35 job matcher din søgning 35 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lolland Kommune
Teamleder til social- og sundhedsteam med fokus på kvalitet og udvikling

Lolland Kommune, Maribo

Vil du gøre en forskel for borgere og medarbejdere, imens du udvikler dine evner og vokser i rollen som leder? Uanset om du er ny eller erfaren i ledelse, så har vi både viden og ressourcerne til at gøre dig endnu bedre.

Teamet består af 35 dygtige medarbejdere, der er specialiserede i den praktiske hjælp og pleje, som er afgørende for vores borgeres hverdag. Vores team består af SOSU-hjælpere og –assistenter samt elever og praktikanter.

På sigt vil det være din opgave at:

 • Sikre vagtplaner, som laver de rette match mellem borgere og plejepersonale
 • Stå for den daglige ledelse med fokus på patientsikkerhed
 • Udvikle dine medarbejdere – både individuelt og som gruppe
 • Arbejde med rehabilitering og digitalisering
Lolland Kommune
Pædagog til Specialskolens SFO afd. Center

Lolland Kommune

Har du stærke kompetencer i relationsdannelse og synes du at det er vigtigt at arbejde mentaliserende? Så læs mere her!

Vi har lige nu en ledig deltidsstilling på 25 timer om ugen, hvor en del af arbejdet ligger i skolernes ferie.

Som pædagog i Specialskolens SFO får du høj grad af medindflydelse på, hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene. Vi er altid i tæt samarbejde med skolen. Børnene i vores afdeling har alle hver deres udfordringer – og vores fornemmeste opgave er at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling.

I SFO’en er vi særlig opmærksomme på at være tilstede i nuet, og vi er forberedte på at planerne skabes i samråd med børnene, så de tilpasses det enkelte barns ressourcer den pågældende dag.

Lolland Kommune
2 pædagoger søges Krogsbølleparken afd.1 og 2

Lolland Kommune

Om Krogsbølleparken afd. 1 i Nakskov.
Krogsbølleparken 1 er et botilbud til borgere med behov for varig støtte og vejledning i f.eks. personlig hygiejne, måltider, økonomi, sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov. Særligt for dette botilbud er, at det primært er for ældre borgere samt borgere med en demens sygdom.

Om Krogsbølleparken afd. 2 i Nakskov.
Krogsbølleparken 2 er et botilbud til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne med særlig støtte til sociale relationer. Miljøet er struktureret, forudsigeligt og genkendeligt. Der er fokus på kommunikation og konflikthåndtering.

Lolland Kommune
To pædagoger til Børnehaven ved Østofte Landsbyordning

Lolland Kommune, Nørreballe

Vil du være med til at give børnene tryghed, omsorg, samt tid, rum og plads til fordybelse. Så læs mere her!

Børnehaven ved Østofte Landsbyordning søger to pædagoger i tidsbegrænsede stillinger på 37 t. om ugen.

 • En stilling i perioden 1. august 2021 til 31. december 2022
 • En stilling i perioden 1. september 2021 til 30. maj 2022

Vi er en lille institution med et stort og givende samarbejde på tværs af Landsbyordningen. Vi gør os hver dag umage med at give børnene tryghed, omsorg samt tid, rum og plads til fordybelse. Vi arbejder ofte i små grupper for at give plads til det enkelte barn, og vi skaber fordybelse omkring aktiviteter med afsæt i sproglig udvikling, læring og kreative aktiviteter.

Lolland Kommune
To undervisere til Ung Lolland

Lolland Kommune, Nakskov

Vil du gerne arbejde med unges mødestabilitet, døgnrytmeregulering, samarbejdsevne, kommunikation og evne til at orientere sig om egne forhold? Så læs mere her!

Ung Lolland er et undervisningstilbud for unge op til 25 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Unge, som har brug for faglig og social kompetenceudvikling med henblik på at kunne indgå i uddannelse eller på et arbejdsmarked.

De unge undervises i:

 • Dansk, matematik og engelsk
 • Beskæftigelse med træ, metal og køkken
 • Øvrige fag, fx samfundsforståelse og førstehjælp

Ung Lolland har ca. 50 unge og 8 ansatte fordelt på to matrikler i hhv. Nakskov og Maribo.

Lolland Kommune
Socialfaglig vejleder

Lolland Kommune, Maribo

Vil du være en del af det tidlige forebyggende sociale arbejde på skoler og dagtilbud i Lolland Kommune?

Lolland Kommune har et særligt fokus på tidlig indsats. Målet er at skabe en stærk næstegeneration gennem kvalificeret og fælles tidlig indsats for børn, unge og deres familier og dermed de opvækstbetingelser og den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at klare sig godt ind i voksenlivet.

Som socialfaglig vejleder vil du blive en del af den understøttende indsats i Sektoren for Børn, Unge og Familie. Dine kerneopgaver vil bestå i at understøtte skole/dagtilbud. Dine tætte samarbejdspartnere, ud over primærpersonalet, vil blandt andet være PPR-psykolog, talepædagog, ergo- og fysioterapeut.

Du arbejder som udgangspunkt fysisk på forskellige dagtilbud og skoler i dit distrikt efter en fast plan. Derfor er det vigtigt, at du er god til at skabe struktur i dit arbejdsliv og prioritere dine opgaver.

Lolland Kommune
Social- og sundhedshjælpere / social- og sundhedsassistenter til Team Bøgevænget

Lolland Kommune

Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for som social- og sundhedshjælper og eller social- og sundhedsassistent på Plejecenteret Bøgevænget i Holeby.

Da flere af vores kollegaer skal i gang med uddannelse søger vi nye kollegaer i fast stilling og vikariater.

Plejecenter Bøgevænget er beliggende i Holeby med plads til 41 borgere.

I Ældre & Sundhed tror vi på at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed.

Lolland Kommune
Pædagog til Lolland International School

Lolland Kommune, Maribo

Er du pædagog med et globalt mindset - og finder du energi i at skabe nyt?

Den internationale skole i Maribo er landets første kommunale internationale skole. Som en del af vores team indgår du i et internationalt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede medarbejdere. Sammen skaber vi et positivt og inspirerende læringsmiljø, hvor forskellige fagligheder og erfaringer mødes, med fokus på fællesskab, robusthed og nysgerrighed.

Vi søger en deltidspædagog, som:

 • Er uddannet pædagog og gerne mere end 3 års erfaring fra tidligere stilling
 • Har erfaring med og kan lide at engagere sig i arbejdet med internationale børn
 • Er fleksibel og indgår i skolens aktiviteter med en nysgerrig og idérig tilgang
Lolland Kommune
Team Demens søger 2 social- og sundhedsassistenter

Lolland Kommune, Nakskov

Da vi har øget fokus på den psykiatrifaglige del i opgaveløsningen, søger vi to social- og sundhedsassistenter med erfaring inden for det psykiatriske område til en fast stilling på 32-37 timer pr. uge.

Hos os vil du få et meningsfyldt og livsbekræftende arbejde, hvor omdrejningspunktet er det enkelte menneske. Vi har fokus på at fremme trivsel og støtte borgeren til at begribe og håndtere egen livssituation ved en specialiseret demensfaglig og socialpædagogisk tilgang med en systematisk vedholdende forebyggende praksis.

Du vil derfor skulle arbejde med en nysgerrig tilgang i forhold til mulige årsager og sammenhænge. Du skal f.eks. søge at afdække om borgerens psykologiske behov er opfyldt ved anvendelse af værktøjer som NORD, sanseprofiler, uroskemaer og anvendelse af sansekit og velfærdsteknologiske løsninger mv.

Lolland Kommune
Social- og sundhedsassistenter til Team Skovcentret

Lolland Kommune, Nakskov

Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for som social- og sundhedsassistent i Ældre & Sundhed.

Vi søger lige nu social- og sundhedsassistenter til 32 og 37 timer.

I Ældre & Sundhed tror vi på, at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed.

Du vil som vores nye kollega deltage på et internt kursus omkring delegering af sundhedsydelser og træningsydelser samt få en grundig introduktion til vores organisation som helhed.

Lolland Kommune
Lærer til Holeby Landsbyordning

Lolland Kommune

Mestrer du klasserumsledelse? Og har du stærke relationskompetencer og et godt fagligt fundament? Så er det dig, vi mangler som lærer på vores skole.

Vi søger dig, der brænder for elevernes sociale og faglige udvikling med stærke relationskompetencer og tydelig klasserumsledelse. Du har et dynamisk og fleksibelt mindset.

Vi har brug for dig til flere forskellige fag, men hvis du har kompetencer inden for dansk eller matematik i indskolingen samt håndværk og design, vil det være en fordel. Vi søger medarbejdere, der brænder for deres fag og som er i stand til at skabe gode læringsmiljøer, dette i samarbejde med kollegaer, forældre og elever. Som ny medarbejder vil du få mulighed for at indgå i fag- og opgavefordelingen for kommende skoleår.

Lolland Kommune
To virksomhedskonsulenter til Jobcenter Lolland

Lolland Kommune, Nakskov

Jobcentret skal sikre det rigtige match mellem virksomheden og den ledige.

Da Lolland investerer stærkt i at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet, har vi brug for en virksomhedskonsulent til Jobcentrer Lolland – Virksomhedsservice, som kan medvirke til at brande os som en troværdig, kompetent og professionel samarbejdspartner, og som kan spotte, hvad den enkelte virksomhed og ledige har brug for.

Du er god til at skabe relationer med en professionel tilgang. Du kan holde fokus på den lediges personlige, sociale og faglige kompetencer, så I kan skabe det bedste jobmatch, der kan anvendes på det ordinære arbejdsmarked. Du besidder handlekraft og kan arbejde efter mål og resultater.

Lolland Kommune
Livsglad pædagog til Holeby Landsbyordnings

Lolland Kommune

Vil du være med til at gøre en mærkbar forskel i børns liv? og vil du være med til at tage de ekstra skridt der skal til, for at skabe fremragende pædagogisk kvalitet? så er du pædagogen vi efterlyser.

Børnehaven er en del af Holeby Landsbyordning
Der dækker over børns liv fra 0- 12 år. Det vil sige, at Landsbyordningen indeholder både dagpleje, børnehave, skole og SFO 1+2. Dette forhold skaber et helt unikt udgangspunkt for at tænke og arbejde med helhed og sammenhæng i børns liv. Som pædagog skal du således være indstillet på, at samarbejde med diverse kolleger både i dagpleje, skole og SFO – og ikke mindst de mange eksperter og specialister, der nærmest dagligt kommer i vores landsbyordning for at understøtte vores pædagogiske praksis.

Lolland Kommune
Økonomichef

Lolland Kommune, Maribo

Jobbet som økonomichef i Lolland Kommune er ubetinget det fagligt mest spændende og udfordrende økonomichefjob i Danmark. Har du modet til at give dig i kast med det? Har du talentet til at lede dygtige medarbejdere i en uformel organisation med stor handlekraft? Og har du begavelsen til at sætte dig ind i udligningsordningen? Så bør du søge det.

Det går godt på Lolland! Der er markant vækst i erhvervslivet og beskæftigelsen. Der investeres og bygges som aldrig før. Alligevel er den kommunale økonomi udfordret. Som ny økonomichef skal du derfor være med til at fastholde sikker drift og samtidig udvikle en økonomistyring, der understøtter de effektiviserings- og udviklingsstrategier, kommunen arbejder med. Du skal lede en velfungerende økonomisektor med fagligt dygtige ledere og medarbejdere, og du indgår i kommunens strategiske chefforum.

Lolland Kommune
Sommerferieafløsere til Ældre & Sundhed

Lolland Kommune

Se her – Det er dig, vi har brug for som ferieafløser i Ældre & Sundhed!

Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Er du uddannet, eller har du erfaring? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø og få viden og erfaring med faget før en uddannelse? så send en ansøgning straks, der er behov for afløsere fra medio april.

Vi søger ferieafløsere til alle vores teams i Ældre & Sundhed og gerne helt frem til den 30. september 2021 – med mulighed for forlængelse, hvis der fortsat er opgaver. Er du ufaglært, er dette også et godt springbræt til en uddannelse indenfor sundhedsområdet. Du vil få en grundig introduktion og oplæring, før du skal løse opgaver selvstændigt.

Lolland Kommune
Social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever)

Lolland Kommune

Vil du gerne hjælpe andre, og interesserer du dig for mennesker og sundhed? Vil du gerne tage en brugbar og praktisk uddannelse på en arbejdsplads med et godt sammenhold? Så kunne du måske være interesseret i at blive vores næste social- og sundhedsassistentelev!

Du vil blive uddannet i at planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger som f.eks. medicinadministration, at give sondeernæring, pleje kroniske sår med mere. Arbejdsdagen er meget alsidig og kan indeholde grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære sundhedsvæsen.

Lolland Kommune
Indskolingslærer på Stormarkskolen (barselsvikariat)

Lolland Kommune, Nakskov

Er du en engageret og samarbejdsorienteret lærer som kan indgå i indskolingens almene skolefag - så har Stormarkskolen lige stillingen til dig!

Som lærer i indskolingen bliver du en del af skolens stærke netværk, hvor du er en vigtig sparringspartner for kolleger og ledelse. Vi ser gerne, at du som lærer er engageret, innovativ og relationsstærk. Undervisningsopgaven er placeret i indskolingen.

Du mestrer målstyret læring, og du har fokus på elevernes trivsel og udvikling. Du ser muligheder frem for begrænsninger, og du ønsker at sikre et inkluderende læringsmiljø. Desuden passer du ind i faglige fællesskaber, som er kendetegnet ved anerkendelse og høj grad af motivation.

Lolland Kommune
Lærer til mellemtrin på Stormarkskolen

Lolland Kommune, Nakskov

Er du en engageret og samarbejdsorienteret lærer med linjefag i dansk, eller kompetence svarende til linjefag - så har Stormarkskolen lige stillingen til dig!

Du evner at skabe gode relationer til eleverne, forældrene og dine kolleger, og du skal kunne se dig selv som en del af et team, hvor man er sammen om at løfte trivsels- og undervisningsopgaven.

Som dansklærer i mellemtrinet bliver du en del af skolens stærke netværk, hvor du er en vigtig sparringspartner for kolleger og ledelse. Vi ser gerne, at du som lærer er engageret, innovativ og relationsstærk.

Du mestrer målstyret læring, og du har fokus på elevernes trivsel og udvikling. Du ser muligheder frem for begrænsninger, og du ønsker at sikre et inkluderende læringsmiljø. Desuden passer du ind i faglige fællesskaber, som er kendetegnet ved anerkendelse og høj grad af motivation.

Lolland Kommune
3 lærere til udskolingen på Stormarkskolen

Lolland Kommune, Nakskov

Er du en engageret og samarbejdsorienteret lærer med linjefag i dansk og/eller matematik, eller har du linjefag eller kompetence svarende til linjefag i ét eller flere af udskolingens prøvefag - så har Stormarkskolen lige stillingen til dig!

Sammen løfter vi trivsels- og undervisningsopgaven
Du evner at skabe gode relationer til eleverne, forældrene og dine kolleger, og du skal kunne se dig selv som en del af et team, hvor man er sammen om at løfte trivsels- og undervisningsopgaven.

Som dansklærer i udskolingen bliver du en del af skolens stærke netværk, hvor du er en vigtig sparringspartner for kolleger og ledelse. Vi ser gerne, at du som lærer er engageret, innovativ og relationsstærk. Undervisningsopgaven er placeret i udskolingen.

Lolland Kommune
Tandplejen Lolland søger klinikassistent

Lolland Kommune

Kan du lide at arbejde med børn, og har du en psykologisk tilgang i mødet med det enkelte barn? Perfekt! Så tilbyder vi en arbejdsplads, hvor du møder glade, initiativrige og hjælpsomme kollegaer, hvor børn skal føle sig trygge og i gode hænder.

Tandplejen er en arbejdsplads, hvor tålmodighed samt imødekommenhed skal skabe glæde både i forhold til borgerne og kollegaerne. Du skal være klar til forandring i forhold til ændringer i arbejdsopgaver, da vi sætter stor pris på at støtte og hjælpe hinanden på tværs af teamet.

Dit arbejde vil hovedsageligt bestå af:

 • Selvstændig sundhedsvurdering af mindre børn samt hygiejnekontrol og fluorpensling
 • Assistance ved stolen hos tandlægen
 • Arbejde i sterilisationen
 • Diverse administrative opgaver.