37 job matcher din søgning 37 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 37 resultater.
Kommuneqarfik Sermersooq
Atuarfik Hans Lynge søger lærer til tidbegrænset ansættelse/job-nr. 119/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Hans Lynge søger lærer i mellemtrinnet, hvor vedkommende skal undervise i: Grønlandsk, lokale valg, idræt, religion/filosofi, samfundsfag.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventar og IT-udstyr, som iPads og Apple tv.

Vi søger en lærer, der vil løfte elevernes faglighed og den sociale dimension ligeledes for resten af skoleåret. Du skal være god til at give fra dig om at lære at læse og skrive. Vi søger lærere der vil styre en klasse og klasseteam på højt plan i det daglige arbejde.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Vuggestuen Amaagajaaq i Tasiilaq søger barne- og socialmedhjælper/job-nr. 116/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret barne- og socialmedhjælper til Amaagajaaq med tiltrædelse efter aftale eller snarest derefter. Vuggestuen Amaagajaaq er en vuggestue med plads til 24 vuggestuebørn. Vuggestuen Amaagajaaq har åbent mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00.

Vi søger en – gerne erfaren – barne- og socialmedhjælper til at indgå i det tætte samarbejde med stuepædagog og varetage en række opgaver herunder:

 • Tage medansvar inde i stuen
 • Tæt samarbejde med forældre
 • Udviklingsopgaver for børn fra 0-3 år
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Konsulent til digital udvikling og bæredygtighed/job-nr. 114/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for social media, bæredygtighed og turisme?

Sermersooq Business søger en engageret konsulent, hvor du kan forvente stort ansvar og spændende opgaver.

Den nye lufthavn i Nuuk kan medføre store ændringer, og hvilke ændringer, Nuuk går i møde, ved vi ikke endnu. Men hos Sermersooq Business har vi fokus på at udviklingen bliver bæredygtig.

Derfor søger vi en fuldtids konsulent til content creation samt til udviklingen og kommunikationen af Nuuk som bæredygtig destination.

Dine opgaver:

 • Planlægge og arbejde for etablering af kommercielt drevet DMO (Destination Management Organization)
 • Udarbejde og gennemføre plan for markedsføring og branding af Visit Nuuk
 • Bidrage til bæredygtighedscertficering (EarthCheck)
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Fritidsklubben Aamarngaar i Tasiilaq søger en pædagog/job-nr. 115/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Fritidsklubben i Tasiilaq, der er en del af Fritidscenter Aamarngaar, er et kommunalt fritids- og aktivitetstilbud for børn og unge i målgrupperne 6-13 årige og 14-21 årige.

Fritidsklubbens formål er at være et fristed for børn og unge, når de ikke er i skole.

Under tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter bestræber vi os på at fokusere på aktiviteter der fordrer samarbejde og sammenhold i brugergruppen, såsom musiske samspilsaktiviteter, holdkonkurrencer, tillidsøvelser eller lign. Vi søger en pædagog, der kan bidrage til brugergruppens udvikling af sociale kompetencer og som har evner til at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, der fremmer målgruppens sociale trivsel.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Ydelsesafdeling søger kontorfuldmægtig til pension/økonomi/job-nr. 112/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Nuuk søger en kontorfuldmægtig.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser indenfor arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver til den ledige stilling

 • Opstarte BS (betalingsservice) for nye førtids- og alderspensionister
 • Indberette oplysninger til banken vedr. oprettelse af BS-aftaler
 • Afstemme husleje- og elregningstræk for førtids- og alderspensionister i Nuuk, som stadig ikke er overgået til BS
 • Beregning af personlige tillæg for førtids- og alderspensionister i Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Konsulent til Majoriaq Paamiut/job-nr. 113/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret konsulent til Majoriaq Paamiut, som især skal arbejde i front med arbejdsmarkeds- og opkvalificerings- og uddannelsesopgaver. Majoriaq Paamiut er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinjer således, at konsulenten selvstændigt skal kunne arbejde målrettet i henhold til de målsætninger, der er igangsat, og deltage i fortsættelsen af den igangværende udvikling på alle områder. Tiltrædelse ønskes pr. 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

Stillingens indhold:

 • Registrering af ledige
 • Administrative opgaver
 • Vejledning og rådgivning af arbejds-, opkvalificerings- og uddannelsessøgende
 • Sagsbehandling og opfølgning af udefrakommende ansøgninger
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Professionel plejefamilie i Nuuk/job-nr. 111/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger professionel plejefamilie til tiltrædelse snarest i Nuuk.

En professionel familieplejer varetager, ligesom den almindelige plejefamilie, omsorgen for anbragte børn mellem 0 og 18 år, men til forskel fra de andre typer af plejefamilier, er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq og plejeren.

 • Pleje og omsorg af plejebarn/børn
 • Afrapportering og kontakt til Plejefamilieteamet
 • Deltagelse i kurser for plejefamilier

Opgaverne løses i tæt samarbejde med plejefamilieteamets øvrige medarbejdere såsom anbragte team i myndighedområdet samt barnets netværk.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog søges til boenheden Aqqusinersuaq 13 i Nuuk/job-nr. 109/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at arbejde indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være pædagog i et af vores botilbud, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk. I boenheden er der plads til 4 beboere. I boenheden er der faste nattevagter. Dag, aften og rullende weekendvagter, må påregnes.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • at være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov
 • at sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan, herunder udviklingsplan
 • at støtte borgerens udvikling i samarbejde med et tværfagligt team
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Boenheden Aqqusinersuaq 13 i Nuuk søger sundhedsassistent/job-nr. 110/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Brænder du for at arbejde indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være sundhedsassistent i et af vores botilbud, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Nuuk.

Der er plads til 4 beboere, dertil personale i skiftende vagter. Dag, aften og rullende weekendvagter, må påregnes.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • at være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov
 • at sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan, herunder udviklingsplan
 • at støtte borgeren ud fra kommunal handleplan
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Socialrådgiver til Myndighedsafdelingen i Nuuk/job-nr. 89/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en socialrådgiver med ansættelse snarest eller efter aftale.

Myndighedsafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for pensions-, handicap- og matchgruppe 1-3-området altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver til den ledige stilling

 • Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for offentlig hjælp
 • Arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov
 • Udarbejde oplæg til blandt andet udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked samt Tværfagligt Udvalg
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Børnehave i Tasiilaq søger en souschef/pædagog til Dr. Ingrids Børnehave/job-nr. 108/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Dr. Ingrids Børnehave – Tasiilaq har en nomering på 40 børn i alderen 3-6 år. Dr. Ingrids Børnehaven har åben mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00.

Stillingen som souschef har opgaver i tæt samarbejde med lederen, og skal kunne arbejde selvstændigt i områder som:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
 • At børnene oplever styrken ved forskellighed.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Amaagajaaq - Tasiilaq søger en pædagog til en genoprettet vuggestue/job-nr. 107/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Vuggestuen Amaagajaaq – Tasiilaq åbnes på ny. Vuggestuen Amaagajaaq bliver åbnet med en normering på 24 børn i alderen 0-3 år.

Vuggestuen Amaagajaaq har åbent mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00.

Pædagogen skal sammen med dagtilbuddets souschef og leder, som også leder Dr. Ingrids Børnehave, arbejde for udvikling af vuggestuen til gavn for børn, forældre og personalet. Det er vigtigt at man udvikler vuggestuens formål; hvor man sikrer følgende:

 • At børnene oplever en sammenhængende, tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.
 • At der er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
 • At der er plads til glæde og sorg og alt der ligger der i mellem.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Dygtig og engageret misbrugsnøgleperson til Velfærdsforvaltningen i Tasiilaq/job-nr. 97/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret misbrugsnøgleperson til Velfærdsforvaltningen i Tasiilaq med tiltrædelse 1.5.21 eller efter nærmere aftale.

Vi søger en – gerne erfaren medarbejder, der kan løfte opgaven med at koordinere misbrugsbehandling i Tasiilaq og de fem tilhørende bygder:

 • Samtale med borgere, der ønsker misbrugsbehandling for enten alkohol, rusmidler eller ludomani.
 • Foretage visitation af ansøgere.
 • Have kontakt til de arbejdspladser, der f.eks. ønsker medarbejdere i behandling.
 • Lave årsplaner 2 x årligt.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret institution Paarsisoq søger afdelingsleder/job-nr. 88/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Paarsisoq er både en vuggestue og børnehave placeret ved vejen til bydelen Radiofjeldet.

Paarsisoq har plads til 90 børn. I vuggestuen er der tre stuer med hver plads til 12 børn. I Paarsisoq er børnenes inddeling i stuerne således; i to stuer er de yngste og mellemste samlet, og i den tredje stue trænes børn på ca. 2 år til flytning til børnehaven.

I børnehaven er der tre stuer med hver 18 børn, her er de yngste og mellemste samlet i to stuer, og en stue er forbeholdt børn, der skal til at starte i skolen.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen.
 • En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser.
 • Mulighed for deltagelse i kurser og uddannelse.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Pædagog til boenhed i Qinngorput/job-nr. 102/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for at arbejde med mennesker, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det måske lige noget for dig at være pædagog i et af vores botilbud, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Qinngorput. I den velindrettede boenhed, er der plads til 20 beboere i hver deres lejlighed. Der er 2 store velfungerende fællesrum tilknyttet hver etage. Der er hurtig adgang til dagligvareindkøb, samt busforbindelse. I boenheden er der faste nattevagter. Dag, aften og rullende weekendvagter, må påregnes.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov.
 • At sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan, herunder udviklingsplan.
 • At støtte borgeren ud fra en kommunal handleplan.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhedsassistent søges til boenheden Qinngorput/job-nr. 100/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du arbejde med mennesker?

Kan du lide at arbejde indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være sundhedsassistent eller tilsvarende i vores afdeling, under Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri i Qinngorput.

Boenheden servicerer borgere med nedsat funktionsevne som har behov for støtte til at den enkelte har mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Boenheden i Qinngorput søger 1 sundheds- og/eller socialhjælper/job-nr. 101

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

1 sundheds- og/eller socialhjælper, til boenheden Qinngorput, i afdelingen for handicap og socialpsykiatri.

Kan du lide at arbejde med mennesker, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være sundhedshjælper eller tilsvarende i vores boenhed.

Beboerne har primært psykiske sygdomme, der er behov for støtte til den enkelte for at bevare, forbedre og udvikle deres psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 1 sundhedshjælper/job-nr. 99/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 3 afsnit med henholdsvis 19 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Integreret daginstitution Nukariit søger to pædagoger/job-nr. 95/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Nukariit søger to pædagoger med tiltrædelse snarest eller efter atfale.

Nukariit er en nyere daginstitution med plads til 128 børn fordelt med 80 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, med henholdsvis 3 og 5 stuer. Personalenormeringen er på 29.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring og er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

Vi forventer at du:

 • er pædagoguddannet eller tilsvarende
 • er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn
 • vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Køkkenassistent eller ernæringsassistent til integreret institution Soralu/job-nr. 96/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret køkkenassistent eller ernæringsassistent til integreret institution Soralu med tiltrædelse snarest.

Soralu er en integreret institution med 54 børn fordelt på 4 stuer, 3 vuggestuer og 1 børnehave. Normeringen er i alt på 15 personale.

Vi søger en – gerne erfaren –køkkenassistent eller ernæringsassistent til at indgå i den daglige madlavning og varetage en række opgaver herunder:

 • Bestilling af madvarer
 • Kan sammensætte varieret madplanlægning
 • Kan lave mad til allergikere
 • Kan lave mad
Kommuneqarfik Sermersooq