5 job matcher din søgning 5 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Memox ApSFagligt skarpe socialfaglige koordinatorer bosiddende i Syd- og Vestsjælland

Memox ApS

Vil du have et job i en privat virksomhed, hvor vi støtter udsatte børn og familier til en bedre hverdag? Bor du i Syd- eller Vestsjælland?

Memox er en privat virksomhed, som i samarbejde med omkring 70 kommuner landet over tilbyder familiebehandling og anden støtte til socialt udsatte familier, både familier med anden etnisk baggrund og etnisk danske familier.

Vi støtter flere og flere familier til bedre trivsel, og vi har derfor løbende brug for at udvide med flere socialfaglige koordinatorer. Aktuelt søger vi socialfaglige koordinatorer, som er bosiddende i Syd- og Vestsjælland, da de primære arbejdsopgaver vil være centreret her.

Som socialfaglig koordinator kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver i en hverdag, hvor dagene aldrig er ens. Sammen med familiekonsulenterne er du kernen i Memox’ opgaveløsning.

Memox ApSErfaren leder med stærke relationskompetencer til Koordinationsteamet i Øst

Memox ApS, København

Har du erfaring med ledelse og det socialfaglige område inden for børn, unge og familier? Har du lyst til at lede et team med 15 engagerede medarbejdere, så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som teamleder.

Vi søger en erfaren leder, der motiveres af at bruge sin ledelsesmæssige erfaring i praksis, trives med at have indflydelse og stor selvstændighed i jobbet og samtidig være en aktiv teamplayer i et ledelsesteam på seks.

Som teamleder får du ansvar for personaleledelse af 15 dygtige medarbejdere med forskellig socialfaglig uddannelsesbaggrund, der er bindeleddet mellem Memox og de konsulenter, der er på opgaver ude hos familierne. Du har roen, det store overblik og er tydelig i din ledelse.

Du arbejder struktureret og strategisk og bidrager til et åbent og motiverende arbejdsmiljø med fokus på trivsel, den daglige drift og udvikling af teamet.

Gem
Memox ApSDygtige familiekonsulenter søges til faste stillinger i Memox på Sjælland

Memox ApS

Som familiekonsulent arbejder du med familiebehandling i udsatte familier, primært på Sjælland. I alle indsatser indgår du i et tæt samarbejde med en socialfaglig koordinator. Gennem løbende sparring og opfølgningsmøder har I som fælles opgave at hjælpe familien til på sigt at blive i stand til at klare sig uden støtte.

Dine opgaver

  • Du er familiens primære kontakt og varetager den pædagogiske/behandlingsmæssige indsats i familien med udgangspunkt i handleplansmålene.
  • Du har fokus på inddragelse af netværk omkring familien, når det er relevant.
  • Du skriver dagbog efter hvert besøg i familien.
  • Du deltager i relevante samarbejdsmøder som fx status- og netværksmøder mv.
Memox ApSEnergisk og selvstændig socialfaglig koordinator til Visitation & Modtagelse

Memox ApS, København

Har du erfaring med det socialfaglige område inden for børn, unge og familier, og har du lyst til at være en del af et mindre team af engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger til en stilling som socialfaglig koordinator.

Vores mål er, at kommunerne oplever os som dygtige og professionelle, både i dialogen omkring indsatsen og i leverancen.

Som socialfaglig koordinator i Visitation & Modtagelse skal du derfor være med til at løfte en vigtig opgave med at yde faglig sparring til både vores samarbejdskommuner, socialfaglige koordinatorer og familiekonsulenter i Memox i forbindelse med opstart af indsatser.

Skriftligt stærke studentermedhjælpere til team for socialfaglig kvalitet
Vil du have et studiejob i en privat virksomhed, hvor vi støtter udsatte børn og familier til en bedre hverdag?
Memox og Øresund Psykoterapi ApS, København S
Jobcenter
Indrykket: