10 jobannoncer matcher din søgning 10 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Energistyrelsen

Specialist indenfor scenarieanalyser til internationalt samarbejde

København V

Har du interesse og kompetencer inden for energisystemer og udvikling af scenarieanalyser? Og drømmer du om en meningsfuld hverdag på en arbejdsplads med stor politisk bevågenhed, der arbejder for den globale grønne omstilling?

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Hos os vil du blive en del af et spændende internationalt arbejdsmiljø, hvor vi brænder for vores fagområde og for at bidrage til de rammevilkår, der er nødvendige for at sikre en bæredygtig energisektor.

Dit primære ansvarsområde vil være at bidrage til udviklingen af scenarieanalyser, der har til hensigt at understøtte reduceringen af CO2-udledningerne markant i vores samarbejdslande igennem langsigtet energiplanlægning.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Erfaren økonom eller ingeniør med indgående viden om el-transmissionssystemer til internationale energiprogrammer

København V

Vil du være med til at udbrede danske erfaringer med integration af vedvarende energi i energisystemet til vores internationale partnere? Så er denne stilling din mulighed for at sætte dit præg på global, grøn omstilling med udgangspunkt i danske erfaringer med integration af vedvarende energi.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Du kommer i denne stilling til, at arbejde tæt med parterne direkte i samarbejdslandene, og du bliver ansvarlig for kapacitetsopbygning hos partnerne gennem workshops, oplæg og løbende dialog mv. Stillingen giver også mulighed for direkte at levere input til at arbejde med at modernisere regulering, netregler.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Projektleder til fremtidens digitalisering

København V

Digitalisering er et område i rivende udvikling i Energistyrelsen. Vi søger en projektleder til at tage ansvar for nogle af vores digitale projekter og hjælpe klimadagsordenen på vej.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vores nye projektleder skal kunne se mulighederne i digital understøttelse af processer og arbejdsgange og omsætte ideer til konkrete løsninger.

Som IT-projektleder i Energistyrelsen skal du:

  • Lede et projekt fra A-Z med fokus på at bryde de overordnede problemstillinger ned i konkrete leverancer og aktiviteter
  • Sikre, at styregruppen får det rette grundlag til at træffe beslutninger
Energistyrelsen
Energistyrelsen

Teamleder til CCS-kontoret i Energistyrelsen

København V

Se video om Energistyrelsen som arbejdspladsTrives du i et nyt område med stor politisk bevågenhed? Er du god til at få mange fagligheder til at gå op i en højere enhed?

Du kan blive en del af holdet, der igangsætter og holder styr på udviklingen af fangst og lagring af CO2 (CCS) i Danmark. Du vil blive faglig leder for et team, og alt efter kvalifikationer og ønsker er der gode muligheder for at prøve kræfter med andre aspekter af enhedsledelsen.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Controller til internationale energiprogrammer (barselsvikariat)

København V

Drømmer du om en meningsfuld hverdag på en arbejdsplads med stor politisk bevågenhed, der arbejder for den globale grønne omstilling? Og har du interesse og kompetencer for økonomi og controlling? Så har vi jobbet til dig!

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

I stillingen skal du arbejde med styring af internationale projekter med høj politisk relevans. Du vil - i samarbejde med teamlederne for landene - have ansvaret for økonomi- og projektstyring på programniveau.

Dit primære ansvarsområde vil være at understøtte vores teamledere med programadministration, herunder budgetstyring, programrapporteringsamt andre tværgående opgaver.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Geolog til CO2-lagring (CCS)

København V

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads Som geolog i Energistyrelsens CCS-enhed får du en vigtig rolle i udviklingen af CO2-lagring i Danmark, der skal bidrage til reduktion af CO2-udledninger på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.

Du vil indgå i Energistyrelsens arbejde med udstedelsen og tilsynet med CO2-lagringstilladelser i Danmark. Opgaven indebærer bl.a., at du skal have tæt dialog med rettighedshaveren om planlagte aktiviteter, holde øje med fremdriften i arbejdsprogrammer samt godkende nye udviklingsaktiviteter. Du vil også indgå i arbejdet med at udvikle fremtidige lagringsmuligheder i Danmark.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Ingeniør til CO2-lagring (CCS)

København V

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads Som ingeniør i Energistyrelsens CCS-enhed får du en vigtig rolle i udviklingen af CO2-lagring i Danmark, der skal bidrage til reduktion af CO2-udledninger på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde.

Du vil indgå i Energistyrelsens arbejde med udstedelsen og tilsynet med CO2-lagringstilladelser i Danmark og med konkrete aktiviteter inden for tilladelserne, fx dybdeboringer. Opgaven indebærer bl.a., at du skal have tæt dialog med rettighedshaveren om planlagte aktiviteter, holde øje med fremdriften i arbejdsprogrammer samt godkende nye udviklingsaktiviteter.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Dygtige jurister til arbejdet med sikring og udvikling af regler om elnettet

København V

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads Vil du bruge din juridiske baggrund til at arbejde med en helt central forudsætning for den grønne omstilling – udbygning af vores elnet? Sammen med os kan du være med til at geare elsektoren og udvikle rammerne for fremtidens elnet.

Vi søger i alt to jurister til to forskellige teams i Energistyrelsens Elenheder. Fælles for de juridiske kerneopgaver i begge teams er, at de består af lov- og regelarbejde omkring regulering af de selskaber der driver elnettet i Danmark og ofte også forudsætter arbejde med EU-retten.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Fuldmægtig til Energistyrelsens Direktionssekretariat

København V

Se video om Energistyrelsen som arbejdspladsVil du bidrage til en grøn fremtid, en sikker energiforsyning og en energi, der er til at betale? Har du politisk tæft, gode samarbejdsevner og interesse for direktionsbetjening?

Du vil indgå i vores direktionsbetjeningsteam, der yder faglig bistand og strategisk understøttelse af direktionen, i tæt samarbejde med resten af enheden og styrelsens øvrige fagenheder, som du bistår med sparring og vejledning i relation til betjeningen af direktionen.

Du får derfor en central rolle i at understøtte og sikre sammenhæng på tværs af styrelsen og med vores departement, et indgående kendskab til styrelsens kerneopgaver og strategi samt mulighed for at komme tæt på topledelsen i Energistyrelsen.

Energistyrelsen
Energistyrelsen

Ekspert i energieffektivisering inden for industrien

København V

Ønsker du et job, hvor du kan medvirke til at sætte et markant grønt aftryk ved at bidrage til en energieffektiv omstilling af industrien hos vores partnere i f.eks. Mexico, Ukraine og Californien?

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

I stillingen som ekspert i energieffektivisering vil du komme til at arbejde med ca. to-tre partnerlande med fokus på energieffektivisering i industrien.

Hverdagen hos os er alsidig og præget af en del rejseaktivitet på tværs af enheden. Dog har vi fokus på det stærke sammenhold, og vores hverdag er fyldt med masser af faglig sparring og godt humør.

Energistyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV