal inspireret pædagogisk grundlag understøtte den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

Gentofte KommuneGentofte Havne søger administrativ medarbejder

Gentofte Kommune

Gentofte Havne søger en administrativ medarbejder med primært arbejdssted i Skovshoved Havn og med tiltrædelse snarest muligt.

Personlige kompetencer

 • God kommunikator – kan tale med mennesker på alle niveauer f.eks. vedrørende tildeling af bådpladser
 • Kan udvise autoritet, og kunne fremstå som myndighedsperson
 • Evne til at holde mange bolde i luften

Vi tilbyder et alsidigt job på en spændende arbejdsplads, hvor frihed under ansvar er i højsædet. Vi er et lille team på seks personer, der varetager den daglige drift af Hellerup og Skovshoved Havne.

Grundet vores personalegruppes størrelse, må du forvente at komme til at udføre forskellige praktiske opgaver ud over dit administrative ansvarsområde. Det kunne f.eks. være flytning af både eller tømning af skraldespande.

Gentofte KommuneEr du uddannet ansvarlig praktikvejleder/klinisk vejleder – og står der Social- og sundhedsassistent på dit uddannelsesbevis, og så søger vi måske netop dig.

Gentofte Kommune

Som ansvarlig praktikvejleder har du i samarbejde med de daglige vejledere og uddannelseskonsulenter ansvar for social- og sundhedsassistent-, og social- og sundhedshjælperelevernes uddannelsesforløb i praktikperioderne. Du medvirker derudover også til at sætte fokus på de personlige og faglige mål for den enkelte elev.

Desuden vil dine opgaver som social– og sundhedsassistent bl.a. bestå af sårpleje, medicindispensering, bistå eller yde palliativ pleje. Du arbejder selvstændigt og har mod på de udfordringer, som helhedsplejen hos den enkelte borger indebærer.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med andre kollegaer, sygeplejersker og øvrige ressourcepersoner i organisationen. Sammen med daglig leder vil du være medvirkende til at sikre optimal pleje med den rette kvalitet.

Gentofte KommuneVIL DU LEDE vores selvejende integreret institution i Charlottenlund?

Gentofte Kommune

Inspirerende og visionær institutionsleder søges til vores integrerede institution. Hos os er legen i centrum med afsæt i et omsorgsfuldt og inkluderende fællesskab. Høj faglighed, inkluderende relationer og engagement er kendetegnende for Elmegården.

Du vil få det overordnede ansvar for den daglige drift af Elmegården, en velfungerende selvejende institution der består af en vuggestue og en børnehaven, med tre stuer i hver afdeling. Du får det ledelsesmæssige ansvar for en kompetent personalegruppe bestående af 18 medarbejdere, der brænder for hverdagen og det pædagogiske arbejde. Som institutionsleder står du for en sikker drift og udvikling af institutionen, og du kan skabe det gode arbejdsmiljø, hvor der er plads til faglig udvikling. Institutionslederen faciliterer ligeledes det gode samarbejde med bestyrelsen.

Gentofte KommuneSocial- og sundhedsassistent søges til planlæggerteamet i hjemmeplejens aftenvagt - Lokalgruppe Aften C

Gentofte Kommune

Du er lige mødt ind på din vagt som 2. planlægger. Vagten starter med organisering og koordinering af aftenens opgaver, f.eks. gøre klar til vikarer, der skal møde ind på vagt og aktivere nødkaldstelefonen som du har ansvar for i din vagt. Efterfølgende vil du i løbet af din vagt arbejde med helhedspleje i komplekse hjem, varetage nødkald samt udføre administrative opgaver.

Lyder det som en arbejdsdag for dig? Så er det måske dig, der skal være en del af vores team.

Du vil i samarbejde med planlægger nr. 1 og daglig leder, stå i spidsen for arbejdet med at fastholde faglighed, samarbejde og målrettet pleje i borgernes hjem. Din funktion vil være fremtrædende og støttende i gruppen i forhold til, at observationer dokumenteres i et fagligt og konstruktivt sprogbrug. Dine kolleger vil kunne bruge dig som vejleder og sparringspartner.

Gentofte KommuneVi søger ferie- og weekendafløsere i hjemmeplejen

Gentofte Kommune

Du kan være med til at gøre en forskel, for de borgere i kommunen som har brug for hjælp, til de ting de ikke længere kan selv. Det er et aktivt job og vil derfor passe godt til dig, som ikke er til det stillesiddende arbejde.

Går du med tanker om at uddanne dig, inden for de sundhedsfaglige fag, er det en god mulighed til at få relevant erfaring – men det behøver ikke at være din grund til at søge.

Du vil komme ud til borgere, som har brug for hjælp til personlig pleje såsom bad og toiletbesøg. Derudover ville du skulle hjælpe med at anrette mad. Som ferieafløser i hverdage, vil der også forekomme praktisk hjælp, som fx rengøring i borgers hjem.

Du vil få en grundig introduktion og relevant undervisning. Du vil få udlånt en Smartphone, da alle besøg dokumenteres via denne. Du vil blive en del af en arbejdsplads, som har stort fokus på det gode arbejdsmiljø og som derfor også er præget heraf.

Gentofte KommuneGentofte Hjemmepleje søger social- og sundhedshjælpere til dagvagt

Gentofte Kommune

Vi søger nye kollegaer som er uddannet social- og sundhedshjælpere til faste stillinger i dagvagt.

Du skal indgå i vores team af dygtige og selvstændige medarbejdere, som har et stort fokus på rehabiliterende indsatser og tidlig opsporing. I Gentofte hjemmepleje har vi et godt tværfagligt samarbejde, med stort fokus på det gode arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk, og har mange centrale og lokale tiltag i forhold til fortsat styrkelse af samarbejdet.

Arbejdsopgavernes er bl.a.:

 • Hjælp til personlig pleje
 • Tilberedning og servering af mad
 • Medicingivning
Gentofte KommuneSouschef til integreret dagtilbud i Hellerup

Gentofte Kommune

Brænder du for en hverdag med glade vuggestuebørn? Trives du ved at have indflydelse på udvikling af pædagogiske rammer? Kan du ”jonglere med flere bolde”? Så er jobbet i Børnehuset Øresund - afdeling Solsikken - måske noget for dig!

Vi søger uddannet pædagog til stilling som souschef/pædagog i Solsikken med daglig pædagogisk tilknytning til en vuggestuegruppe.

Som souschef bliver du medlem af ledelsesteamet i Børnehuset Øresund, som består af daglig leder i Solsikken, afdelingsleder i Eventyrhusene og institutionsleder for Børnehuset Øresund. Sammen skaber vi rammerne for ledelsesopgaverne og delegerer opgaverne mellem os.

Gem
Gentofte KommuneVil du arbejde i dagtimerne, ønsker fantastiske kollegaer og komme på uddannelse lige om lidt?

Gentofte Kommune

Kompetent og udadvendt sygeplejerske søges til attraktiv stilling i Gentofte hjemmesygepleje

I hjemmesygeplejegruppen Nord er vi et ressourcestærkt team, bredt sammensat med hensyn til erfaring og alder. Vi har stærke faglige kompetencer og et godt humør som styrker og kendetegner vores arbejdsmiljø. Vi ser det som et privilegie, at kunne samarbejde om at yde sygepleje af høj kvalitet.

Kerneopgaven er at udføre klinisk lederskab til borgere i komplekse og akutte forløb.

Vi tilbyder dig et veltilrettelagt introduktionsforløb med mentorordning. Du vil få engagerede og kompetente kollegaer med tæt kollegial sparring og høj trivsel

Gentofte KommuneSygeplejerske eller social- og sundhedsassistent søges til aflastningen, Drossellunden

Gentofte Kommune, Hellerup

Er du blevet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent for at gøre en forskel, for at blive udfordret på din faglige kunnen og konstant udvikle denne i trygge ramme, så læs videre…

Drossellunden er en aflastningsafdeling i kommunalt regi, hvor du vil komme til at arbejde med kompleks sygepleje. Stillingen er på 28 timer i aftenvagt, med fordeling af vagter (5-2) og fast arbejde hver mandag og tirsdag plus weekendvagt i ulige uger. Stillingen er ledig fra den 1. oktober 2021.

Da vi er en aflastning, har vi et stort flow af borgere, der er her i varierende perioder og med en bred vifte af sygdomme. Her er palliative forløb, demens, ALS, KOL og mange andre alvorlige og/eller aldersbetingede sygdomme.

Gentofte KommuneUddannet SSA? Her er jobbet til dig der ønsker familieliv efter kl.16.00!

Gentofte Kommune

Er du uddannet Social- og sundhedsassistent? Er godt arbejdsmiljø og omsorg for andre vigtige begreber for dig - så venter vi i hjemmeplejen på din ansøgning!

Du vil få et afvekslende job, hvor der er fokus på den enkelte borger og du vil blive en del af den tætte borger- og pårørendekontakt. Balancen mellem dit arbejde og privatliv vægtes højt og derfor ser vi fleksibilitet, som en vigtig egenskab. Du vil få mulighed for faglig udvikling i form af tværfaglig sparring med vores konsulenter og kurser – her i efteråret er der fx kursusopstart på Low Arousal pædagogik.

Din leder og dine kolleger er imødekommende, så det vare ikke længe før du føler dig som en del af gruppen.

Gem
Gentofte KommuneDemenskonsulent til demensvenlig kommune

Gentofte Kommune

Vi søger en demenskonsulent til vores tværgående demensteam

Som demenskonsulent medvirker du til at kvalificere indsatserne, for borgere med demens og deres pårørende. Vores funktion i organisationen består af rådgivning, vejledning og undervisning i borgernær praksis og demens. Demensteamet har kontakt til borgerne i hele Pleje & Sundhed - i plejeboliger, hjemmeplejen, dagtilbud, myndighed og Tranehaven (Center for forebyggelse og genoptræning). Vi ser demensteamet som et operationelt centrum for demensområdet, og du vil blive en vigtig sparringspartner for hele organisationen.

Du bliver medansvarlig for den faglige udvikling af demensområdet, og deltager i faglig ajourføring via eks. Demensdagene afholdt af Nationalt Videnscenter for Demens og tværkommunale netværk.

Gentofte KommuneVIL DU LEGE MED? Kom og bliv børnehavepædagog i hjertet af Charlottenlund

Gentofte Kommune

I Elmegården er legen i centrum med afsæt i et omsorgsfuldt og inkluderende fællesskab. Vi er en selvejende integreret institution, hvor der er højt til loftet og masser af hjerterum. Elsker du børnehaven, kan vi tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi udvikler os sammen og lærer af hinanden – uanset om du er nyuddannet eller er erfaren pædagog.

Vi er en selvejende, integreret institution med plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men vi er ét fælles hus, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden på tværs.

Som pædagog i Elmegården indgår du i en stue, hvor der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper, og hvor børnene ofte er delt i mindre grupper. Det giver plads til nærvær, og muligheden for at kunne støtte op om det enkelte barns udvikling og behov.

Gentofte KommuneSocial- og sundhedsassistent i nattevagt søges til aflastningen, Drossellunden

Gentofte Kommune

Kære nye Kollega

Vi glæder os til at byde dig velkommen til at være en del af vores fantastiske fællesskab

Drossellunden er en aflastningsafdeling i kommunalt regi, hvor du vil komme til at arbejde med mange forskellige sygeplejeopgaver. Stillingen er på 28 timer i nattevagt og arbejde i ulige uger, men med mulighed for at arbejde i lige uger, hvis det passer bedre.

Vi er en aflastningsenhed med et stort flow af borgere, der er her i varierende perioder og med en bred vifte af sygdomme. Her er palliative forløb, demens, ALS, KOL og mange andre alvorlige og/eller aldersbetingende sygdomme.

Vi tilbyder dig:

 • At blive en del af et team, som består af 5 personer.
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer på tværs af alle vagtlag.
 • Oplæring i kompleks sygepleje, løbende efter behov
Gem
Afdelingsleder/afdelingssygeplejerske
Vil du være med til at skabe ambitiøse neurofaglige rammer og stå i spidsen for engagerede og dygtige sygeplejersker, social- og...
Gentofte Kommune, Charlottenlund
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Chefkonsulent og specialkonsulent i Teknik og Miljø, Gentofte Kommune
Vil du være med til at udvikle nye grønne og bæredygtige løsninger i en af landets mest spændende kommuner?
Gentofte Kommune, Charlottenlund
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Engageret og services minded Køkkenmedarbejder
Søndersøhave søger en engageret og service minded og meget gerne en erfaren køkkenmedarbejder, der skal være med til at forkæle beboerne...
Gentofte Kommune, Gentofte
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Lærere til gruppeordning for elever med autisme
Gentofte Skole søger 3 lærere til gruppeordning for elever med autisme (0. - 6. klasse).
Gentofte Kommune, Gentofte
Jobcenter
Indrykket: