7 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

7 jobannoncer

Gem
Kriminalforsorgen

Sikkerhedskonsulent til kriminalforsorgens indsats mod organiseret kriminalitet

København K

Har du erfaring med rocker-bandeområdet og kan du bidrage til koordinering af indsatsen på tværs af myndigheder?

Du vil skulle arbejde med bl.a. sagsbehandling, besvarelse af henvendelser, udarbejdelse af aktuelle sikkerhedsorienteringer, indsamling, vurdering og validering af oplysninger m.m.

Vi tilbyder et arbejde med spændende og højaktuelle arbejdsopgaver i en organisation, der er i rivende udvikling.

Gem
Kriminalforsorgen

Sikkerhedskonsulent til kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme

København K

Dine opgaver bliver bl.a. at understøtte den allerede eksisterende indsats i form af løbende sagsbehandling, besvarelse af henvendelser, monitorering af relevante målpersoner, understøttelse af enhedens målsætning om at arbejde efterretningsbaseret, samarbejde med øvrige nationale myndigheder samt afholdelse af oplæg for fængselspersonale og andre interessenter.

Du vil herudover også skulle bistå med sparring samt deltagelse i tværgående arbejdsgrupper og bidrage til løbende vedligeholdelse og udvikling af vores skræddersyede IT-systemer.

Gem
Kriminalforsorgen

Økonomer søges til vækst og styring

København K

Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2023-2025 indeholder dels øgede bevillinger til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af fængselsbetjente, dels øgede bevillinger til udvidelse af den nuværende kapacitet. Dette stiller store krav til økonomistyringen i de kommende år.

Det er vigtigt for os, at du får indflydelse på og mulighed for at præge din opgaveportefølje på baggrund af interesser og kompetencer. Samtidig sørger vi for, at du får løbende sparring på opgaver og får mulighed for at tage relevante kurser, som kan understøtte din udvikling.

Gem
Kriminalforsorgen

Enheden for Sikkerhedsstandarder og Sikringsteknik i Koncern Sikkerhed søger en sikkerhedskonsulent

København K

Som sikkerhedskonsulent i Enheden for Sikkerhedsstandarder og Sikringsteknik bliver du en del af et team, som implementerer sikkerhedsstandarder og sikringsteknik, der kan understøtte den fængselsfaglige drift og styrke sikkerheden i fængsler og arrester.

Du vil i den sammenhæng skulle bidrage til hele processen fra udarbejdelse af strategiske beslutningsoplæg til ledelsen omkring såvel anskaffelse af sikringstekniske løsninger som retningslinjer for anvendelsen af disse løsninger.

Gem
Kriminalforsorgen

Er du klar til et spændende fængselsprojekt i Kosovo?

København K - Kosovo

Kriminalforsorgen leder efter en dynamisk og dedikeret projektleder til at styre og implementere vores krav og specifikationer for leje af et fængsel i Kosovo. Har du mod på at tage udfordringen op?

Du vil skulle arbejde sammen med den Kosovariske Kriminalforsorg og støtte dem i deres proces med at ombygge Gjilan Fængsel og sikre, at alle aspekter af projektet overholder de fastsatte standarder og krav, som kriminalforsorgen i Danmark har defineret.

Du må forvente, at der kan forekomme tjenesterejser til Kosovo i større grad. I spidsbelastningsperioder forventes det, at der vil være behov for at rejse fx 1-2 gange om måneden af en uges varighed.

Gem

(Genopslag) Værkmester med køkkenfaglig baggrund til Institution Sdr. Omme, Kriminalforsorgen

Sønder Omme

I køkkenet er der 5 fuldtidsstillinger og der produceres 4500 portioner middagsmad og 3000 pålægsbakker + vegetar, gluten/laktosefri om ugen i frostproduktion.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem

Socialrådgivere eller lignende til Fodlænken i Næstved, Kriminalforsorgen Øst

Næstved

KiF Næstved søger snarest muligt, et antal dygtige og energiske socialrådgivere, fængselsbetjente eller lignende til faste stillinger...

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV