14 job matcher din søgning 14 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

DAB
Ejendomsmesterassistent, Værløse

DAB

Værløse almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger en ejendomsmesterassistent til vores 12 forskellige boligafdelinger med i alt 1.200 lejemål. Sammen med dine 20 kolleger, skal du varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne.

Du har erfaring med ledelse af medarbejdere og beboerdemokrati, samt interesse for bygningsvedligeholdelse og pleje af udearealer. Du skal kunne lide at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor ikke to dage er ens.

I dit arbejde skal du blandt andet:

 • Planlægge vedligeholdelsesopgaver af boliger, bygninger, grønne områder og legepladser
 • Udføre administrative opgaver
 • Deltage i ind -og udflytninger
DAB
DAB
Boligrådgiver til Servicecentret

DAB, Frederiksberg

Er du serviceminded, engageret og omsorgsfuld, og vil du være med til at hjælpe boligsøgende med at finde et hjem i en almen bolig? Så er det dig, vi søger til vores team i DAB’s Servicecenter.

Servicecenteret administrerer en venteliste med næsten 400.000 opskrivninger. Som boligrådgiver skal du primært betjene vores boligsøgende ved telefonisk og personlig kundebetjening, men du deltager også i de øvrige opgaver i teamet som journalisering, korrespondance og udlevering af adgangskoder til hjemmesiden.

Mere end 80 procent af henvendelserne til vores Servicecenter drejer sig om at søge bolig. Derudover besvarer vi henvendelser fra beboere og andre, der ringer ind eller kigger forbi kontoret.

DAB
DAB
Ejendomsmesterassistent, Solrød

DAB

Solrød og Karlstrup Boligselskab, der administreres af DAB, søger en ejendomsmesterassistent til boligafdelingerne Tjørnely, Elmely, Ulvemosehuse, Druemarken og Solvænget Nord med 515 lejemål.

Sammen med dine kolleger skal du varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne.

I dit arbejde skal du

 • Vedligeholde og pleje afdelingernes grønne områder, legepladser samt gang- og kørearealer
 • Varetage ind- og udflytninger
 • Varetage en række administrative opgaver i Office og boligadministrationssystemet EG-Bolig samt beboerhenvendelser
DAB
DAB
Ejendomsmester, Solrød

DAB

Solrød og Karlstrup Boligselskab, der administreres af DAB, søger en ejendomsmester. Du får ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af boligafdelingerne Tjørnely, Elmely, Ulvemosehuse, Druemarken og Solvænget Nord med 515 lejemål.

I dit arbejde vil du have det daglige ansvar for ledelse og driften af ejendomskontoret. Derudover bliver du ansvarlig for kontakten med beboerne i afdelingerne, håndværkere og de fem afdelingsbestyrelser.

I samarbejde med DAB’s driftschef skal du indhente tilbud og udarbejde oplæg til vedligeholdelsesplaner og budgetter.

DAB
DAB
Driftschef til lokalkontor i Ishøj

DAB

Har du lyst til at arbejde med renoveringsprojekter og drift af almene boliger? DAB søger en dygtig og engageret driftschef med sans for systematisk opgaveløsning og evnen til gå i detaljen.

Som driftschef skal du løse drifts- og vedligeholdelsesopgaver i et af vores administrerede selskabers boligafdelinger i tæt samarbejde med en anden driftschef, der har ledelsen af de ansatte funktionærer.

For at løse opgaven bedst muligt skal du både kunne arbejde selvstændigt, men især også indgå i et konstruktivt samarbejde med den anden driftschef og i et team af bestyrelses- og økonomikonsulenter, ejendomsmestre og afdelingssekretærer.

DAB
DAB
Driftsleder til Ishøj Boligselskab

DAB

I dit arbejde vil du have det daglige ansvar for ledelse og driften af ejendomskontoret. Derudover bliver du ansvarlig for kontakten med beboerne i afdelingerne, håndværkere og de fire afdelingsbestyrelser.

Du skal påregne, at der kan være nogen mødeaktivitet uden for normal arbejdstid.

Du vil sammen med dine fire medarbejdere stå for blandt andet for pleje og renholdelse af afdelingernes grønne områder og bygninger, føre tilsyn med tekniske installationer og sørge for snerydning.

DAB
DAB
Tværgående projekt-driftschef

DAB, Frederiksberg

Har du lyst til at omsætte vores beboeres drømme til virkelighed? Og arbejde med alt fra mindre renoveringsprojekter til komplekse byggeudfordringer for almene boligorganisationer? Så er du måske DAB’s nye engagerede projekt-driftschef.

Du vil blive den ene af to tværgående projekt-driftschefer, der løser opgaver i relation til større og mindre renoveringsprojekter i vores administrerede selskabers boligafdelinger på tværs af DAB’s administrationsafdelinger.

For at løse opgaven bedst muligt skal du både kunne arbejde selvstændigt, og indgå i et konstruktivt samarbejde med andre driftschefer og med forskellige teams af bestyrelses- og økonomikonsulenter, afdelingssekretærer og ejendomsmestre i administrationsafdelingerne.

DAB
DAB
Teamchef til lokalkontor i Ishøj

DAB

Vores nuværende teamchef har søgt nye udfordringer i DAB. Derfor søger vi en kollega til vores lokalkontor i Ishøj, der vil være med til at løfte et helt særligt ansvar for de mennesker, som bor i DAB-administrerede boliger i Ishøj/Køge-området. I DAB handler det nemlig ikke om bygninger, men om hjem.

Lokalkontoret er en del af administrationsafdelingen, som samlet består af 24 medarbejdere fordelt på bestyrelseskonsulenter, afdelingssekretærer, økonomikonsulenter, driftschefer og en afdelingschef.

Jobbet handler i høj grad om mennesker. Om formiddagen har du måske en beboer i røret, der har problemer med sin emhætte - om eftermiddagen sidder du til møde med en formand for et boligselskab og en kommunal chef om udvikling af et byområde. Hver dag er forskellig, og det er dét, der gør jobbet spændende.

DAB
DAB
Ejendomsmester til samdrift, København

DAB

Hovedstadens almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger en ny ejendomsmester for samdrift bestående af afdeling 1203 Husumvold, 1204 Kirsebærhaven og 1205 Mozartgård. Sammen med dine kolleger får du ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af boligafdelingerne med tilsammen 222 lejemål + 11 erhvervslejemål.

I dit arbejde skal du

 • Fungere som daglig leder for to medarbejdere
 • I perioder være ansvarlig for elever, mentor ud fra deres uddannelsesplan i samarbejde med øvrige ejendomsmestre i selskabet
 • Være ansvarlig for kontakten med beboerne i afdelingerne, håndværkere og afdelingsbestyrelserne
DAB
DAB
Kontorassistent 32 timer, Rødovre

DAB

Rødovre almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger en kontorassistent til Fællesdriften Bykernen, som består af boligafdelingerne Ved Rådhuset, Sibeliusparken og Engen med i alt 606 lejemål. Sammen med dine syv kolleger skal du varetage den daglige drift af afdelingerne.

I dit arbejde skal du varetage beboerkontakten i ejendomskontorets åbningstid, sørge for kontering og lettere økonomistyring. Du skal endvidere sortere post, udleje selskabslokaler og udarbejde beboerskrivelser. Endelig skal du bistå ejendomsmesteren med en række administrative opgaver i Office og boligadministrationssystemet EG-bolig.

DAB
DAB
Ejendomsassistent, Rødovre

DAB

Rødovre almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger en ejendomsassistent til boligafdelingerne Islevtoften, Islevvænge, Islevparken og Islevtoften II med i alt 687 lejemål. Afdelingerne indgår i ”Islev fællesdrift” som styres samlet fra ejendomskontoret. Sammen med dine kolleger skal du varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne.

I dit arbejde skal du sammen med dine otte kolleger vedligeholde og pleje afdelingernes grønne områder, legepladser samt gang- og kørearealer. Du sørger blandt andet for affaldshåndtering, rengøring af kældergange og skralderum. Om vinteren skal du deltage i glatførebekæmpelse og snerydning, også udenfor normal arbejdstid.

DAB
DAB
Gartner, Rødovre

DAB

Rødovre almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB, søger en gartner til boligafdelingerne Islevtoften, Islevvænge, Islevparken og Islevtoften II med i alt 687 lejemål. Afdelingerne indgår i ”Islev fællesdrift” som styres samlet fra ejendomskontoret. Sammen med dine kolleger skal du varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne.

I dit arbejde skal du

 • Indgå i et team af ejendomsfunktionærer, der har fokus på de grønne områder
 • Assistere i ejendommens øvrige opgaver med glatførebekæmpelse og snerydning
 • Deltage i planlægning og udvikling af friarealerne sammen med bestyrelserne
DAB
DAB
Kontorassistent til forkontoret, Ballerup

DAB

Sammen med dine kolleger skal du varetage den daglige kontakt til lejerne i boligafdelingerne Lindebo, Dalvænget, Søtoften, Grantoften og Grantoftens institutioner med i alt 1.437 lejemål.

I dit arbejde skal du sammen med de andre kontorassistenter varetage beboerkontakten i ejendomskontorets åbningstid og sørge for at håndtere alle beboerhenvendelser - både telefonisk, personligt og på mail.

Af os får du varierende arbejdsopgaver og et job på 37 timer pr. uge. Du får kontakt med afdelingernes beboere, gode kolleger og en uformel omgangstone.

DAB
Teamchef til lokalkontor i Ishøj
Vores nuværende teamchef har søgt nye udfordringer i DAB.
DAB, Frederiksberg, Ishøj
Djøf Jobunivers
Indrykket: