4 job matcher din søgning 4 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Qeqqata Kommunia Området for Velfærd i Maniitsoq søger ergoterapeut

Qeqqata Kommunia

Ergoterapeutens opgaver:

 • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
 • Hverdagsrehabilitering
 • Vedligeholdende træning individuelt og på hold
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
 • Dokumentation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med lærere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
Gem
Qeqqata Kommunia Daginstitutionschef

Qeqqata Kommunia, Sisimiut

Vi ønsker en daginstitutionschef, der sikrer grundlaget for implementering af politiske mål og tiltag inden for daginstitutionsområdet og dermed bidrager til udvikling og tiltag inden for børneområdet.

Daginstitutionschefen sætter retning for det gode børneliv som aktiv medspiller i et tværfagligt samarbejde omkring børn og som nyskabende i forhold til samspil og inddragelse af borgere. Arbejdsopgaver er bl.a.:

 • Daginstitutionschefen har det overordnede ansvar for daginstitutioner og fritidshjem i Sisimiut og bygder
 • Personaleledelse, medarbejderudvikling og administration
 • Ansvar for en fælles udvikling af daginstitutioners pædagogiske praksis, som styrker kvalitets- og serviceniveau
Qeqqata Kommunia MISI søger psykolog

Qeqqata Kommunia, Sisimiut

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Qeqqani MISI søger en psykolog, der har/kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder med henblik på at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller – nedsættelser
 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets/elevens udvikling
Gem
Plejehjemmet ”Neriusaaq” Maniitsoq søger Dagcenter leder
Neriusaaq er et plejehjem, der blev indviet i 2008, med smukke stuer og dejlige værelser.
Qeqqata Kommunia, Maniitsoq
SOSU.nu
Indrykket: