7 job matcher din søgning 7 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Professionshøjskolen Absalon
Læringsparat elev med speciale i økonomi

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Hvis du brænder for at udvikle dine færdigheder inden for økonomi og ønsker at kickstarte din karriere inden for dette område, så er du kommet til det rette sted. Vi er i øjeblikket på udkig efter en engageret og ambitiøs elev med speciale i økonomi.

Som elev hos Absalon får du en hverdag, der er præget af spændende udfordringer og hvor du hurtigt vil få mulighed for at få ansvar for egne opgaver samtidig med, at du har mange hjælpsomme kolleger bag dig.

I din tid som elev med speciale i økonomi vil du komme til at arbejde med mange forskellige opgaver. Et udpluk af disse opgaver vil være fordeling af indgående fakturaer, fakturering til Absalons kunder og bogføring af diverse bilag og afstemninger.

Professionshøjskolen Absalon
Budgetchef til udvikling af økonomistyringen på Absalon

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Professionshøjskolen Absalon søger en ny budgetchef med stærke kompetencer i økonomistyring og ledelse.

Som budgetchef på Absalon får du en central rolle i den tværgående økonomi- og virksomhedsstyring, i en organisation, som hele tiden er i udvikling.

Som budgetchef skal du, sammen med dit team, blandt andet løse følgende opgaver:

 • Leder af Team budget
 • Sikker drift og ledersparring.
 • Udvikle økonomifunktionen.
 • Daglig personaleleder. Du bliver den nærmeste leder for ca. 15 medarbejdere. Du koordinerer og træffer beslutninger om opgaveløsningen i Team budget, og du sikrer overensstemmelse mellem teamets opgaveløsning med interne og eksterne beslutninger, regler, rammer og værdier.
Professionshøjskolen Absalon
Studiejob med fokus på kontraktjura og aftaleindgåelse

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde og Slagelse

Interesserer du dig for kontraktjura, aftaleindgåelse og IPR, og har du lyst til at udvikle dig i et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis? Så har vi studiejobbet til dig.

Som studentermedhjælper i Absalons Stab for Forskning og Udvikling har dine arbejdsopgaver fokus på juridisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om forskningsprojekter, praksisudvikling og forskellige typer af indtægtsdækket virksomhed.

Som studentermedhjælper kommer du bl.a. til at arbejde med følgende:

 • Udarbejde og kommentere samarbejdsaftaler.
 • Rådgive om kontraktindgåelse og legalitetsforhold.
 • Udarbejde standardaftaler.
Professionshøjskolen Absalon
Studentermedhjælper med flair for jura til Uddannelsesservice

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Ønsker du et job ved siden af dit jurastudie? Uddannelsesjura, som er en del af Uddannelsesservice, søger lige nu en dygtig studentermedhjælper 5-10 timer om ugen. Uddannelsesjura varetager bl.a. behandling af klage- og dispensationssager på alle Absalons uddannelser.

Som studentermedhjælper vil du opleve stor variation i arbejdsopgaverne, og du får mulighed for at udbygge din viden inden for uddannelsesjura i praksis.

Du skal i tæt samarbejde med vores uddannelsesjurist varetage administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandling af klager, plagiat, dispensationer, lettere afgørelser, opdatering af standardbreve og procedurer i forbindelse med bekendtgørelsesændringer.

Professionshøjskolen Absalon
Forskning i lungemedicinsk sygepleje - det bliver ikke bedre!

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Kandidat med sygeplejefaglig baggrund søges til ph.d.-projektet ’Effekten af sygeplejeinitierede motiverende samtaler på inaktivitet hos patienter med svær KOL’

Vi søger en sygeplejerske med en kandidatuddannelse som cand.scient.san., cand.cur. eller anden relevant kandidatuddannelse til et ph.d.-forløb i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje (CSY) og Sjællands Universitetshospital (SUH), Medicinsk afdeling, Roskilde.

Det er en fordel hvis du har kendskab til kronisk syge patienter og/eller lungemedicin. Vi lægger derudover vægt på, at du har erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde, herunder gerne erfaring med effektstudier (RCT) og Mixed Method.

Professionshøjskolen Absalon
Docent til udvikling af Absalons forskningsindsats inden for sundhed og sygepleje

Professionshøjskolen Absalon, Nykøbing F, Næstved, Slagelse, Roskilde eller Holbæk

Kan du skabe ny sundhedsfaglig forskningsviden, der bidrager til at løfte velfærds-, sundheds- og sygeplejeområdet i både Region Sjælland og nationalt? Har du lyst til, og forudsætninger for, at tage det faglige ansvar for at kapacitetsopbygge et stærkt forskningsmiljø i en organisation med store ambitioner? Så er du måske vores nye docent med forskningsopgaver i Center for Sygepleje.

Som docent i Center for Sygepleje vil dine arbejdsopgaver og ansvarsområder se ud som følger:

 • 80% forskningstid.
 • Opbygning af forskningsmiljø.
 • Samskabe og samarbejde med praksis.
 • Udvikling af FoU-aktiviteter.
 • Formidling og uddannelsesaktiviteter.
Professionshøjskolen Absalon
Brænder du for forskning i fysioterapi og for uddannelse af fremtidens fysioterapeuter?

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Har du lyst til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter inden for fysioterapi, hvor praksis i høj grad inddrages? Og kan du omsætte din forskningsviden i undervisningen af professionsbachelorer i fysioterapi? Så er det måske dig, vi søger.

Arbejdsopgaverne er inden for forskning- og undervisningsområdet, og vi prioriterer at sikre et optimalt vidensflow mellem forskning og undervisning. Arbejdsdagen vil spænde bredt, og kan eksempelvis bestå af følgende opgaver:

 • Deltage i forskellige typer af forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Undervise.
 • Udføre opgaver, der sikrer sammenhæng mellem forskning, grunduddannelse samt efter- og videreuddannelse.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV