324 job matcher din søgning 324 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 324 resultater.
Koncerncentre
Jurist til entrepriseret - Center for Ejendomme

Koncerncentre, Herlev

Vil du være in-house jurist for en af Danmarks største bygherrer med stort ansvar, og få muligheden for strategiske sager tæt på forretningen?

I Jura rådgiver vi de mange interne kunder i Center for Ejendomme om blandt andet entrepriseret og lejeret, og vi sætter den faglige barre højt og vil være den foretrukne juridiske rådgiver på Region Hovedstadens strategiske byggerier.

Vi giver forretningsorienteret rådgivning med fokus på vores interne kunders behov, samtidig med at vi afdækker juridiske risici og justerer håndteringen derefter. Vi håndterer også rets- og voldgiftssager og står for kontakten til de eksterne advokater, vi samarbejder med.

Koncerncentre
Koncerncentre
IT-specialist til at styrke Region Hovedstadens Overvågningsteam

Koncerncentre, København

I Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) bidrager vi til grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen for Region Hovedstadens mere end 1,8 millioner borgere og 44.000 ansatte.

Vi driver og udvikler moderne og sikker it-infrastruktur og til vores overvågningsteam har vi behov for en it-specialist, der primært skal varetage et helt nyt implementeret log-management/SIEM-system, som skal hjælpe Region Hovedstaden med at sikre stabil drift.

Som it-specialist i Overvågningsteamet vil dine hovedopgaver være:

 • vedligehold og optimering af vores nye log-Management SIEM-system, i samarbejde med leverandør og brugere.
 • drift af regionens IT-sårbarhedskortlægningssystem.
 • drift af regionens IT-overvågningssystem.
Koncerncentre
Region Hovedstaden
Vagtleder til Akuttelefonen 1813

Region Hovedstaden, Ballerup

Vil du være en del af et stærk vagtlederteam med borgeren i fokus?

Så skal du søge stillingen som vagtleder på Akuttelefonen 1813 hos Region Hovedstadens Akutberedskab.

Akuttelefonen 1813 er en del af Region Hovedstadens Vagtcentral, som også varetager de sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt disponering af ambulancer, lægebiler samt siddende og liggende sygetransporter. Vi har årligt kontakt med over 1,2 mio. borgere på telefonerne.

Overordnede opgaver

 • Faglig sparring med læger og sygeplejersker om faglige og visitationsmæssige problemstillinger
 • Supervision af nye læger og sygeplejersker
 • I samarbejde med vores rådgivende læger at bidrage til løsning af daglige borgerrelaterede problemstillinger
Region Hovedstaden
Den Sociale Virksomhed
Er du social- og sundhedsassistent og ønsker du at være med til fortsat udvikling af et fagligt stærkt botilbud med en positiv og anerkendende ledelsesstil?

Den Sociale Virksomhed, Farum

Vil du bidrage til at styrke en fortsat udvikling af den faglige kvalitet, der sætter borgeren i centrum?

Så har du nu mulighed for at blive en del af vores botilbud for ældre mennesker med synshandicap.

Du bliver en del af Solgaven, hvor vi arbejder med at hjælpe den enkelte borger til at opnå størst livsglæde i den givne situation og dermed gøre en stor forskel for blinde og svagsynede ældre.

Som ansat på Solgaven bliver du en del af et hus med fokus på individuel kompetenceudvikling og styrkelse af arbejdsfællesskabet. Vi er specialuddannede til at støtte og vejlede vores blinde og svagsynede beboere med baggrund i den enkeltes behov. Vores primære opgave er at skabe rammer for et godt hverdagsliv, hvor fokus er på den enkeltes beboernes trivsel, ressourcer og udfordringer.

Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstaden
Nyt afsnit på De Særlige Pladser – er du socialpædagog og har du lyst til at være med?

Region Hovedstaden, Frederikssund

Drømmer du om at arbejde et sted, hvor der er tid til patienten, dygtige kolleger og nytænkende tilgang til behandling? Så skal du læse videre her.

På De Særlige Pladser baner vi vej for, at særligt sårbare patienter – både med og uden misbrug – får det bedst mulige behandlingstilbud på tværs af region og kommune. Her arbejder vi tværfagligt sammen med afsæt i den enkelte patients liv og udfordringer. Og vi mener, når vi siger, at vi arbejder patientorienteret. Hos os er vores patienter med til at planlægge deres behandling i samråd med os og kommune.

Du bliver kontaktperson for patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofreni-spektret, hvor du i samarbejde med patienten, og dine kolleger, tilrettelægger aktiviteter, der er meningsfulde og understøtter behandlingsplanen. Der er rig mulighed for at spille ind med dine faglige kompetencer.

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Nyt afsnit på De Særlige Pladser – er du sygeplejerske og har du lyst til at være med?

Region Hovedstaden, Frederikssund

Drømmer du om at arbejde et sted, hvor der er tid til patienten, dygtige kolleger og nytænkende tilgang til behandling? Så læs videre her.

På De Særlige Pladser baner vi vej for, at sårbare patienter – både med og uden misbrug – får det bedst mulige behandlingstilbud på tværs af region og kommune. Vi arbejder tværfagligt sammen. Vi tager afsæt i den enkelte patients liv og udfordringer. Og vi mener, når vi siger, at vi arbejder patientorienteret. Hos os er vores patienter med til at planlægge deres behandling i samråd med os og kommune.

Du bliver kontaktperson for patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofreni-spektret, hvor du i samarbejde med patienten, og dine kolleger,

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Nyt afsnit på De Særlige Pladser – er du social- og sundhedsassistent og har du lyst til at være med?

Region Hovedstaden, Frederikssund

Drømmer du om at arbejde et sted, hvor der er tid til patienten, dygtige kolleger og nytænkende tilgang til behandling? Så læs videre her.

På De Særlige Pladser baner vi vej for, at sårbare patienter – både med og uden misbrug – får det bedst mulige behandlingstilbud på tværs af region og kommune. Her arbejder vi tværfagligt sammen med afsæt i den enkelte patients liv og udfordringer.

Du bliver kontaktperson for patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofreni-spektret, hvor du i samarbejde med patienten, og dine kolleger, tilrettelægger aktiviteter, der er meningsfulde og understøtter behandlingsplanen. Der er rig mulighed for at spille ind med dine faglige kompetencer både, når det gælder somatik såvel som psykiatri.

Region Hovedstaden
Koncerncentre
Arbejdsmiljøkoordinator til BørneRiget – Bygherres repræsentant

Koncerncentre, København

BørneRiget søger en arbejdsmiljøkoordinator på fuldtid, med start den 1. maj eller snarest derefter. Du vil blive ansat som en del af Center for Ejendomme (CEJ). Du vil til daglig komme til at sidde i et projektkontor på Rigshospitalet sammen med resten af bygherrens byggeorganisation.

Som vores arbejdsmiljøkoordinator vil du komme til at indgå i en professionel bygherreorganisation i et dynamisk team med dygtige og engagerede kollegaer. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator skal koordinere op imod totalrådgiverens arbejdsmiljøkoordinator, der på bygherrens vegne koordinerer arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Koncerncentre
Den Sociale Virksomhed
Solgaven søger ansvarshavende sosu-assistent i nattevagt

Den Sociale Virksomhed, Farum

Solgaven er et selvejende specialiseret bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede ældre. Vi har 63 beboere, 1 aflastningsplads og 20 daggæster. De fleste af vores beboere og daggæster er fysisk aktive og åndsfriske og deltager bl.a. i styrketræning, gymnastik, cykling, stavgang, vandrelaug, quiz, kronik, kryds og tværs.

Alle teams i huset samarbejder. Det er en integreret del af vores hverdag, at vi udnytter hinandens ressourcer og faglighed. Vi er specieluddannet til at hjælpe og støtte vores blinde og svagsynede beboere og daggæster med deres særlige behov.

I er tre kolleger på vagt om natten, inkl. dig. Alle har sundheds- og/eller pædagogisk baggrund. Vi er specialuddannet til at hjælpe og støtte vores blinde og svagsynede beboere og daggæster med deres særlige behov. Specialuddannelsen tilbydes alle medarbejdere.

Den Sociale Virksomhed
Koncerncentre
Hospitalsplanlæggere til Center for Ejendomme

Koncerncentre, Hellerup og Herlev

Har du lyst til at arbejde med udvikling af Region Hovedstadens hospitaler og være med til at planlægge, hvordan vi bedst muligt kan udnytte regionens bygninger - både på kort og lang sigt? Har du lyst til at udarbejde analyser, finde løsninger og være tæt på beslutninger om optimering af regionens hospitalsbygninger?

Du skal arbejde med et bredt spænd af planlægningsopgaver. Opgaverne spænder fra funktionsanalyser på afsnitsniveau til mere omfattende analyser på bygnings-, hospitals- og regionsniveau. En af sektionens kerneopgaver er generalplanlægning og totaløkonomi i forbindelse med langsigtede planer for udnyttelse og optimering af bygningsfysikken.

Dine primære opgaver bliver at bidrage til at:

 • gennemføre alsidige arealplan­læg­ningsopgaver
 • udarbejde general- og masterplaner til Region Hovedstadens hospitaler
 • koordinere og varetage løbende brugerinddragelse i projekter
Koncerncentre
Koncerncentre
Arkitekter til hospitalsplanlægning

Koncerncentre, Hellerup og Herlev

Har du lyst til at arbejde med udviklingen af Region Hovedstadens hospitaler og være med til at planlægge, hvordan vi bedst muligt kan udnytte regionens bygninger - både på kort og lang sigt? Er du skarp til arealplanlægning og grafisk formidling af rumlige disponeringer og analyser?

Så er du måske vores nye kollega i Center for Ejendomme.

Dit bidrag til opgaveløsningen bliver bl.a. at efterprøve eksisterende fysiske rammers egnethed til forskellige kliniske specialer, på baggrund af forundersøgelser og indsamling af data og analyser. Opgaverne vil variere i både skala og kompleksitet, fra enkeltstående arealplanlægningsopgaver til generalplanlægningsopgaver med høj kompleksitetsgrad. Vi lægger også vægt på, at vores planlægning tager højde for matriklernes arkitektur og særegenhed.

Koncerncentre
Region Hovedstaden
Sygeplejersker til Akuttelefonen 1813 – Er du vores nye kollega?

Region Hovedstaden, Ballerup

Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe en sammenhængende præhospital indsats for borgerne i regionen.

Vores opgave på 1813 består af at modtage opkald, hvor vi rådgiver og visiterer regionens borgere videre i Sundhedsvæsnet, når de har akut behov for hjælp.

Du bliver en del af et stærkt team med rig mulighed for sparring med både os og vores lægekollegaer. Din konkrete opgave består i at visitere og rådgive borgerne telefonisk, med fokus på at vejlede den enkelte borger til den rette hjælp. Det er din rolle at:

 • Afdække borgerens behov for hjælp
 • Henvise til det rette behandlingstilbud
 • Visitere til akutmodtagelser og akutklinikker, til vurdering af læge eller til hjemmebesøg ved kørende læge
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Sygeplejersker til ny rådgivningsfunktion på 1813

Region Hovedstaden, Ballerup

Mere end 1 million ringer årligt til 1813 og antallet af opkald stiger hvert år. Borgerne ringer både med akut sygdom og skade, men en stor gruppe borgere ringer også for at få rådgivning om deres tilstand.

Vi er derfor ved at etablere en rådgivningsfunktion på 1813, som skal varetages af sygeplejersker.

Vi har brug for dig, som brænder for hurtigt og effektivt at rådgive og hjælpe borgere, så de bliver trygge i håndteringen af den problemstilling, de ringer om. Vi har også brug for dig der vil være med til at udvikle en af Danmarks vigtigste arbejdspladser yderligere – og du kan endda være med til at sætte præg på den udvikling.

Konkret består opgaven i at rådgive de borgere, der ringer for at få et godt råd. Det kan være spørgsmål om håndtering af milde symptomer på sygdom, lette skader og hjælp til om egen læge skal kontaktes eller en kommunal funktion som hjemmeplejen fx.

Region Hovedstaden
Er du social- og sundhedsassistent, og vil du være med til at gøre en forskel for indlagte patienter på regionens eneste surrogat afsnit?
Region Hovedstaden Ønsker du dig et godt og stabilt job på en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø?
Region Hovedstaden, Brøndby
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Er du sygeplejerske, og har du lyst til at være med til at forme et psykiatrisk døgnafsnit?
Region Hovedstaden D1 har fået et nyt, ungt ledelsesteam.
Region Hovedstaden, København S
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Er du sygeplejerske, og vil du være med til at gøre en forskel for indlagte patienter på regionens eneste surrogat afsnit?
Region Hovedstaden Hvis du kan svare ja til ovenstående, og du kan se dig selv arbejde på et afsnit, hvor vi vægter tværfaglighed, sikkerhed og et godt...
Region Hovedstaden, Brøndby
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Flyt med over i det nye akuthospital på Herlev Hospital
Region Hovedstaden Vi har brug for dig som ny kollega – også når vi flytter ud i den nye akutbygning den 20. juni sommeren 2021.
Region Hovedstaden, Herlev
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Group leader position in type 1 diabetes, The Bartholin Institute, Rigshospitalet, Copenhagen Ø, Denmark
Region Hovedstaden A position as group leader in diabetes is available at the Bartholin Institute, Department of Pathology, Copenhagen University Hospital -...
Region Hovedstaden, København Ø
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Introduktionsstilling i anæstesiologi på Hvidovre Hospital
Region Hovedstaden Drømmer du om at blive anæstesiolog og starte med en solid anæstesiologisk grunduddannelse?
Region Hovedstaden, Hvidovre
Region Hovedstaden
Indrykket: 
It-jurister / kontrakt-specialister til Jura i Center for It, Medico og Telefoni
Region Hovedstaden CIMT har ca. 500 kontrakter og omkring en halv mia. kr. bundet i årlige kontraktudgifter, så vi prioriterer højt at have styr på de juridiske...
Region Hovedstaden, København Ø
Region Hovedstaden
Indrykket: