377 job matcher din søgning 377 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Den Sociale Virksomhed
Relationsmedarbejdere i dag/aften

Den Sociale Virksomhed, Hillerød

Orion søger relationsmedarbejdere til dag/aften-stilling med faglig baggrund og/eller med egne levede erfaringer i at komme sig fra psykisk lidelse

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med meget svære og komplekse problemstillinger, svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsomme reaktionsmønstre, drevet af Den sociale virksomhed under Region Hovedstaden. Orion, har kort fortalt, til opgave at samarbejde med de 41 beboere og dagbrugere om at skabe muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv samt muligheder for at komme sig.

Vi er på jagt efter relationsmedarbejdere med lyst til at arbejde i netværk, defineret af beboerne og deres opgave er, at samarbejde med de mennesker der bor i Orion med henblik på at skabe gode hverdagsliv og muligheder for at komme sig.

Den Sociale Virksomhed
Den Sociale Virksomhed
Relationsmedarbejdere i dag/nat

Den Sociale Virksomhed, Hillerød

Orion søger relationsmedarbejdere til dag/nat-stilling med faglig baggrund og/eller med egne levede erfaringer i at komme sig fra psykisk lidelse.

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med meget svære og komplekse problemstillinger, svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsomme reaktionsmønstre, drevet af Den sociale virksomhed under Region Hovedstaden.

Om natten er der tre medarbejdere på arbejde. Medarbejderne er tilgængelige natten igennem der, hvor beboerne har brug for det og har til opgave at være sammen med de beboere, som har lyst til fælles samvær på forskellig vis. Det kan eks. være at drikke kaffe, spille spil eller se tv sammen. Andre beboere vil gerne besøges i eget hjem og dette aftales individuelt med den enkelte. Derudover gåes der ofte runder på alle Orions fællesområder for at sikre trygheden for beboerne.

Den Sociale Virksomhed
Den Sociale Virksomhed
Køkkenmenneske

Den Sociale Virksomhed, Hillerød

Køkkenmenneske med relevant gastronomisk uddannelse søges til Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion.

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder drevet af Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden. Orion består af 3 forskellige boenheder og et Kulturhus hvori Café Orions køkken ligger. Kulturhuset er et tilbud om samvær og aktivitet for Orions brugere.

Café Orions køkken har åbent 365 dage om året og betjener de 38 mennesker som bor i Orion og de som kommer i dagtilbuddet. Derudover fungerer caféen som personalekantine og servicerer til de arrangementer, som finder sted i huset.

Stillingen er en 30 timers stilling. Arbejdstiden ligger i tidsrummet 7.00 til 19.30 i hverdagene fordelt på morgen- og aftenvagter og med arbejdsweekend hver 3. weekend i tidsrummet 13.30-19.30.

Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstaden
Sektionsleder til Enhed for Ambulance og Køretøjer i Akutberedskabet

Region Hovedstaden, Ballerup

Vil du være med til at sikre den fortsatte udvikling af fremtidens ambulancetjeneste i landets største region? Brænder du for at at lede, inspirere og udvikle medarbejderne?

Med den hastige udvikling og som led i styrkelsen af enheden, søger Region Hovedstadens Akutberedskab, Enhed for Ambulance og Køretøjer en sektionsleder med ledelsesmæssig tyngde og erfaring samt sundhedsfaglig baggrund fra ambulancetjenesten.

Som sektionsleder er dine ansvarsområder personaleledelse af vores ambulancepersonale samt driftsledelse af opgaverne i de kørende enheder og i vagtcentralen.

Du skal sikre effektiv drift samt arbejdsglæde og udvikling for personalet i tæt samarbejde med de øvrige 4 sektionsledere samt enhedschefen.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Er du optaget af at skabe god ledelse, brænder du for lægesekretærfaget og gode patientforløb? – så har vi dit næste job

Region Hovedstaden, Glostrup

Du vil blive ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Region Hovedstaden, som er Danmarks største børne- og ungdomspsykiatriske center med 13 ambulante- og 7 døgnafsnit fordelt på 4 matrikler.

I spidsen for sekretærerne er vi et ledelsesteam bestående af 4 matrikelledende lægesekretærer, en sekretariatsleder og en administrationschef. Vores kollega på Glostrup-matriklen har valgt nye udfordringer, og det er her, du skal være ledende lægesekretær, hvor du skal stå i spidsen for en dygtig lægesekretærgruppe.

Du får ansvar for godt 15 lægesekretærer på i alt fire døgnafsnit og to ambulatorier. Der er afsat 4 dage om ugen til ledelsesopgaverne. Den øvrige arbejdstid indgår du i lægesekretærernes løsning af kerneopgaverne, så du har god viden om praksis med i din ledelse.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Synlig og ambitiøs arbejdsmiljøkonsulent til Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstaden

Vil du være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejdet med 700 medarbejdere og ledere?

Din fornemmeste opgave bliver at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på Psykiatrisk Center Ballerup. Du bliver konsulent for centrets afdelinger og afsnit i forhold til arbejdsmiljømæssige problemstillinger, hvor du arbejder på at integrere arbejdsmiljøtænkning i det daglige arbejde ved blandt andet at koordinere og iværksætte konkrete tiltag.

Størstedelen af din tid vil du være lokalt på centeret, hvor du indgår i centrets centrale kliniske og administrative stab og får et tæt samarbejde med centerledelsen, centrets arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.

Region Hovedstaden
Koncerncentre
Driftsvagt til Center for Ejendomme på Herlev Hospital

Koncerncentre

Har du lyst til at være med til at tage ansvar for at løse spændende vagtopgaver og har du en bred indsigt i de tekniske håndværksfag, hvor du sikrer en høj og sikker kvalitet i det udførte arbejde?

Så er du måske den nye medarbejder, vi søger til at indgå i håndværkervagten på Herlev Hospital.

I enheden Drift og Teknik er håndværkervagten ansvarlig for akut-/udkaldsfunktion på det enkelte hospitals matrikel med dertilhørende skadesudredning 24 timer i døgnet.

På Herlev Hospital er vi ansvarlige for drift og vedligeholdelse af installationer inden for el, varme, ventilation, trykluft, medicinske gasser, brandsikring, adgangskontrol samt anlæg inden for bl.a. køkkenmaskiner og vaskeri.

Koncerncentre
Region Hovedstaden
Sikkerhedsassistent til Nordens største retspsykiatri

Region Hovedstaden, Roskilde

Vil du være med til skabe en tryg, sikker og professionel velkomst og hverdag i retspsykiatrien?

Vi søger kolleger, der vil være med til at understøtte sikkerheden, driften og arbejdsgangene i vores nye retspsykiatriske bygning ”Udsigten”.

Du bliver tilknyttet Velkomsthuset, som er den fælles modtagelse, hvor alle medarbejdere, patienter, besøgende og eksterne samarbejdspartnere skal ind og ud igennem. Her får du ansvaret for at opretholde et højt sikkerheds- og serviceniveau ved modtagelse og udgang i Udsigten.

For at patienterne kan bevæge sig så frit som muligt, får du hertil ansvaret for at understøtte et trygt og sikkert arbejds- og behandlingsmiljø i fællesarealerne. Det betyder, at du i løbet af dagen dækker forskellige fællesområder, hvor du har ansvaret for at se og høre patienter og kolleger, samt forbygge, reagere og hjælpe ved tilspidsede situationer.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Social- og sundhedsassistent – Vil du være med til at skabe et trygt, sikkert og professionelt møde med retspsykiatrien?

Region Hovedstaden, Roskilde

Så bliv en del af vores team af sikkerhedsassistenter i det nye retspsykiatriske Velkomsthus på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.

Vi søger social- og sundhedsassistenter, der vil være med til at understøtte sikkerheden, driften og arbejdsgangene i vores nye retspsykiatriske bygning ”Udsigten”.

Du bliver tilknyttet Velkomsthuset, som er den fælles modtagelse, hvor alle medarbejdere, patienter, besøgende og eksterne samarbejdspartnere skal ind og ud igennem.

Her får du ansvaret for at opretholde et højt sikkerheds- og serviceniveau ved modtagelse og udgang i Udsigten, samt understøtte et trygt og sikkert miljø i besøgsenheden i forbindelse med patienternes besøg.

Region Hovedstaden
Den Sociale Virksomhed
Skovvænget søger natmedarbejder

Den Sociale Virksomhed, Ballerup

Er du sundhedsuddannet og har du lyst og interesse i at arbejde et sted hvor nærvær og Åben Dialog er nøgleværdier?

Skovvænget er et bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med psykiatriske udfordringer og eventuelt rusmiddelbrug. Skovvænget har 30 lejligheder. Vi er en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe.

Vi arbejder med psykosocial rehabilitering og anvender en netværksbaseret og Åben Dialogisk arbejdsform. Vi arbejder recoveryorienteret - mennesker har mulighed for at komme sig.

Vi søger en frisk kollega, der ønsker at arbejde i makkerpar og være til rådighed for beboerne om natten.

Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstaden
Rekrutteringspartner til Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstaden, København

Trives du med at supportere ledere igennem en god rekrutteringsproces? Og vil du være med til at præge det fremadrettede arbejde med rekruttering og employer branding i Danmarks største psykiatri? Så er jobbet som rekrutteringspartner måske noget for dig.

Du bliver en del af et rekrutteringsteam, der er sat i verden for at yde administrativ support til lederne på 9 psykiatriske centre ifm. rekrutteringer.

Din opgave bliver at supportere lederne igennem rekrutteringsprocessen. Hver måned skal du drive ca. 32 rekrutteringer, med sikker hånd, i tæt dialog med de ansættende ledere.

Dine opgaver bliver, blandt andet, at:

 • udarbejde og kvalitetssikre stillingsopslag
 • koordinere, indkalde til samtaler og udsende afslag
 • koordinere ift. lønprocessen
 • oprette personalesager og anden administration forbundet med ansættelser.
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Læger til Akuttelefonen 1813

Region Hovedstaden, Ballerup

Ønsker du at være med til at visitere regionens borgere ved akut opstået sygdom? Motiveres du af at lytte, skabe tryghed og sikre borgeren den rette hjælp til rette tid? Og kan du se dig selv arbejde med den akutte del af et samlet sundhedsvæsen, hvor det handler om at rådgive regionens borgere?

Som speciallæge på Akuttelefonen 1813 eller læge i hoveduddannelse i fase to eller tre inden for almen eller akut medicin, er dine opgaver blandt andet at:

 • Varetage den borgerrettede telefoniske rådgivning og visitation af opkald omkring akut sygdom og skade.
 • Iværksætte behandling indenfor fastlagte rammer på baggrund af foto- og videofunktion.
Region Hovedstaden
Koncerncentre
Ingeniør/tekniker til forvaltning og koordinering af hospitalernes patientkald- og alarmløsningshåndtering

Koncerncentre, København

Patient- og alarmkaldsløsninger er essentielle for sikkerheden, for patienter og brugere på hospitalerne. Er du stærk på det it-faglige område, med stor interesse for sundhedsteknologi – og vil du være en del af et stærkt team? Så tilbyder vi muligheden for at blive vores nye kollega, til området for forvaltning og implementering af patient- og alarmkaldsløsninger.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • at varetage store dele af flere patient- og alarmkaldsprojekter, hvor du får ansvar for at sikre daglig drift, leverandørstyring, koordinere projektleverancer fra start til slut
 • dokumentere patient- og alarmkaldsløsningerne
 • facilitere møder og undervisning.
Koncerncentre
Region Hovedstaden
Supporter til Farmaceutisk Produktion

Region Hovedstaden, Herlev

Vil du være med til at sikre produktionen af livsnødvendige lægemidler til patienter på de danske hospitaler? Så søger vi en supporter til sterilproduktion.

Jobbet vil byde på forskelligartede opgaver.

Der vil være mindre projekter, hvor du vil få det fulde ansvar for indkøb og kvalificering af mindre standardudstyr – og for udarbejdelse af hele dokumentationspakken i form af ændringssag, kvalificeringsprotokoller/rapporter, instrukser m.m.

Der er også driftsopgaver, hvor du eksempelvis er udstyrsansvarlig og dermed skal udarbejde ændringssager ved ændringer, udføre logsbogsreview, lave evalueringer og svare på spørgsmål ved myndighedsinspektion. Du skal også deltage i planlægningen og dokumentation af de årlige nedluk, hvor der laves reparationer, service og forbedringer på vores facilitet, udstyr og proces.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Faste nattevagter til Akuttelefonen 1813

Region Hovedstaden, Ballerup

Akuttelefonen 1813 har åbent 24/7. Vi skal være borgernes tryghed når de er akut syge eller tilskadekomne, også om natten.

Vi søger derfor læger til vores samlede lægeteam, men som ønsker ansættelse som fast nattevagt i minimum 24 timer om måneden, og som kan bidrage til at løfte de forløb, vi har om natten.

Som speciallæge på Akuttelefonen 1813 er dine opgaver at:

 • Varetage den borgerrettede telefoniske rådgivning og visitation af opkald omkring akut sygdom og skade.
 • Iværksætte behandling indenfor fastlagte rammer på baggrund af foto- og videofunktion.
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Vagtleder til Region Hovedstadens Vagtcentral, 1-1-2 funktionen

Region Hovedstaden, Ballerup

Vil du være en del af Vagtcentralens vagtlederteam der koordinerer og leder den operative drift når borgene ringer 1-1-2 og har brug for akut hjælp. Så læs med her.

I Vagtcentralen betjener vi Region Hovedstadens 1,8 mio. borgere når de ringer 1-1-2 eller 1813 og har behov for hjælp i forbindelse med akut skade eller sygdom.

Vores vagtlederteam består af 7 vagtledere for 1-1-2 funktionen, og søger en til to mere. Vagtlederne koordinerer i fællesskab den operative drift af Vagtcentralen.

På Vagtcentralen har vi ansvaret for at koordinere regionens præhospitale indsats døgnets 24 timer året rundt, og vi er også klar hvis en større beredskabshændelse indtræffer. Alt dette i tæt samarbejde med både hospitaler, kommuner, brandvæsen og politi.

Region Hovedstaden
Den Sociale Virksomhed
Erfaren og fagligt stærk pædagog inden for det specialiserede socialområde

Den Sociale Virksomhed, Gørløse

Som pædagog på Rønnegård vil du få en spændende og afvekslende hverdag i smukke omgivelser, hvor du skal være med til at udvikle vores organisation og vores pædagogiske tilgange.

Rønnegård er et bo– og beskæftigelsestilbud (jf. Lov om socialservice efter §§ 103, 104 og 108) for 27 voksne, som ligger i landlig omgivelser i Gørløse. Kunne du tænke dig at blive en del af personalegruppen? – så læs videre:

Din hverdag vil være blandt medmennesker som er mentalt og psykisk udfordret med divergerende funktionsniveauer, hvilket kræver stærke kommunikative evner. Dit arbejde vil bestå i at skabe trygge rammer og struktur omkring beboerens hverdag, og du skal forstå din støttende rolle til fulde, når beboerne sættes på prøve i samspillet med omverdenen.

Den Sociale Virksomhed
Koncerncentre
En skarp og ambitiøs leder til kompleks it-infrastruktur – en af Danmarks største og vigtigste

Koncerncentre, København

Kan du håndtere og udvikle en infrastruktur i den helt store skala? En infrastruktur for kritiske digitale løsninger på sundhedsområdet, der stiller krav om 24/7-oppetid og mestring af discipliner som sikkerhed, kapacitet, leverandørsamarbejde, teknologi og arkitektur.

Kan du samtidig begå dig i et miljø, med mere end 40.000 medarbejdere på regionens hospitaler, med store ambitioner for digital understøttelse i verdensklasse til behandling af 1,8 millioner borger og forskning, samt lede din enhed videre i den digitale transformation? Så skal du læse videre nu!

Som chef for enheden Infrastruktur med fem sektionschefer og 130 medarbejdere med teknisk baggrund får du ansvaret for udvikling og forvaltning af en af Danmarks største infrastrukturinstallationer. Den består af flere driftscentre og installationer fordelt på hospitaler dækkende hele regionen.

Koncerncentre
Region Hovedstaden
Proceschef til Nordstjernen – et Nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Rigshospitalet Glostrup

Region Hovedstaden

Regionsrådet har netop tiltrådt beslutningen om at opføre et Nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen. Det er et fantastisk spændende og meningsfuldt projekt, hvor målet er at skabe et trygt hospital for børn og unge med psykisk sygdom, at skabe nogle fantastiske rammer der kan bidrage til høj faglighed og at de fysiske rammer også tager højde for alle øvrige personer, der er involveret i barnet eller den unges behandling.

Vi søger en proceschef til at supplere vores bygherreteam, som allerede består af 6 projektledere og 1 projektchef.

Du kommer til at være projektchefens makker og sparringspartner.

Blandt dine opgaver vil/kan være:

 • overblik over nødvendige værdiskabende processer
 • facilitering af processer
 • implementering af processer
 • sikring af fremdrift
Region Hovedstaden
Nordsjællands Hospital
Farmakonom til Infektionsmedicinsk sengeafsnit

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Vi søger dig der har ønske om at arbejde tæt på patienterne og være med til at styrke fagligheden omkring medicineringsprocessen på afdelingen.

Vi er et sengeafsnit med stor arbejdsglæde, et individuelt introduktionsforløb og et solidt fagligt fællesskab. Her behandler vi 21 patienter med akutte og kroniske infektioner, bl.a. sepsis, pneumoni, tuberkulose, erysipelas, og andre atypiske infektioner, forårsaget af både bakterier, vira eller måske en helt tredje årsag.

Vi tilbyder en spændende stilling, der giver dig mulighed for at anvende dine faglige kompetencer. Stillingen vil give dig mulighed for et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens plejepersonale og læger.

Som farmakonom i afdelingen, har du ansvaret for at varetage medicindispensering og administration af medicin pr. os og intravenøs medicin såsom antibiotika.

Nordsjællands Hospital