32 job matcher din søgning 32 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 32 resultater.
Fredericia Kommune2 sygeplejersker til Øster Elkjær Plejehjem - genopslag

Fredericia Kommune

Har du humor og hjertet på rette sted, er glad og omsorgsfuld både over for os som kolleger og vores dejlige beboere, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Øster Elkjær er et plejehjem med 43 boliger for ældre, som lider af demens eller somatiske sygdomme. Vi er delt ind i to afdelinger. Lærkereden hvor hovedparten af beboerne lider af demens samt Solsikken hvor der er beboere med demens og diverse somatiske sygdomme.

Hvad kan vi tilbyde

 • God introduktion
 • En blandet faglig dynamisk personalegruppe
 • En faglig og individuel tilgang til vores beboere
 • En arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus og dagligt italesættes
Fredericia Kommune2 sygeplejersker til plejehjemmet Madsbyhus og Ulleruphus samt Ældreboliger

Fredericia Kommune

Er du sygeplejerske og har mod på at gå forrest og sætte retningen? Brænder du for demens, somatiske og komplekse udfordringer og har du lyst til at løfte tværfagligheden på Madsbyhus og Ulleruphus?

Ulleruphus er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Fredericia Kommune og med en hel unik og dynamisk tosproget kultur blandt døve og hørende beboere. Vi har naturligvis også døve medarbejdere, der understøtter vores ”tosprogede DNA” og sikrer den tillidsfulde og nære kontakt med den enkelte beboer.

Madsbyhus ligger i forlængelse af Ulleruphus og er et lille plejehjem med 14 beboere, der alle har en demenssygdom. Her er det vigtigt, at du har en velfunderet viden om demens, en stor tålmodighed og er god til at samarbejde med og lytte til vores dygtige medarbejdere på stedet, der alle har en stor viden om demens.

Fredericia KommuneProjektleder til Ejendomsafdelingen

Fredericia Kommune

I Fredericia Kommune har vi gang i en masse spændende og krævende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Vi skal både bygge nyt, bygge om, energi- og arealoptimere samt genoprette og vedligeholde de kommunale bygninger, så bygningerne fortsat kan leve op til tidens behov og krav til ejendommens funktioner og kommunens driftsøkonomi.

Vi søger derfor en ny kollega som er kompetent, teknisk velfunderet, samarbejdsorienteret, positiv, selvtænkende og kan tænke innovativt.

Du får et stort ansvar, typisk også projektlederrollen, i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. I jobbet skal du bl.a. planlægge og udbyde rådgiver- og entrepriseopgaver (store og små), men også varetage projektering, byggeledelse og tilsyn ved mindre og mellemstore opgaver.

Fredericia KommuneDistriktsleder til Distrikt 3, Plejen

Fredericia Kommune

Har du gode lederegenskaber? Er du handlekraftig? Er du stabil og ansvarsbevidst?

Vi søger en distriktsleder til Distrikt 3, som er et udekørende distrikt.

Du vil være en del af ledelsen af Plejen med i alt 8 distrikter. Dit distrikt består af 3 grupper med 50 medarbejdere i alt, bestående af husassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og en terapeut. Den daglige planlægning for grupperne foretages af tre planlæggere.

Vi giver dig spændende arbejdsopgaver, som bl.a. er:

 • Personaleledelse og udvikling af medarbejdere.
 • Budgetansvar og budgetopfølgning.
 • Personaleadministration, ansvar for Vagtplan, omsorgssystemet Nexus og økonomisystemet OPUS.
 • Høj prioritering af arbejdsmiljøet.
Fredericia KommuneSocialrådgiver/socialformidler til Handicaprådgivningen

Fredericia Kommune

Er du vild med faglige udfordringer og har du lyst til at være en del af en udviklingsorienteret afdeling, så er det måske dig vi søger…

Handicaprådgivningen søger en ambitiøs og engageret kollega til en stilling som handicaprådgiver.

Målgruppen i Handicaprådgivningen er børn og unge fra 0-18 år med betydelige funktionsnedsættelser eller indgribende lidelser.

Vores kerneydelser i Handicaprådgivningen
Sagsbehandling indenfor:

 • Merudgifter efter SEL § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42
 • Afløsning og aflastning efter SEL § 44/84
Fredericia KommuneSommerferieafløsere til udekørende aften- og nattevagter i Plejen

Fredericia Kommune

Vi søger flere sommerferieafløsere til udekørende aftenvagter i Plejen distrikt 2 og 7, samt til udekørende nattevagt.

Hvem er du

 • Du har en baggrund som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, sygeplejestuderende eller studerende inden for andre sundhedsfaglige fag
 • Du kan muligvis hjælpe os i hele eller dele af ovennævnte periode
 • Du har godt humør
 • Du har kørekort til bil.

Arbejdsopgaver

 • Du vil dagligt få en køreliste, som du skal arbejde efter
 • Arbejdspladsen stiller uniform, bil og iPad til rådighed for dig i vagten
Genitor ApSSalgschef til Teknik og Miljø

Genitor ApS søger for Fredericia Kommune

En nøgleposition på et sammentømret hold, der kæmper for endnu mere udvikling i en af Danmarks stærkeste erhvervskommuner.

Fredericias positive udfordring er, at kommunen er utroligt efterspurgt som hjemsted for store arbejdspladser. Fredericia huser og tiltrækker virksomheder inden for transport, logistik og fremtidens energi. Det er brancher, der er pladskrævende. Samtidig skal der være plads til parcelhusgrunde til de mange, der gerne vil bo her.

Så i en vis forstand er jordsalg i Fredericia som at sælge vand i Sahara. Og så alligevel ikke: De rigtige virksomheder skal tiltrækkes, og hver eneste køber skal have en helhedsorienteret rådgivning om alt inden for lokalplanlægning, miljøgodkendelse, natur- og nabohensyn, infrastruktur, byggesag, formidling af arbejdskraft osv.

Fredericia KommuneVisionær fritidsleder til Børn, Unge og Kultur

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune søger en visionær fritidsleder på børne- og ungeområdet. Der er tale om en nyoprettet stilling, da vi ønsker en leder, der sammen med det øvrige ledelsesteam og medarbejdere på området kan realisere en række ambitiøse visioner, som starter med en ny fritidspolitik.

Vi vil være den kommune i Danmark, der i de kommende år lykkes med at udvikler de sejeste fritidsarenaer og fritidstilbud for og med alle børn og unge i Fredericia.

Som ny leder af fritidsområdet skal du blandet andet

 • være leder for et nyt ´Team Fritid´ samt de ansatte i vores lokale ungemiljøer i de fire skoledistrikter. Sammen skal I være en udviklingsdynamo omkring unges fritidsarenaer
 • arbejde med udgangspunkt i værdierne dialog, nysgerrighed, udvikling og respekt
Ergoterapeut til Træning & Forebyggelse - barselsvikariat
Træning & Forebyggelse i Fredericia Kommune søger en ergoterapeut til et barselsvikariat, med mulighed for forlængelse, i Hverdagsrehabilitering.
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Socialrådgiver til Visitation Voksen
Er du fagligt dygtig og brænder for at arbejde med mennesker med særlige behov?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagog til specialbørnehaven Stendalen
Kan du skabe relationer og udviklende læringsmiljøer for børn?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Myndighedsrådgiver til Familierådgivningen og Handicap
Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads i konstant udvikling?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Sygeplejerske til Træning & Forebyggelse
Kom til Fredericia Sundhedshus og bliv vores nye sygeplejerske kollega.
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Sygeplejerske til hjemmesygeplejen, udekørende Distrikt 1
Brænder du for arbejdet med borgeren i eget hjem, være en del af et tværfagligt team med fokus på sygeplejeindsatser og tværfagligt samarbejde med og omkring borgeren?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagoger til KompetenceCenter for døve og døvblinde - GENOPSLAG
Da vores afholdte medarbejder igennem 23 år har valgt at fratræde arbejdsmarkedet samt en anden afholdt medarbejder igennem 11 år har...
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Sommerassistance til Vej & Park – Drift
Vi mangler den rigtige kollega, er det dig?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
To udekørende SSA’er til Plejens aftenteam
Vi søger to social- og sundhedsassistenter til udekørende aftenvagter i plejen.
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Børneergoterapeut til specialbørnehaven Stendalen - barselsvikariat
Børnehaven Stendalen søger en ergoterapeut til et barselvikariat hurtigst muligt - dog senest 1. maj 2021.
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagog med interesse for udeliv og fysisk aktivitet til Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej
Hvis du brænder for at arbejde pædagogisk og målrettet for at skabe de bedste betingelser for vores børn i forhold til at lære- og at være...
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagog til Erritsø Fællesskole – Fritidstilbuddet, afd. Højmosen
Er du fagligt dygtig, og kan du tage ansvar og initiativ?
Fredericia Kommune, Fredericia
Jobcenter
Indrykket: