36 job matcher din søgning 36 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

THISTED KOMMUNE
Lærer med dansk og matematik til overbygningen på Snedsted Skole

THISTED KOMMUNE

Er du vild med unge mennesker? – vil du gerne i et stærkt team? – er samarbejde og fælles ansvar lige dig? – og kan du undervise i matematik og dansk? – så har vi et godt tilbud til dig!

THISTED KOMMUNE

Vi har brug for en lærer, der har linjefag eller tilsvarende kompetencer i dansk og matematik. Du kommer til at have størstedelen af dine timer i vores overbygning, hvor der også ligger en delt klasselærerfunktion. Du skal have matematik på vores erhvervslinje – en klasse med maks. 10 elever, der har begrænset fagrække og stærkt fokus på at få indsigt og erfaringer via samarbejde med erhvervslivet.

THISTED KOMMUNE
Lærer til udskolingen på Sjørring Skole

THISTED KOMMUNE

Er du en dygtig og engageret lærer? – og brænder du for at undervise i dansk eller matematik i udskolingen? – så har vi stillingen til dig! I stillingen er der også mulighed for at undervise i andre fag – gerne i naturfag, tysk eller samfundsfag.

Fællesskab, læring, omsorg, samarbejde og fysiske rammer - er visionerne for Sjørring Skole, som er en velkørende, humørfyldt og udviklingsorienteret skole med ca. 400 elever fordelt på 0.-9. klasse.

THISTED KOMMUNE

I stillingen som lærer hos os lægger vi vægt på, at du

 • holder af arbejdet med børn i forskellige aldre og møder dem i øjenhøjde.
 • er indstillet på et tæt samarbejde i professionelle læringsfællesskaber.
 • har fokus på god klasseledelses betydning for elevernes læring.
THISTED KOMMUNE
Rengøringsassistent/rengøringstekniker til Sjørring Skole

THISTED KOMMUNE

Har du et stort servicegen, og kan du lide at udføre praktisk arbejde? Vil du være med til at gøre en forskel? Så har vi netop jobbet til dig!

Fællesskab, læring, omsorg, samarbejde og fysiske rammer er visionerne for Sjørring Skole, som er en velkørende, humørfyldt og udviklingsorienteret skole med cirka 400 elever fordelt på 0.-9. klasse.

I flere år har vi haft fokus på udvikling af en fleksibel teamstruktur, der kan understøtte elevernes læring og samtidig understøtte et professionelt og inspirerende kollegialt samarbejde. I dette skoleår har vi fokus på samarbejde og co-teaching.

Som medarbejder hos os lægger vi vægt på, at du

 • holder af arbejdet med børn i forskellige aldre og møder dem i øjenhøjde
 • er i besiddelse af både fleksibilitet og omstillingsparathed i en travl hverdag
 • bidrager med åbent sind og godt humør i forhold til såvel børn som kollegaer
THISTED KOMMUNE
Lærer til Vestervig Skole

THISTED KOMMUNE

Vestervig Skole er en lille grundskole med 75 elever, der er beliggende i den sydlige del af Thisted Kommune.

På Vestervig Skole samlæses klasser i indskolingen, med to voksne i de fleste timer. Dette vilkår gør, at du skal være indstillet på at være fælles om forberedelse, afvikling og evaluering af undervisningen.

THISTED KOMMUNE

Vi søger en uddannet folkeskolelærer med følgende linjefag (eller lignende kompetencer til at varetage undervisningen i samme):

 • Matematik i indskolingen (samt målrettet matematik-støtte til enkelt elever).
 • Natur/teknologi i indskolingen.
 • Idræt i indskolingen og på mellemtrin.
 • Svømning på mellemtrin.

Har du erfaring med tyskundervisning på begynderniveau, vil det være en ekstra fordel.

THISTED KOMMUNE
Pædagog til Sennels Børnehave

THISTED KOMMUNE

Vi søger en uddannet, engageret pædagog til vores børnehave. Stillingen er på 33 timer med mulighed for fire ekstra timer indtil nytår 2021.

Sennels Børnehave er en landsbybørnehave beliggende syv kilometer udenfor Thisted byzone. Sennels Børnehave er normeret til 56 børn i alderen tre til seks år.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor

 • vi har høj medarbejdertrivsel
 • vi har fantastiske børn og engagerede forældre
 • du får en pædagogisk leder, der står til rådighed med sparring og som er en aktiv del af hverdagen
 • du kan være med til at sætte dit pædagogiske præg på hverdagen
THISTED KOMMUNE
Pædagog til ”Grotten” på Sennels Skole

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet pædagog, og drømmer du om at blive SFO-pædagog – måske endda på hvad vi betegner som Danmarks bedste skole? Så er vi på jagt efter en ny kollega – læs med herunder.

Vi hører hjemme på Sennels Skole, som er en et-sporet folkeskole i Thisted Kommune med ca. 130 glade elever fra 0. til og med 6. klassetrin. Skolen ligger i en aktiv lille by lige udenfor Thisted – her er skov og strand inden for rækkevidde. Skolen og SFO’en har 21 dygtige og engagerede medarbejdere, som vægter det gode samarbejde.

Vi tilbyder

 • En fast stilling pr. 1. august 2021 på 35 arbejdstimer pr. uge
 • Arbejdstid inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 17
 • Dygtige kollegaer og 130 glade elever
THISTED KOMMUNE
Ergoterapeut til børneområdet i Socialafdelingen

THISTED KOMMUNE

Kunne du tænke dig at blive en del af en arbejdsplads i konstant udvikling? Kunne du tænke dig at arbejde med en bred vifte af opgaver? Ønsker du fokus på høj faglighed? Og Kunne du tænke dig verdens bedste kolleger?

Stillingen er en delt stilling mellem institutionen Møllehuset og børne ergo- og fysioterapeutteamet. Du vil blive ansat 22 timer i Møllehuset, og vil skulle indgå i aften- og weekendvagter her. I børne ergo- og fysioterapeutteamet vil du blive tilknyttet 17 timer og have dagvagter.

Arbejdsopgaver

 • I ergo- og fysioterapeut teamet vil du få faglig tilknytning og stillested sammen med de tre børnefysioterapeuter. De timer du er i Møllehuset, vil du få faglig tilknytning, og stillested på Møllehuset.
 • I samarbejde med børnefysioterapeuterne skal der varetages specifikke ergoterapeutiske opgaver såsom sansemotorik, mundmotorik og finmotorik. Der vil blive undervisning/oplæring i relevante test.
THISTED KOMMUNE
Socialrådgiver/socialformidler til Team Børn i Socialafdelingen

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og har en solid socialfaglig baggrund med en blanding af administrative, kommunikative og pædagogiske færdigheder, så er det dig, vi er på udkig efter.

Socialafdelingen varetager sagsbehandling inden for Servicelovens bestemmelser og er opdelt i følgende teams

 • Team Børn - børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap.
 • Team Psykiatri og Misbrug – voksne med psykisk funktionsnedsættelse og borgere med misbrug.
 • Team Handicap - voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning.

Stillingen er i Team Børn med målgruppen; børn og unge med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Hvor der sagsbehandles ud fra Servicelovens kapitel 3, 7, 9, 10 og 11. Tyngden af opgaver vil primært være i forhold til kapitel 9 og 10 og 11.

THISTED KOMMUNE
Sagsbehandler/jobformidler til Beskæftigelsesafdelingen

THISTED KOMMUNE

Sagsbehandler/jobformidler til projekt for langtidsledige a-dagpengemodtagere ved Beskæftigelsesafdelingen.

Beskæftigelsesafdelingen søger en sagsbehandler/jobformidler til et internt projekt målrettet langtidsledige a-dagpengemodtagere. Projektet løber fra den 1. august 2021 til den 31. december 2022. Formålet med projektet er at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi søger en målrettet og engageret kollega, der med en resultatorienteret tilgang, brænder for, effektivt at støtte borgerne i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Projektet har til formål på bedste vis at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet med en motiverende tilgang, nytænkning og en håndholdt indsats. Det vil derfor være din opgave, gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, at motivere og visitere til de tilbud, der vil få borgerne i job eller uddannelse.

THISTED KOMMUNE
Pædagogisk personale til Boenheden Højtoftevej 50

THISTED KOMMUNE

Vil du være en del af vores team, som med høj faglighed, stort engagement og tålmodighed hver dag arbejder for at sikre at de mest sårbare borgere har et selvstændigt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet?

Vi forestiller os, at du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent eller har en anden relevant pædagogisk uddannelse og kan arbejde tværfagligt med andre faggrupper.

Dit arbejde vil bestå i at støtte beboernes i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed. I begge stillinger indgår kontaktpædagogfunktioner.

Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang.

THISTED KOMMUNE
Sundhedsfaglige medarbejdere (SSH/SSA) til Vibedal Plejecenter

THISTED KOMMUNE

Vi søger en social- og sundhedshjælper & en social- og sundhedsassistent til faste stillinger med tiltrædelse efter aftale.

Vi er en gruppe på ca. 65 engagerede medarbejdere på Vibedal Plejecenter, der mangler to kollegaer, der hver kan arbejde i blandede vagter med weekendvagt hver 2. weekend. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads i udvikling og med fokus på faglighed og trivsel, så har vi jobbet til dig.

Vi tilbyder

 • Et spændende job med mange faglige udfordringer
 • Mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • Et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
THISTED KOMMUNE
Pædagogisk værkstedsassistent til Skiftesporet

THISTED KOMMUNE

Du er uddannet pædagog, håndværker med interesse for arbejdet med unge mennesker, eller har anden relevant socialfagligfaglig baggrund/erfaring, så er det dig, vi er på udkig efter til vores dagtilbud.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads, hvor du har mulighed for at være med til at præge hverdagen.
 • Supervision og ”efteruddannelse – dygtiggørelse i specifikke arbejdsrelaterede problematikker”.
 • Arbejdsopgaver, som giver store personlige udfordringer.

Skiftesporet er et socialpædagogisk tilbud, hvor vi arbejder Rehabiliterende med borgerens Recovery-proces. Skiftesporet drives jvf. Lov om social service § 85 og Lov om aktiv beskæftigelse § 32. Vi arbejder med at vurdere og udvikle arbejdsevnen med normalt begavede unge, mellem 18 og 35 år, som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

THISTED KOMMUNE
Pædagog til Børnehuset Koldbøtten

THISTED KOMMUNE, Snedsted

Er du uddannet pædagog og sprængfyldt med positiv energi?
Så er du måske vores nye kollega – læs mere herunder.

Vi drømmer om en kollega der ligesom os, brænder for det faglige arbejde med børn, og gerne vil reflektere og evaluere dit arbejde, så du bliver lidt bedre i morgen, end du var i dag.

Du får en enestående mulighed for at arbejde sammen med 11 kollegaer, hvis du:

 • kan bevare overblikket og roen i pressede situationer
 • er sprængfyldt af positiv energi
 • kan tage ansvar på en varm og anerkendende måde.

Vi er en 0-6-årsinstitution beliggende i Koldby, Kirsebærvænget 2, 7752 Snedsted. Vi er normeret til 48 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn og det er primært til børnehavebørnene vi søger vores nye kollega. Vores hus er indrettet med tydelig afkodet læringsmiljøer både ude og inde, og du skal kunne agere i alle arenaer.

THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske til den udekørende Akutfunktion

THISTED KOMMUNE

Sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion – fast stilling.
Ugentligt timetal: 30-37 timer kombi dag/aften.
Weekendarbejde: hver 3. weekend.

Tiltrædelsesdato: 1. august 2021 eller efter individuel aftale.

Den udekørende Akutfunktion består af én døgndækket rute, som geografisk dækker hele kommunen. Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion kører du som den eneste sygeplejerske i funktionen, men i dag- og aftenvagten er der mulighed for faglig sparring med hjemmesygeplejen.

THISTED KOMMUNE
Sygeplejerske til Bofællesskabet Søskrænten

THISTED KOMMUNE

Vil du være en del af en organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs? Er du uddannet sygeplejerske?

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en personalegruppe, der er optaget af faglighed, kerneopgaven og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne. I organisationen lægges der stor vægt på efter- og videreuddannelse hvilket dermed er en mulighed.

Vi vil gerne, at du har følgende kvalifikationer:
Uddannet sygeplejerske, gerne med en bred viden indenfor sygeplejen, men også gerne med målgruppen. Du skal være stærk i relationen, og kunne møde borgeren hvor denne måtte befinde sig. Du skal kunne bevare roen og kunne arbejde i kaos eller kaotiske situationer. Du skal kunne møde beboerne med respekt og anerkendelse, og arbejde herudfra således kerneopgaven løses ud fra de politiske og administrative målsætninger og beslutninger.

THISTED KOMMUNE
Sommerferievikarer/faste afløsere (omsorgsmedhjælper) til Boenheden Bjergbo

THISTED KOMMUNE

Boenheden Bjergbo søger sommerferievikarer til at arbejde dag og aften – og nat, hvis det kunne have interesse. Det er en fordel, hvis du kan starte hurtigst muligt, så vi kan sikre, at du får tid til at lære vores skønne beboere at kende, inden sommerferien for alvor står for døren.

Bjergbo er et af Thisted Kommunes specialiserede tilbud til voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af borgerne har desuden somatiske udfordringer. Bjergbo består af fire afdelinger, hvor der i alt bor 30 borgere.

Som sommerferievikar forventer vi, at du er med til at sikre, at beboerne oplever en tryg og forudsigelig hverdag, i de faste medarbejderes fravær.

En arbejdsdag kan være mellem 3 og 10 timer og ligger typisk mellem kl. 6.30-22.45. Der kan indgås lokalaftale på længere vagter op til 15 timer, hvis det ønskes.

THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Nord

THISTED KOMMUNE

Vi søger fast personale og ufaglærte afløsere

 • Fast stilling: Dagvagt 30-37 timer/uge
 • Fast stilling: Aftenvagt 30-37 timer/uge

Tiltrædelsesdato: 1. august 2021 eller efter individuel aftale

Vi søger en social- og sundhedshjælper, som

 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
THISTED KOMMUNE
Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Nord

THISTED KOMMUNE

 • Fast stilling: Dagvagt 30-37 timer/uge
 • Fast stilling: Aftenvagt 30-37 timer/uge
 • Fast stilling: Nattevagt 30 timer/uge

Tiltrædelsesdato: 1. august 2021 eller efter individuel aftale.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som:

 • er fortrolig med instrumentelle assistentopgaver som injektioner, medicindispensering, sårpleje af stabile sår og lignende
 • griber muligheden for at specialisere sig inden for de faglige ressourceområder, du brænder for
 • kun i særlige situationer udfører rengøringsydelser
THISTED KOMMUNE
Pædagogisk og rummelig børnehaveklasseleder til Bedsted Skole

THISTED KOMMUNE

Er det dig, der søger for, at vores elever får en god skolestart?

Bedsted skole søger en børnehaveklasseleder, som brænder for det pædagogiske arbejde på en skole, hvor målgruppen er de lokale elever, som kommer fra de omkringliggende børnehaver.

På Bedsted skole arbejdes der med Kognitiv, Ressource fokuseret, Anerkendende Pædagogik (KRAP). Det betyder, at der i mødet med eleverne foregår i et tydeligt og relationelt pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på den enkelte elevs kompetencer og kapacitet. Med afsæt i dette kan du være med til at forme skolens SFO i fremtiden og derfor er det vigtigt for os, at du brænder for at sætte dit personlige og pædagogiske præg på arbejdet. Dette arbejde vil foregå i et forpligtende samarbejde med skolens ledelse.

THISTED KOMMUNE
Trafikplanlægger eller landskabsarkitekt til Anlægsteam

THISTED KOMMUNE, Hurup

Ser du den faglige problemstilling som en mulighed for udvikling, og arbejder du med en kreativ tilgang til dine projekter? Gror der en projektleder i maven på dig? Så er du måske vores nye medarbejder i Anlæg og Infrastruktur.

Du vil blive en del af Drifts- og anlægsafdelingen, der består af tre sektioner, hvor du vil blive tilknyttet den sektion, der beskæftiger sig med Anlæg og Infrastruktur. I Anlæg og Infrastruktur beskæftiger vi os med stort set alt inden for vej- og trafikområdet.

Dine opgaver er blandt andet:

 • Skrive politiske dagsordenpunkter
 • Analyse og planlægning af fremtidige anlægsprojekter
 • Ideoplæg til udformning af anlægsprojekter