14 job matcher din søgning 14 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 14 af 14 resultater.
THISTED KOMMUNE
Dygtige pædagogiske medarbejdere til 4 faste stillinger på Bjergbo

THISTED KOMMUNE

Trives du i det specialpædagogiske arbejde med borgere med afværgende/udadreagerende adfærd, og vil du være med til at gøre en forskel for den enkelte?

Bjergbo er et botilbud til mennesker i alderen 19-82 år med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der bor 30 borgere på Bjergbo fordelt på fire huse. Beboerne hjælpes i dagligdagen af cirka 70 engagerede medarbejdere. Bjergbo er et døgntilbud med vågne nattevagter.

Stillingerne er i ”hus B”. I hus B bor 6 borgere med udviklingshæmning. De ledige stillinger er hos en borger med udviklingshæmning og psykiatrisk diagnose autisme. Borgernes handicap medfører desuden gennemgribende funktions- og udviklingsforstyrrelser i kommunikation og socialt samspil. Der indgår personlige plejeopgaver i arbejdet.

THISTED KOMMUNE
Vågen nattevagt til Bjergbo

THISTED KOMMUNE

Vi søger en stabil og engageret medarbejder, der har lyst til at være en del af nattevagtsteamet på Bjergbo. Der arbejdes enten 7:7 via lokalaftale eller 5:2, og stillingen er på 35 timer ugentligt.

Bjergbo er et døgndækket botilbud til mennesker i alderen 19-82 år med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der bor 30 borgere på Bjergbo fordelt på fire huse. Beboerne hjælpes i dagligdagen af cirka 70 engagerede medarbejdere, og natten varetages af vågne nattevagter.

Nattevagten på Bjergbo dækkes af to medarbejdere hver nat. Opgaven er at holde den fornødne nattero samt være opmærksom på, og hjælpe med, de sundhedsfaglige og praktiske opgaver, som opstår hen over natten. Vi arbejder efter en tydelig plan, struktureret og sammen med og om den enkelte borger.

THISTED KOMMUNE
To lærere til et nyt skoletilbud på Thisted Ungdomsskole

THISTED KOMMUNE

Har du lyst til noget nyt – noget helt nyt?

Thisted Ungdomsskole søger to lærere med stærke faglige og relationelle kompetencer til et nyt skoletilbud, som hedder ”Campus U”. Tilbuddet er for overbygningselever med meget højt fravær.

THISTED KOMMUNE

Tilbuddet er nyt, og derfor er vi på jagt efter lærere, der vil være ”pionerer” og har lyst til at starte sådan et projekt. Vi starter ikke fra ingenting. Campus U tager udgangspunkt i et velfungerende udviklingsarbejde, som blandt andet PPR (Thisted Kommune) har arbejdet med, og der etableres samarbejde med lignende tilbud.

Lærergruppen får stor indflydelse på planlægning og udvikling af skoletilbuddet i Campus U. Det er meningen, at der skal laves et skoletilbud hvor fællesskab, relationer og faglighed er en slags kerneværdier – både for børn og voksne.

THISTED KOMMUNE
Servicemedarbejder til rengøring på Bjergbo

THISTED KOMMUNE

Bjergbo er et botilbud til mennesker i alderen 19-82 år med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der bor 30 borgere på Bjergbo, fordelt på fire huse. Beboerne hjælpes i dagligdagen af cirka 70 engagerede medarbejdere. Bjergbo er et døgntilbud med vågne nattevagter.

Bjergbo søger en medarbejder til daglig rengøring mandag til fredag i fem timer pr. dag, 25 timer om ugen. Arbejdet kan udføres i tidsrummet kl. 5.00-11.00.

Det er vigtigt, at du er stabil og omhyggelig, samt at du kan lide at udføre synlig rengøring. Du skal kunne arbejde selvstændigt og forstå at navigere i en travl hverdag med kollegaer og beboere værende omkring dig og din rengøring.

THISTED KOMMUNE
Chef for IT, digitalisering og borgerservice

THISTED KOMMUNE

Vi søger en innovativ og strategisk stærk Chef for Center for IT, Digitalisering og Borgerservice, der vil være med til at sætte ambitiøse mål for IT-driften, den digitale udvikling og fremtidens borgerservice. Samtidig skal du være med til at sikre en meningsfuld implementering for borgere og medarbejdere. Du får en vigtig rolle i formuleringen af strategier og målsætninger, der kan sætte retning og sikrer høj kvalitet med fokus på målgruppens behov. Det er derfor væsentligt, at du kan bidrage med nye idéer, har gennemslagskraft og er inddragende.

Vi tilbyder dig en central rolle i en kommune, der er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og faglighed, samt en unik mulighed for at udvikle kommunen gennem vigtige digitaliseringsinvesteringer. Du får ansvaret for tre velfungerende sektioner med hver deres sektionsleder, og en gruppe medarbejdere, der er engagerede, mangfoldige og fagligt dygtige.

THISTED KOMMUNE
Genopslag – Afdelingsleder til specialafdelingen Trombakken, Snedsted Skole

THISTED KOMMUNE

Da vores afdelingsleder i Trombakken har søgt nye udfordringer, søger vi nu en ny afdelingsleder, der kan indgå i vores ledelsesteam og have sine primære opgaver som daglig leder af Trombakken.

Trombakken er Thisted Kommunes skole- og SFO-tilbud til børn og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet er en afdeling på Snedsted Skole, hvor der p.t. er indskrevet 72 elever i alderen 6-17 år. Der er ansat omkring 30 medarbejdere i afdelingen.

Du bliver en del af et ledelsesteam på i alt 4 personer, der netop nu arbejder med etablering af en ny ledelsesstruktur og en ny måde at fordele ledelsesopgaverne på.

Opgaverne vil være mangeartede, men vil med sikkerhed inkludere

  • Pædagogisk ledelse – du kommer til at være tæt på personalet.
  • Planlægning af opgaver i afdelingen, blandt andet koordinering af elevernes SFO-behov sammen med SFO-lederen.
THISTED KOMMUNE
Sundhedsfaglig medarbejder til Rusmiddelsentret

THISTED KOMMUNE

Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads i konstant udvikling? Kunne du tænke dig at arbejde med borgere med en misbrug? Ønsker du fokus på høj faglighed? Kunne du tænke dig verdens bedste kolleger? Så læs videre!

Vi søger en dygtig og engageret sundhedsfaglig medarbejder til gennemsnitligt 17 timer ugentligt i en fast stilling, da vi har brug for flere hænder i vores udkørende klinikfunktion. Der kan i ferieperioder være mulighed for at få flere timer. Stillingen er ledig pr. 1. maj 2020.

Den primære funktion i teamet vil være udbringning af substitutionsmedicin til borgere i eget hjem, i samarbejde med en kollega. Der stilles bil til rådighed. Andre opgaver omfatter dokumentation/journalføring samt medicindosering og -udlevering i klinikken i forbindelse med ferier og sygdom.

THISTED KOMMUNE
Erfaren coach til Sektion Job og Uddannelse, Jobcenter Thisted

THISTED KOMMUNE

I Jobcenter Thisted er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave; at hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Jobcenter Thisted har cirka 130 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til, at vi kan lykkes med denne opgave.

Jobcenter Thisted har fået bevilget særlige midler til at understøtte og udvikle indsatsen for ledige over 50 år med mange års erfaring fra arbejdsmarkedet. Vi har blandt flere initiativer valgt at organisere en gruppe medarbejdere i et særligt Job- & Vidensteam for seniorer. Teamet består af to sagsbehandlere, en jobkonsulent og vores nye kollega, som måske er dig.

THISTED KOMMUNE
Sekretariatsmedarbejder til Børne- og Familierådgivningen

THISTED KOMMUNE

Har du flair for tal og økonomi? Er du skarp til bogføring, beregninger og fremskrivninger – så har vi brug for dig.

Vi søger en sekretariatsmedarbejder på 29 timer ugentligt til en tværgående funktion i administrationen i Børne- og Familierådgivningen. Du vil fysisk komme til og sidde sammen med de øvrige administrative medarbejdere i teamet på Rådhuset i Thisted tre dage om ugen samt to dage om ugen hos Sundhedsplejen på Ringvejen i Thisted. Fordelingen kan ændres ved skiftende behov eller efter nærmere aftale.

Dine primære arbejdsopgaver vil være indenfor økonomi og service:

  • Økonomiske beregninger – fx til tabt arbejdsfortjeneste og efterskoleophold.
  • Udbetaling af løn til pleje- og aflastningsfamilier.
  • Opgaver indenfor budget, budgetopfølgning og regnskab.
THISTED KOMMUNE
Sekretariatsmedarbejder til Ledelsessekretariatet

THISTED KOMMUNE

Kan du sikre, at hverdagen i sekretariatet hænger sammen, uanset om det handler om, at henvendelser havner hos den rigtige modtager, økonomien er retvisende, eller at journaliseringen sker korrekt – så er det dig, vi søger.

Du skal, sammen med seks kollegaer, tage godt imod alle henvendelser på en professionel måde. Du skal løse administrative opgaver, modtage og sagsbehandle diverse henvendelser. Endvidere skal du selvstændigt udføre opgaver som fakturabehandling, formidling af annoncer, udgivelse af dagsordener og referater samt bistå indenfor øvrige administrative opgaver (for eksempel post og aktindsigtssager).

Endelig skal du understøtte organisationens digitale processer som erfaren IT-bruger og være klar til at påtage dig store som små opgaver, der får hverdagen til at fungere i et travlt miljø.

Erfaren kommunikationskonsulent med en skarp pen
Telefonen ringer, det er den lokale avis.
Thisted Kommune, Thisted
Jobcenter
Medarbejder til Kontrolgruppen, Borgerservice
Kontrolgruppen søger en dygtig og dedikeret kollega, der skal være med til at forebygge, forhindre og afdække snyd med offentlige ydelser.
Thisted Kommune, Thisted
Jobcenter
Social- og sundhedsassistentelever til hold august 20
Som social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.
Thisted Kommune, Thisted
Jobcenter
Social- og sundhedshjælperelever til hold august 20
Som social- og sundhedshjælper får du mulighed for at gøre en forskel for andre og er med til at give mennesker mere livskvalitet.
Thisted Kommune, Thisted
Jobcenter