29 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

29 jobannoncer

Gem
Faxe Kommune

Tandlæge til Faxe Kommunale Tandpleje

Vi søger en tandlæge, som:

  • Ønsker at arbejde med børn og unge med fokus på at skabe tryghed hos patienten.
  • Har et højt fagligt niveau, er engageret og følger med i den nyeste viden.
  • Har gode samarbejdsevner og kommunikerer godt med både børn og unge, forældre og kollegaer.
  • Vil indgå i et større team med andre engagerede kollegaer og bidrage til klinikkens generelle udvikling.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau med åben dialog mellem faggrupperne samt mentorordning og faglig sparring.

Gem
Indrykket:
Gem
Indrykket:
Gem
Faxe Kommune

2 rusmiddelbehandlere til Faxe Rusmiddelcenter

Vi søger 2 rusmiddelbehandlere, hvoraf den ene skal være sundhedsfagligt uddannet – sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, 37 timer ugentligt, den sundhedsfaglige fra d. 1. oktober 2024 og den socialfaglige fra d. 1. november 2024.

Vi varetager ambulant behandling af borgere med stof- og eller alkoholproblemer samt medicinsk behandling.

Dine primære opgaver:

  • Rådgivning og behandling af voksne med rusmiddelproblematikker, familier og pårørende – såvel individuelt som i grupper.
  • Vi lægger særlig vægt på at du ønsker at arbejde med den brede målgruppe, arbejde såvel selvstændigt, som i samarbejde med kolleger.
Gem
Faxe Kommune

Ergoterapeut med faglig tyngde og ambitioner om at gøre en reel forskel for borgerne

Vi søger en fast ergoterapeut med udgangspunkt i vores dag-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

Vi arbejder med en høj grad af borgerinvolvering, hvor vi sætter dagsordenen i samspil med de mennesker, som kommer hos os. Du skal derfor formå at se mulighederne for udvikling hos borgerne og samtidig være stærk i at dokumentere dette på skrift.

Gem
Faxe Kommune

Socialpædagog med faglig tyngde og ambitioner om at gøre en reel forskel for vores unge

Vi søger til botilbuddet Mosaik Husene i Faxe, hvor der er plads til 14 unge fordelt over 3 huse. Mosaik Husene er i tilknytning til vores Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) samt til resten af FSU, ud over det søger vi også efter vikarer.

I FSU tror vi på, at det betyder noget for alle mennesker, at have betydning for andre, og det bl.a. er med til at give mening med livet. Vi tror på, at alle har ressourcer til at kunne indgå i fællesskaber, der både forpligter og inkluderer.

Derfor arbejder vi for at støtte menneskers deltagelsesmuligheder i meningsfyldte fællesskaber.

Gem
Faxe Kommune

Socialfaglig person med faglig tyngde og ambitioner om at gøre en reel forskel for borgerne – meget gerne med musiske kompetencer

Så er der plads på holdet i Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Vi søger en fast kollega til vores dag og beskæftigelsestilbud (§ 104 aktivitets- og samværstilbud/§ 103 Beskyttet beskæftigelse) ud over det søger vi også efter vikarer.

Vi arbejder som organisation med distribueret ledelse og skabelsen af stærke medarbejderteams, som arbejder helhedsorienteret og du skal derfor trives med at tage ansvar og beslutninger sammen med kollegaer både i dit team samt på tværs af FSU. Ingen enheder i FSU arbejder isoleret – vi tager helhedstænkning alvorligt, fordi vi ved, at det skaber flere og bedre muligheder for borgerne.

Gem
Indrykket:
Gem
Faxe Kommune

Fastholdelseskonsulent til sygedagpengeområdet

Haslev

Stillingen er placeret i Jobcenterets afdeling Arbejdskraft og Rekruttering - Team Sygedagpenge, hvor du bliver en del af et team med 21 engagerede og dygtige kollegaer, der alle arbejder med sygedagpenge- og jobafklaringsforløb.

Vores kerneopgave er, at sikre, at borgerne får den rette støtte i deres proces mod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du kan være med til at yde en helhedsorienteret indsats for sygemeldte borgere. Afdelingen har konstant fokus på udvikling, og der kommer løbende nye opgaver og ansvar, der gør det spændende at gå på arbejde.

Gem
Faxe Kommune

Socialrådgiver til Handicapteamet i Center for Børn, Unge og Familier

Haslev

Er du interesseret i at arbejde med borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde, der kan bidrage til at skabe forandringer for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så er det dig, vi mangler i vores team.

Vores opgave er at sikre, at børn og unge med funktionsnedsættelse i alderen fra 0 til 18 år, opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Vi kan bl.a. tilbyde en afdeling med fokus på metodeudvikling og et afvekslende job med mulighed for hjemmearbejde og flextid.

Gem
Faxe Kommune

Familiechef

Haslev

Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, erfaring fra det specialiserede børneområde og drives du af at udvikle og lede en stor organisation fyldt med medarbejdere og ledere, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner?

Vi søger en engageret og dygtig familiechef til vores samlede familieområde, der er en del af et samlet center med almenområdet og det specialiserede område for Børn, Unge og deres Familier i Faxe Kommune.

Gem
Indrykket:
Gem
Indrykket:
Gem
Indrykket:
Gem
Faxe Kommune

Kildbo-Center for Neurorehabilitering søger en audiologopæd til et barselsvikariat

Kildebo er i udvikling og vi har det seneste år ansat to neuropsykologer og to audiologopæder. Nu er der brug for en barselsvikar til at varetage nogle af de logopædiske opgaver.

Kildebo har plads til 11 kursister som alle har en erhvervet hjerneskade. Arbejdet indenfor det logopædiske område vil være i tæt samarbejde med vores neuropsykologer og resten af personalegruppen. Vi er rigtigt godt normeret på Kildebo indenfor det audiologopædiske område.

Gem
Indrykket:
Gem
Faxe Kommune

Pædagog med koordinatorfunktion til Specialskolens SFO

Haslev

Har du ønsker om at arbejde med pædagogisk motivation, skabe et aktivt og varieret SFO-tilbud samt sikre forudsigelige strukturer for elever med særlige udfordringer?

Så har vi en meningsgivende pædagogstilling på Specialskolen, hvor timerne kan fordeles på 4 dage/uge eller på 5 dage/uge – enten som deltids- eller fuldtidsstilling.

En del af stillingen indebærer en koordinator funktion for SFO-delen, hvor man i tæt samarbejde med ledelsen udarbejder vagtplaner, ferieplaner, forældreskrivelser, aktivitetsplaner og faciliterer pædagogmøderne.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV