8 job matcher din søgning 8 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Dragør KommuneVil du gøre en forskel for de udsatte børn og unge i Dragør Kommune? - Sagsbehandler

Dragør Kommune

Vores barselsvikar går på barsel og vi mangler derfor en myndighedssagsbehandlervikar i vores team. Måske er det dig vi mangler?

Du brænder for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, og du har erfaring med myndighedsarbejde. Du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang i mødet med børn, unge og deres familier, kan arbejde selvstændigt, systematisk og helhedsorienteret med komplekse problemstillinger i en lille kommune, hvor du har et tæt samarbejde med de øvrige ansatte.

Som rådgiver i Børneteamet i Dragør Kommune, følger du børn, unge og deres familier fra underretning til afslutning af forløbet. Du giver råd og vejledning, udarbejder børnefaglige undersøgelser og handleplaner, iværksætter og følger op på både forebyggende og anbringende foranstaltninger.

Dragør KommuneSpecialarbejder til Vej- og Gartnerafdeling

Dragør Kommune

Dragør Kommunes Vej- & Gartnerafdeling søger en motiveret medarbejder til vores grå sjak. Ansøger skal kunne indgå i vinterens rådighedsvagt. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Vej- & Gartnerafdelingen er en del af Plan og Teknik, og vi er pt. 25 ansatte i afdelingen. Vi løser mange forskellige opgaver i det daglige. Vi vedligeholder offentlige fortove, veje, stier og skiltning i Dragør Kommune og sørger for glatførebekæmpelse på kommunale veje og stier om vinteren.

Vores ”grønne hold” passer og plejer vores idrætsanlæg, skoler, institutioner, grønne områder og vandløb med mere.

Dragør KommuneSagsbehandler til nyoprettet stilling i Ydelses- og Socialservice

Dragør Kommune

Den 1. september 2021 står vi i den helt særlige situation, at vi hjemtager en række opgaver på socialområdet til Dragør Kommune, som Tårnby Kommune i godt 10 år har varetaget for os. Det har de gjort i et særligt forpligtigende samarbejde, grundet Dragør Kommunes lille størrelse. Når vi hjemtager disse opgaver nu, er det fordi vi som kommune gerne vil tættere på sagerne, følge borgernes forløb nærmere og sikre en bedre helhedsorienteret indsats – også med vores andre centre samt lokalmiljø.

Til den nyoprettede stilling søger vi en kollega, der har et bankende hjerte for socialområdet som myndighed, der drømmer om at være med til at udvikle et område der også sammen med ydelsesfunktionerne i afdelingen skaber en god sammenhængende indsats, og en kollega der vil indgå i et teamsamarbejde i en meget ny afdeling med høje ambitioner og højt humør.

Dragør KommuneSygeplejerske til aftenvagt i Dragør Kommunes hjemmepleje

Dragør Kommune

Brænder du for høj faglighed og har borgeren i centrum? Så er jobbet som aftenvagt i Dragør Kommunes Døgnpleje måske noget for dig.

Stillingen er på 28 timer, med weekendarbejde i de ulige uger. Du arbejder 5-2, hvor du på skift vil arbejde sammen med de to aftenhold. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2021.

Sygeplejersken er en del af kommunens akutfunktion, det betyder, at der varetages akutte opgaver henvist fra 1813, almen praksis, plejecentret og hjemmeplejens medarbejdere.

I aftenvagten har sygeplejersken et tæt samarbejde med det øvrige team, som består af seks social- og sundhedshjælpere og to social- og sundhedsassistenter. Alle tre faggrupper mødes ved vagtstart, til spisepause midt på vagten og igen ved vagtens afslutning. Den faglige sparring og supervision er i fokus hver gang vi mødes.

Dragør KommuneNordstrandskolen søger dansk- og tysklærer til udskolingen

Dragør Kommune

Ser du det som en af dine fornemmeste opgaver at uddanne socialt og fagligt kompetente børn? Brænder du for at sætte dit aftryk på et fagligt højt niveau? Går du ekstra glad hjem de dage, hvor en af dine elever lærte noget, som de ikke kunne i går? Bliv en del af en udviklingsorienteret skole, som har fokus på anerkendelse i relationerne, stærk faglighed, elevernes trivsel og udeskole.

På Nordstrandskolen ønsker vi kontinuerligt at være i udvikling og skabe resultater i fællesskab. Vi sætter barren højt ift. elevernes faglige udvikling og sociale trivsel. Vi har et veluddannet, ressourcestærkt vejlederteam til at understøtte lærere og pædagoger i løbende at være i udvikling. Vi arbejder systemisk og anerkendende med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Vi prioriterer samarbejdet og respektfuld kommunikation med forældrene højt.

Dragør KommuneEr du stærk indenfor regnskab og økonomistyring?

Dragør Kommune

Økonomiafdelingen i Dragør Kommune er en afdeling i løbende udvikling. Vi er 15 medarbejdere med en spændende hverdag og et hav af udfordrende opgaver inden for budget, regnskab, indkøb og opkrævning.

Vi søger en dygtig og engageret økonomikonsulent med ansættelse fra den 1. august 2021.

Stillingen er placeret i vores regnskabsteam, hvor du bl.a. skal medvirke til den fortsatte udvikling af kommunens regnskabsføring og medgå i løsningen af de løbende driftsopgaver – f.eks. momsregnskab, administration af sociale refusioner, kontrol- og afstemningsopgaver mv. Dagligdagen vil indebære samarbejde med afdelingens 3 andre teams (Budget, Opkrævning og Indkøb) samt en stor kontakt- og samarbejdsflade til kommunens enheder.

Dragør KommuneVi søger SOSU-personale til afdeling A

Dragør Kommune

Omsorgscenteret Enggården søger social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter, 30-37 timer/uge, primært i dagvagt

En kollega har søgt nye udfordringer og en anden skal på barsel, desuden har vi for nyligt udvidet, så vi søger derfor engageret sosu-personale. Går du op i at give borgerne en god hverdag og er du fagligt velfunderet, så er dette måske jobbet til dig.

Vi er en afdeling i en rivende udvikling, hvor vi ønsker at højne vores faglige kompetencer, således at vi også fremover kan leve op til de spændende opgaver, det nære sundhedsvæsen byder på. Vi går op i at have gode relationer på tværs i huset, se muligheder i stedet for begrænsninger og vi fokuserer i hverdagen på at have en anerkendende og tillidsfuld tilgang til hinanden. Vi vægter nærvær og omsorg for vores beboere, faglig sparring og udvikling.

Dragør KommuneDagplejer til kommunal dagpleje

Dragør Kommune

Som dagplejer arbejder du med små mennesker i de år af deres liv, hvor de er mest påvirkelige, og du kommer derfor til at spille en vigtig rolle som en af de nærmeste omsorgspersoner i barnets hverdag.

Vi tilbyder

  • et selvstændigt job, hvor du selv er med til at bestemme indholdet i din arbejdsdag.
  • mulighed for sidemandsoplæring, hvor du følger andre dagplejere over en længere periode inden du starter op for dig selv med egne dagplejebørn, så du bliver rustet til en hverdag som dagplejer.
  • du indgår i et legestueteam en gang ugentligt. Derudover er der mulighed for at mødes på tværs med dine kollegaer flere gange om ugen.
  • du får tilknyttet den pædagogiske leder, som kommer i dit hjem, hvor der er mulighed for råd og vejledning.