9 job matcher din søgning 9 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 9 af 9 resultater.
Københavns ProfessionshøjskoleStærk sekretariatsleder til etablering af nyt sekretariat på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

Københavns Professionshøjskole

Har du ledelseserfaring samt betydelig erfaring med drift og udvikling af en administrativ, drifts- og udviklingsorienteret funktion? Er du en stærk administrator, og har du erfaring med at gennemføre forandrings- og implementeringsprocesser? Så er du måske vores nye sekretariatsleder.

For at vi kan blive endnu stærkere til at løfte vores ansvar som uddannelsesudbyder, justerer vi nu instituttets interne organisering og opretter et sekretariat.

Det bliver dit overordnede ansvar at opbygge sekretariatet helt fra bunden og i et tæt samarbejde med instituttets ledergruppe etablere en stærk og effektiv ledelsesunderstøttende funktion.

Funktionen skal supportere instituttets opgaveløsning og bidrage med stærke kompetencer inden for projektledelse, økonomistyring, kvalitetsarbejde samt procestilrettelæggelse og -styring.

Københavns ProfessionshøjskoleUddannelsesleder til Forvaltnings- og Administrationsuddannelserne

Københavns Professionshøjskole

Har du lyst til at gøre en positiv forskel for vores studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere på forvaltnings- og administrationsuddannelserne? Er du god til at samarbejde internt og eksternt og til at skabe relationer til praksis? Så kom og bliv vores nye uddannelsesleder!

Som uddannelsesleder har du ansvar for uddannelses- og undervisningsplanlægningen.

Det bliver din opgave at sikre, at der er de rette personalemæssige ressourcer til opgaverne, og du har samtidig blik for, hvordan den enkelte medarbejders trivsel og opgaveportefølje hænger sammen med resten af medarbejdergruppens opgaver.

I forbindelse med uddannelses- og undervisningsplanlægning kommer du til at arbejde med et underliggende og kontinuerligt fokus på at sikre en sammenhæng mellem uddannelse, praksis og forskning.

Københavns ProfessionshøjskoleTo adjunkter/lektorer med forskningserfaring til Laborantuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Er du en erfaren akademisk underviser med forskerbaggrund på post.doc-niveau, kan du undervise bredt inden for det biologiske område, og har du lyst til at deltage i laborantuddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter under temaet Bioaktive Stoffer og Biologiske Processer? Så har vi måske et job til dig.

Som vores nye kollega kommer du til at have to overordnede opgaver.

For det første skal du undervise vores laborantstuderende, vejlede dem i projektskrivning, gennemføre eksamener på forskellige niveauer samt bidrage til planlægning af uddannelsesforløb. Du kommer også til at varetage opgaver i relation til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsernes indhold. Det vil være her, hovedparten af dine opgaver kommer til at ligge.

For det andet skal du deltage i forskellige igangværende forskningsprojekter inden for det celletoksikologiske- og det mikrobiologiske område.

Københavns ProfessionshøjskoleAdjunkt-/lektorvikar til Laborantuddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Er du en erfaren, akademisk underviser, som kan undervise bredt inden for det kemiteknologiske område, og har du lyst til at bidrage til laborantuddannelsens tilknyttede forsknings- og udviklingsmiljø? Så har vi måske et job til dig.

Som følge af coronasituationen har vi lige nu travlt med at starte et ekstra hold laborantstuderende op allerede fra september – derfor søger vi en adjunkt eller lektor inden for det kemiteknologiske område til en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 1½ år og med start så hurtigt som muligt.

Som vores nye kollega kommer du til at undervise de laborantstuderende, vejlede dem i projektskrivning, gennemføre eksamener på forskellige niveauer samt bidrage til planlægning af uddannelsesforløb.

Du kommer herudover til at varetage opgaver i relation til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens indhold samt indgå i relevante forskningsaktiviteter.

Københavns ProfessionshøjskoleAdjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Københavns Professionshøjskole

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse.

Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder.

Københavns ProfessionshøjskoleStudentermedhjælpere søges til CFU's Læremiddelsamlingen

Københavns Professionshøjskole

Kunne du tænke dig et studiejob, der er relevant for en lærerstuderende? Kunne du tænke dig at arbejde med læremidler? Så har vi måske et studiejob til dig.

Du skal som studentermedhjælper fortrinsvis arbejde med at holde vores samling ajour – herunder især bogopsætning - og du skal kunne tage vagter i skranken og hjælpe brugerne med at finde materialer. Der vil forekomme andre forefaldende opgaver.

Vi tilbyder

  • Et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og humor vægtes højt
  • Et selvstændigt og fleksibelt arbejde
  • Et arbejde der har stor betydning for Læremiddelsamlingens brugere og øvrige medarbejdere på CFU.
Københavns ProfessionshøjskoleStudieadministrativ koordinator til Sygeplejerskeuddannelsen i Studieservice

Københavns Professionshøjskole

Har du lyst til at koordinere praktik? Kan du samarbejde om drift og udvikling af studieadministrative opgaver? Og har du både overblik, sans for detaljen og udpræget systemsnilde? Så er det dig, vi skal bruge!

Du får en hverdag med mange kontaktflader og med fingrene i mange systemer. Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • understøtte Sygeplejerskeuddannelsen med administration af praktik, herunder eksamen
  • koordinere og fordele praktikpladser til uddannelsens knap 4000 studerende i tæt samarbejde med kolleger fra uddannelsen og de kliniske uddannelsessteder i Region H og kommuner
  • sikre en optimal serviceoplevelse for vores studerende, bl.a. via vores virtuelle servicekoncept kaldet Basen og via den daglige kontakt
Københavns ProfessionshøjskoleErfaren og udviklingsorienteret systemadministrator til IT-Infrastruktur

Københavns Professionshøjskole

Genopslag: Vil du være med til at udvikle den digitale infrastruktur hos Københavns Professionshøjskole? Har du lyst til at arbejde sammen med dygtige kollegaer med fokus på fortsat udvikling samt stabil og sikker drift? Vil du gerne arbejde med vores virtualiseringsplatform, overvågning af infrastruktur, backup og øvrigt setup af infrastruktur? Så er du måske vores nye systemadministrator.

Opgaverne vil blandt andet omfatte:

  • udvikling og drift af vores virtualiseringsplaform (primært HyperV)
  • udvikling og design af overvågningsinfrastruktur til KP's infrastruktur
  • udvikling og drift af vores backup-infrastruktur, primært baseret på Veeam
Uddannelsesleder til Pædagoguddannelsen med fokus på uddannelsens dagtilbudsspecialisering
Genopslag: Har du kendskab til dagtilbudsområdet og ledelseserfaring fra fx uddannelsessektoren eller den kommunale sektor?
Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, København V
Jobcenter