2 job matcher din søgning 2 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

MiljøministerietVil du være med til at belyse konsekvenserne af klimaforandringerne?

Miljøministeriet, Lemvig

En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at vejlede kommunerne om klimaforandringernes konsekvenser i forbindelse med oversvømmelse og kysttilbagerykning. Du vil komme til at arbejde med udvikling af sårbarheds- og risikoanalyser samt risikohåndtering og risikokommunikation ud fra nye metoder i forhold til kommunernes klimatilpasning og planlægning i øvrigt.

Som vores nye kollega skal du arbejde med at udvikle modeller og værktøjer, som blandt andet belyser de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser og kysttilbagerykning i Danmark.

Arbejdet vil omfatte udvikling af nye metoder, der samler håndgribelige sårbarheder, som kan prissættes direkte, og uhåndgribelige sårbarheder, blandt andet i form af socioøkonomiske faktorer, i samme sårbarheds- og risikoanalyse. Yderligere kommer du til at arbejde med værdisætning af kystnaturen og rekreative aktiviteter i kystzonen.

MiljøministerietAC-sekretær

Miljøministeriet, Lemvig

Der ligger mange spændende og udviklende opgaver og venter på dig, som AC-sekretær i Kystdirektoratet i Lemvig.

Vi ønsker os en kollega, der kan navigere sikkert både i projektkoordinering og i arbejdet med mennesker.

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Udarbejdelse af oplæg, notater og præsentationer til interne møder, herunder ledelsesmøder samt til eksternt brug i forbindelse med møder mv. med samarbejdspartnere. I perioder med vejledningsforløb: Udsendelse af invitationer, styring af bookingsystem, deltagerregistrering og opfølgning.
  • Projektsekretariatsopgaver med kalenderplanlægning, mødebooking, korrespondance, dokumentation og økonomistyring, udarbejdelse af rapporter og referater samt medvirken ved planlægning af processer og projektarbejde og i gennemførelse af evalueringer af vores aktiviteter.