18 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

18 jobannoncer

Gem
Vallensbæk Kommune

Børneergoterapeut til spændende fast stilling på Kirkebækskolen og STU Kirkebæk

Vallensbæk

Kirkebæk er tre specialinstitutioner; specialbørnehave, specialskole med SFO og STU, for i alt 65 børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Vi har børn og unge i alderen 1-23 år.

Kirkebæks ambition er, at vi sammen forpligter os på at udvikle børn og unges potentialer, og at alle oplever sig set, hørt og forstået. Vi styrker børn og unges kommunikative, sociale og kropslige kompetencer – gennem et stærkt samarbejde på tværs af ambitiøse fagligheder.

I dette og næste skoleår samarbejder Kirkebæk med Københavns Professionshøjskole om kompetenceudvikling af hele personalegruppen i forhold til at understøtte børnenes og de unge menneskers kommunikative kompetencer.

Gem
Vallensbæk Kommune

Pilehaveskolen i Vallensbæk søger afdelingsleder

Vallensbæk

Deler du børnesynet at børn gør det godt, når de kan? Og ved, at det er vores ansvar at skabe de rigtige rammer? Brænder du for at udvikle inkluderende læringsmiljøer med både kultur, natur og innovation? Og ved, at det kun bliver muligt, hvis du har dine medarbejdere med?

Vi søger en ny afdelingsleder til vores 1.-5. klasse. Som afdelingsleder bliver du en del af en dynamisk ledelse bestående af 3 afdelingsledere, en administrativ leder og en skoleleder.

Gem
Vallensbæk Kommune

Kirkebækskolen søger lærer med ansættelse 1. august 2024

Vallensbæk

Vi søger en uddannet lærer, der kunne tænke sig at anvende hele sin faglighed og kreativitet på at skabe læring og udvikling for vores fantastiske elever på Kirkebækskolen.

Vi har pt. 65 børn og unge. Alle har omfattende varige multiple funktionsnedsættelser med kommunikative vanskeligheder.

Vi tilbyder bl.a. et godt arbejdsklima med fokus på personaleudvikling og videndeling.

Gem
Vallensbæk Kommune

Sommervikariater i Vallensbæk hjemmepleje dag og/eller aften

Vallensbæk Strand eller Vallensbæk

I Vallensbæk Kommune vil vi noget med vores arbejde – vi vil bidrage til borgernes gode liv. Derfor søger vi i hjemmeplejen vikarer med høj faglighed, engagement og ambitioner – og som har lyst til at gøre en forskel, og til tider gå det ekstra skridt.

Vi er inde i en udvikling, hvor vi har fokus på kvalitet og forbedringer og arbejder blandt andet med tidlig opsporing, har fokus på dokumentation, demens indsats, personcentreret omsorg og værdige relationer, til gavn for borgerne.

Din arbejdstid bliver efter nærmere aftale, med weekendvagt min. hver 3. weekend.

Gem
Vallensbæk Kommune

Vil du med på holdet?

Vallensbæk Strand

Vores dejlige daginstitution Nøddeboparken i Vallensbæk Syd, tæt ved vand, dejlige naturområder og stationen, mangler en dedikeret og initiativrig pædagog, til at indgå i vores vuggestueteam eller evt. i vores børnehavegruppe/bushold.

 • Vi er et hus med høj faglighed, som arbejder målrettet og lægger vægt på en struktureret hverdag med fokus på dagens rutiner
 • Du får mulighed for løbende videreuddannelse, hvis du har ambitioner om at stå endnu stærkere fagligt
 • Vi har et arbejdsmiljø med humor og kollegial støtte, når behovet opstår
Gem
Vallensbæk Kommune

Pilehaveskolen søger børnehaveklasseleder til kommende børnehaveklasse

Vallensbæk

Vi er en skole med vokseværk og vi opretter i kommende skoleår 0. klasse nummer fire. 

Som børnehaveklasseleder vil du være ansvarlig for en af årgangens klasser, hvor du sammen med de andre i teamet faciliterer et fællesskab med fokus på leg, læring og trivsel.

Du arbejder sammen med dygtige og søde kollegaer, og du kommer derfor ikke til at stå alene omkring dine opgaver. 

Gem
Vallensbæk Kommune

Ergoterapeut med interesse og erfaring indenfor det hånd-ortopædkirurgiske område søges til barselsvikariat i Genoptræningen

Vallensbæk

Dine arbejdsopgaver er at afholde indledende samtale og undersøgelse med nye borgere med henblik på faglig vurdering og tilrettelæggelse af træningsindsatsen. Du skal tilrettelægge og udføre træningsforløb for både individuelle borgere og borgere på hold.

Terapeuterne er ansat selvtilrettelæggende og organiseret i et selvstyrende team. Du får derfor stor indflydelse på din arbejdsdag og et stort medansvar for den fælles opgaveløsning.

Gem
Vallensbæk Kommune

Fysioterapeut med interesse for ortopædkirurgi og geriatri søges til sommerferievikariat i Genoptræningen i Vallensbæk

Genoptræningen varetager genoptræning efter sundhedslov og servicelov for borgere i Vallensbæk, indenfor alle diagnoseområder.

Vi søger en fysioterapeut med interesse for ortopædkirurgi og geriatri. Du vil herudover komme til at varetage genoptræning af borgere indenfor andre diagnoseområder afhængig af dine erfaringer og interesser.

Vi tilbyder dig et spændende og afvekslende job, med mange udviklingsmuligheder og plads til faglig sparring.

Gem
Vallensbæk Kommune

Pædagoger til Kirkebæk

Vallensbæk

Kirkebæk søger pædagoger, der brænder for at udvikle børn og unges potentialer.

Alle børn og unge på Kirkebæk skal have hjælp og støtte til pleje- og omsorgsfunktioner, f.eks. af- og påklædning, bleskift, måltider, sondeernæring og alle faggrupper varetager disse opgaver i fællesskab.

Dagligdagen er tilrettelagt, så barnet eller den unge er aktivt i eget liv og ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi tager hensyn til den enkeltes særlige behov, interesser, udfordringer og potentialer

Gem
Vallensbæk Kommune

Sagsbehandler til integrationsområdet

Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune søger sagsbehandler til integrationsindsatsen i Jobcenteret.

Om opgaven

 • Udarbejdelse- samt løbende opfølgning på integrationskontrakter.
 • Afholdelse af job- og integrationssamtaler, herunder henvisning til sprogskole og følge op på fremmøde og progression.
 • Afklaring og udvikling af arbejdsevnen.

Vi kan tilbyde dig en høj grad af fleksibilitet, herunder flekstidsordning og mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

Gem
Vallensbæk Kommune

Pædagoger til Sommerfuglen

Vallensbæk Strand

Til vores børnehave søger vi en pædagog, der sammen med os vil have fokus på kerneopgaven, og planlægger dagen ud fra børnenes perspektiv.

For os er det vigtigt, at du er eller snart bliver uddannet pædagog og har en legende tilgang. Vi ser os selv være meget i børnehøjde og mangler en i vores team, der tør at prøve nye tiltag.

Gem
Vallensbæk Kommune

IT-koordinator til Vallensbæk Kommune

Vi søger pr. 1. juli 2024 en IT-koordinator, der kan fungere som IT-blæksprutte på ældre-, sundhed- og socialområdet.

Dine arbejdsopgaverne er blandt andet:

 • at være systemadministrator og dermed sørge for optimal funktionalitet og løbende kvalitetssikring af områdets store IT-systemer (Cura Omsorg/Cura Social, Curaplan og KMD-vagtplan)
 • at sikre support og vejledning af brugerne i driften
 • konfiguration af nye funktioner som løbende bliver integreret i Cura
Gem
Vallensbæk Kommune

Leder til bofællesskabet Løkkekrogen

Vallensbæk

Kan du skabe gode, trygge og indholdsrige rammer i hverdagen for 7 beboere med forskellig grad af udviklingshæmning i bofællesskabet Løkkekrogen i Vallensbæk, og vil du sammen med 9 medarbejdere, bestyrelse og pårørende hjælpe beboerne med den bedst mulige tilværelse, med mest mulig indflydelse på eget liv? Så er det lige netop dig, vi står og mangler som vores nye leder af bofællesskabet Løkkekrogen.

Din vigtigste opgave er at sørge for, at Løkkekrogen er et udviklende og trygt hjem for de 7 beboere. Beboerne skal have en god hverdag og en fest, når det er oplagt. Du skal selv i et vist omfang deltage aktivt i de daglige gøremål og være en naturlig del af hverdagen på Løkkekrogen.

Gem
Vallensbæk Kommune

Administrativ medarbejder med flair for økonomi til Voksen, Familie og Forebyggelse i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Strand

Elsker du tal og kan du holde orden i kolonnerne? Vil du hjælpe med at holde styr på økonomien på det specialiserede voksen- og børneområde, så har vi et job til dig.

Vi har gennem de sidste år opbygget et godt system til en tæt og overskuelig budgetstyring på børneområdet og er nu i gang med at udvikle et lignende system på voksenområdet. Du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen, i samarbejde med ledelsen og økonomimedarbejdere i organisationen.

Gem
Vallensbæk Kommune

Psykolog til Børnehuset Kirkebæk, Kirkebækskolen og STU Kirkebæk søges

Vallensbæk

Kirkebæk er for børn, elever og unge med multiple funktionsnedsættelser og svære kommunikationsvanskeligheder. Huset rummer både specialbørnehavegruppe, specialskole med SFO og STU med KLUB.

Som psykolog er du en del af det tværfaglige team omkring børn og forældre. Vi har i en årrække tilkøbt få psykologtimer, så du skal være med til at udvikle stillingens indhold og funktion.

Gem
Vallensbæk Kommune

Har du fysik/kemi og matematik på linje?

Vallensbæk

Drømmer du om at være med på et hold, hvor du virkelig kan sætte dit præg? På Pilehaveskolen i Vallensbæk søger vi fra august 2024 en underviser, der brænder for at vække fascinationen for fysik/kemi og matematik hos vores ældste elever.

Du vil indgå i et engageret fællesskab af lærere, hvor der er plads til både skarpe faglige diskussioner, humor og mange sociale arrangementer. For hos os handler det ikke kun om at undervise, men også om at skabe relationer og et inkluderende miljø, hvor alle føler sig set og hørt.

Gem
Vallensbæk Kommune

Er du klar til at blive superhelt på Pilehaveskolens SFO?

Vallensbæk

Vi søger to skolepædagoger pr. 1. august, med et glimt i øjet og et hjerte af guld!

På SFO Pilekvisten er vi ca. 200 børn. Vi har et tæt forpligtende samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor vi arbejder både i årgang- og klasseteam. Pædagogerne er en vigtig brik i undervisningen, hvor der planlægges i fællesskab for at lave spændende undervisning.

Hos os får du:

 • Muligheden for at gøre en ægte forskel i børns liv.
 • Frihed til at udfolde din pædagogiske superkraft.
 • Et engageret og humoristisk kollegafællesskab, der altid er klar til at give en high five.
Gem
Vallensbæk Kommune

Vi mangler uddannede pædagoger eller pædagogiske assistenter til Piletræet i Vallensbæk

Vallensbæk

Vi søger kolleger, der kan organisere, sparre og sætte pædagogiske kompetencer i spil, i spændet mellem egen faglighed og åbenhed overfor nye ideer. Samtidig lægger vi vægt på kolleger, der kan og vil bidrage til en kultur med omsorg og ansvarlighed overfor hinanden.

Sprogarbejdet ligger os meget på sinde, så vi sikrer at give alle børn de bedst mulige betingelser. I januar 2024 startede alle medarbejdere på et 1½ års uddannelsesforløb i ”Sprogklar”, som er grundlagt af Justin Markussen-Brown og bygger bro mellem forskning og praksis.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV