37 job matcher din søgning 37 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gribskov Kommune
Teamleder til Natur, Vand og Vej

Gribskov Kommune, Helsinge

Natur, Virkelyst, Turisme og Fællesskaber er nøgleordene i Gribskov Kommunes vision ’VORES GRIBSKOV’. De kommende år skal visionen omsættes til strategi og virkelighed. Teamlederen for Natur, Vand og Vej vil få en central rolle i dette arbejde. Har du lyst til at tage ansvar og udfolde Vores Gribskov? Så er du måske vores nye teamleder.

Du skal favne ledelsesopgaven ud fra et fagligt, operationelt og strategisk perspektiv. Du skal tilbyde medarbejderne en vis faglig sparring - uden at være sagsbehandler.

Det bliver din opgave at sikre fortsat kvalitativ udvikling af de afgørelser, som teamet træffer, og dialogen med borgerne. Det handler ikke kun om at sige ’ja’ eller ’nej’, men også om tidligt i forløbet at tage dialogen og finde løsninger i lyset af de politiske mål og prioriteringer. Derfor er det vigtigt at fortsætte det igangværende arbejde med udviklingen af "teamets servicekultur".

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Pædagog til Gilbjergskolen fritidsordning afd. Parkvej

Gribskov Kommune, Gilleleje

Gilbjergskolens fritidsordning er delt i tre afdelinger/teams. Et team (Labyrinten) for indskolingen med børn fra 0. til 2. klasse, og et team (Oasen) for de større børn fra 3. til 5. klasse, samt et team i Blistrup med børn fra 0.-5. klasse.

Vi har et velfungerende skolesamarbejde, hvor lærere og pædagoger i fællesskab understøtter elevernes læring og trivsel. En hverdag i et omskifteligt miljø, hvor vi møder hinanden med nysgerrighed og ordentlighed.

Om dig

 • Du har grundlæggende et positivt livs- og menneskesyn, og du er en person der har god forståelse for børn med forskellige kulturelle baggrunde og mange forskellige behov.
 • At du er en synlig voksen der møder børn og voksne på en ligeværdig og anerkendende måde.
 • Du har overblik og overskud til at overskue en til tider hektisk hverdag med mange forskelligartede opgaver.
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Børnehaveklasseleder til Gilbjergskolen afdeling Parkvej

Gribskov Kommune, Gilleleje

Gilbjergskolen afdeling Parkvej, søger en børnehaveklasseleder til vores fantastiske skole.

Gilbjergskolen er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde, øve og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi lægger vægt på faglighed, innovation, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os der virker, men vi er ikke bange for at prøve nyt.

Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Sommervikarer til dag- og aftenvagter på plejecenter Trongården

Gribskov Kommune, Vejby

Tænker du på en fremtid indenfor sundhed og ældre? Så er der mulighed for at få erfaring med faget hos os på plejecenter Trongården

Vi søger hjertevarme, engagerede og stabile vikarer til både dag- og aftenvagter, som faste tilkaldevikarer eller afløsere i ferieperioderne.

Det er forskelligt, hvordan din arbejdsdag bliver, men opgaverne er med den samme tilgang: At udføre plejen med et smil på læben og respekt for den borger, der er afhængig af den hjælp, du leverer, ud fra kommunens serviceniveau.

Som afløser skal du f.eks. give en borger hjælp til at komme til kræfter igen efter en indlæggelse, at kunne gå i bad selv igen, måske hjælpe borger i tøjet, eller udføre almindelig personlig pleje og praktisk hjælp som hjælp til at servere og anrette mad og hjælpe med indtagelse.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Tre uddannede lærere til Gribskolen

Gribskov Kommune, Græsted

Kan du stå på hænder, tale tysk eller spille guitar?

På Gribskolen er vi godt i gang med årets fagfordeling, og vi søger lige nu tre dygtige kolleger.

Vi har på Gribskolen stort fokus på, at læring og trivsel går hånd i hånd. I det kommende skoleår kommer vi til at have et særligt fokus på hvordan vores professionelle praksis på skolen kan være med til at øge begge dele hos vores elever.

Vi skal derudover også øve os på en mere fleksibel planlægning af både undervisning og aktiviteter i det kommende skoleår.

Den ene stilling vil primært være i vores indskoling med matematik som omdrejningspunkt - og gerne musik. Derudover har vi brug for to lærere til vores mellemtrin og udskoling, gerne med kompetencer i dansk, tysk, historie/samfundsfag eller engelsk.

Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Dagplejere til Gilleleje, Annisse og Helsinge

Gribskov Kommune

Vil du være med til at skabe udvikling og nærvær for de mindste børn i Gribskov?

Dagplejen i Gribskov Kommune udvider, og derfor søger vi dagplejere til Gilleleje, Annisse og Helsinge pr. 1. august 2022.

Din daglige arbejdsdag er som udgangspunkt i eget hjem, hvor du selv skaber rammerne for din og børnenes hverdag, i samspil med den pædagogiske dagplejekonsulent. Du får derfor rig mulighed for medindflydelse til at præge din daglige pædagogiske hverdag.

Dagplejen har en fast legestue-dag om ugen. Legestuegruppen tilrettelægger sammen pædagogiske aktiviteter og forskellige arrangementer, f.eks. fastelavn. I legestuen er der er mulighed for sparring med kollegaer og afholdelse af møder, når børnene sover.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Visionær teamleder med et stort kulturelt hjerte

Gribskov Kommune, Helsinge

Vi søger en leder til vores biblioteker, pædagogiske læringscenter og kulturskole, som består af musik- og billedskole samt Gribskov kultursal.

Du vil blandt andet få ansvaret for bibliotekerne i Helsinge og Gilleleje. Vores biblioteker er ambitiøse biblioteker med et stærkt fokus på at facilitere kulturelle fællesskaber.

Udover at være kommunens folkebiblioteker løser vi også den pædagogiske læringscenter opgave for to af kommunens store skoler. Det betyder, at medarbejderne på bibliotekerne er bredt sammensat fagligt, og vi har et tæt samarbejde med skolerne om aktiviteter, der understøtter disse skolers udvikling. Du vil få ansvaret for at bære dette samarbejde videre.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Teamleder til Idræt, folkeoplysning og svømmehal

Gribskov Kommune, Helsinge

Vi søger en teamleder, der har lyst til og interesse i at arbejde sammen med os, foreninger og andre frivillige aktører om at udvikle en kommune, der er attraktiv at bo i og besøge for vores borgere og mange sommerhusbeboere.

Som teamleder skal du både kunne give sparring om, koordinere og selv varetage en del af de daglige driftsopgaver og formå at udvikle og sætte en overordnet retning for det folkeoplysende arbejde primært på områderne idræt og forebyggelse. Derudover skal du lede og udvikle Gribskovs Svømmehal, som er beliggende i Helsinge.

Vi afholder flere store events hvert år bl.a Frivillig Fredag, Idrætsprisudeling, Vandrefestival og Gang i Gribskov. Events som du og dit team står i spidsen for i samarbejde med resten centerets medarbejdere.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
To pædagogmedhjælpere til Gribskolen FO afd. Græsted og Tingbakken

Gribskov Kommune, Græsted

Vi søger to pædagogmedhjælpere – 25 timer ugentligt. En til afdelingen i Græsted og en til afdelingen på Tingbakken og gerne med erfaring med børn i alderen 6-13 år.

Du skal være interesseret i at arbejde og være en del af et i forvejen fremragende tilbud, hvor vi har en god omgangstone og hvor der er plads til humor.

Du skal være klar på at indgå med en arbejdstid primært om eftermiddagen.

Du skal være med til at give børnene i fritidsordningen en sjov eftermiddag med masser af glæde og sjove timer. Du skal være bevidst om at handle i overensstemmelse med Gribskolens pædagogiske grundlag og kommunens børne og ungepolitik.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Pædagog til Gribskolen FO, afd. Hyggen - 30 timer ugentligt

Gribskov Kommune, Græsted

Vi søger en pædagog, gerne med erfaring med børn i alderen 6-13 år

Du skal være interesseret i at arbejde og være en del af et i forvejen fremragende tilbud, hvor vi vægter det relationelle arbejde højt.

Du skal være klar på, at indgå i en arbejdstid der primært ligger om eftermiddagen, og herunder have fornemmelse og forståelse for pædagogens rolle i Fo´ens hverdag.

Du skal være med til at få bragt fokus på det pædagogiske arbejde, i fritidsordningen. Og du skal være bevidst om at handle i overensstemmelse med Gribskolens pædagogiske grundlag og kommunens børne og ungepolitik.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Aftenvagt til plejecenteret Helsingegården

Gribskov Kommune

Social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagog og pædagogisk assistent (med medicinkursus) søges til aftenvagt på Helsingegården.

Nu har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, hvor du med omsorg, nærvær og pleje kommer til at have en afgørende betydning for de mennesker, der har brug for hjælp.

Vi står og mangler lige dig der

 • Kan arbejde i aftenvagt på 28 timer, eller hvad vi sammen finder frem til med weekendvagt i lige og ulige uger.
 • finder motivation og glæde i at arbejde med ældre borgere
 • har fokus på forebyggelse og tidlig opsporing og er bekendt med triage
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Udskolingslærer til Gilbjergskolen

Gribskov Kommune, Gilleleje

Gilbjergskolens udskoling søger lærer, som brænder for matematik og naturfag

Gilbjergskolen er en folkeskole med adresse i og omkring det smukke Gilleleje i Gribskov Kommune.

Vi lægger vægt på faglighed, innovation, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os, der virker, men vi er ikke bange for at prøve nyt. Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams, linjeteams.

Af skolens 800 elever går ca. 260 i udskolingen. Herudover får du mere end 100 kompetente og engagerede kolleger.

Vi tilbyder

 • Ansættelse på en skole, der tør kigge på egen praksis
 • Fagligt stærke teams
 • En dygtig og inkluderende medarbejderstab
 • Mulighed for indflydelse på opgaven
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Social- og sundhedsasssistent i aftenvagt til Helhedsplejen syd

Gribskov Kommune, Helsinge

Få luft under vingerne som social- og sundhedsassistent i aftenvagt i Gribskov Kommune

Kan du se dig selv arbejde i en kommune med en skøn blanding af land og by og i en organisation præget af højt til loftet? Så er du måske vores nye kollega i Gribskov Kommunes Helhedspleje.

Vi arbejder ud fra en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at blive medansvarlige for eget liv med udgangspunkt i deres egne ressourcer og behov.

Som social- og sundhedsassistent hos Gribskov Kommune, vil du bl.a.:

 • Være med til at forme vores Helhedspleje, hvor vi arbejder hen imod selvstyrende teams - inspireret af den Hollandske Buurtzog-model
 • Have rig mulighed for medindflydelse på tværs af organisationen
 • Selvstændigt tilrettelægge varetagelsen af dine ruter
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Social- og sundhedsassistent til Helhedsplejen syd (Helsinge)

Gribskov Kommune

Få luft under vingerne som social- og sundhedsassistent i Gribskov Kommune

Kan du se dig selv arbejde i en kommune med en skøn blanding af land og by og i en organisation præget af højt til loftet? Så er du måske vores nye kollega i Gribskov Kommunes Helhedspleje.

Du bliver en del af en tværfaglig gruppe bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Vi vægter faglig sparring og triage højt, og vi samarbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling.

Som social- og sundhedsassistent hos Gribskov Kommune, vil du bl.a.:

 • Være med til at forme vores Helhedspleje, hvor vi arbejder hen imod selvstyrende teams - inspireret af den Hollandske Buurtzog-model
 • Have rig mulighed for medindflydelse på tværs af organisationen
 • Selvstændigt tilrettelægge varetagelsen af dine ruter
Gribskov Kommune
Gem
Gribskov Kommune
Planlægger med udekørende funktion til Helhedsplejen

Gribskov Kommune, Helsinge, Græsted eller Gilleleje

Struktureret, engageret og fagligt kompetent planlægger med udekørende funktion

Vi søger en ny kollega, der kan varetage kombinerede opgaver indenfor vagtplanlægning og administration samt borgernære opgaver som del af en udekørende funktion.

Du bliver en del af en tværfaglig gruppe bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Vi vægter faglig sparring og triage højt, og vi samarbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling.

Vi arbejder ud fra en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at blive medansvarlige for eget liv med udgangspunkt i deres egne ressourcer og behov.

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Dansklærer til indskolingen på Sankt Helene Skolen, afd. Vejby

Gribskov Kommune

Er du dansklærer og vil være vores nye kollega i indskolingen på vores Vejbyafdelingen, så skal du læse dette opslag

Vi søger pr. 1. august 2022 en lærer til undervisning i dansk i indskolingen. Det vil også være naturligt at du bliver klasselærer, og dermed bliver en central person for vores elever i indskolingen.

Læsning er centralt og højt prioriteret hos os og er ét af udviklingsområderne på Sankt Helene Skole, så også her vil du få mulighed for at udfolde dine faglige ambitioner.

Vi kan tilbyde dig

 • En fuldtidsstilling, hvor der er højt til loftet i forhold til planlægning og prioritering af opgaverne i klassen.
 • En stilling hvor du vil blive en naturlig del af et forpligtende fællesskab, hvor initiativ og engagement bliver bemærket og værdsat.
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Social- og sundhedshjælper til dagvagter i Helhedsplejen i Helsinge

Gribskov Kommune

Er du uddannet social- og sundhedshjælper og brænder for den nære borgerkontakt? Synes du, det er spændende at arbejde fortrinsvis om dagen? Og har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø?

Så er det lige dig, vi har brug for som social- og sundhedshjælper i Helhedsplejen i Helsinge.

Vi søger en social- og sundhedshjælper til fast udekørende stilling i dagvagt på 30-37 timer om ugen.

Opgaverne som social- og sundhedshjælper er mangeartede, men overordnet kan nævnes:

 • Pleje og omsorg af borgere i eget hjem.
 • Samarbejde med borgere om at skabe et godt hverdagsliv for borgerne.
 • Rehabilitering, hvor borgere vejledes og motiveres til at klare dagligdagen selv mest muligt samt hjælpe borgere til at skabe struktur i hverdagen.
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Social- og sundhedshjælper til aftenvagt i Helhedsplejen i Helsinge

Gribskov Kommune

Er du uddannet social- og sundhedshjælper og brænder for den nære borgerkontakt? Synes du, det er spændende at arbejde fortrinsvis om aftenen? Og har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø?

Så er det lige dig, vi har brug for som social- og sundhedshjælper i Helhedsplejen i Helsinge.

Vi søger en social- og sundhedshjælper til fast udekørende stilling i aftenvagt på 28-37 timer om ugen. Vi arbejder enten i 5/2 eller 7/7 rul med fremmøde hver 2. weekend, og vi møder ind fra kl. 15.00-23.00.

Opgaverne som social- og sundhedshjælper er mangeartede, men overordnet kan nævnes:

 • Pleje og omsorg af borgere i eget hjem.
 • Samarbejde med borgere om at skabe et godt hverdagsliv for borgerne.
 • Rehabilitering, hvor borgere vejledes og motiveres til at klare dagligdagen selv mest muligt samt hjælpe borgere til at skabe struktur i hverdagen
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Sygeplejerske til Gribskov Helhedspleje, distrikt syd (Helsinge)

Gribskov Kommune

Kan du se dig selv arbejde i en kommune med en skøn blanding af land og by og i en organisation præget af højt til loftet? Så er du måske vores nye kollega i Gribskov Kommunes Helhedspleje.

Du bliver en del af en tværfaglig gruppe bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Vi vægter faglig sparring og triage højt og vi samarbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling. Som ny medarbejder i Helhedsplejen vil der blive taget godt hånd om dig, og du vil modtage en grundig introduktion i opstarten.

Som sygeplejerske i Gribskov Kommune, vil du bl.a.:

 • Være med til at forme vores Helhedsplejen, hvor vi arbejder hen imod selvstyrende teams - inspireret af den Hollandske Buurtzog-model
 • Opleve, at palliation vægtes højt – her kan nævnes ”Byg Bro-projektet”, som udføres i samarbejde med Nordsjællands Hospital
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
Logopæd (30-37 timer) til PPR

Gribskov Kommune, Helsinge

Er du logopæd, og brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn og unge i Gribskov Kommune, så er det måske dig vi søger.

Vi forventer, at du er god til selvstændigt at organisere dit arbejde, brænder for at undersøge indstillede børn med henblik på etablering af den nødvendige logopædiske intervention og samtidig holder kolleger og ledelse opdateret med dine ideer og udfordringer.

Alle logopæder er tilknyttet interessegrupper, hvor der er mulighed for faglig fordybelse. Eksempler på dette er specialområdet, høretab, stammen og læsning.

Som logopæd vil du være ansvarlig for konsultativ bistand, råd og vejledning samt undervisning i dagtilbud og skoler i et af kommunens distrikter.

Gribskov Kommune