4 job matcher din søgning 4 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Evida
Maskinmester/ingeniør til kritisk infrastruktur

Evida, Viborg

Som maskinmester/ingeniør i vores afdeling for Infrastruktur vil du blandt andet skulle løse opgaver inden for følgende områder med hovedvægten på Fordelingsnettet. (stål)

Evida

Fordelingsnet (stålnet), distributionsnet (plastnet), MR-stationer (måle og regulatorstationer) og ventiler. Her får du til opgave at

  • støtte og bistå afdelingens fagansvarlige
  • sikre, at lovgivningen og diverse myndighedskrav overholdes
  • deltage i planlægning af udførelsen af omlægninger af ledningsnet
Evida
Evida
Analytiker til opbygning af fremtidens energi-infrastruktur

Evida, Viborg

Vil du være med i forreste række, når fremtidens infrastruktur til transport af grønne gasser, brint og CO2 skal udvikles og planlægges? Evida

I samarbejde med dine kollegaer i teamet vil du bidrage til at optimere løsninger for udvikling og udrulning af fremtidens infrastruktur til transport af brint og CO2.

Dine bidrag sker gennem analyser af løsninger for rørført gasinfrastruktur og samspil af denne med de øvrige energisystemer. Gennem dine analyser, og i samarbejde med eksterne interessenter, bidrager du til at analysere og identificere mulige infrastrukturløsninger, som både vil understøtte markedsaktørernes behov og sikre en sund fremtidig forretning for Evida.

Evida
Evida
Energiplanlægger til den grønne omstilling af energisystemet

Evida, Viborg

– Vil du arbejde i hjertet af Danmarks kritiske infrastruktur?

Du vil blive placeret centralt som en del af vores planlægningsteam i vores udviklingsafdeling. Her kommer du til at udarbejde tekniske og økonomiske analyser inden for energiområdet, blandt andet af den seneste klimaaftales betydning for gasnettet og gassens rolle i energiforsyningen, eksempelvis som reserve- og spidslast i el- og varmeforsyningen. Evida

Du kommer til at levere analyser, som belyser gassens rolle og potentiale i industrien. Du skal også bidrage i den strategiske energiplanlægning, og du får ligeledes opgaver i vores Task Force af specialister, som skal sikre, at udfasningen af fossile brændsler til opvarmning planlægges og koordineres med centrale aktører som kommuner, fjernvarmeselskaber og elnetselskaber.

Evida
Evida
Økonom til opbygning af fremtidens energiinfrastruktur

Evida, Viborg

Evida tilbyder et udfordrende job til den skarpe analytiker, der vil være med til at styrke Evidas udvikling inden for Power-to-X og CCUS.

Evida

Du kommer til at arbejde som specialist i vores nyetablerede team med fokus på udvikling af Evidas aktiviteter inden for PtX. Her kortlægger vi markedsstrukturer og afdækker muligheder for Evidas fremtidige forretning. Vi udvikler businesscases for konkrete PtX-projekter, beskriver og udvikler værdikæderne i projekterne. Herudover arbejder vi med finansieringsmodeller og design af tarifstrukturen for transport af brint og CO2, samt udvikler Evidas bidrag til fremtidens certifikatmarkeder.

Vi forestiller os, at du har en stærk økonomifaglig profil. Du har erfaring med at udvikle økonomiske scenarier og fornemmelse for, hvordan økonomiske incitamentsstrukturer kan sammensættes for at understøtte markedsaktørernes og Evidas finansielle interesser.

Evida

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV