32 job matcher din søgning 32 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

THISTED KOMMUNE
Sommerferieafløsere til Plejecentre Nord

THISTED KOMMUNE, Hanstholm, Frøstrup eller Thisted

(Fyrglimt, Solhjem og Trye)

Mangler du et meningsfuldt job i sommer, så har vi et job til dig hos Plejecentre Nord.

Vi kan tilbyde

 • God løn - grundløn 132, 69. Dertil kommer tillæg for bl.a. aftenarbejde, weekendarbejde
 • Gode kollegaer
 • Ældre, som har brug for din hjælp
 • Grundig introduktion til arbejdet
 • Du kan udvikle dine kompetencer til brug for din uddannelse
 • Et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • Gode kollegaer med hvem man drøfter arbejdsopgaverne
THISTED KOMMUNE
Foreningsguide til Fritidssektionen, Sundheds- Kultur- og Fritidsafdelingen

THISTED KOMMUNE

Kunne du tænke dig at være med til at hjælpe sårbare børn og unge til gode oplevelser og fællesskaber i hele Thisted Kommunes fantastiske foreningsliv?

Under titlen ”Thy til foreningsliv og fællesskab for alle” vil vi gennem borgerrettet fritidsvejledning styrke socialt udsatte børn og unge med en ”skridsikker” adgang til foreningslivet for herigennem at give dem mulighed for at blive en del af et sundt fællesskab. Derfor søger vi nu en projektansat fritidsguide på 14 timer ugentligt.

Opgaverne vil hovedsageligt bestå af den planlægning og gennemførelse af den faktiske fritidsguidning, hvor du hjælper den enkelte med at finde en foreningsaktivitet – og tager med den enkelte til aktiviteten.

THISTED KOMMUNE
Pædagogisk assistent eller medhjælper til Børnehuset Skattekisten

THISTED KOMMUNE

Vi har brug for dig, der elsker at lege og ser legens betydning for børns læring, og du er en knag til at skabe relationer og kender dets betydning for det pædagogiske arbejde.

Du vil få et job i et utraditionelt børnehus med traditionelle værdier – den ledige stilling er som udgangspunkt i vuggestuen.

Børnehuset Skattekisten er en stor integreret institution med plads til i alt 100 børn og med 1,5 hektar legeplads. Derfor er det naturligt for os, at værdien og vægten ligger på ude liv, ture ud af huset til skov, hav og fjord. Alle har store som små glæde af ture og oplevelser i nærmiljøet med vores tre Christiania cykler.

Vi vægter fordybelse, kreative udfoldelser i de små sociale fællesskaber - i det store fællesskab, styrker venskaber og skaber samfundsparate børn.

THISTED KOMMUNE
Administrativ medarbejder til Drift og Anlæg

THISTED KOMMUNE, Hurup

Ønsker du at bruge dine administrative evner og erfaring inden for en politisk ledet organisation, og at få muligheden for at være med til at sætte struktur og retning i dagligdagen. Så er her en enestående mulighed for i tæt samarbejde med Drifts- og Anlægschefen og en udviklingskonsulent, at få lov til at navigere i en travl hverdag, hvor du sorterer, prioriterer og sætte fokus på væsentlige opgaver.

Vi leder efter dig, der har stor erfaring inden for kontor, administration eller lign. Du har flair for at strukturere dit arbejde, da en del af dit job er at systematisere og planlægge i tæt samarbejde med chef og konsulent. Du er udadvendt og hjælpsom, da dit arbejde består i at hjælpe og vejlede de mange typer af henvendelser, vi får fra borgere, erhvervsliv mv.

Dine primære opgaver vil være:

 • Sekretær for Drifts og Anlægschefen
 • Superbruger i dokumenthåndtering
 • Planlægge og koordinere diverse møder og arrangementer
THISTED KOMMUNE
Praksisnær udviklingskoordinator til Hjemmeplejen

THISTED KOMMUNE

Brænder du for at være med til at udvikle ældreplejen i Thisted Kommune? Har du øje for optimering af arbejdsgange og udvikling af faglig kvalitet i opgaveløsningen? Så er det måske dig, vi søger til en praksisnær udviklingsstilling.

Vi søger aktuelt efter en person med erfaring fra ældreplejen og en brændende motivation for at være med til at skabe en mærkbar forandring, og som kan se sig selv i rollen som faglig udviklingskoordinator i udviklingen og afprøvningen af mindre, selvstyrende, tværfaglige teams i hjemmeplejen.

Stillingen indebærer, at du

 • Er tovholder på at implementere faglige arbejdsgange i de initiativer, der afprøves i de fire teams i løbet af projektet fx i forhold til dokumentationspraksis, rehabilitering samt i anvendelsen af data.
 • Sidemandsoplærer og hele tiden har fokus på udvikling af den faglige kvalitet i opgaveløsningen – sammen med medarbejderne.
THISTED KOMMUNE
Forandringskoordinator til Hjemmeplejen

THISTED KOMMUNE

I Thisted Kommune ønsker vi at levere en pleje og omsorg, som sikrer øget livskvalitet for borgere, der modtager hjælp og støtte i eget hjem. Dette tror vi på kan ske ved, at både borgere, pårørende og medarbejdere oplever en høj grad af kontinuitet i forløbene, at der er en oplevelse af nærvær samt at vi i fællesskab arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Derudover tror vi på, at medindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen øger medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Derfor skal vi de næste to år, med midler fra Socialstyrelsen, udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af selvstyrende teams.

Stillingen indebærer, at du

 • Er tovholder på PDSA-afprøvningerne i de enkelte teams og sikrer sammenhæng mellem de fire teams.
 • Vil være en vigtig sparringspartner for projektlederen og det øvrige projektteam i etablering af de fire selvstyrende teams.
THISTED KOMMUNE
Pædagogisk leder til Børnehuset Kathøj

THISTED KOMMUNE

Vores dagtilbud skal være højkvalitetsdagtilbud, der understøtter børnenes livsduelighed. En øve-plads for vores børn, hvor vi pirrer til deres fantasi og eventyrlyst, så de udvikler lyst til at udforske og afprøve sig selv og deres omverden.

Personale, forældre og børn søger en leder, der gennem anerkendelse, omsorg og medindflydelse kan være med til at vise vejen, samt vise handlekraftig nærværende ledelse. Der søges en leder, der kan sikre høj faglig kvalitet i opgaveudførelsen, samt sikre drift i forhold til udmøntet ressourcer og kapacitet.

Lederen skal indgå i hverdagen med aktive børnetimer og arbejde videre med den pædagogisk læreplan og evalueringskultur. Børnehuset har et godt og udbytterigt forældresamarbejde gennem et aktivt forældreråd.

Gem
THISTED KOMMUNE
Musikpædagog til Musikskolen i Thy

THISTED KOMMUNE

Pædagogisk musiklærer/musikpædagog til Musikskolen i Thy – en del af KulturRummet

Har du lyst til at arbejde med musik, rytmik og leg sammen med børn fra 0-8 år? Så er det måske dig, vi leder efter? Vi søger nemlig en lærer med en solid pædagogisk forståelse og en stærk passion for børns læring, leg og musikalske udfoldelse. Du skal elske musik og brænde for at undervise børn. Stillingen er på 18 timer i ugen.

Du vil blandt andet skulle arbejde med musik i børnehaver, på vores for- og indskolingshold og i folkeskolen. Derudover vil der i perioder også være deltagelse i en række projekter i KulturRummet. Du har kendskab til eller er nysgerrig på pædagogiske lærerplaner og kan koble musik, rytme og bevægelse på disse. Du er sprudlende, inspirerende og tillidsskabende og får energi af at være sammen med mange børn.

THISTED KOMMUNE
Ernæringsassistent i barselsvikariat på Kløvermarken i Koldby

THISTED KOMMUNE, Snedsted

Kløvermarken søger en ernæringsassistent til et barselsvikariat. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, så se her:

Kløvermarken er et somatisk plejecenter med 32 beboerlejligheder. Her arbejder 40 kommende kollegaer med forskellige faglige baggrunde. Sammen skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv for beboerne.

Kløvermarkens køkken arbejder med udgangspunkt i beboernes behov og ønsker i forhold til måltiderne. Her arbejdes med bæredygtighed og reducering af madspild. Kløvermarken har sølvmærke i økologi, hvilket betyder, at 60-90 % af maden er økologisk. Der er implementeret kompetenceudvikling i forhold til dysfagiområdet for både køkkenpersonale og plejepersonale i samarbejde med diætist, ergoterapeuter og tandklinikassistent.

Gem
THISTED KOMMUNE
3 undervisere til Musikskolen i Thy

THISTED KOMMUNE

Vi søger lige nu 3 undervisere til Musikskolen og Kulturfag i KulturRummet:

 • 1 sangunderviser på 18 timer i ugen
 • 1 messingunderviser på 13 timer i ugen
 • 1 keramikunderviser til kulturfag for børn og unge på 6 timer i ugen

Musikskolen i Thy tilbyder undervisning i musik og kulturfag til børn, unge og voksne, fra 0-100 år, og har et bredt udbud af fag inden for f.eks. soloundervisning, sammenspil, kulturfag og forskoleundervisning. I KulturRummet har vi diverse faglige baggrunde, og dine kolleger vil være både bibliotekarer, billedkunstnere, forfattere etc., og det forventes, at du kan se potentialet og de mange muligheder i en organisation med en bred kompetencevifte.

THISTED KOMMUNE
Sundhedsfaglig medarbejder til Kløvermarken i Koldby

THISTED KOMMUNE, Snedsted

Social- og sundhedsassistent, -hjælper eller sygeplejerske søges til Kløvermarken i Koldby

Kløvermarken er et plejecenter med 32 lejligheder. Her søger vi en social- og sundhedsassistent, -hjælper eller sygeplejerske, som kan bidrage med sine personlige og faglige kompetencer på en fantastisk arbejdsplads.

Kløvermarken tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer, som med en anerkendende tilgang gør en positiv forskel for hinanden og beboerne.
 • Et godt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til hinanden – og masser af humor.
 • Et hverdagsmiljø med dyr: glade geder og plejehjemshunden Walther.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
THISTED KOMMUNE
Udviklingskonsulent til Sundhed, Kultur og Fritid

THISTED KOMMUNE

I Thisted Kommune har vi pr. 1. januar 2022 oprettet en ny afdeling, Sundhed, Kultur og Fritid. Som udviklingskonsulent i Sundhed, Kultur og Fritid får du et alsidigt job, hvor du kommer til at betjene alle tre fagområder. Opgaverne vil spænde vidt over betjening af politiske udvalg, projektledelse til udviklingstiltag. Du får en arbejdsplads, hvor vi kender nogle af opgaverne, når du starter – men ikke alle. Det vi ved, er, at opgaverne forudsætter selvstændighed og gåpåmod.

Sundhed, Kultur og Fritid er en arbejdsplads med et højt aktivitetsniveau, faglige udfordringer og til tider en travl hverdag med korte deadlines. Det er også en arbejdsplads præget af fleksibilitet og frihed under ansvar, så du kan tilrettelægge egne opgaver.

Dine opgaver kan f.eks. være

 • Udarbejde sagsfremstillinger og oplæg til politiske udvalg
 • Facilitere udviklings- og implementeringsprocesser
 • Sekretariatsbetjening af diverse fora
THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske til Solgårdens plejeteam

THISTED KOMMUNE

Solgården er et plejecenter med 32 lejligheder. Her søger vi en sygeplejerske, som kan bidrage med sine personlige og faglige kompetencer på en fantastisk arbejdsplads.

Solgården tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer, som med en anerkendende tilgang gør en positiv forskel for hinanden og beboerne.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategiske målsætninger. P.t. er der fokus på:
  • Sundhedsstyrelsens kompetenceudvikling i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen
  • Kompetenceudvikling med fokus på dysfagiindsatsen
  • Mentaliseringsuddannelse – pædagogik og kommunikation
  • Rehabilitering
  • I Sikre Hænder
THISTED KOMMUNE
Medarbejder til Bofællesskabet Drengshøj

THISTED KOMMUNE

Vi søger en fagligt kvalificeret medarbejder, som har lyst til at arbejde med borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. § 85 i Serviceloven.

Bofællesskabet er placeret på adressen Drengshøj 7 i Thisted, og består af 3 huse, 24 beboere fordelt i 24 lejligheder. De fleste af borgerne er tilknyttet beskyttet dagtilbud i kommunen.

Primære arbejdsopgaver

 • At støtte borgerne i deres udvikling.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartner, kollegaer, pårørende og ledelse.
 • En anerkendende tilgang til beboeren, pårørende og kollegaer samt have ”øje” for trivsel og det gode liv for den enkelte.
THISTED KOMMUNE
Jurist til Social- og Seniorsekretariatet - genopslag

THISTED KOMMUNE

Motiveres du af at bruge dine juridiske kompetencer til at understøtte medarbejdere og ledere til at lykkes med kerneopgaven? Så er det måske dig, vi søger?

Som jurist i Social- og Seniorsekretariatet får du et alsidigt job med stor variation i opgaverne samt selvstændigt ansvar. Du bliver områdets faglige fyrtårn indenfor juridisk rådgivning og sparring i lovgivningen på området, særligt Serviceloven og Sundhedsloven samt generel forvaltningsret.

Arbejdsopgaverne kan bl.a. være:

 • Juridisk rådgivning og sparring i lovgivningen på området, herunder særligt Serviceloven og Sundhedsloven, samt generel forvaltningsret.
 • Undervisning for medarbejdere og ledere.
 • Temaoplæg og udarbejdelse af informationsmateriale og retningslinjer.
THISTED KOMMUNE
Myndighedsagsbehandler og barselsvikar til Handicap og socialpsykiatri

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og motiveret for at skulle varetage sagsbehandlingen af borgere indenfor Voksen Handicap, og har du myndighedserfaring inden for voksenområdet, så er dette en stilling for dig.

Vi mangler en barselsvikar på 37 timer ugentligt, med opstart 1. august 2022, eller snarest derefter.

Afdelingen varetager sagsbehandling inden for Servicelovens bestemmelser og er opdelt i følgende teams:

 • Team Børn – børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap.
 • Team Psykiatri – voksne med psykisk funktionsnedsættelse og borgere med misbrug.
 • Team Handicap – voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning.

Stillingen er i Team Handicap og opgaverne vil primært være udredning og vurdering af borgers behov, med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden VUM.

THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske/SSA til barselsvikariat i Møllehuset

THISTED KOMMUNE

Møllehuset søger sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til barselsvikariat

Brænder du for at arbejde med børn/unge inden for specialområdet, så har Møllehuset dette fantastiske tilbud til dig.

Møllehuset er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge efter servicelovens § 66, § 52 og § 107.

Møllehusets målgruppe er børn og unge under 18 år, med multihandicap og stort plejebehov, diagnoser indenfor autismespektret, forskellige syndromer, senhjerneskade, medfødt hjerneskade, følelsesmæssigt skadede, børn født af misbrugere og børn i terminale forløb.

Dine arbejdsopgaver

 • Indgå i det daglige sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde med børnene/de unge
 • Varetage de sundhedsfaglige arbejdsområder
 • Daglig varetagelse af medicin og andre relevante sundhedsfaglige opgaver og tilgang i FMK
THISTED KOMMUNE
Pædagog til barselsvikariat på Møllehuset

THISTED KOMMUNE

Brænder du for at arbejde med børn/unge inden for specialområdet, så har Møllehuset dette fantastiske tilbud til dig.

Møllehuset er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge efter servicelovens § 66, § 52 og § 107.

Møllehusets målgruppe er børn og unge under 18 år, med multihandicap og stort plejebehov, diagnoser indenfor autismespektret, forskellige syndromer, senhjerneskade, medfødt hjerneskade, følelsesmæssigt skadede, børn født af misbrugere og børn i terminale forløb.

Dine arbejdsopgaver

 • Kan udarbejde strukturplan for det enkelte barn/den unge
 • Fokus på relationsarbejde
 • Fokus på barnets ressourcer og få dem bragt i spil
THISTED KOMMUNE
Udviklingskonsulent til Plan og Miljø

THISTED KOMMUNE

Vil du være med til at skabe udvikling og sætte gang i processer som understøtter samarbejde på tværs mellem afdelinger, sektioner og teams. Brænder du for det strategiske arbejde, hvor forskellige faggrupper skal finder fælles løsninger. Så er det dig vi søger til vores stilling som udviklingskonsulent i Plan og Miljø.

Som udviklingskonsulent i Plan og Miljø skal du have lyst til at arbejde med alle emner inden for plan- og miljøområdet, hvor din rolle ofte vil være faciliterende og koordinerende.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Udarbejde og kvalitetssikre sagsfremstillinger til politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen
 • Gennemføre og deltage i udviklingsopgaver i forlængelse af ledelsens beslutninger
 • Bidrage til den gode implementering af både nuværende og fremtidige initiativer i Teknik og Erhverv
THISTED KOMMUNE
Afdelingsleder til overbygningen

THISTED KOMMUNE

Vi søger en person, som vil påtage sig pladsen som en vigtig og betydningsfuld brik i flere sammenhænge på vores skole.

For det første
… bliver du en vigtig fjerdedel af vores ledelsesteam, som arbejder stenhårdt på at sætte en tydelig retning for, hvordan det er at være elev på Snedsted Skole.

For det andet
… bliver du en vigtig del af overbygningen og de elever og medarbejdere, der er der. Vi drømmer om en afdelingsleder, som går forrest i den pædagogiske udvikling, og som med sit engagement får følgeskab.

For det tredje, fjerde og femte
… bliver du betydningsfuld i samarbejdet på tværs i skolens afdelinger, med samarbejdspartnerne i og omkring skolen og i den samlede skoleledelsesgruppe i hele Thisted Kommunes skolevæsen.