19 job matcher din søgning 19 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 19 af 19 resultater.
Nordfyns Kommune
Husassistent til rengøring på Plejecenter Vesterbo – dagvagt

Nordfyns Kommune, Søndersø

Vil du være med til at skabe rammerne for hjemlighed og et værdigt ældreliv med forebyggelse af bl.a. ensomhed via medinddragelse og en hverdag der giver mening for den enkelte beboer, så har du nu muligheden for at blive en del af vores tværfaglige medarbejder-team på Plejecenter Vesterbo i Søndersø.

Plejecenter Vesterbo er plejeboliger bygget ud fra leve-bo-miljø tanken i huse af 10-12 boliger med fællesarealer. Der er 74 lejligheder fordelt i 7 huse.

Kvalifikationer

 • Erfaring indenfor rengøring, gerne fra ældreområdet men ikke en nødvendighed
 • Mødestabil og omstillingsparat
 • Kendskab til hygiejnekrav og infektionsforebyggende rengøring på plejecentre
Nordfyns Kommune
AC-fuldmægtig til Børn og Familieområdet

Nordfyns Kommune, Otterup

Børn og Familie søger en dygtig AC-fuldmægtig med stærke projekt- og proceskompetencer. Du kommer bl.a. til at stå i spidsen for et spændende udviklingsprojekt på anbringelsesområdet. Stillingen er midlertidig og udløber med udgangen af februar måned 2022.

På Nordfyn har vi igangsat en række udviklingsinitiativer på anbringelsesområdet. Vi samarbejder bl.a. med Bikubenfonden om udvikling af overgangen til egen bolig for anbragte unge. Vi er optaget af at udvikle nye metoder og tilgange på området, der i større udstrækning fokuserer på de unges styrker og kompetencer end på de unges udfordringer. Målet er, at flere unge er i gang med en uddannelse, er i arbejde og at de føler sig klar til voksentilværelsen - når de flytter i egen bolig. Arbejdet har stor strategisk betydning og væsentlig politisk bevågenhed og interesse.

Nordfyns Kommune
Social- og sundhedsassistenter til Plejecenter Otterup

Nordfyns Kommune

Vi søger 3 social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse pr. 1. februar eller efter aftale.

Vil du som SSA være med til at skabe rammerne for et værdigt ældreliv for vores beboere med udgangspunkt i bl.a. selvbestemmelse, kvalitet, og sammenhæng, hvor målet er, at den enkelte beboer oplever en hverdag, der giver mening.

 • SSA nattevagt 30 timer pr. uge, weekendvagt hver anden weekend
 • SSA aftenvagt 30 timer pr. uge, weekendvagt hver anden weekend
 • SSA dagvagt 32 timer pr. uge, weekendvagt

Du vil være tilknyttet enten Bryggergården eller Kærgården.

Hos os får du mulighed for at udvikle og bruge din faglighed i samarbejdet med andre dygtige og ambitiøse kollegaer. Du skal som social-og sundhedsassistent varetage en bred vifte af opgaver, eks. medicinhåndtering, palliativ pleje og omsorg og du skal medvirke til sammen med borgerne at skabe gode dage.

Nordfyns Kommune
IT-medarbejder med sans for god kommunikation

Nordfyns Kommune, Bogense

Har du en solid it-faglighed, et stort servicegen og sans for god kommunikation – både mundtligt og skriftligt? Har du lyst til at bidrage til implementeringen af Nordfyns Kommunes kommende it-strategi? Motiveres du af både den daglige servicering af de kommunale kolleger og videreudvikling af det daglige arbejde i It-afdelingen Help Desk? Så er du måske vores kommende it-kollega.

I Nordfyns Kommune arbejder vi målrettet på at styrke vores it-fundament ved hjælp af en ny it-strategi. It-strategiens fokus er at sikre fremtidens it-infrastruktur, stabil drift, en bæredygtig it-organisation og bruger- og datasikkerhed. Det kommer du som kommende it-medarbejder til at bidrage til via opgaver i Help Desk, og gennem opsætning, drift og support af kommunens it-udstyr og programportefølje.

Nordfyns Kommune
Nærværende og udviklende teamleder til Center for Læring og Trivsel

Nordfyns Kommune, Otterup

Drømmer du om at være faglig leder for en gruppe kompetente og nysgerrige fagpersoner, så er vi 20 medarbejdere som håber, at du vil være med til at understøtte den udvikling, som vi allerede er godt i gang med.

Vi er en gruppe medarbejdere bestående af psykologer, tale-høre-konsulenter, ergo- og fysioterapeuter, specialpædagog, sprogkonsulent, konsulent med ansvar for specialområdet og leder, og nu mangler vi bare dig som teamleder.

Vi arbejder konsultativt, udviklende og forbyggende, og iværksætter indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi har fokus på at styrke børne- og ungefællesskaber, så alle børn oplever at høre til og være en del af noget fælles. Dette gør vi i et tæt samarbejde med forældre, Skole og Dagtilbud, samt Børn- og Familieafdelingen.

Nordfyns Kommune
Social- og sundhedsassistenter - faste stillinger

Nordfyns Kommune, Søndersø og Otterup

Nordfyns Kommunes afdeling for Aktiv Pleje og Omsorg søger 5 social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse pr. 1. marts. 2021 eller snarest derefter, til vores udekørende team i Søndersø og Otterup. Stillingerne er på 35 timer og består af dagvagter i fast rul, med vagt hver 3. weekend.

På vores ønskeliste står, at du bl.a. har følgende kvalifikationer:

 • Kendskab el. lyst til at være tovholder for egen gruppe, koordinering af daglige opgaver
 • Nysgerrig på at afprøve nye tiltag og udfordre ” vi plejer”
 • Lyst og motivation til at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø
 • Gode evner for at motivere og tænke rehabiliterende i forhold til borgere i eget hjem
Nordfyns Kommune
Pædagog til specialtilbuddet Regnbuen på Bogense Skole

Nordfyns Kommune, Bogense

Regnbuen er et specialundervisningstilbud på Bogense Skole for børn med vidtgående generelle læringsvanskeligheder. Regnbuen er et heldagstilbud organiseret i et Børnemiljø, et Ungemiljø og fritidstilbuddet Skattekisten.

Vi tilbyder:

 • en skøn elevgruppe der gerne vil ses, støttes og opleve passende krav/forventninger, der bringer dem i udvikling.
 • et lærer-/pædagogsamarbejde der sammen løfter opgaven med at bringe eleverne i trivsel og udvikling, bl.a. gennem et involverende forældre- og tværprofessionelt samarbejde.
 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads med en dygtig og engageret personalegruppe.
Nordfyns Kommune
Støttepædagog til Børnehuset Birkemose i Distrikt Søndersø – midlertidig stilling

Nordfyns Kommune

Vi søger en støttepædagog til en stilling på 32 timer med tiltrædelse snarest til et barn med socio-emotionelle vanskeligheder. Støtteperioden løber frem til 28. februar 2021 men med mulighed for forlængelse frem til og med juli 2021, hvor barnet skal i skole.

Vi søger en støttepædagog som:

 • har et stærkt personligt og fagligt fundament
 • kan praktisere tilknytnings- og relationsarbejde
 • kan guide barnet og tager ansvar for barnets trivsel og behov.

Børnehuset Birkemose er beliggende i Søndersø by på adressen Nordmarksvej 8, 5471 Søndersø. Vi er normeret til 47 børnehavebørn i alderen 2,10-6 år og har p.t. 58.

Nordfyns Kommune
Pædagog til Børnehuset Birkemose i Distrikt Søndersø

Nordfyns Kommune

Stillingen er på 32 timer og med tiltrædelse den 1. februar 2021 eller snarest herefter.

Vi er normeret til 47 børnehavebørn i alderen 2,10 - 6 år og har pt. 58. Birkemose er et hus i to plan, hvor de yngste er i stueetagen og de ældste er på øverste etage. Vi har en dejlig stor legeplads med mange muligheder.

Vi er 7 ansatte i huset. Vi har været en del af forskningsprojektet Læringsledelse, som havde fokus på systematik, organisering og faglig refleksion over egen praksis. Den styrkede læreplan er under udarbejdelse, så Huset er i en fase, hvor ”plejer” bliver udfordret og personalegruppen sammen skal udvikle pædagogikken og fællesskabet for såvel børn som voksne. Vi er rigtig meget ude og ser vores hus som et indendørstilbud.

Nordfyns Kommune
Livsglad og legende pædagogmedhjælper til Børnehuset Kastaniegården

Nordfyns Kommune, Otterup

Da en af vores pædagogmedhjælpere skal på seminariet, søger vi en medarbejder til vores børnehus. Stillingen er på 37 timer og med ansættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Vi søger en pædagogmedhjælper som blandt andet:

 • udstråler livsglæde og kan lide at lege med børn
 • har et stærkt personligt fundament
 • kan praktisere tilknytnings- og relationsarbejde
 • guider og tager ledelse af børnenes læring
 • ser, forstår og handler på børns og forældres forskelligheder
 • har lyst og tør bidrage med faglige refleksioner
Nordfyns Kommune
Engageret og stærk dansklærer til Havrehedskolen (Indskoling), afd. Morud

Nordfyns Kommune

Senest 1. marts 2021 mangler vi en dygtig og engageret dansklærer. Som lærer på Havrehedskolen skal du være stærk og tydelig i din klasserumsledelse – faglighed gennem struktureret, autentisk undervisning og trivsel hos vores elever vægter vi meget højt samt et tæt forældresamarbejde.

Du vil skulle indgå i forskellige professionelle, åbne og forpligtende læringsfællesskaber, der i sin grundtanke fokuserer på at udvikle vores indsatser i forhold til kerneopgaven: Det enkelte barns læring og trivsel.

Vi forventer, at du brænder for lærerfaget, og du skal have lyst og evne til samarbejde og være god til at se muligheder i en forandringsproces.

Nordfyns Kommune
Sygeplejersker til Sygeplejen

Nordfyns Kommune, Bogense

Sygeplejen i Nordfyns Kommune søger udviklingsparate og kompetente sygeplejersker til faste stillinger:

 • 2 sygeplejersker – 32 timer om ugen til fast stilling.

Ansættelse 1. marts 2021 eller hurtigst muligt. Stillingerne er blandede vagter, men fortrinsvis dagvagt og med weekendvagt hver 4. uge. Stillingerne er som udgangspunkt med udkørsel fra kontoret i Bogense.

Sygeplejen i Nordfyns Kommune har 37 udekørende sygeplejersker ansat til pleje og behandling hele døgnet og de er fordelt på tre kontorer i kommunens hovedbyer. Som sygeplejerske er du en del af et integreret team af sygeplejersker, hvis opgave er at støtte borgere og deres pårørende til at klare sig selv bedst mulig.

Nordfyns Kommune
Hjemmevejleder til Handicap og Psykiatri Nordfyn

Nordfyns Kommune, Søndersø

Botilbud Søndersø søger pr. 1. marts 2021 eller før en hjemmevejleder til 36 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset i perioden 1.2.2021-31.1.2023.

Uddannelsesmæssig baggrund: Social- og sundhedsassistent og gerne også pædagog. P.t. er overvejende pædagogfagligt personale ansat, men med baggrund i det øgede fokus på sundhedsfaglige aspekter søger vi en kollega med social- og sundhedsassistentuddannelse, evt. suppleret med pædagogfaglig uddannelse.

Botilbuddet består af 2 afdelinger beliggende i Søndersø – benævnt som henholdsvis Edelkær og Toftekær. Arbejdstid er fortrinsvis mellem kl. 6.30 og 21. Der planlægges desuden med arbejde hver fjerde weekend.

Vi tilbyder afvekslende arbejdsopgaver med alsidige faglige udfordringer.

Nordfyns Kommune
Dynamisk jobrådgiver til Jobcenter Nordfyn søges hurtigst muligt – 37 timer

Nordfyns Kommune, Søndersø

Vi søger en jobrådgiver, der er udviklings- og resultatorienteret og som vil medvirke til, at de forsikrede ledige hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Teamet består af i alt 6 jobrådgivere og vi lægger vægt på indgående kendskab til arbejdet med forsikrede ledige eller arbejdsmarkedskendskab, der kan sidestilles.

De primære arbejdsopgaver består i

 • jobsamtaler med ledige med information og vejledning om hurtigst mulig tilbagevenden til job- og arbejdsmarkedet
 • iværksættelse af mål- og virksomhedsrettede aktivitetstilbud
 • udarbejdelse og opfølgning på jobplaner.
Nordfyns Kommune
Visionær og faglig stærk teamleder til Plejecenter Bogense

Nordfyns Kommune

– gerne en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent.

Nordfyns Kommune styrker fagligheden på plejecentrene. Det gør vi bl.a. ved at ansætte en teamleder, der får til hovedopgave at sikre den fortsatte faglige udvikling ved at være tæt på daglig praksis i hverdagen. Så er du interesseret i personaleledelse og er du faglig stærk, kan du arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering ud fra principperne bag personcentreret omsorg og har du erfaring med at inddrage pårørende og anvende deres viden i omsorgen for den ældre beboer, – så er du måske vores nye kollega.

Plejecenter Bogense består af to plejecentre; Møllehaven og Søbo. Lederteamet består, på nuværende tidspunkt, af en centerleder og en teamleder og nu supplerer vi med endnu en teamleder, som primært skal arbejde på Plejecenter Møllehaven.

Nordfyns Kommune
Områdeleder til hjemmeplejen i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune

Hjemmepleje Øst består af 2 hjemmeplejegrupper beliggende i Søndersø og Otterup.

Den samlede personalegruppe er på ca. 100 fastansatte + afløsere og består fortrinsvis af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Derudover er der tilknyttet teamledere, vagtplanlæggere og gruppekoordinatorer samt administrative medarbejdere til de to grupper.

Kerneopgaven for Hjemmeplejen er at fremme den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv og de bærende principper i indsatsen er sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger. Kerneopgaven er rammesat i kommunes Velfærds- og Værdighedspolitik, samt de nationale krav til det nære sundhedsvæsen, demensområdet og den ældre medicinske patient.

Nordfyns Kommune
Vejtilsynsmedarbejder til Vej og Park

Nordfyns Kommune, Bogense

Nordfyns Kommune søger en vejtilsynsmedarbejder/specialarbejder til Vej og Park. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Du vil indgå i Vej og Parks personalegruppe i Nordfyns Kommune. Der kan dog forekomme andre arbejdsopgaver.

Stillingen er en vejtilsynsstilling. Din primære opgave er, at du skal sørge for at indrapportere skader ved og på vejene samt en masse vedligeholdelse ved vores veje og skilte. Du skal køre strækningstilsyn med tilhørende registreringer.

Der stilles ikke krav til en speciel uddannelse, men som vejtilsynsmedarbejder skal du tidligere have beskæftiget dig med vejrelaterede opgaver og generelt være god til at løse forskellige opgaver inden for vejdrift.

Nordfyns Kommune
Hjemmevejleder/bostøtte til Handicap og Psykiatri, Nordfyn

Nordfyns Kommune, Særslev

Bostøtten i Handicap og Psykiatri, Nordfyns Kommune søger pr. 1. marts 2021 en hjemmevejleder til 37 timer om ugen. Bostøtten holder til i Særslev og i Otterup – den ledige stilling er beliggende i Særslev. Arbejdstid er på hverdage fortrinsvis mellem kl. 8 og 17. Under §§ 85, 99 og 82B i SEL servicerer Bostøtten borgere i hele kommunen, primært i eget hjem.

Handicap og Psykiatri, Nordfyn består af afdelinger indenfor voksenhandicap- og psykiatriområdet.

Bostøtten er en bredt sammensat gruppe og består af 8 hjemmevejledere med faglig baggrund som socialpædagog, ergoterapeut og fysioterapeut samt en pædagogstuderende i praktik. Bostøtten yder støtte og vejledning i borgeres hjem, i samtalerum på Bostøttens adresser, telefonisk samt via videostøtte.

Nordfyns Kommune
Jobrådgiver til Team Job og Rehabilitering

Nordfyns Kommune, Søndersø

Vil du være en del af et velfungerende team, der arbejder med at hjælpe sygemeldte borgere hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarkedet? Så kan denne stilling som koordinerende sagsbehandler til jobafklaringsforløb være interessant for dig.

Vi lægger vægt på at levere jobrådgivning og sagsbehandling, der er individuel, jobrettet, resultatorienteret, tværfaglig og helhedsorienteret. Stillingen indgår i et team med 4 jobrådgivere, hvor der også er tilknyttet 2 virksomhedskonsulenter. Du skal være parat til at udfordre og blive udfordret på din faglighed samt afprøve nye idéer og arbejdsmetoder.