37 job matcher din søgning 37 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 37 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdelingen for Intern Service og Digitalisering søger en kontorfuldmægtig til økonomi og regnskab/job-nr. 511/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Har du erfaring med regnskab og økonomistyring? – Så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en kontorfuldmægtig, der har erfaring med regnskab og økonomistyring, og som er klar på en spændende og alsidig hverdag. Du skal gerne være struktureret, arbejdsom og selvstændig samt have lyst til at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi ønsker at kunne levere de bedste resultater.

Din primære opgave vil være at styre økonomien i afdelingen, og sikre valid rapportering. Du har en central rolle i at styre kvaliteten i og omkring regnskab. Derudover er du i stand til at se sammenhængene på tværs af vores ERP-system, vores ledelsesrapporteringsværktøj og vores godkendelsesværktøj.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Integreret daginstitution Apisseq søger pædagog/job-nr. 510/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Apisseq søger en pædagog med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Apisseq er en integreret daginstitution med 69 børn som er aldersopdelt, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestuer og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. Udover normeringen på 3 personaler på hver stue, har vi tilknyttet en køkkenassistent og et rengøringsfirma. Vi er altid åbne for pædagogstuderende og socialhjælperstuderende.

Vi er en mindre institution med en struktur, der gør personalegruppen gensidigt afhængige af hinanden.

Vi søger en pædagog til Nuunukkut hvor aldersgruppen primært er 1-2 år.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Meeqqerivik Nukariit søger 1 pædagog til integrerende institution/job-nr. 509/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Nuukariit er en hel ny daginstitution med plads til 128 børn fordelt med 80 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, med henholdsvis 3 og 5 stuer. Personalenormeringen er på 29.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring og er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

Vi søger 1 pædagog til børnehaven.

Vi forventer at

 • Du er pædagoguddannet eller tilsvarende.
 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Handicap og socialpsykiatri søger 1 sundhedshjælper eller socialhjælper til boenheden Qinngorput/job-nr. 507/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kan du lide at arbejde med mennesker, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være sundhedshjælper eller tilsvarende i vores boenhed.

Beboerne har primært psykiske sygdomme, der er behov for støtte til den enkelte for at bevare, forbedre og udvikle deres psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som sundhedspersonale er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sygehus, sagsbehandlerne i kommunen, terapeutteamet og kriminalforsorgen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Børne- og Skoleforvaltningen søger efter en leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat/job-nr. 506/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat, en stilling under Børne- og Skoleforvaltningen, til besættelse snarligst muligt.

Lederens arbejde er normeret til 40 timer om ugen med dagligt arbejde fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Efter behov er der også mulighed for at arbejde fra kl. 07:00 til kl. 15:00 eller fra kl. 09:00 til kl. 17:00.

Ansvars- og arbejdsområderne vil bl.a. indeholde:

 • I samarbejde med lederen for fritidsaktiviteter i Paamiut at skulle sørge for de administrative opgaver og ledelse af medarbejderne i fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat.
 • At udforme og implementere handleplaner i fritidscentret.
 • At deltage i udviklingen og videre udbygningen af fritidscentret.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Stilling som pædagog i vuggestuen til integreret Sikkersoq/job-nr. 481/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Sikkersoq betyder en plante som blomstrer, hvilket er kendetegnende for vores grundholdning, nemlig at børn skal blomstre og trives.

Integreret institution Sikkersoq er beliggende i Nuussuaq og har plads til 64 børn.

Sikkersoq har åbent i dagtimerne mellem kl. 07.00-17.00 med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Pædagogstillingen er i vuggestuen fra 0-3 års alderen. Der er 40 ugentlige arbejdstimer med skiftende arbejdstider mellem kl. 07.00-17.00. Pædagogen i stuen er lederen for sin stue samt medansvarlig for daginstitutionens pædagogiske udvikling og forældresamarbejde.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
2 socialhjælpere søges til intergreret institution Sikkersoq/job-nr. 504/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Sikkersoq er en integreret institution med 64 børn fordelt på 4 stuer, 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Normeringen er 3 medarbejdere til hver stue.

Institutionen er beliggende i Nuussuaq tæt på Kangillinguup Atuarfia og i rolige omgivelser. Det er 40 ugentlige arbejdstimer med skiftende arbejdstider. Sikkersoq har åbent i dagtimerne mellem kl. 07.00-17.00.

Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, har reference til institutionslederen i Sikkersoq.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialhjælper/barnehjælper eller tilsvarende
 • er ydmyg og motiverende overfor børn
 • er vågen overfor enkelte børns behov
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhedshjælper til plejehjem i Tasiilaq/job-nr. 484/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår at yde god omsorg og pleje, samtidig med at du har overblik og lyst til at være underviser/supervisor for gruppen af ufaglærte, så er stillingen som sundhedshjælper ved ældrekollektivet i Tasiilaq en rigtig god mulighed for dig.

Vi søger en sundhedshjælper til at indgå i arbejdet med at yde nærværende og omsorgsfuld pleje for de ældre. God omsorg og pleje er vores absolutte førsteprioritet, og det kræver, at vi udvikler rammerne for den gode pleje og har blik for skarpe løsninger. I den udviklingsproces vil du spille en stor rolle i samarbejde med lederen og andre kollegaer.

Vi forventer, at du i samarbejde med lederen tager hånd om opgaven med at uddanne og udvikle det ufaglærte personale med henblik på at forbedre beboernes trivsel.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Tilsynskonsulent i Staben/job-nr. 500/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en dygtig og engageret tilsynskonsulent, der kan være med til at opbygge tilsynsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

Som tilsynskonsulent vil du bl.a. komme til at stå for:

 • Planlægning af p.t. 19 årlige driftsorienterede tilsyn
 • Koordination af forberedelse, gennemførelse, besøg og rapportering på de driftsorienterede tilsyn
 • Sparring med forvaltningens enheder i forbindelse med tilsyn
 • Opfølgning på kommunens personrettede tilsyn på ældreområdet og på handicapområdet og sparring med sagsbehandlerne omkring dette
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Aldersintegreret institution Mikisoq søger pædagog/job-nr. 503/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Tasiilaq

Aldersintegreret institution Mikisoq er normeret til 24 børn fra 0-2 år og til 20 børn fra 3-6 år. Personalenormeringen er på 12 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 2 pædagoger, 3 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere, køkkenassistent og rengøringsassistent Institutionen har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og ligger nær bymidten i Tasiilaq.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • er ydmyg og motiverende overfor børn
 • er vågen overfor enkelte børns behov
 • er ærlig og åben
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Behandlingsleder/psykolog til Børne- og Familiecenter Nuuk/job-nr. 502/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Børne- og familiecenter Nuuk

Behandling af udsatte familier med psykiske og sociale problemer samt indsats inden for det sociale område er pålagt Børne- og Familiecentret i Nuuk. Vores primære opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er forebyggelse inden for omsorgssvigt blandt børn. Vi arbejder under fastlagte retningslinjer, herigennem inkludering af enkelte udsatte familier, hvor deres ressourcer og muligheder bliver sat i centrum.

Arbejdsområder

 • Ansvarshavende i forhold til forbedring af de familiers livskvalitet, behandling og socialpædagogiske tiltag, som er blevet indstillet til Børne- og Familiecentret i Nuuk
 • Sikring af afdelingslederens og den faglige leders samarbejde i forhold til videreudvikling af socialpædagogiske tiltag og i forhold til samarbejdspartnere
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 2 sundhedshjælpere/job-nr. 494/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældreinstitutioner i Nuuk by og består af 3 afsnit med henholdsvis 19 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Vi tilbyder:

 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Utoqqaat Illuat søger en Sundhedsassistent/job-nr. 495/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældreinstitutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende - sygepleje, omsorg og behandling fysisk, psykisk, socialt og åndeligt af demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andre personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
AKO Narsarmiutaq i Nuuk søger Pædagog/job-nr. 501/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Har du lyst til at være med til at sikre børn et grundlag for at få en uddannelse i fremtiden? Trives du i en hverdag med mange forskellige faglige udfordringer?

AKO Narsarmiutaq er et skolefritidsordningstilbud til børn i skolealderen.

AKO Narsarmiutaq har åbent fra mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00. AKO Narsarmiutaq er tæt på midtbyen.

Narsarmiutaq er normeret til 150 børn og har personalenormering på 19, inkl. leder.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq søger en Pædagog/job-nr. 499/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Vuggestuen Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver. Hver stue er normeret til et personaleteam bestående af én pædagog, én barne- og socialhjælper og én ufaglært pædagogmedhjælper.

Vi tilbyder et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Timmiaaqqat søger Barne- og Socialhjælper til Børnehavegruppe/job-nr. 491/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi er en integreret institution med 36 vuggestuebørn fordelt i 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt i 4 stuer. Til hver stue er der tilknyttet 1 pædagog, 1 barne-/socialhjælper og 1 medhjælper.

Vi kan tilbyde dig:

 • 24 friske kollegaer
 • Gode arbejdsrammer
 • Rum til at prøve dine ideer med mulighed for at sætte dit præg
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Borgerservice Nuuk søger barselsvikar/job-nr. 490/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en barselsvikar til Borgerservice i Nuuk, med tiltrædelse 15. oktober, eller efter aftale, frem til den 31. marts 2021.

Er du god til at servicere kunder/borgere? Og kan du se dig selv fra borgerens side og være med til at højne serviceniveauet? Så er du måske den vi søger.

Borgerservice er en central funktion i Kommuneqarfik Sermersooq, både overfor borgere og internt i organisationen. Et område med stor politisk bevågenhed, hvor god og korrekt service over for borgerne ses som kommunens kerneydelse. Ansvarsområdet er meget bredt - lige fra sagsbehandling af vielser til udlevering af hvallicenser. Der er mange områder medarbejderen skal have indsigt i og dagligt kan operere med disse oplysninger.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq søger en souschef/job-nr. 498/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret souschef til Vuggestue Amaagajaaq i Tasiilaq, med tiltrædelse snarest.

Vuggestuen Amaagajaaq er en lille kommunal daginstitution beliggende i Tasiilaq, i Østgrønland. Vuggestuen består af to stuer med 12 børn på hver. Hver stue er normeret til et personaleteam bestående af én pædagog, én barne- og socialhjælper, og én ufaglært pædagogmedhjælper. Stillingen som souschef er en fuldtidsstilling, hvor arbejdsgangen vil være fordelt mellem administrativt kontorarbejde og pædagogisk arbejde på stuen.

Vi søger en – gerne erfaren – souschef til at indgå i både det pædagogiske og det administrative arbejde, og varetage en række opgaver herunder:

 • Driften af den stue du bliver tilknyttet
 • Pædagogisk udviklingsarbejde med børnegruppen
 • Udvikling af vuggestuens pædagogiske linje
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Familiecenteret i Paamiut søger ungerådgiver/job-nr. 486/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger ungerådgiver til Familiecenter Paamiut, med tiltrædelse 15. oktober 2020, eller efter aftale.

Afdelingen for Børn og Familie søger energiske og positive kollegaer til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartede opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuelle.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Professionel plejefamilie i Nuuk/job-nr. 497/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger professionel plejefamilie med tiltrædelse snarest i Nuuk.

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamilie, der har en socialfaglig eller anden lignende uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske m.m. og som ønsker at arbejde heltid med plejebarn/børn.

En professionel familieplejer varetager lige som den almindelige plejefamilie omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier
Kommuneqarfik Sermersooq