4 job matcher din søgning 4 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 4 af 4 resultater.
JKSProjektkoordinator med erfaring fra byggeprojekter

JKS søger for KEA i København

Til KEA Københavns fortætningsprojekt søger vi en projektkoordinator med byggeprojekterfaring. Har du dokumenteret projektledererfaring? Og er du en dygtig kommunikator i både skrift og tale? Så kan du være lige netop den kandidat, vi søger.

KEA København består i dag af 5 forskellige lokationer, men er netop nu i gang med et fortætningsprojekt, der består af optimering af eksisterende lokationer, samt lukning og flytning af en enkelt lokation.

KEA er som led i projekt ”KEA rykker sammen” i gang med en række større og mindre ombygningsopgaver i tæt samspil med rådgivere, bygherrer og KEA internt. Som projektkoordinator får du en central rolle i den løbende koordinering og styring af projektet, som løber over det kommende år.

Københavns ErhvervsakademiStudentermedhjælper til databaseopgaver

Københavns Erhvervsakademi

Kan du holde styr på opdateringer og stå for at vedligeholde vores databaser for fagbeskrivelser og studieordninger?

Som vores nye studentermedhjælper, bliver du en del af afdelingen HR & Kvalitet, hvor du vil stå for administrative opgaver inden for uddannelseskvalitet, uddannelsesdokumentation og HR. Du vil hovedsageligt være tilknyttet vores konsulenter i Kvalitet, men af og til vil du også få opgaver inden for HR-området.

Dine primære løbende opgaver er at inddatere og vedligeholde KEAs studieordninger og fag/kurser i to databaser.

Du vil også skulle løse en række andre administrative og praktiske opgaver, afhængig af behovet i afdelingen. Det kunne fx være referatskrivning, udarbejdelse af Power Points, fletning af lønbreve, indkaldelse til og klargøring før et møde eller andre ad hoc-opgaver, der får hverdagen til at køre i afdelingen.

Københavns ErhvervsakademiUddannelseskonsulent med baggrund i industrien

Københavns Erhvervsakademi

Kan du bidrage til at udvikle KEAs efter- og videreuddannelse inden for industri- og automationsteknologi?

Som vores nye uddannelseskonsulent vil du være med til at stå i spidsen for og udvikle de efteruddannelsestilbud, KEA udbyder inden for det industri- og automationsteknologiske område. Kurserne er primært målrettet faglærte, der skal løse opgaver i produktionen på et videregående niveau.

Det bliver dig, der er den hovedansvarlige på KEAs efter- og videreuddannelse inden for industri- og automationsteknologi.

Det vil være dit ansvar, at de rigtige undervisere er tilknyttet de kurser, du er ansvarlig for, og du vil få stor mulighed for at sætte dit præg på de løsninger, vi udvikler sammen på KEA Kompetence.

Københavns ErhvervsakademiDeltidsundervisere med lang erfaring fra byggebranchen

Københavns Erhvervsakademi

Har du opbygget så meget viden inden for byggebranchen, at du er klar til at dele ud af den?

Som ekstern underviser kan du som supplement til dit nuværende job sætte dine byggefaglige kompetencer i spil på en ny måde. Du får mulighed for at undervise og kompetenceudvikle andre erfarne praktikere inden for byggeriet som led i deres efteruddannelse på KEA.

Som ekstern underviser bestemmer du selv, hvornår og hvor meget du ønsker at undervise ved siden af dit job.

Uddannelserne henvender sig typisk til faglærte i byggeriet med mange års erfaring, og som sideløbende med deres job ønsker at udbygge deres kompetencer i forhold til deres videre karriere. Du får derfor mulighed for at sætte din byggefaglige viden i spil på en ny måde og parallelt med dit daglige job tilrettelægge og gennemføre kompetenceudvikling for andre erfarne i byggebranchen.