24 job matcher din søgning 24 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Energistyrelsen
Processtærke generalister til udbud af havmøllepark

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Har du lyst til at arbejde med Danmarks klimadagsorden, og vil du være med til at skabe rammerne for den kommende udbygning med havvind? Er du processtærk, har du erfaring med gennemførelse af projekter, og har du lyst til at arbejde med et område med stor politisk bevågenhed og spændende faglige udfordringer? Så er en stilling i havvindsenheden i Energistyrelsens Center for vedvarende energi måske noget for dig.

I Energistyrelsen har vi ansvaret for planlægning, udbud og sagsbehandling i forbindelse med den massive udbygning af vedvarende energi på havet. Vi søger 1-2 processtærke medarbejdere, gerne med erfaring fra centraladministrationen eller branchen, som vil være en del af arbejdet med de kommende udbud.

Du bliver tilknyttet havvindenhedens udbudsteam, hvor du bl.a. vil være med til at drive udbuddet af en ny havvindmøllepark.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Juridisk nytænker med erfaring fra miljø- sikkerhed- eller planområdet

Energistyrelsen, København

Er du klar til en juridisk udfordring og være med til at præge fremtidens rammer for grøn brint? Kan du finde sammenhænge og problemer på tværs af mange områder med kompleks regulering? Så har vi brug for dig til at skabe overblik og finde løsninger i Energistyrelsens nye PtX-sekretariat.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at sikre det juridiske overblik over området og holde styr på samspillet mellem de mange typer regulering, som er relevant for etablering af PtX-anlæg. Konkret skal du bl.a.:

 • sætte dig ind i reglerne for godkendelser og tilladelser for PtX-anlæg på tværs af myndighedsområder, herunder miljø, sikkerhed, risiko, arbejdsmiljø, fysisk planlægning mv.
 • se sammenhængene og lave vejledningsmateriale til processerne for projektudviklere og myndigheder
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Generalist til PtX-sekretariatet

Energistyrelsen, København

Er du vores nye processtærke networker med styr på politiske systemer og samarbejdsrelationer? Har du forståelse for eller erfaring med drift af netværk eller samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter? Og vil du hjælpe os med at starte Energistyrelsens nye PtX-sekretariat.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at etablere og drive et stærkt samarbejde mellem myndigheder og sektoren, bistå med politikudvikling og holde overblik over alle de forskellige spor, som arbejder med PtX på tværs af Energistyrelsen. Konkret skal du bl.a.:

 • være med til at etablere og drive et forum for samarbejde mellem relevante myndigheder på området og den kommende PtX-taskforce
 • koordinere udvikling af politiske tiltag og politiske processer mv. i sekretariatet og på tværs af Energistyrelsen
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Økonom til udvikling af fremtidens energiinfrastruktur

Energistyrelsen, København

Er du vores nye økonom med stærk markedsforståelse og internationalt udsyn? Vil du arbejde med brint – en af byggestenene i fremtidens energisystem? Så kan du måske hjælpe os med at udforme fremtidens kritiske energiinfrastruktur til handel og transport af brint.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at stå i spidsen for arbejdet med infrastruktur til eksport af brint og til at udarbejde økonomiske analyser vedrørende etablering af brintinfrastruktur.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i at:

 • analysere mulighederne for at anlægge brintinfrastruktur til nabolande, herunder relevant regulering samt bilaterale aftaler
 • vurdere forskellige forretningsmodeller, herunder hvad der skaber værdi både kommercielt og for samfundet
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Energi-, miljøplanlægger eller lign. til PtX-sekretariat

Energistyrelsen, København

Er du god til at gøre det komplekse simpelt? Kan du holde overblik over sikkerhed-, miljø- eller planområdet? Så har vi brug for dig til at starte et stærk samarbejde med sektoren om udbredelse af PtX i Danmark i det nye PtX-sekretariat i Energistyrelsen.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at være sekretariatets fagekspert på samspillet mellem miljø, sikkerhed, fysisk planlægning og energiplanlægning.

Konkret skal du bl.a.:

 • skabe overblik over processer for godkendelser, tilladelser og planlægning vedr. PtX-anlæg
 • udarbejde gennemskueligt kommunikations- og vejledningsmateriale om samspillet mellem processerne
 • være med til at etablere og drive forum for samarbejde mellem relevante myndigheder på området og den kommende PtX-taskforce
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Medarbejder til tilskudsforvaltning

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vil du være med til at sætte skub i den grønne omstilling? Har du flair for tal, har du erfaring med tilskudsforvaltning, og kan du se på tværs og skabe effektive arbejdsgange? Så har Energistyrelsen et spændende job, der passer til dig!

Du vil blive en del af vores complianceteam, som sikrer, at Energistyrelsen har en betryggende og ensartet forvaltning på tilskuds-, gebyr-, tilsyns- og indkøbsområdet. Gennem handlingsorienteret rådgivning, vejledning og interne kontroller arbejder Compliance på at gøre det let for vores kolleger at handle i overensstemmelse med god og effektiv forvaltningspraksis.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Økonomipartner til vores budgetteam

Energistyrelsen, København

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Er du en dygtig generalist, som godt kan lide tal, og som kan bidrage til udviklingen af vores styringsredskaber? Og vil du gerne være med til at understøtte den grønne omstilling gennem et meningsfuldt arbejde i en stor og spændende styrelse? Så har du nu muligheden for at blive en del af budgetteamet i Energistyrelsens økonomienhed.

Energistyrelsens Økonomienhed udvider og søger 2 økonomipartnere. Som en del af vores budgetteam, er du med til at sikre sammenhæng mellem mål, opgaver og ressourcer på tværs af Energistyrelsen. Du bliver placeret tæt på direktionen og får rigtig gode udviklingsmuligheder for at opnå brede kompetencer inden for økonomi, strategi og styring.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Forretningsanalytiker med indsigt i data og digitalisering

Energistyrelsen, København

Sæt din viden om forretning og data i spil i et helt nyt forsyningsdigitaliseringsprogram, som skal sikre bedre adgang til forsyningsdata.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi har brug for dig til at agere bindeled mellem dataejere, dataanvendere, udviklere i og omkring forsyningssektoren og dens kunder. Du skal have et solidt kendskab til data og kan tale med de forskellige aktører, forstå deres behov, kunne oversætte og komme med bud på løsninger i forhold til, hvordan vi bedst sikrer rammer og regulering, som fremmer øget adgang til forsyningsdata, herunder at det frisættes i de rette standarder, formater og sker på sikker vis i samarbejde med vores dygtige jurister og forsyningseksperter i Energistyrelsen.

Du skal kunne se på tværs og sikre, at frisættelsen af forsyningsdata kan kobles og kombineres, så det kan bruges på tværs af forsyningssektoren og til at udvikle nye digitale løsninger.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Naturvidenskabelig profil til analyser om fangst, lagring og anvendelse af CO2

Energistyrelsen, København

Er du vores nye CCUS-ekspert i Energistyrelsen? Har du lyst til at udforske fremtiden for CCUS-teknologier i Danmarks grønne omstilling? Og vil du hjælpe resten af organisationen og det politiske system med at forstå den?

Fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS) er en central teknologi i den grønne omstilling og udgør et område i voldsom udvikling, blandt andet som følge af en række politiske aftaler på området.

Derfor søger vi en fagligt stærk ingeniør, cand.scient eller lignende, med viden om CCUS-værdikæderne hvad enten kulstoffet kommer fra kraftvarmeværker, cementfabrikker eller biogasanlæg og uanset om den skal langtidslagres i undergrunden eller anvendes til produktion af industrikemikalier, materialer eller fremtidens syntetiske brændstoffer.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Økonom til modelarbejde med klimaeffekter og GrønReform

Energistyrelsen, København

Har du flair for generel ligevægtsmodellering og indsigt i nationalregnskabet? Har du interesse for den grønne omstilling? Vi du være med til at bidrage til beregning af de makroøkonomiske konsekvenser af klimapolitik? Så er det her stillingen for dig.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Energistyrelsen søger en dygtig modeløkonom til at arbejde med GrønReform. De konkrete opgaver vil variere og kan også afhænge af dine kompetencer, samspil med kollegaer og mulige synergier med Energistyrelsen andre modeller (herunder IntERACT, RAMSES og FREM).

Som ny medarbejder i Center for Systemanalyse vil du være med til at:

 • opbygge kapacitet til at anvende GrønREFORM i Energistyrelsen
 • indgå i større team som ser på samfundsøkonomiske konsekvenser af dansk klimapolitik
 • indgå i et miljø med stor kompetence inden for samfundsøkonomi og energitekniske modeller
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Ingeniør til analyser om brint og Power-to-X

Energistyrelsen, København

Er du vores nye PtX-ekspert i Energistyrelsen? Er du klar til at omsætte din faglighed inden for elektrolyse, brændstofkemi og samspil med elsystemet til analyser til Regeringen og Folketinget? Og vil du være med til at sikre fagligheden på Slotsholmen i et af de hotteste emner på den energipolitiske dagsorden?

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Du vil få en vigtig rolle som en af centerets fageksperter på brintområdet. Sammen med kolleger i dit team kommer du til at varetage og videreudvikle en række opgaver:

 • Vedligeholdelse og opdateringer af teknologikataloger for produktion, transport, lagring og anvendelse af brint og andre PtX-brændstoffer.
 • Samarbejde med vores modelteams om fremskrivninger af brintproduktion og -anvendelse i forbindelse med Klimafremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet.
 • Ansvarlig fagekspert for brint og PtX i forbindelse med klimaprogrammet, global afrapportering mv.
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Graduates inden for jura, ingeniørarbejde eller administration

Energistyrelsen, Esbjerg

Energistyrelsen i Esbjerg tilbyder et 2-årigt graduateforløb – og dét kan blive din start på en karriere inden for den grønne omstilling!

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Som graduate hos os vil du få kendskab til mange forskellige opgaver inden for energisektoren og offentlig energiadministration. Du vil igennem dit arbejde komme til at bidrage til et grønnere og mere klimavenligt samfund.

Du kan være med til at skræddersy dit forløb, som vil give dig konkret erfaring med forskellige områder inden for din faglighed. Du vil i løbet af den 2-årige periode komme til på skift at indgå i arbejdet i tre af vores fire afdelinger.

For at blive en del af vores graduateforløb skal du have en uddannelse inden for et af fagområderne jura, ingeniørvidenskab eller offentlig administration eller lignende.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Jurist til lovgivning inden for ny grøn sektor

Energistyrelsen, København

Sæt dine juridiske kompetencer i spil hos vores CCS-team gennem arbejdet med lovgivning inden for udviklingen af en helt ny sektor i den grønne omstilling.

Energistyrelsen

CCS-teamet er et nyt team i Undergrundsenheden og består nu af ca. ti kollegaer, hvoraf du bliver den tredje jurist. Teamet er stadig under etablering og vokser fortsat, idet CCS har høj politisk prioritet. Vi er en sammensat flok af generalister, jurister, økonomer og tekniske profiler, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde, for det er sammen, at vi skaber de bedste løsninger. Det glæder vi os til at invitere dig med til.

Som vores nye kollega vil dine primære opgaver ligge inden for udarbejdelse af lovgivning. Vi sørger for at du bliver lært grundigt op i opgaverne, og du vil blive tilknyttet en erfaren jurist i teamet, som vil stå for din oplæring.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Økonom til udvikling af CCS udbud

Energistyrelsen

Som økonom hos os får du en vigtig rolle i hjertet af udviklingen og gennemførelsen af CCS udbud, der skal bidrage til reduktion af CO2-udledninger.

Som økonom i CCS-teamet vil du primært indgå i samarbejdet om selve CCUS-puljerne i Danmark. Dine arbejdsopgaver vil overordnet dreje sig om at udvikle det økonomiske fundament for CCUS-puljerne som, fx:

 • Design af økonomiske modeller for puljerne.
 • Udvikling af tildelings- og evalueringskriterier.
 • Udarbejdelse af økonomiske elementer i udbudsmateriale.
 • Beregninger til forhandlingsgrundlag.
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Udviklingskonsulent til HR & udvikling

Energistyrelsen, København

Har du lyst til et job, hvor dine idéer spiller en afgørende rolle for at få ting til at ske? Har du erfaring med komplekse udviklingsopgaver, og motiveres du af at engagere og skabe udvikling for andre? Så læs videre her!

Energistyrelsen

Som en del af vores udviklingsteam vil du sammen med dine 6 kolleger være en drivende kraft i arbejdet med at styrke Energistyrelsens organisationsudvikling. Din stærke faglighed, dine kompetencer inden for facilitering og din evne til at gøre det svære enkelt vil blive bragt i spil, når du udvikler koncepter og afholder workshops rundt i organisationen.

Dine primære opgaver vil være:

 • Ledelsesudvikling – med særligt fokus på at udarbejde koncepter og tilbud for Energistyrelsens teamledere.
 • Udvikle tiltag for kompetenceudvikling af Energistyrelsens medarbejdere, herunder fokus på læringskultur og karrieremuligheder.
Energistyrelsen
Energistyrelsen
Ekspert inden for havvind til internationalt samarbejde

Energistyrelsen, København

Har du erfaringer med udbygning og regulering af havvind, og har du lyst til at bruge dine kompetencer på internationalt energisamarbejde? Så giver vi dig muligheden for at sætte dit præg på den globale grønne omstilling og bidrage til at modne markeder for mulig dansk eksport af grønne løsninger.

Energistyrelsen

Vi søger en profil med erfaring fra forskellige aspekter af vindenergi på havet – særligt ønskes erfaring med udbygning og regulering af vindenergi. Du vil indgå i et stærkt fagligt team med andre fagprofiler inden for vindområdet, og sammen vil I opbygge og varetage relationer til embedsmænd i internationale energimyndigheder, som har store ambitioner inden for havvind. I skal bringe danske erfaringer med havvind i spil og stå for formidling af dansk know-how.

Energistyrelsen
Gem
Energistyrelsen
Head of Secretariat - The Indo-Danish Centre of Excellence for Offshore Wind and Renewable Energy

Energistyrelsen, New Delhi

The Danish Energy Agency and Danida are seeking a Long-term Energy Adviser (N1) in India to serve as Head of Secretariat of the Centre of Excellence for Offshore Wind and Renewable Energy.

The Centre of Excellence is part of the India-Denmark Energy Partnership. Since 2018, India and Denmark have collaborated on the establishment of the Indian offshore wind sector. The vision of the Centre is to become a respected and leading non-profit knowledge hub working for the rapid development of offshore wind energy in India.

Energistyrelsen

You will lead the activities of the Centre, provide technical advice, and share knowledge to the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) and its implementing agencies, in order to contribute to a fruitful and trust-based cooperation between the partners and the Danish Energy Agency.

Energistyrelsen
Er du vores nye kontorelev?
Har du lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi brænder for at gøre Danmark grønnere?
Energistyrelsen, København V
Jobcenter
Indrykket:
Jurastuderende med interesse for energiforsyning og klima
Har du lyst til at være med på holdet, der arbejder med Danmarks energi- og klimadagsorden og for realisering af Danmarks mål om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030?
Energistyrelsen, København V
Jobcenter
Indrykket:
Studentermedhjælper med interesse for energi, forsyning og klima
Vil du være med til at præge fremtidens energi- og forsyningspolitik, så den bliver mere grøn, sammenhængende og effektiv?
Energistyrelsen, København V
Jobcenter
Indrykket: