16 job matcher din søgning 16 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vallensbæk Kommune Sshhhh… Kan du høre det? Det er en masse glade børn som skal med vores bus ud i verden og få nogle oplevelser. Vi mangler en pædagog 37/t som kan høre disse glade og forventningsfulde børnestemmer

Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Strand

Vores dejlige daginstitution Nøddeboparken i Vallensbæk Syd, tæt ved stationen, mangler en dedikeret og initiativrig pædagog, som kan indgå i vores busteam bestående af i alt 3 personaler.

På en typisk dag vil du træde ind ad døren til et hus med højt humør. Du vil sikkert høre en del musik fra din leders kontor, og du går måske ind for at sparre om en situation omkring et barn på gårsdagens tur til en nærliggende bondegård. Derefter møder du de første børn, som er klar med deres turtaske og med lys i øjnene spørger ind til dagens store turbegivenhed. I pakker turvognen med madpakker og bevæger jer mod bussen med jeres børn. Herefter står den på planlagte spændende pædagogiske aktiviteter, som I, i samarbejde, har fundet frem til.

Vallensbæk Kommune Sprechen Sie Deutsch?

Vallensbæk Kommune

Vil du lære Egholmskolens elever sproget, som 229 mio. mennesker taler?

Vi søger nemlig en uddannet tysklærer – gerne kombineret med andre fag i udskolingen. Vi er en stor skole i Vallensbæk – spækket med dejlige elever og gode kolleger, der vil være med til at give dig et godt arbejdsliv.

På Egholmskolen sætter vi eleven i centrum for egen læring og udvikling. Vi arbejder med udgangspunkt i elevens ressourcer og tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger.

Det er vigtigt for os, at alle på skolen tager ansvar for det gode lærings- og arbejdsmiljø. Fælles forberedelse er en grundtanke i vores måde at organisere os på og udvikle hinandens styrker og kompetencer gennem vidensdeling og faglig sparring.

Vallensbæk Kommune Banker dit dansk-lærerhjerte for eleverne på 4.-9. årgang?

Vallensbæk Kommune

Så har vi nogle skønne elever, som mangler dig …

Til vores 4. årgang søger vi en knivskarp dansklærer, der har lyst til at følge eleverne helt til og med 9. klasse. I skemaet ligger også historie, idræt, to-lærer-timer og billedkunst – alt sammen på årgangen.

Det er vigtigt for os på Egholmskolen, at alle på skolen tager ansvar for det gode lærings- og arbejdsmiljø.

Læringsfællesskaber er en grundtanke i vores måde at organisere os på, og vi lægger derfor stor vægt på fælles forberedelse og på at udvikle hinandens styrker og kompetencer gennem vidensdeling og faglig sparring.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med dygtige, hjælpsomme kolleger og arbejdsomme elever.

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Ungdomsskole søger en pædagog med specialpædagogisk erfaring til vores Juniorklub

Vallensbæk Kommune

Ungdomsskolen i Vallensbæk Kommune søger en pædagog, som har stor interesse i og erfaring med det specialpædagogiske arbejde med børn og unge i både skole- og fritidsregi.

Juniorklubben er en del af Vallensbæk Ungdomsskole. Vi er én juniorklub med tre afdelinger, fordelt på folkeskolerne i Vallensbæk. Vi arbejder både på tværs af kommunen og lokalt på den enkelte matrikel. Juniorklubben er et fritidstilbud til kommunens 5.- 6. klasser. Den afdeling stillingerne knytter sig til, har i snit 50 tilmeldte børn, fra Vallensbæk Skoles almenklasser og specialklasser.

Juniorklubben danner rammen for et attraktivt frirum efter børnenes skoledag, hvor der både er plads til det spontane samt de planlagte og faste aktiviteter, som bevæger sig fra sport/bevægelse, udeliv, kreative værksteder til brætspil og gaming.

Vallensbæk Kommune Social- og sundhedshjælper til hjemmeplejen Rønnebækhus

Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk Kommune vil vi noget med vores arbejde – vi vil bidrage til borgernes gode liv. Vi har over tid haft borgertilgang og derfor søger vi i hjemmeplejen lige nu en ny kollega med høj faglighed, engagement og ambitioner – og som har lyst til at gøre en forskel, og til tider gå det ekstra skridt.

Vi er et team af engagerede kollegaer med forskellig faglig baggrund, der mangler en dygtig kollega til at opretholde kontinuitet og yde god faglig kvalitet til vores borgere.

Vi arbejder ambitiøst med særligt fokus på dialog, værdighed og respekt for borgernes egne ønsker, i udførelsen af vores arbejde. Rehabiliterende, støttende og vejledende tilgang falder os naturligt i samarbejdet med borgerne og de pårørende.

Vallensbæk Kommune Tandlæge søges til Vallensbæk Kommunale tandpleje

Vallensbæk Kommune

Har du jus og lyst til at arbejde med tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje og narkosebehandlinger?

Vi søger en tandlæge 35 timer pr. uge til 1/10 2022. Du bliver en del af et fagligt dygtigt og energisk tandplejeteam med høje faglige ambitioner, supergodt arbejdsmiljø og masser af energi.

Tandplejen varetager forebyggelse, undersøgelse og behandling af 4.000 børn i alderen 1-18 år. Tandplejen behandler ligeledes ca. 70 omsorgspatienter og 40 specialtandplejepatienter. Der er etableret en centralklinik og en decentral undersøgelsesklinik. Alle medarbejdere har en fast base på centralklinikken. Tandplejen behandler henviste patienter i fuld narkose 1 gang om måneden.

Hjemmearbejdsplads
Gem
Vallensbæk Kommune Brænder du for arbejdet med de mindste børn, og ønsker du et arbejdsliv, hvor der er tid til fordybelse, leg og nærvær?

Vallensbæk Kommune

Vi søger dagplejere, der brænder for arbejdet med kommunens mindste børn, og som har lyst til at være med til fortsat at udvikle vores velfungerende dagpleje.

Du har måske en baggrund som pædagog/pædagogmedhjælper og har nu lyst til at skabe din egen arbejdsdag med nærvær, omsorg og tid til en lille børnegruppe. Det kan også være, at du har en helt anden baggrund, men kan se dig selv skifte spor, og så er vi klar til at hjælpe dig godt og trygt ind i jobbet.

Som dagplejer ansættes du til at passe fire børn mellem 0 og 3 år i eget hjem. Det er derfor et krav, at du er bosat i Vallensbæk Kommune, og at dit hjem kan indrettes, så det kan danne rammen om gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Du bliver en del af et kollegialt netværk med andre dagplejere, som mødes til fælles aktiviteter og udflugter i løbet af ugen.

Vallensbæk Kommune Kirkebækskolen søger pædagogmedhjælpere i vikariat og til vikartimer

Vallensbæk Kommune

Vi har brug for pædagogmedhjælpere, med flyverfunktion hurtigst muligt. Stillingerne er på 37 timer ugentligt. 1 stilling er et vikariat indtil 31.12.22, og derudover søger vi fast tilknyttede vikarer der kan arbejde efter aftale.

På Kirkebækskolen arbejder vi ud fra, at ”Alle børn og unge har ret til at lære og have et godt børne- og skoleliv”. Vores hovedfokus i læring og udvikling for børnene og de unge er mestring og livsduelighed omkring deres: Personlige kompetencer, Kommunikative kompetencer, Sociale kompetencer, Fysiske kompetencer og Faglige kompetencer.

Dagligdagen er tilrettelagt, hvor vi tager hensyn til det enkelte barns særlige behov, udfordringer og potentialer. Børnenes dag tilrettelægges i et fagligt samarbejde primært mellem lærere og pædagoger, hvor fokus ligger på at give dem en alsidig og varieret dag.

Vallensbæk Kommune Matematik for fuld musik - matematiklærer søges

Vallensbæk Kommune

Vi søger en dygtig matematiklærer til 4.-9. klasse – meget gerne kombineret med musik.

På Egholmskolen er vi optagede af at sætte eleven i centrum for egen læring og udvikling. Vi arbejder med udgangspunkt i elevens ressourcer og tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger.

Folkeskolerne og Musikskolen i Vallensbæk Kommune samarbejder om at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirker til at udvikle den musikfaglige læring for børn og unge. Samarbejdet tager udgangspunkt i fælles blokfløjtekoncerter, korkoncerter, musikskolebesøg, stomp-forløb, Luciakor og faglige netværk for musiklærerne. Dette vil du blive en del af som musiklærer på Egholmskolen.

Gem
Vallensbæk Kommune Udekørende sygeplejerske i aftenvagt

Vallensbæk Kommune

Har du lyst og kompetencer til at arbejde med den stigende grad af komplekse sygeplejefaglige opgaver i et tæt samarbejde med hjemmeplejen?

Hjemmesygeplejen i Vallensbæk søger snarest muligt en udekørende aftenvagt sygeplejerske, der er faglig stærk og lige som os, brænder for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet til vores borgere. Det er afgørende, at du er motiveret og samtidig stærk til at danne relationer.

Stillingen er på 20-28 timer efter aftale. Arbejdstiden er kl. 15:15-23:15. Som udgangspunkt drejer det sig om mandag+tirsdag plus fredag-lørdag-søndag i ulige uger.

Vallensbæk Kommune Kirkebækskolen søger pædagog med ansættelse 1. oktober 2022

Vallensbæk Kommune

Vi har p.t. 57 børn og unge. Alle har omfattende varige multiple funktionsnedsættelser med kommunikative vanskeligheder. En stor del af Kirkebæks børn og unge har en kombination af flere diagnoser, syndromer og mental retardering. Alle har motoriske vanskeligheder, og hovedparten er kørestolsbrugere. Bygningen er bygget med hensyntagen til målgruppens udfordringer, og vi er alle fælles om vores faciliteter.

Alle børn og unge skal have hjælp og støtte til pleje- og omsorgsfunktioner, f.eks. af- og påklædning, bleskift, måltider og for nogle sondeernæring. Det er kendetegnet for målgruppen uanset alder, og alle faggrupper varetager disse opgaver.

Skolens pædagoger er – ud over at være i SFO og klub – medansvarlige for tilrettelæggelse og udførelse af undervisningen i skolen.

Vallensbæk Kommune Pilehaveskolen søger børnehaveklasseleder/ børnehaveklassepædagog

Vallensbæk Kommune

Anna Lisbeth, vores ene børnehaveklasseleder, har fået ønskejobbet på en privat skole. Vi skal derfor have en afløser for hende til vores 0.b.

Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

For det tilfælde at intern ansøger får stillingen som børnehaveklasseleder søges i stedet en børnehaveklassepædagog. Du bedes i ansøgningen tydeligt tilkendegive om du søger den ene eller begge stillinger.

Børnehaveklassen er det vigtigste skoleår i børnenes liv. Der er her den gode klassekultur etableres og barnets oplevelse af skole grundlægges. Der arbejdes i børnehaveklassen med de 6 temaer: Sprog, Matematisk opmærksomhed, Naturfaglige fænomener, Kreative og musiske udtryksformer, Krop og bevægelse og Engagement og fællesskab ud fra læseplan for børnehaveklasser fra Undervisningsministeriet.

Vallensbæk Kommune Familie og Forebyggelse søger en fagligt stærk fysioterapeut til børneområdet

Vallensbæk Kommune

Har du lyst til at blive en del af en PPR- og familieafdeling, som arbejder med at sikre børns læring, trivsel og udvikling?

Vi søger en fysioterapeut med et højt fagligt niveau, der har mod på at bidrage til et område i kontinuerlig udvikling. Som fysioterapeut er du tilknyttet børn med betydelige funktionsnedsættelser, der enten passes i hjemmet eller møder ind til vedligeholdelsestræning eller får bassintræning.

Du kører også ud til dagtilbud og skoler i distrikter og yder konsultativ bistand, råd og vejledning, udredning og interventionsforløb til børn, unge og forældre, pædagoger, lærere og ledere.

Opgaverne for distriktet fordeles i gruppen, hvor du vil have mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi fordeler opgaver imellem jer.

Vallensbæk Kommune Leder til bostedet Kløverengen

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune søger en leder, som brænder for at lede bostedet Kløverengen med fokus på, at bostedet til stadighed hjælper og støtter beboerne i at være selvhjulpne og en bidragende del af samfundet.

På Kløverengen er vores udgangspunkt at alle, uanset deres eventuelle diagnoser, psykosociale problemstillinger og tidligere erfaringer; har noget at byde ind med og noget at tilbyde andre.

Den kommende leder skal trives i en organisation med et stort selvstændigt ledelsesrum, der udspilles inden for rammerne af de politiske intentioner på feltet.

Derudover vil dine opgaver blandt andet være:

  • At sikre det faglige ansvar for det tværfaglige teams, rammesætning, mål og indsatser, og kvalitetsudøvelse i forhold til borgerne
  • At sikre den faglige udvikling af medarbejdere og borgere – både på individ- og målgruppeniveau
  • At sikre, at bostedet overholder de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer
Gem
Vallensbæk Kommune Social- og sundhedsassistentelever til oktober-optaget

Vallensbæk Kommune

Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig!

Social og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social – og sundhedsskolen SOSU H i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev.

Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien.

Social- og sundhedsassistenten indgår i komplekse behandlingsforløb og har koordinerende og vejledende opgaver, så borgeren/patienten oplever sammenhæng både ved sygdom og i sin hverdag.

Vallensbæk Kommune Brolæggermedhjælper til Vej og Park

Vallensbæk Kommune, Brøndby

Vej og Park søger en brolæggermedhjælper med start pr. 1/10-2022.

Hovedopgaven vil være brolægning, alt inden for ny-anlæg og vedligeholdelse af kommunens fortove, pladser samt mange andre spændende opgaver. Udover hovedopgaverne kan man også komme til at arbejde med bl.a. asfalt, opsætning af skilte samt mindre grønne opgaver m.m.

Vi kan tilbyde dig:

  • En spændende arbejdsdag med en bred og alsidig vifte af arbejdsopgaver inden for det grå område
  • Engagerede og gode kolleger
  • En arbejdsplads, hvor du kan udvikle dine kompetencer inden for fagområdet