24 job matcher din søgning 24 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 24 resultater.
THISTED KOMMUNE
Sundhedsfagligt personale til Møllehuset

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, så er det dig vi er på udkig efter til fastansættelse i Møllehuset.

Vi søger tre faste stillinger af 32 timer i skiftende vagter. Derudover søges der også et barselsvikariat af 30 timer i skiftende vagter, gældende for et halvt år, med mulighed for forlængelse.

Møllehuset er en specialinstitution for børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Foruden døgnpladser, er der tilknyttet aflastningstilbud. Møllehusets bo-afdeling er opdelt i to ”bo-grupper”.

THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske til Hjemmeplejen syd, Team Midtthy og Team Sydthy

THISTED KOMMUNE, Hurup thy og Snedsted

Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Vi søger en sygeplejerske, som:

 • kan supervisere plejepersonalet
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen.

Vi kan bl.a. tilbyde en arbejdsplads hvor du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere, og vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Syd, Team Sydthy

THISTED KOMMUNE, Hurup Thy

Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som:

 • kan varetage den grundlæggende sygepleje til borgere i stabile forløb, og medvirke ved de mere komplekse opgaver, i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • der kan rumme borgere i alle livsfaser og livsvilkår
 • der er fortrolig med it, og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab.
THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen Syd - Team Sydthy

THISTED KOMMUNE, Hurup Thy

Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Vi søger en social- og sundhedshjælper, som:

 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger.

Vi kan bl.a. tilbyde en arbejdsplads hvor du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere, og vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

THISTED KOMMUNE
Visitator til Visitation og Hjælpemiddeldepot

THISTED KOMMUNE

Visitation og Hjælpemiddeldepot i Thisted Kommune søger pr. 1. september 2020, eller snarest derefter, en visitator på 30-35 timer pr. uge.

Visitation og Hjælpemiddeldepot er en myndighedsafdeling bestående af fagkoordinatorer, visitatorer, ergoterapeuter, administrative sagsbehandlere, kontinens- og stomisygeplejersker, demenskoordinatorer, netværksmedarbejder, og leder.

Vi arbejder med myndighedsopgaver i form af sagsbehandling og visitation af ydelser på baggrund af Serviceloven og Sundhedsloven.

Visitation, sagsbehandling og revurdering ift.

 • personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning
 • madservice.
THISTED KOMMUNE
Socialrådgiver/socialformidler til Børne- og Familierådgivningen

THISTED KOMMUNE

En af vores faste socialrådgivere skal på barsel, hvorfor vi også søger en dygtig barselsvikar på fuld tid i denne periode til at arbejde på Myndighedsområdet i Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning. Der ønskes start hurtigst muligt.

I Familierådgivningens sektion for Myndighed og Familieindsatser arbejdes på Myndighedsområdet med særlig støtte til børn og unge i alderen 0-23 år.

Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i:

 • Udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til Børn og unge.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og hvor borgerne bliver agenter i deres eget liv.
THISTED KOMMUNE
Sygeplejersker til Hjemmeplejen Nord

THISTED KOMMUNE

Vi søger sygeplejersker til stillinger med kombineret dag- og aftenvagt. Der er også mulighed for en stilling som fast aftenvagt. Som sygeplejerske i Hjemmeplejen Nord har du vagt hver 4. weekend.

Vi søger sygeplejersker, som:

 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan supervisere plejepersonalet
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb.
THISTED KOMMUNE
Pædagog til fast stilling på Rolighedsskolen

THISTED KOMMUNE

Drømmer du om at være med til at gøre en forskel for børnene i indskolingen på Rolighedsskolen?

Vi søger en dygtig pædagog med flair for pædagogisk IT til vores SFO/indskoling. Der er pædagogiske opgaver i både SFO’en og skoledelen. Du vil blive tilknyttet vores 2. årgang, hvor du sammen med teamet skal varetage både en støttefunktion og holddelingstimer. I SFO’en vil du få mulighed for at varetage forskellige aktiviteter sammen med teamet i SFO’en.

Vi kan blandt andet tilbyde

 • arbejde på en skole baseret på helhedstænkning og helhedssyn på barnet
 • en afvekslende og spændende arbejdsplads i udvikling
 • en dygtig medarbejdergruppe, der vil eleverne, skolen og teamsamarbejdet i og på tværs af afdelingerne.
THISTED KOMMUNE
Lærer til matematik til Sjørring Skole

THISTED KOMMUNE

Sjørring Skole søger lærer til matematik

Er du en dygtig og engageret lærer? – Og brænder du for at undervise i matematik i overbygningen? - Så har vi stillingen til dig! I stillingen er der også mulighed for at undervise i andre fag.

THISTED KOMMUNE

I stillingen som lærer hos os lægger vi vægt på, at du

 • holder af arbejdet med børn i forskellige aldre og møder dem i øjenhøjde.
 • er indstillet på et tæt samarbejde i professionelle læringsfællesskaber.
 • har fokus på god klasseledelses betydning for elevernes læring.
THISTED KOMMUNE
Familiekonsulent til Børne- og Familierådgivningen (barselsvikariat)

THISTED KOMMUNE

I Sektionen for myndighed og familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen, har vi et vikariat ledigt som familiekonsulent.

Organisatorisk bliver du tilknyttet Sektionen for myndighed og familieindsatser, hvor der er sagsbehandlere, familiekonsulenter og psykologer ansat. Du vil indgå i teamet med øvrige familiekonsulenter og psykologer. Organisationen er forankret ud fra et systemisk perspektiv.

Vi løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier.

Du vil blandt andet arbejde med støtte til forældrerollen i hjemmet og generelt yde pædagogisk råd, vejledning og støtte til forældre, børn og unge. Du vil udføre samtaleforløb/familiebehandling, samt bistå i forskellige behandlings- og udredningsopgaver.

THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere til Plejecentre Nord

THISTED KOMMUNE

Plejecentre Nord søger social- og sundhedsassistenter og social- sundhedshjælpere til faste stillinger og vikariater

Vi er engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder dag, aften og nat. Vi er tværfagligt sammensat, idet vores uddannelser dækker over social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ernæringsassistenter, servicemedarbejdere, sekretærer og naturligvis elever. Derfor er det vigtigt, at du kan se dig selv som en del af en helhed. I dagligdagen er der en tæt kontakt til den daglige ledelse.

Nogle af de fokusområder vi arbejder med er, I sikre hænder, Rehabilitering og Tidlig opsporing. Vi bruger metoden Low Arousal til at arbejde med kognitivt udfordrede beboere og vi bliver en del af kommunens Dysfagiprojekt i 2021.

THISTED KOMMUNE
Pædagog eller social- og sundhedsassistet til Bofællesskabet Søskrænten

THISTED KOMMUNE

Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 32 timer/uge. Med tiltrædelse 1. oktober eller snarest muligt.

Bofællesskabet Søskrænten er et af Thisted Kommunes botilbud til voksne med varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På bofællesskabet er der 21 beboere, fordelt i 2 grupper. Beboerne modtager støtte efter servicelovens paragraf 85. Personalegruppen er tværfagligt sammensat.

Vi arbejder ud fra KRAP, og tilstræber hver dag at gøre en positiv forskel for beboerne. Vores tilbud er under Socialtilsynet og derfor arbejder vi ud fra Kvalitetsmodellen, hvor borgeren er i centrum. Vi er i gang med at udvikle os, og søger derfor en pædagog/assistent med en stærk faglig profil.

THISTED KOMMUNE
Uddannet ernæringsassistent til Skiftesporet

THISTED KOMMUNE

Skiftesporet er et socialpædagogisk færdighedstræningstilbud i dagtid, som drives jvf. Lov om social service § 85 og Lov om aktiv beskæftigelse § 32. Vi arbejder med at vurdere og udvikle arbejdsevnen med normalt begavede unge, mellem 18 og 25 år, som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

Køkkenet på Skiftesporet er et værksted, hvor de unge trænes i færdigheder og daglige rutiner inden for køkkenområdet.

Det tilstræbes, at der er 1 ung i køkkenet – du skal dog regne med, at der er dage hvor du er alene, idet brugergruppen på Skiftesporet kan være ustabil. Efter ønske kan det aftales, at den unge har en fast ugentlig køkkendag.

THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske til Klitrosen

THISTED KOMMUNE

Klitrosen søger pr. 1. oktober sygeplejerske til fast stilling, 30 timer pr. uge med fremmøde mandag-fredag. Stillingen er som udgangspunkt uden aftener og weekender, dog må der forventes enkelte helligdage om året.

Klitrosen er et lille plejecenter med 20 pladser, fordelt på hhv. 10 psykiatripladser i Klitheden, 8 senhjerneskadepladser i Rosenhaven og 2 somatiske pladser i Rosenhaven – planen er, at disse på sigt omdannes til senhjerneskadepladser.

Vi er i alt 33 ansatte fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagog, beskæftigelsesvejleder, sygehjælper, rengøringsassistenter, ernæringsassistenter, ufaglærte, pedel, teamleder og områdeleder.

THISTED KOMMUNE
Afdelingsleder til Rolighedsskolens indskolingsafdeling og SFO

THISTED KOMMUNE

Som leder af indskoling og SFO vil der, ud over personaleledelsen, også være andre opgaver tilknyttet. Det forventes blandt andet, at du fortsætter den pædagogiske udvikling i indskolingen, prioriterer det tætte forældresamarbejde og deltager i møder omkring elever. Derudover vil der være en række administrative opgaver tilknyttet.

Indskolingslederen skal have et særligt tæt samarbejde med almenafdelingens viceskoleleder, som er leder af mellemtrinet, men vil ligeledes indgå som en del af skolens samlede ledelsesteam samt et dygtigt administrativt personale. I ledelsesteamet har vi for kommende skoleår særligt fokus på læringscirklen og læringssamtaler samt på PFL, hvor elevernes læring og trivsel er vores omdrejningspunkt.

THISTED KOMMUNE
Administrativ konsulent til KulturRummet

THISTED KOMMUNE

Vi søger lige nu en konsulent til KulturRummet, der bliver en vigtig del af sekretariatet: her holder vi overblik over de mange miljøer, der flettes sammen i KulturRummet.

Konsulenten kommer til at arbejde tæt sammen med lederen af KulturRummet i det daglige, hvor der vil være alsidige opgaver, der spænder fra sagsfremstillinger, administration og tovholder på projekter, ansøgninger og afrapporteringer, tovholderfunktion på events: opgaver der er med til både at sikre på overblik og blik for væsentlige detaljer.

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation i rivende udvikling, og du får berøringsflade i alle vores miljøer og dermed med mange kolleger med forskellige faglige baggrunde.

THISTED KOMMUNE
To socialrådgivere/socialformidlere til KUI

THISTED KOMMUNE

I Jobcenter Thisted er vi ambitiøse og vægter kerneopgaven; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Sektion Job & Uddannelse har 50 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til, at vi kan lykkes med denne opgave.

Da en af vores dygtige kolleger går på barsel, og en anden af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer, søger vi to nye medarbejdere i ungeindsatsen. Vi søger derfor kollegaer der med en sympatisk og resultatorienteret tilgang, brænder for effektivt at støtte de unge i at finde sig trygt tilrette i uddannelse.

KUI Jobcenter er fysisk placeret sammen med uddannelsesvejlederne fra KUI-vejledning, og gennem en fælles koordinerende indsats, er opgaven utvetydigt at sikre at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedsassistentelever til hold 20

THISTED KOMMUNE

Som social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

På uddannelsen lærer du professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi tilbyder

 • en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både praktik og teori
 • en skoleuddannelse, som foregår på Social- og Sundhedsskolen - STV i Thisted
 • at du under praktikuddannelsen bliver tildelt en praktikplads og der bliver du fulgt af en vejleder, du får hurtigt ansvar og bliver en del af teamet.
THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedsassistent til uderute til Akutfunktionen

THISTED KOMMUNE

Er du social- og sundhedsassistent, og vil du gerne gøre en forskel for ældre borgere? Elsker du udfordringer, hvor to vagter ikke er ens? Ønsker du mulighed for udvikling? Så har vi jobbet til dig.

Vi forestiller os, at du er glad for nattevagter, og gerne vil arbejde selvstændigt ud fra din fagprofil. Samtidig evner du at løse opgaverne i et samarbejde med kollegaer. Det er vigtigt, at du har lyst og evne til at bidrage til beboernes oplevelse af et godt hverdagsliv med selvbestemmelse og livskvalitet.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage helhedsplejen hos vores borgere og sikre kvaliteten.
 • Observere og vurdere den enkeltes tilstand – og handle herefter i et samarbejde med akutsygeplejersken
THISTED KOMMUNE
Jobkonsulent til Beskæftigelsesafdelingen

THISTED KOMMUNE

I Beskæftigelsesafdelingen er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger.

Vi søger en jobkonsulent til målgrupperne job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Målgruppen spænder vidt ift. kompleksitet, da der er borgere, der alene har ledighed som udfordring, og borgere, som har komplekse udfordringer af både helbredsmæssig og social karakter.

Du vil primært få tilknytning til de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, men da vi tror på, at borgeren får den bedste indsats ved at undgå for mange skift af fagpersoner, betyder det, at du vil få berøring med begge målgrupper.