386 job matcher din søgning 386 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Region Hovedstaden
Søger DU et pædagogisk job med indflydelse på egen arbejdstid?

Region Hovedstaden, Birkerød

Vi søger vikarer, som kan springe hurtigt til ved sygdom, kurser, ferier og lign. til specialpædagogisk botilbud:

 • Studerer DU og har brug for at supplere SU’en med et meningsfyldt arbejde?
 • Holder DU et sabbatår for at finde ud af, hvilken karriere du vil vælge?
 • Ønsker DU at arbejde med mennesker, som har brug for DIN varme hånd?

Vi er et regionalt botilbud for 18 voksne beboere (snart 23). Alle har en lav psykisk udviklingsalder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har brug for struktur og forudsigelighed i deres hverdag, som du skal hjælpe dem med.

Region Hovedstaden
Koncerncentre
Faglært kok, cater, ernæringsassistent eller køkkenmedhjælper til Center for Ejendomme

Koncerncentre, København

Vi søger seks nye kollegaer til vores nyopstartede kantine. I vil blive en del af et team bestående af ni uddannede kokke, ernæringsassistenter, catere, to opvaskere og en til at tage sig af alt mødeforplejning.

Du skal være indstillet på en travl hverdag med følgende arbejdsopgaver:

 • Produktion af både koldt og varmt til frokost
 • Servering af mødeforplejning
 • Daglig rengøring/opvask i kantine/køkken
 • Menuplanlægning

Hvis du brænder for at producere alt fra bunden og af sæsonens råvarer med fokus på bæredygtighed, madspild og økologi, så er det her, du har stor mulighed for at udfolde dine kompetencer. Vi ønsker sølv i økologi.

Koncerncentre
Rigshospitalet
Erfaren forskningsbioanalytiker eller laborant søges til eksperimentel cancer- og diabetesforskning ved Afdeling for Patologi

Rigshospitalet, København

Kunne du tænke dig at arbejde med et bredt udsnit af cellebiologiske, molekylærbiologiske, histologiske og dyreeksperimentelle teknikker indenfor cancer- og type 1 diabetesforskning, så har vi på Bartholin Instituttet, Rigshospitalet en stilling ledig som forskningsbioanalytiker eller laborant på 37 timer ugentligt.

Vi søger en ny kollega som er autoriseret bioanalytiker eller laborant med interesse og gerne erfaring indenfor bl.a. følgende områder:

 • Cellebiologiske undersøgelser, herunder dyrkning af kræftceller fra patienter og udtagning af væv fra mus og rotter, immunofluorescens, ELISA, western blotting og FACS
 • Molekylærbiologiske undersøgelser, herunder DNA/RNA-oprensning, revers transskription, kloning, CRISP/Cas9 og digital droplet/qPCR
Rigshospitalet
Region Hovedstaden
IT-konsulent til Sundhedsplatformen i Center for IT og Medicoteknologi

Region Hovedstaden, København

Region Hovedstaden og Region Sjælland driver den fælles elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen (SP). Vi vedligeholder og konfigurerer systemet selv, så det understøtter den kliniske og administrative hverdag i Danmark. Det betyder også, at vi løbende skal tilrette systemet i takt med ændrede arbejdsgange og nye nationale krav.

Som IT-konsulent i teamet Kliniske Kvalitetsdatabaser & Forskning (KKDB&F) får du en bred vifte af opgaver, som vil variere i omfang, sværhedsgrad og kompleksitet. Opgaverne vil typisk være:

 • kortlægning af nationale kvalitetsdatabasers krav og de kliniske behov hertil
 • afklaring af designmuligheder i systemet i forhold til krav og behov
 • konfigureringsopgaver (dog uden kodning)
Region Hovedstaden
Koncerncentre
IT-konsulent til udvikling og vedligehold af den patientadministrative del af Sundhedsplatformen

Koncerncentre, København

Har du en it-uddannelsesbaggrund måske som overbygning på en sundhedsfaglig uddannelse eller er du sundhedsfagligt uddannet, og har du lyst til at udvikle it-løsninger til klinikere og patienter, herunder mod på, at indgå i et agilt team med såvel udviklings- som vedligeholdelsesopgaver, så er du måske den applikationskoordinator, vi søger i vores sektion, der arbejder med det patientadministrative område i Sundhedsplatformen.

Hos os vil du fx komme til at arbejde med

 • udvikling og vedligehold af Sundhedsplatformen til understøttelse af kliniske og administrative arbejdsgange i samarbejde med interessenter, herunder administrative/kliniske Product Owners, kollegaer fra relaterede applikationer, leverandører m.fl.
 • projektdeltagelse i større regionale/nationale projekter
 • deltagelse i 3. level support
Koncerncentre
Herlev og Gentofte Hospital
Chefsygeplejerske til Afdeling for Urinvejssygdomme

Herlev og Gentofte Hospital

Afdeling for Urinvejssygdomme er en ambitiøs og seriøs afdeling, som søger en chefsygeplejerske, der har mod på at understøtte afdelingens fortsatte udvikling, sikre at afdelingen har en høj faglig standard i udredning og behandling, samt vil bidrage til patientoplevet kvalitet og tilfredshed. Du skal også kunne understøtte og udbygge afdelingens uddannelses- og forskningsmiljø. Det er desuden vigtigt, at du er tydelig i din rammesætning og kan inspirere, motivere og lede andre til at nå deres mål.

Som chefsygeplejerske skal du i samarbejde med cheflægen varetage den strategiske, administrative, økonomiske, faglige og personalemæssige ledelse af afdelingen. Du skal desuden kunne være med til at videreudvikle rammerne for et højt behandlingsniveau og et attraktivt arbejdsmiljø.

Herlev og Gentofte Hospital
Rigshospitalet
Dataanalytiker/økonom til Rigshospitalets Servicecenter

Rigshospitalet, København

Servicecentret på Rigshospitalet ønsker at styrke den datadrevne ledelse, og vi udvider derfor med en dataanalytiker, der har god økonomiforståelse eller en økonom med stor interesse og erfaring i databehandling.

Vi søger en kollega, der kan udarbejde og formidle analyser og som kan omsættes til beslutninger med afsæt i data, og dermed være med til at videreudvikle Servicecentrets velfungerende økonomistyring.

Det faglige ansvarsområde omfatter:

 • avanceret databehandling og dataanalyse, udvikling af brugervenlige og indsigtsfulde Power BI-rapporter, og omsætte data til værdifuld ledelsesinformation
 • deltage i fastsættelse af kravspecifikation til data og sammenkobling af data mhp. ny anvendelse
 • udarbejde strategiske analyser i de enkelte funktioner og på tværs af funktionerne
Rigshospitalet
Herlev og Gentofte Hospital
Chefsygeplejerske til ny afdeling for karriererådgivning, kompetenceudvikling og vikarformidling på Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Har du modet til at nytænke og skabe rammer for konkrete tiltag, som kan fastholde, kompetenceudvikle og formidle fleksible ansættelsesformer på et af Danmarks største hospitaler?

Herlev og Gentofte Hospital har med sin størrelse, beliggenhed og faglige diversitet et potentiale, som skal dyrkes og udvikles. For at hospitalet skal stå så stærkt som muligt og blive styrket ift. tilknytning og rekruttering af personale, er der brug for at revitalisere den interne vikarformidling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af uddannelsessektorer. Vi etablerer derfor en helt ny afdeling.

Som chefsygeplejerske vil du referere direkte til en af hospitalets kontaktdirektører, og du vil i tæt samarbejde med Hospitalsdirektionen varetage den strategiske, administrative, økonomiske, faglige og personalemæssige ledelse af den nye afdeling.

Herlev og Gentofte Hospital
Region Hovedstaden
Socialpædagog til retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstaden, Roskilde

Vi søger pædagoger, der med et særligt fokus på individets ressourcer vil være med til at gøre en forskel for retspsykiatriske patienters recovery og rehabilitering.

Du kommer til at arbejde med patienter, hvis behandlingsforløb kompliceres af, at de både har en sindslidelse og en retslig foranstaltning.

Du indgår som en del af plejepersonalet, hvilket betyder, at du er kontaktperson og medansvarlig for udvalgte patientforløb.

Her kan en arbejdsdag både dreje sig om at støtte et ønske om at blive misbrugsfri, hjælpe med praktiske opgaver, samt have fokus på de pædagogiske tiltag i hverdagslivet – fx at planlægge og støtte patienterne i aktiviteter, hvor de kan øve sig i relationer til medpatienter og personale.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Afdelingsleder søges til døgnafdeling på den specialiserede behandlingsinstitution Nødebogård, afdeling Søhuset

Region Hovedstaden, Fredensborg

Du kan blive en del af Nødebogård og være med til at gøre en kæmpe forskel for børn, unge og familier, der er særligt udfordret.

Målgruppen på Nødebogård er normaltbegavede børn og unge med komplekse psykiatriske diagnoser, hvoraf en del af børnene/de unge ikke har været i skole gennem længere tid eller meget sporadisk.

Behandlingen tager udgangspunkt i multiteoretisk tænkning, hvor behandlingen tilrettelægges individuelt, så barnet eller den unge bedst muligt kan arbejde med egen udvikling.

Som afdelingsleder i Søhuset vil du blive ansvarlig for at udføre behandlingen af op til ni unge mellem 12 og 22 år. Hvilket du skal gøre sammen med en personalegruppe med ca. 16 medarbejdere og i samarbejde med institutionens psykologer og socialrådgivere.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Dataanalytisk studentermedhjælp med teknisk snilde søges til sundhedsdatateam

Region Hovedstaden, København

Vil du være med til at sikre hospitaler i hele Østdanmark de bedst mulige rammer for systematisk brug af data? Vi søger en studentermedhjælper, så du er måske vores nye kollega i sektionen SP Sundhedsdata. Du vil samarbejde med andre studentermedhjælpere og få den bedste indsigt i, hvordan innovative data science- og business intelligence-løsninger bliver til.

Du vil indgå i en sektion på ca. 40 kolleger, der blandt andet står for udvikling og vedligehold af end-to-end-løsninger inden for business intelligence og data analytics på sundhedsdata. Sektionen består af forskellige profiler, lige fra personer med klinisk baggrund til matematisk uddannede og ingeniører. Vi har løbende 4-5 studerende ansat, som du samarbejder med.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Statistical geneticist, Bioinformatician, Register-based Epidemiologist, or Data scientist to shape research on integrative epidemiology and genetics in psychiatry

Region Hovedstaden, Roskilde

The Institute of Biological Psychiatry (IBP; www.biopsych.dk) is hiring two highly motivated Data Scientists with experience in Bioinformatics, Genetics or Epidemiology to work on disease biology and prediction of mental disorders by integrating electronic health registers and genomics.

The position

 • Diverse tasks and responsibilities, incl. conceiving research ideas, developing study protocols, data analysis, writing manuscripts etc. in collaboration with both in-house, national and international collaborators.
 • Possibility to visit and work at collaborating institutions
 • A two-year position with the possibility of extension, thus allowing a successful applicant with a master’s degree to complete a PhD program.
Region Hovedstaden
Nordsjællands Hospital
Data- og analysekonsulent søges til Digitalisering & Analyse på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Nordsjællands Hospital søger konsulent til ansættelse i spændende stilling, hvor du får mulighed for at arbejde med (og udvikle dig i) mangeartede data- og analyseopgaver ift. vores hospitals komplekse drift, styring og udvikling.

Du bliver ansat i Digitalisering & Analyse, hvor du kommer til at indgå i Team Analyse, der består af 6 konsulenter i et stærkt og erfarent fagligt miljø. Opgaveløsningen sker i tæt samarbejde med afdelingens andre 2 teams: Team sundheds-IT og administration samt Team planlægning & forbedringer. Der er i alt 18 medarbejdere i afdelingen, der refererer til afdelingschef Tobias Neergaard. Opgaveløsningen sker i tæt samarbejde med klinikken, direktion og den øvrige administration.

Nordsjællands Hospital
Region Hovedstaden
Skarp og ambitiøs bæredygtighedskonsulent til databaseret grøn omstilling i sundhedsvæsnet

Region Hovedstaden, Hillerød

Central stilling med konkurrencedygtige arbejdsvilkår og nøgleposition i den bæredygtige omstilling af sundhedsvæsnet.

Ønsker du et job, hvor du får mulighed for at varetage miljøanalyser, klimaregnskab og kører den grønne omstilling på gode data? Så skal du søge denne stilling. Her får du mulighed for at komme helt ind i maskinrummet og nørde med miljøanalyserne i en organisation i rivende udvikling.

Du får primær arbejdsplads på Regionsgården i Hillerød, med mulighed for at arbejde to dage hjemmefra eller fra vores flyverarbejdspladser i Koncernindkøbs kontor på Blegdamsvej tilknyttet Rigshospitalet. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge inkl. frokostpause.

Region Hovedstaden
Koncerncentre
Ambitiøs og fagligt stærk konsulent til sekretariatet i Danmarks største offentlige sundhedsteknologiske virksomhed

Koncerncentre, København

Motiveres du af at arbejde i krydsfeltet mellem digitalisering, sundhedspolitik og god offentlig forvaltning? Vil du gerne være tæt på beslutningerne og arbejdet i en direktion i en stor offentlig organisation? Vil du bidrage til fremtidens digitale sundhedsvæsen samtidig med at styrke dine kompetencer inden for bl.a. ledelsesunderstøttelse, strategi og politisk betjening? Så er du måske vores nye konsulent i sekretariatet for Center for IT og Medicoteknologi.

Som konsulent i sekretariatet vil du få bred opgaveportefølje inden for bl.a.:

 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, notater og præsentationer til direktionen
 • Udvikling af strategier og håndtering af efterfølgende forankring
 • Akademisk ledelsesbetjening af direktionen, herunder rådgivning og sparring inden for strategisk vigtige områder
Koncerncentre
Koncerncentre
Specialist til Rigshospitalet Glostrup

Koncerncentre

Center for Ejendomme søger en specialist til afdelingen for vvs, ventilation og køling til Rigshospitalet i Glostrup.

Vi søger en kollega, der med basis i en bred teknisk indsigt kan bidrage til drift og vedligehold af eksisterende teknik, men som også er vant til at være en aktiv deltager i projekter. Vi arbejder med mange forskellige tekniske anlæg i bygningsmassen, og du bliver en del af de centrale personer, der gennemfører daglig drift. I dit arbejde vil du møde og arbejde med flere lag i organisationen og være med til at levere god service til hospitalerne og sikre stabil drift af vores tekniske hovedforsyningsanlæg.

Koncerncentre
Region Hovedstaden
Contract Manager til Drift og Teknik, Center for Ejendomme

Region Hovedstaden, Herlev

Brænder du for effektiv drift og at bidrage til ”mere for pengene”? Kan du lide hands on-opgaver, og har du flair for Facility Management og projekthåndtering? Og trives du med den løbende dialog med både kunder, leverandører, ledere og medarbejdere? Så er du måske vores nye kollega.

Vi tilbyder dig en spændende og udfordrende stilling, hvor du har mulighed for at bidrage til, at vi får en mere effektiv og økonomisk rentabel drift på alle vores matrikler. Du kommer til at arbejde sammen med professionelle og engagerede kollegaer.

Du får ansvaret for indsamling og behandling af data på omkostninger af driften i hele regionen.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Sikkerhedsarkitekt til at styrke regionens operationelle it-sikkerhed

Region Hovedstaden, København

I Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) bidrager vi til grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen for Region Hovedstadens mere end 1,8 millioner borgere og 44.000 ansatte.

Du vil deltage aktivt som sparringspartner i arbejdet omkring politikker, strategier og procedurer relateret til regionens it-sikkerhed og vil komme til at spille en central rolle i compliance og risikostyring, samt implementering af politikker, der skal opfylde særlige sikkerhedskrav.

Som sikkerhedsarkitekt vil du have de følgende ansvarsområder:

 • Design og forebyggelse
 • Sagsbehandling, beredskab og audit
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Ingeniør eller maskinmester til Rigshospitalet

Region Hovedstaden, København

Center for Ejendomme søger en specialist til afdelingen for vvs, ventilation og køling til Rigshospitalet på Blegdamsvej i København.

Vores nye kollega skal have kendskab til følgende opgaver og udøve teknisk sparring i forhold til de forskellige faglige områder inden for Drift og Teknik-området samt koncentrere sig om opgaver, hvoraf nogle er listet her:

 • arbejde inden for områderne som dækker bygningsdrift
 • sikre en god økonomisk og teknisk balance imellem serviceniveau og intervaller
 • samarbejde med fagledere, specialister og håndværkere, om at sikre høje oppetider på de vigtigste forsyningsanlæg
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Sygeplejersker – få en meningsfuld hverdag i den største psykiatri i Danmark

Region Hovedstaden, København, Frederiksberg eller Gentofte

Vil du have en hverdag med patienten i centrum? Og har du lyst til at arbejde i det komplekse spændingsfelt mellem psykiatri og somatik, hvor du virkelig får mulighed for at gøre en forskel?

Som Danmarks største psykiatriske center har vi specialiserede afsnit på tværs af byen, så du kan blive virkelig dygtig inden for et felt, hvis du har lyst.

Region Hovedstaden

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV