6 job matcher din søgning 6 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Anklagemyndigheden
Administrative medarbejdere til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Anklagemyndigheden, København

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet – søger nogle administrative medarbejdere til 37 timers stillinger som gruppesekretær.

Som gruppesekretær hos SØIK vil du, i samarbejde med de øvrige administrative medarbejdere, primært skulle løse administrative opgaver i forbindelse med behandling af straffesager. Vi ønsker en bred sammensætning af medarbejdere, som alle har mod på at afprøve nye metoder, evaluere og lære af hinandens erfaringer, så vi sammen kan udvikle os i jobbet.

Anklagemyndigheden
Erfarne jurister og anklagere søges til Rigsadvokaten

Anklagemyndigheden, København

Er du en fagligt dygtig jurist med handlekraft og politisk tæft? Har du praktisk erfaring med eller interesse for strafferet, herunder f.eks. færdselsstrafferet, straffeproces, udlændingeret eller bekæmpelse af økonomisk, personfarlig og organiseret kriminalitet? Eller er du en fagligt stærk og erfaren anklager, der ønsker nye udfordringer hos landets øverste anklagemyndighed? Så er du rette kandidat.

Kvalitetsafdelingen hos Rigsadvokaten søger jurister til ledige stillinger som special- eller chefkonsulent eller som senior- eller specialanklager. Stillingerne er placeret i afdelingens anklagerfaglige enheder.

Anklagemyndigheden
Psykolog til Retspsykiatrisk Klinik

Anklagemyndigheden, København

Et vikariat som psykolog ved Retspsykiatrisk Klinik er ledig til besættelse 1. september 2021 eller snarest derefter.

Klinikkens kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager. Psykologen indgår i et tværfagligt team, hvor vedkommendes opgave er at foretage psykologisk testning i forbindelse med mentalobservationen.

Vi søger en autoriseret psykolog med kompetencer til at løse denne meget specialiserede opgave, hvilket forudsætter en bred testningskompetence indenfor bl.a. begavelsesvurdering og psykopatologi. Dette indebærer et indgående kendskab til intelligenstest som WAIS-IV, til supplerende kognitive prøver samt til projektive test som bl.a. Rorschach (Exner) og andre egnede vurderingsinstrumenter.

Anklagemyndigheden
Forretningssystemejer til Hvidvasksekretariat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Anklagemyndigheden, København

Vil du være med til at forme fremtidens Hvidvasksekretariat? Er du interesseret i optimering af IT-processer, og i at få en koordinerende rolle i Hvidvasksekretariatets arbejde med IT? Så er du måske den, vi søger til at indgå i indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Som forretningssystemejer skal du arbejde med nogle af afdelingens systemers datakvalitet, samt opsamling og prioritering af faglige it-udviklingsbehov i relation til systemerne, herunder håndtering og kommunikation af ny lovgivning og dialog med myndigheder. Du vil få det daglige ansvar for, at it-systemernes brugere har de rette kompetencer, følger retningslinjerne for systemets anvendelse, indberetter fejl korrekt, og får den nødvendige uddannelse i anvendelse af systemerne.

Anklagemyndigheden
Strategisk analytiker til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Anklagemyndigheden, København

Vil du være med til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering? Så søger vi en stærk analytiker, der sammen med os kan undersøge, analysere og dele viden om metoder til hvidvask og finansiering med de myndigheder, organisationer og private aktører, der hver dag arbejder for at forebygge og forhindre svindlen. Du vil indgå i teamet, der skal udarbejde den nationale risikovurdering for hvidvask, som udkommer i 2022.

Som medarbejder i Hvidvasksekretariatets analyseenhed bliver du en del af et dedikeret team på 6 medarbejdere, der har til opgave, at gøre Hvidvasksekretariatet i stand til at arbejde mere datadrevet samt udarbejde statistik, tendensanalyser og risikovurderinger af hvidvask og terrorfinansiering. Vi har et stærkt, mangfoldigt og uhøjtideligt socialt fællesskab, hvor vi sparrer med og søger inspiration hos hinanden.

Anklagemyndigheden
Fg. advokaturchef til Østjyllands Politi

Anklagemyndigheden

Rigsadvokaten søger en fg. advokaturchef til Østjyllands Politi. Stillingen besættes midlertidigt – evt. ved konstitution snarest muligt.

Advokaturchefen refererer til chefanklageren og indgår i den lokale anklagemyndigheds ledelsesteam, der har ansvaret for, at straffesagerne behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed, og at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de krav, der fastsættes af politidirektøren på baggrund af målkrav for politikredsen.

Som advokaturchef skal du være en velkvalificeret jurist (cand.jur.) med solid anklagererfaring og en høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet. Det vil være en stor fordel, hvis du har indblik i og forståelse for politiske processer samt erfaring med faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse.