12 job matcher din søgning 12 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Innovationsfonden
Investment Officer inden for sundhed

Innovationsfonden, Århus

Har du forståelse for, hvordan forskningen kan skabe innovation til værdi for samfundet fx gennem samarbejder mellem forskere og virksomheder? Har du indblik i dansk og udenlandsk sundhedsforskning? Er du passioneret af at understøtte sundhedsinnovation i Danmark? Så har vi en spændende stilling i Innovationsfondens kontor i Aarhus som specialkonsulent.

Som Investment Officer skal du bringe din faglighed og erfaring i spil i forhold til både ansøgere og styring af fondens portefølje af igangværende forsknings- og innovationsaktiviteter.

Dine konkrete opgaver bliver bl.a.:

 • evaluering af ansøgninger i tæt samarbejde med kollegaer samt eksterne faglige eksperter
 • aktiv porteføljestyring og projektopfølgning i hele Danmark
 • interaktion med en bred vifte af interessenter, samarbejdspartnere og det faglige miljø
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Områdeleder til stort it-projekt i Uddannelses og Forskningsstyrelsen (Genopslag)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Drømmer du om en once-in-a-lifetime mulighed for at et stort it-projekt til uddannelsessektoren? Har du lyst til at videreudvikle et konstruktivt og resultatorienteret samarbejde med vores mere end 20 brugerorganisationer og med leverandøren? Kan du skabe en god arbejdsplads med tydelig retning for vores dygtige specialister? Så er du måske vores nye områdeleder for esas-teamet.

Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

 • Daglig ledelse af teamet, herunder opgavesparring, prioritering af opgaver, kompetenceudvikling og varetagelse af administrative opgaver som fx økonomiopfølgning, fakturahåndtering mv.
 • Forretningsmæssig dialog med interessenterne, både i projektets to styregrupper og i samarbejde med institutionernes implementerings- og teknikansvarlige.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
It-arkitekt søges til Uddannelses og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Brænder du for løsningsorienteret it-arkitektur og kunne du tænke dig en spændende stilling i Uddannelses- og Forskningsministeriet som it-arkitekt? Ønsker du ligeledes indflydelse i skabelsen af fremtidens digitale løsninger inden for uddannelse og forskning? Og har du ambitioner om personlig og faglig udvikling?

Ja, så kan du nemt blive vores nye kollega, hvor du vil blive en del af et team med højt til loftet, humor og høj innovativ faglighed i at finde digitale løsninger på forskellige forretningskomplekse problemstillinger, både internt og i relation til vores tætte samarbejde med universiteterne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
To datastærke analytikere til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds sekretariat

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Er du interesseret i forsknings- og innovationspolitik? Har du lyst til at udvikle og omsætte data og analyser til politisk rådgivning? Sætter du pris på afvekslende opgaver, selvstændigt ansvar og et godt fagligt samarbejde? Så er du måske én af vores to nye analytikere i sekretariatet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

Til sekretariatet søger vi to engagerede og datastærke analytikere til at designe og gennemføre analyser på forsknings- og innovationsområdet i Danmark og internationalt i tæt samarbejde med det øvrige sekretariat og medlemmerne af DFiR. For den ene af de to stillinger kan der i tillæg til kvantitativ dataforståelse også være behov for indsigt i kvalitative analysedesign.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Datastærk akademiker til Danmarks Frie Forskningsfonds statistiske beredskab

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Odense

Har du flair for statistik og har du hands-on-erfaring med SQL-databaser? Har du lyst til at få en masse faglig og personlig erfaring som tovholder, igennem dit bidrag til at vedligeholde og udvikle Danmarks Frie Forskningsfonds database og statistiske beredskab?

Du får mulighed for at være med i den udvikling, der løbende foregår i fonden og i styrelsen. Det er eksempelvis i forhold til at effektivisere processerne omkring datadrift og dataudvikling, at gøre data tilgængelig for fondens interessenter via præsentationsværktøjer, som eksempelvis PowerBI, samt at være med til at sætte fondens store datamængde i spil på nye strategiske måder. Data om fondens ansøgninger og bevillinger genereres via fondens ansøgnings- og sagsbehandlingssystem e-grant og du får en særlig opgave med at sikre, at relevant data indsamles og udstilles på en systematisk måde.

Innovationsfonden
Økonomi- og administrationschef til vores kontor i Aarhus

Innovationsfonden

Vil du være en del af direktionen med ansvar for Innovationsfondens investerings-og driftsbudget samt administration og IT? Har du solid ledelseserfaring og vil være med til at drive fremtidens løsninger inden for klima, velfærd og sundhed? Så er du måske Innovationsfondens nye økonomi- og administrationschef.

Som økonomi- og administrationschef i Innovationsfonden har du både ansvar for fondens investerings-og driftsbudget og for fondens administration og IT. Du skal, i samarbejde med fondens øvrige direktion og bestyrelse, sikre professionel økonomistyring, herunder budgetlægning af både fondens investerings- og driftsbudget, løbende afrapportering til fondens bestyrelse, ledelsesgruppe og eksterne parter mv., årsafslutning, og du har ansvaret for kontakt til Rigsrevisionen, Statens Administration m.fl. og fondens tilsynsmyndighed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Stærk profil til pressehåndtering, strategisk kommunikation og sekretariatsbetjening

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Odense

Har du en skarp og sikker pen samt solid erfaring med at håndtere pressesager i en politisk styret organisation? Vil du være en del af et stærkt hold, og er du frisk på at smøge ærmerne op og lave sikker sekretariatsbetjening? Så har vi brug for dig i sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond.

Eksempler på dine primære opgaver vil således være:

 • pressearbejde i bred forstand, herunder rådgivning af fondens ledelse
 • deltagelse i produktion, planlægning og koordinering af fondens eksterne kommunikation til web
 • understøtte fondens kommunikation ved at udfærdige fx præsentations- og taleoplæg, debatindlæg, kronikker m.m. i skriftlige medier
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Akademisk medarbejder til rådgivningsopgaver i relation til forskning og innovation på EU-området

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Vil du bidrage til et internationalt udsyn i uddannelses- og forskningssektoren og arbejde med EU-sager? Har du lyst til og evt. erfaring med at rådgive danske interessenter om regelsættet for EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og synes du, at det er spændende at være med ved opstarten af et nyt program? Så har vi måske stillingen til dig.

Som vores nye kollega skal du primært varetage rådgivningsopgaver om rammeprogrammet. Dette indebærer bl.a. at informere og rådgive danske forskere, andre rådgivere, virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder om de muligheder, der ligger i Horizon Europe, herunder afholdelse af informationsmøder, kurser, m.v. samt bidrag til kontorets kommunikationsarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Systematisk HK sagsbehandler søges til SU-sagsbehandling af udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Er du god til sagsbehandling og til at yde vejledning på mail og telefon? Har du interesse for udvikling af procedurer og effektive sagsgange inden for dit område? Har du lyst til et job, hvor du hver dag er i kontakt med forskellige mennesker? Så er du måske vores nye kollega i udlandsenheden i kontoret for særlig uddannelsesstøtte.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at behandle ansøgninger om godkendelse af hele uddannelse i udlandet til SU samt vejledning af studerende om reglerne på mail og telefonen. Du vil også skulle holde styr på teamets procedurer samt bidrage til udvikling af teamets sagsgange og praksis. Endelig vil du skulle bistå med behandling af udlandsstipendie til studerende, der tager på uddannelse i udlandet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Vil du være med til implementeringen af regeringens rumstrategi i forhold til den grønne, digitale og teknologiske dagsorden?

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Motiverer det dig at arbejde med store kontaktflader i forhold til virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner? Kan du se det nationale fokus i internationalt arbejde? Kan du arbejde selvstændigt med eget drive?

Du skal være indstillet på at deltage i alle opgaver i kontoret. Fra start vil du kunne få opgaver relateret til ruminfrastrukturens betydning for grøn omstilling, digitalisering og teknologi, interessevaretagelse på delprogrammer inden for EU´s rumprogram og ESA, konkrete projekter baseret på data og analyse i samarbejde med kollegaer, sekretariatsopgaver, som indebærer koordinering, data og viden opsamling, analyser og præsentation heraf internt i forhold til ministeriet og eksternt i forhold til interessenter.

Innovationsfonden
Innovationsfonden søger Compliance Officer – en juridisk specialkonsulent til vores kontor i Aarhus

Innovationsfonden

Er du ambitiøs, og vil du være med til at sikre, at Danmarks Innovationsfond har styr på alle processer og en proaktiv risikostyring? Så har vi et spændende job til dig.

Som Compliance Officer i Innovationsfonden vil du varetage en ny funktion, der gennem en bred vifte af spændende og alsidige arbejdsopgaver, har til formål, at sikre den rigtige kvalitet i vores administrative og finansielle processer, og at alle arbejdsgange overholder gældende love og standarder. Du vil være en nøgleperson og i løbende dialog med tilsynsmyndighederne, så du kan hjælpe med håndtering af interne og eksterne spørgsmål, i forhold til forvaltningsloven og vore programmer. Du bliver ansvarlig for, at alle der har med forvaltning af vore programmer at gøre, er bekendt med og trænet i den rigtige håndtering af disse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Økonomicontroller til store statslige it-projekter (genopslag)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Er du god til at holde overblik over økonomien i komplekse it-projekter – kan du bygge bro imellem forretningen og budget- og regnskabsteamet – og har du flair for at følge op på leverandøraftaler, så er du måske vores nye medarbejder.

Du bliver ansat i kontoret for Studie- og Tilskudsadministrative systemer og refererer direkte til kontorchefen. Derudover vil du få opgaver for to søsterkontorer inden for styrelsens it-område.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. ligge inden for følgende områder:

 • Koordinering af budget og regnskabsopfølgning på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens it-område
 • Projektøkonomiopfølgning for en række it-projekter
 • Ledelsesstøtte og koordinering i forbindelse med årshjulet for økonomistyring