25 job matcher din søgning 25 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 25 resultater.
Lolland Kommune
Institutionsleder og souschef til Søllested Landsbyordning

Lolland Kommune

Vil du være med til at udvikle og lede en landsbyordning i rivende udvikling? Kan du se dig selv i landsbyordningens værdier: Fællesskab, Trivsel og Mod? Så er DU måske vores nye institutionsleder og souschef?

Vi søger en institutionsleder, som med stærke relationskompetencer kan og vil varetage den daglige ledelse af dagpleje, børnehave og fritidstilbud samt souschefstilling i Søllested Landsbyordning.

Institutionslederen skal sammen med landsbyordningslederen varetage den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse og sammen med medarbejderne have kontakten til børn og forældre med det fokus at bidrage til en åben og inddragende kommunikation, som skaber transparens, både op og ned i organisationen og på tværs, i henhold til landsbyordningens værdier.

Lolland Kommune
Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Lolland

Lolland Kommune, Nakskov

Team Koordinerende Jobindsats der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år søger en ny kollega – er det noget for dig?

I teamet er det nødvendigt, at vi arbejder med udvikling og tilpasning alle steder i dagligdagen. Borgeren skal kunne se sin fremtid på arbejdsmarkedet, og skal derfor introduceres til at være medspiller i egen sag. Her skal du som arbejdsmarkedskonsulent kunne skabe rammerne og motivationen i forhold til at støtte op omkring ”hjælp til selvhjælp”. Sammen med dine andre kollegaer og samarbejdspartnere varetager du derfor en meget aktiv rolle i Jobcenter Lollands beskæftigelsesstrategi. Vi tror på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv med det udgangspunkt, at der er brug for og plads til alle. Vi har fokus på, at borgerne opnår løntimer.

Lolland Kommune
Pædagog til Mælkebøtten

Lolland Kommune, Nakskov

Vil du gerne arbejde i en institution hvor læring og udvikling er i fokus? Og vil du gerne have velreflekterede, engagerede og fagligt dygtige kollegaer? Så er denne stilling måske lige noget for dig!

Du vil blive en del af en børnehavegruppe, hvor du vil komme til at arbejde sammen med en fast kollega, ligesom du vil blive en del af en kollegagruppe der har tradition for stærkt sammenhold, masser af humor og plads til forskellighed.

Vi tilbyder:

  • En institution der stiller skarpt på udeliv, bl.a. ved at følge børnenes initiativer, udvikle og udforske det udendørs læringsmiljø.
  • En certificeret Sangglad-institution, hvor sangen understøtter, og er en vigtig del af vores pædagogiske praksis.
Lolland Kommune
Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen søger en pædagog

Lolland Kommune

Blæsenborgafdelingen er en del af Mariboskole i Lolland Kommune. Blæsenborgafdelingen har elever fra 0-6. klassetrin, fordelt på to spor (302 elever). Derudover kan man på matriklen også finde en centerafdeling, SFO, børnehave og vuggestue, hvilket giver gode muligheder for at skabe samarbejde på tværs af faggrupper. Vi er en skole, der har fokus på læring og trivsel.

På Blæsenborgafdelingen vil vores kommende kollega møde en åben, humoristisk og imødekommende personalegruppe, med faglig sparring i højsædet og kerneopgaven i fokus.

Væksthuset er et nystartet tiltag på Blæsenborg, som en inkluderende del i forhold til positive læringsfællesskaber. Væksthuset er et tilbud til elever fra 0-6 kl. på tværs af alder og fag.

Lolland Kommune
Lærer til Maribo Skole

Lolland Kommune

Maribo Skole søger med tiltrædelse den 1. januar 2021, eller snarest derefter, en lærer til en ny brobygningsstilling mellem vores to afdelinger – Blæsenborg- og Borgerskoleafdelingen.

Vores fokus er læring og trivsel for alle elever i Maribo Skole – vi har med vores struktur en overgang fra 6. til 7. klasse, hvor overlevering og et nært kendskab til eleverne er vigtigt. Stillingen skal medvirke til at gøre vores overgang endnu bedre for eleverne både socialt og fagligt. Vi søger en lærer, som kan indgå i den almindelig fagrække både med individuelt ansvar og som holdlærer. Du følger med eleverne, når de til sommer overgår fra Blæsenborgafdelingen til Borgerskoleafdelingen.

Vi kan tilbyde:

  • en velfungerende skole
  • et godt arbejdsklima og stor mangfoldighed
  • samarbejde med dygtige og samarbejdsvillige kolleger
Lolland Kommune
Struktureret og serviceminded IT-supporter (barselsvikariat)

Lolland Kommune, Maribo

Motiveres du af at arbejde med teknik? Får du energi af at løse en IT-udfordring for en kollega? Og vil du gerne arbejde i et professionelt supportteam? Så har vi brug for en dygtig supporter som dig!

Du vil sammen med 4 dygtige og servicemindede kollegaer, blive ansvarlig for at give den bedste, hurtigste og mest effektive support til vores brugere. Du vil få mange forskellige arbejdsopgaver, når du skal servicere kommunens ansatte, som spænder over en bred vifte af områder.

Dine primære opgaver vil være:

  • Telefonsupport til vores IT-brugere i Lolland Kommune. Vi benytter Competella/S4B.
  • Support i forbindelse med sager meldt ind i vores servicedesksystem (Pob).
  • Support ved personlige henvendelser ved vores skranke.
Lolland Kommune
Dreven biblioteksformidler med særligt fokus på børneområdet

Lolland Kommune, Nakskov

Vil du sammen med gode og engagerede kolleger videreudvikle LollandBibliotekernes tilbud og aktiviteter og være med til at bane vej for en stærk næste generation på Lolland?

Vi er i fuld gang med at transformere vores tre biblioteker - både analogt og digitalt - så de er klar til fremtidens udfordringer. Vi sigter ambitiøst og målrettet bl.a. gennem projekter på at stimulere læselyst især hos børn og unge. Vores ”Vilde historier” har netop fået bevilget ¾ mill. fra Udviklingspuljen i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi søger derfor dig, der ønsker at bruge dine kompetencer til at videregive glæden ved sprog og litteratur og til at åbne verden op til oplevelser, viden og demokratisk dannelse for særligt vore yngre verdensborgere.

Blandt opgaverne vil bl.a. være afvikling af arrangementer f.eks. børneteater og formidling af litteratur, film og brug af digitale medier.

Lolland Kommune
Skibsfører til Lolland Færgefart

Lolland Kommune, Torrig L

Har du lyst til at arbejde i et aktivt udfordrende miljø, og hvor samarbejde, ansvarlighed, faglig dygtighed og god service er naturlige egenskaber for dig som person? - Og har du erfaring fra den mindre skibsfart eller sejlet oceanerne tynde med større skibe, men kan se dig selv i jobbet på mindre færger. Så er det dig, vi leder efter!

Lolland Færgefart står for driften af Lolland Kommunes 3 færgeruter, som besejler øerne Fejø, Femø og Askø fra henholdsvis Kragenæs og Bandholm samt en turbåd på Maribo sø. Færgefarten har ca. 50 ansatte hovedsagelig styrmænd og skibsførere samt desuden billetpersonale og dagmænd.

Lolland Kommune
Rødby Skole søger en uddannet lærer

Lolland Kommune, Rødby

Rødby Skole er en moderne skole, der kombinerer udsyn og visioner med lokal forankring og engagement. Vores mål er at skabe en skole, vi ikke vil hjem fra - en skole, hvor alle elever skal blive så dygtige, som de kan. For at det skal lykkes, har vi fokus på inkluderende læringsfællesskaber, en åben skole og trivsel. Vi har gode rammer for forberedelse, og opkvalificering af kompetencer er en naturlig del af arbejdslivet på Rødby Skole.

Vi søger en medarbejder, der brænder for elevernes sociale og faglige udvikling. Du har stærke relationskompetencer og tydelig klasserumsledelse. Som person har du et dynamisk og fleksibelt mindset.

Du skal brænde for dine fag og være i stand til at skabe gode læringsmiljøer, dette i samarbejde med kollegaer, forældre og elever. Vi søger ikke en lærer med en bestemt fagkombination.
Lolland Kommune
SFO Rødby søger en uddannet pædagog

Lolland Kommune

Stillingen er en kombinationsstilling, hvor der både er timer i SFO´en og i skoledelen. Din primæropgave vil ligge i SFO´en. SFO´ens åbningstid er 06.30-08.00 og 13.35-16.45/16.00. Der skal derudover forventes aftenmøder i såvel SFO som skoledel.

Vi har gode faciliteter i lokalområdet, og dem gør vi gerne brug af. Fleksibilitet og overblik i dagligdagen, relationsarbejdet i forhold til vores børn samt forældresamarbejdet prioriteres højt i vores hus. Vi lægger endvidere vægt på leg og bevægelse bl.a. via idræt, svømning og musik.

Vi søger en pædagog med et godt fagligt fundament. Da du ligeledes skal indgå i skolepædagogiske funktioner og teams søger vi en person, der også kan varetage klasserumsledelsen. Som person skal du have et dynamisk og fleksibelt mindset.

Lolland Kommune
Rødby Skole søger en børnehaveklasseleder

Lolland Kommune, Rødby

Rødby Skole er en moderne skole, der kombinerer udsyn og visioner med lokal forankring og engagement. Vores mål er at skabe en skole, vi ikke vil hjem fra - en skole, hvor alle elever skal blive så dygtige, som de kan. For at det skal lykkes, har vi fokus på inkluderende læringsfællesskaber, en åben skole og trivsel. Vi har gode rammer for forberedelse, og opkvalificering af kompetencer er en naturlig del af arbejdslivet.

Som medarbejder på Rødby Skole er du en del af et stærkt fællesskab, hvor muligheden for at være medskabende af udviklingen og meningsskabende initiativer er stor. Vi har allerede et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af personalets faglige baggrunde. Det er et samarbejde, som fortsat understøttes i den nye struktur for skole- og dagtilbudsområdet i Lolland Kommune. Vi lægger vægt på at se skolens fritidsdel og undervisningsdel i en sammenhæng og dermed skabe en god hverdag for alle børn og unge.

Lolland Kommune
Lærer til modtagefunktionen i udskolingen på Byskolen

Lolland Kommune, Nakskov

Kan du bygge bro mellem sprog og kultur i det Positive Læringsfællesskab? Kan du organisere undervisning i basisdansk og samtidig understøtte eleverne i arbejdet med flersprogede tekster? Ser du muligheder og potentiale i alle børn og sætter du barren højt for faglig og personlig udvikling? Så er du måske vores nye lærer på Byskolen.

Byskolen søger en engageret uddannet lærer, der med naturlig autoritet, pædagogisk og didaktisk overskud kan understøtte elevernes motivation, selvtillid & sprogudvikling, så de kan udfolde deres potentiale både personligt, fagligt og socialt.

Din undervisning ligger hovedsageligt i vores modtagefunktion og i ”Det Positive Læringsfællesskab”. Du vil også skulle indgå i holddelingen i almindelige skolefag som dansk, matematik, idræt, engelsk m.m. Vi er åbne for forskellige fagkombinationer!

Lolland Kommune
Pædagog eller SSA søges til § 107-bolig i Maribo

Lolland Kommune

Vi søger en medarbejder med pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse til §107 Horisonten i Maribo.

På Horisonten arbejder vi med at skabe en god kultur, hvor der er stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og udvikling, og hvor medarbejderne har vidtrækkende kompetencer og ansvar. Vi arbejder med en flad struktur, hvilket gør kommandovejen kort.

Arbejdsopgaverne på Horisonten er meget varierede, og du får mulighed for at bruge alle dine talenter i et selvstyrende team. Teamet har mange store kvaliteter omhandlende samarbejde, faglighed, udvikling og trivsel, og teamet er meget kompetente til at få sat kvaliteterne i spil til fælles bedste. Dertil kommer en god portion af glæde, humor og autencitet.

Lolland Kommune
Teknisk Servicemedarbejder til Teknisk Service - Team Nakskov Syd/Rudbjerg/Ravnsborg

Lolland Kommune, Maribo

Så er det nu, du skal søge, hvis du vil være teknisk servicemedarbejder hos os i Teknisk Service i Lolland Kommune. Trives du i en omskiftelig hverdag, og motiveres du af at gøre en forskel? Ønsker du at bidrage til opgaveløsninger på en positiv måde, og er du 100-meter-mester til samarbejde? Så passer du ind!

De primære arbejdsområder er indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealerne, tekniske installationer, vinterberedskab, vedligeholdelse af inventar samt mindre flytte- og serviceopgaver.

Du vil få en inspirerende og travl hverdag med mange forskellige opgaver, som løses individuelt og i teamet. Dit mødested vil være på Jobcentret, hvor du sammen med dine kollegaer skal løse opgaverne på flere matrikler, heriblandt Nakskov Bibliotek, Børne- og Ungehuset, Den Hvide Bygning samt udlejningsejendommene.

Lolland Kommune
Støttepædagog Til Horslunde Landsbyordning

Lolland Kommune

Er du vores nye kollega i Horslunde Landsbyordnings skole? Brænder du for et godt samarbejde med dygtige kollegaer? Vil du både inspirere og blive inspireret? Har du hjertet på rette sted, og vægter du både høj faglighed og relationsarbejde? Så kan du meget vel være vores nye kollega.

Vi vil være den bedste skole for alle elever. Vi vil skabe de bedste rammer for alle vores elevers læring. Derfor har vi brug for dig til vores udskoling. En del af dine timer er på en bestemt elev, som du skal støtte og guide igennem skoledagen, og du skal kunne gøre det uden at begrænse elevens deltagelse i det faglige og sociale liv på skolen. Du møder, som vi, både børn, forældre og kollegaer i øjenhøjde og sætter en ære i at have et samvær med nærvær, og så skal du helst kunne tiltræde 1. januar 2021.

Lolland Kommune
Medarbejdere til Søndersø i Maribo

Lolland Kommune

Har du lyst til at få nye udfordringer og arbejde neuropædagogisk i et tværfagligt team, med mennesker der er hjerneskadede og har svære fysiske handicaps, så er et arbejde på Søndersø måske noget for dig?

Søndersø er et længerevarende botilbud jf. SEL §§107 og 108, hvor der ydes neuro- /socialpædagogisk støtte samt specialpleje til bevarelse og udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor grundet en hjerneskade eller progredierende lidelse, og som følge heraf har betydelig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne.

Vi søger sundhedsfagligt/pædagogisk uddannet personale, som ikke nødvendigvis er ”erfarne” medarbejdere, men derimod personer der har lysten, evnerne og ikke mindst personligheden til at være ansat på Søndersø.

Lolland Kommune
Socialfaglig vejleder

Lolland Kommune, Maribo

Vil du være med i en god fortælling, som gør en forskel for sårbare børn, unge og familier?

Lolland Kommune har et særligt fokus på tidlig indsats. Målet er at skabe en stærk næstegeneration gennem kvalificeret og fælles tidlig indsats for børn, unge og deres familier og dermed de opvækstbetingelser og den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at klare sig godt ind i voksenlivet.

Som socialfaglig vejleder vil du blive en del af den understøttende indsats i Sektoren for Børn, Unge og Familie. Dine kerneopgaver vil bestå i at understøtte de professionelle i primærområdet (lærere, pædagoger og dagplejere).

Lolland Kommune
Teamleder til HR-Jura og HR-Udvikling

Lolland Kommune, Maribo

Har du lyst til – og mod på at få en central rolle i videreudviklingen af Lolland Kommunes centrale HR-funktion? Ønsker du at understøtte dine medarbejdere i at blive en solid og stærk HR-faglig kompetence? Og vil du motivere dine medarbejdere til at arbejde strategisk og forretningsorienteret med kerneopgaverne? – perfekt! For vi har mulighederne for at du kan gøre lige præcis det.

Vi kan tilbyde en varieret hverdag, hvor du sammen med en skøn medarbejdergruppe agerer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, når kommunens målsætninger og prioriteringer skal understøttes.

Vi søger en leder der kan bakke fagligheden i begge teams op, til gavn for både den enkelte medarbejder og teamets samlede varetagelse af kerneopgaven.

Lolland Kommune
Ydelsesmedarbejder til Jobcenter Lolland

Lolland Kommune, Nakskov

Har du flair for digitale løsninger? Og har du lyst til at blive en del af et team af engagerede kolleger, hvor borgeren er i centrum, og hvor udvikling og læring af vores arbejde, med at motivere og inspirere, har høj prioritet. Så er jobbet helt sikkert noget for dig!

Da en af vores gode ydelsesmedarbejdere har valgt at træde tilbage fra arbejdsmarkedet, har vi brug for en ny kollega.

Opgaven består i håndtering af udbetaling af ydelser til borgere som er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Til dette har vi lige indført Kommunernes nye sygedagpenge- og ydelsessystem, hvor sygedagpengesystemet er et halvautomatisk sagsbehandlingssystem, hvor de simple sager kører automatisk og du skal derfor sagsbehandle på de sager, som systemet ikke kan beregne uden din speciel viden.

Lolland Kommune
Social- og sundhedsassistenter til team Rønnebærparken

Lolland Kommune, Dannemare

Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for som social- og sundhedsassistent i Ældre & Sundhed.

Du bliver en del af Rønnebærparken. Et plejecenter der er beliggende i Dannemare med plads til 18 borgere. Der er ca. 20 medarbejdere, som er uddannede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og plejehjemsassistenter. Alle arbejder hver anden weekend og i to vagtlag.

I Ældre & Sundhed tror vi på, at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed.