45 job matcher din søgning 45 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fredensborg Kommune
Social- og sundhedsassistentelever søges

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Fredensborg Kommune søger dig, som er i gang med/har afsluttet GF 2 eller er uddannet SSH, og som har lyst til at være en del af det professionelle sundhedsvæsen.

Du brænder for et arbejde, hvor der tages udgangspunkt i professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Du er interesseret i at arbejde med pleje og omsorg, borgernes/patienternes ressourcer og livskvalitet, og har lyst til at være en del af det professionelle sundhedsvæsen.

Vi tilbyder en afvekslende og meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer samt et godt læringsmiljø med gode rammer, et højt fagligt niveau på vores praktiksteder og en høj gennemførelsesprocent.

Fredensborg Kommune
Social- og sundhedshjælperelever søges

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Banker dit hjerte for at give omsorg til ældre mennesker? Så søger Fredensborg Kommune social- og sundhedshjælperelever.

Du er interesseret i at arbejde med mennesker, er respektfuld og har lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt, så du professionelt kan udføre personlig og praktisk hjælp, rehabiliterende opgaver og aktiviteter i samarbejde med kommunens borgere og dine kollegaer.

Du er mødestabil, fleksibel og har lyst til at tage ansvar for egen læring og uddannelse, herunder indstillet på at læse og løse opgaver, også når du er i praktik.

Vi tilbyder:

 • Du vil få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, i et godt læringsmiljø med gode rammer og professionel støtte og vejledning.
 • Du vil få mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt.
 • En uddannelse med stor mulighed for, at få et job efter endt uddannelse.
Fredensborg Kommune
Pædagogmedhjælper

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Kokkedal SFO og Klub søger pædagogmedhjælpere, 20 timer om ugen.

Så hvis du kan se dig selv spille fodbold med 20 børn på legepladsen, bage snobrod ved en af vores bålpladser, danse, læse højt, bygge huler, eller give den gas i krea, er det måske dig vi leder efter.

Vi er delt på to afdelinger. En SFO for 0.-3. klasse og en for Klub for 4.-6. klasse. I vores SFO er der plads til 240 børn, med lokaler på Kokkedal Skole Vest. Børnene er inddelt i årgange, med et fast tilknyttet pædagogisk team, i legerum og værksteder der er indrettet alderssvarende. På vores store legeplads leger vi sammen på tværs af årgangene.

Fredensborg Kommune
Fredensborg Skole søger fransk- og engelsklærer på deltid til udskolingen

Fredensborg Kommune

Er du en lærer, der brænder for sprog og for eleverne i folkeskolen? Kan du skabe et trygt og motiverende læringsmiljø? Vil du være en del af et professionelt fællesskab, hvor vi er sammen om at lave god skole? Så er det dig, vi søger.

Fredensborg Skoles søger en stærk fransk- og engelsklærer til udskolingen. Her er vi bygget op om tre faglige linjer; Science, Idræt og International & Medier, og din tilknytning vil blive til team International & medier.

På Fredensborg skole går faglighed, trivsel, fællesskab og dannelse hånd i hånd. Vi ønsker at ruste eleverne både fagligt og menneskeligt til fremtiden.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, der vægter det kollegiale teamsamarbejde højt, og hvor elevernes læring og trivsel er i centrum. Ledelsen er synlig og tæt på alle medarbejdere, og sammen udvikler vi hele tiden arbejdet omkring kerneopgaven.

Fredensborg Kommune
Erfaren og visionær kulturkonsulent

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Vi søger en kulturkonsulent til Center for Kultur, Fritid og Sundhed i Fredensborg Kommune, der med stort engagement vil skabe stærke og nyskabende kulturprojekter til kommunens forskelligartede bysamfund samt være en drivende kraft i sagsbehandlingen på kultur-, fritids- og frivilligområdet.

I Fredensborg Kommune er kulturområdet dynamo for tværfaglige samarbejdsprojekter af vidt forskellig karakter. Vi leder derfor efter en ny kollega, der motiveres af at kaste sig selvstændigt ud i nye projekter og som trives med en arbejdsdag med meget forskelligartede opgaver.

Dine opgaver bliver at:

 • Varetage opgaver inden for centerets samlede opgaveportefølje med vægt på kultur, fritid og frivillighed
 • Bidrage til strategiske processer på kulturområdet
 • Være sekretær for Kunstrådet og ansvarlig for kommunens kunstprojekter
Fredensborg Kommune
Læselærer/sprogpilot til Sprogpilot Fredensborg

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Brænder du for at styrke læringsmulighederne for elever med ordblindhed? Kan du lide at undervise læseudfordrede mellemtrins- og udskolingselever og give dem troen på at lykkes? Vil du gerne holde kurser og vejlede både lærere, elever og forældre? Så er den ledige stilling i Sprogpilot Fredensborg lige noget for dig!

Sprogpilot Fredensborg er Fredensborg Kommunes læsetilbud for normaltbegavede elever med ordblindhed/store skriftsproglige udfordringer. Undervisningen er tilrettelagt som intensive kursusforløb på mindre hold for elever i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Lige nu er der behov for en sprogpilot, som kan varetage undervisningsopgaver på mellemtrin og udskoling.

Fredensborg Kommune
Pædagoger til Fredensborg Skole og SFO

Fredensborg Kommune

Brænder du for udeliv, bevægelse og det gode skole/SFO-samarbejde? Så kan du blive en del af det gode skole- og fritidstilbud, vi har på Lundely SFO og Fredensborg Skole.

Vi søger to pædagoger i kombinationsstillinger, som vil være med til at udvikle den røde tråd mellem skole og SFO. Begge stillinger er på 37 timer om ugen med start den 1. august, og arbejdstiden vil være mellem 8.00 og 17.00, fordelt med halv tid i skolen på 0. årgang og halv tid i SFO.

På Fredensborg Skoles indskolingsafdeling går 350 elever fra 0.-5. klasse, og Lundely SFO modtager børn i 0.-3. klasse efter skoletid og i skoleferier. Her er vi pt. ansat 15 medarbejdere, men mangler dig. Fredensborg Skole og SFO ligger i Fredensborg, med kort afstand til skov og by. Vores SFO er bygget op omkring aktiviteter for børnene, så der hver dag er en bred vifte af tilbud, de kan vælge imellem.

Fredensborg Kommune
Sygeplejerske til borgernært, meningsfyldt arbejde på en spændende arbejdsplads i udvikling

Fredensborg Kommune

Bruger du din faglighed til at inddrage borgerens ressourcer? Formidler du viden og kompetencer til dine kollegaer til gavn for borgeren?

I hjemmeplejen i Fredensborg søger vi snarest muligt en sygeplejerske, der værdsætter opgaver tæt på borgeren enten i sygeplejeklinikken eller i borgerens eget hjem. Dette gør vi på baggrund af vi har fået tilført ressourcer til opnormering i sygeplejen. Du er en sygeplejerske, som ønsker at udvikle din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer. Du får mulighed for at blive udfordret med alsidige arbejdsopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen.

Stillingen er på 32 - 37 t/ugentligt til dagvagt med weekendvagt hver 4. weekend. Det vil være en fordel, at du har interesse for uddannelse af sygeplejestuderende og evt. klinisk vejlederuddannelse.

Fredensborg Kommune
SSH'er og andre sundhedsfaglige søges

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Hvis du bliver vores nye kollega her på Øresundshjemmet, vil du blive en del af en personalegruppe der prioriterer det sociale sammenhold højt og har et stærkt fagligt niveau. Du vil få stor indflydelse på din egen arbejdsdag og vi har forståelse for behovet for balance mellem privat- og arbejdsliv. Du vil få gode kollegaer med humoristisk sans og din arbejdsdag vil tage udgangspunkt i et fast team, hvor du sammen med to kollegaer har ansvaret for 10 beboere.

Det er vigtigt for os at du biddrager til at skabe et godt hjem for beboerne, hvor livskvalitet og stjernestunder er en del af hverdagen. Du skal arbejde fokuseret med personcentreret omsorg, med udgangspunkt i beboernes livshistorier og du skal være omsorgsfuld og omhyggelig.

Fredensborg Kommune
Klinikassistent deltid

Fredensborg Kommune, Kokkedal og Humlebæk

Tandplejen i Fredensborg Kommune søger klinikassistent pr. 1. august 2022 til vores teams i Kokkedal og Humlebæk.

Stillingen er en fast stilling og har en arbejdstid på 30 timer om ugen, 41 uger om året, svarende til en ansættelsesbrøk på 27,3/30.

Vi er 24 ansatte, fordelt på to tandklinikker, så vi kan tilbyde et stort fagligt netværk med sparring og udvikling både på klinikken og på tværs i tandplejen. Vi lægger vægt på kvalitet og godt arbejdsmiljø.

Fredensborg Kommune
Langebjergskolen søger en tysk- og dansklærer

Fredensborg Kommune, Humlebæk

På Langebjergskolen har vi en vision om at skabe en skole, som vores elever ikke vil hjem fra. Vi vil skabe en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag - en skole, som giver vores elever mod på livet, lyst til at lære mere, og oplevelsen af at vokse og udvikle sig igennem hele deres skolegang.

Vores pædagogiske praksis er funderet i en projektbaseret tilgang til læring, hvor vores elever fordyber sig i autentiske problemer med kreativitet og innovation indlejret som kompetencer parallelt med deres fagfaglige undervisning. Vi arbejder i organisk sammenhængende perioder.

Vi søger en inspirerende lærer som er levende optaget af skolens kerneopgave og tror på, at du bedst kan lykkes, når du er en del af et lærende fællesskab. Du skal være lige komfortabel i sparring med dygtige kolleger, som i samarbejdet med forældre omkring den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring.

Fredensborg Kommune
Jobkonsulent for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Der er stærkt politisk fokus på at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer i job eller uddannelse i Fredensborg kommune. Og vi er gode til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Har du lyst til og har du erfaring med jobrettet vejledning, rådgivning, sparring, mv. af ledige, således at de med inspiration fra dig får styrket deres mulighed for at komme hurtigere i job eller uddannelse – så har du lige nu muligheden for at blive vores nye kollega!

Dine opgaver vil bl.a. være, at:

 • Gennemføre jobrettede samtaler og vejlede og rådgive om jobsøgning, CV, ansøgning, jobsamtaler, jobåbninger og følge op her på mv.
 • Præsentere konkrete jobs i samtalerne
 • Formidle på konkrete jobordrer og løbende være opmærksom på jobåbninger generelt og jobåbninger fra virksomhedskonsulenterne specifikt.
Fredensborg Kommune
Vi søger en koordinerende sagsbehandler til Team Rehabilitering og Job, som brænder for at hjælpe borger i uddannelse og job

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Vi varetager indsatsen for borgere med problemer ud over ledighed i alderen 18-65 år. Borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og revalidering. Vi arbejder metodisk løsningsfokuseret, koordineret, tværfagligt og med fokus på effekt og progression i borgerens forløb.

Som koordinerende sagsbehandler er du aktivt i samarbejde med borgere, der har både lettere og sværere problemer, som påvirker deres mulighed for at tage et arbejde eller gå i uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du har en helhedsorienteret tilgang til det daglige arbejde, og at overblik, struktur og empati er vigtige nøgleord for dig.

Fredensborg Kommune
Skovgården søger sundhedsfagligt personale til dagvagt og aftenvagt

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Har du lyst til at være en del at et plejecenter, hvor der er arbejdes med faglighed, kvalitet og forebyggelse. Så se her.

Som sundhedsfagligt personale på Skovgården, skal du støtte og motivere beboerne i deres daglige gøremål, og være med til at skabe en meningsfuld hverdag i samarbejde med beboerne og dine kollegaer. Du kommer til at indgå i et team med forskellige faggrupper, bestående af social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske og uuddannet.

Vi har et godt samarbejde, hvor vi vægter at have en god kommunikation, hvor der også er plads til humor. Vi er fleksible og hjælper hinanden. Vi giver plads til hinandens faglighed, så du har mulighed for at bruge dine kompetencer, samt at udvikle dem.

Skovgården Plejecenter består af 30 boliger fordelt på 2 hyggelige afdelinger. Her er en rolig atmosfære, men alligevel masser af liv og aktiviteter.

Fredensborg Kommune
Matematiklærer til indskolingen på Endrupskolen

Fredensborg Kommune

Endrupskolen søger ny kollega til matematik og andre indskolingsfag til vores dygtige indskoling. Brænder du for at indgå i et tæt samarbejde om at give børnene en god skoledag med fokus på engagement, motivation og lyst til at lære, er det dig, vi søger. Vi er spændte på at høre om dine kompetencer, og hvad du brænder for!

Vi har delt klasselærerfunktion, du bliver klasselærer sammen med årgangens to dansklærere.

Vi tilbyder dig bl.a.:

 • Tæt samarbejde i et engageret og dygtigt årgangsteam
 • Kolleger, der er imødekommende, samarbejdsdygtige og humoristiske
 • En anerkendende og velfungerende organisation med en tillidsfuld ledelse, der er tæt på hverdagen
Fredensborg Kommune
Dygtig og erfaren social- og sundhedsassistent til udekørende nattevagt

Fredensborg Kommune

Da vi efterhånden har flere arbejdsopgaver om natten, vil vi gerne udvide vores natteam med en social- og sundhedsassistent mere.

Hver nat kører der én sygeplejerske og én social- og sundhedsassistent ud til borgerne i hele kommunen og til plejecentrene efter behov.

Og det vil vi gerne udvide til, at vi kører én sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter.

Vi har et bredt tværfagligt samarbejde med Akutfunktionen, de udekørende dag- og aftenteams samt med kommunens seks plejecentre og rehabiliteringscenteret.

Dine fokusområder vil bl.a. være at:

 • udføre plejeopgaver, handle og vurdere på opståede ændringer
 • samarbejde med sygeplejersken omkring sygeplejeopgaver og komplekse plejeopgaver
 • dokumentere i Nexus
Fredensborg Kommune
Assistent til borgernært meningsfyldt arbejde på en spændende arbejdsplads i udvikling

Fredensborg Kommune

Bruger du din faglighed til at inddrage borgerens ressourcer? Formidler du viden og kompetencer til dine kollegaer til gavn for borgeren?

Hvis ja, så vil vi med glæde høre fra dig.

Da vi har fået midler til opgradering af vores sygepleje, søger vi i hjemmeplejen i Fredensborg pr. juni eller snarest derefter en assistent, der værdsætter opgaver tæt på borgeren enten i sygeplejeklinikken eller i borgerens eget hjem.

Du er en assistent, som ønsker at udvikle din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer. Du får mulighed for at blive udfordret med alsidige arbejdsopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen.

Stillingen er på 32-37 t/ugentligt til dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend.

Fredensborg Kommune
Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til borgernært meningsfyldt arbejde på en spændende arbejdsplads i udvikling

Fredensborg Kommune

Bruger du din faglighed til at inddrage borgerens ressourcer? Formidler du viden og kompetencer til dine kollegaer til gavn for borgeren?

Hvis ja, så vil vi med glæde høre fra dig.

I hjemmeplejen i Fredensborg søger vi pr. juni eller snarest derefter en social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, der værdsætter opgaver tæt på borgeren i borgerens eget hjem.

Du er en social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, som ønsker at udvikle din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer. Du får mulighed for at blive udfordret med alsidige arbejdsopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen.

Stillingen er på 28 t/ugentligt til aftenvagt med weekendvagt hver 2. weekend.

Fredensborg Kommune
Sygeplejerske til borgernært meningsfyldt arbejde på en spændende arbejdsplads i udvikling/barselsvikariat

Fredensborg Kommune

Bruger du din faglighed til at inddrage borgerens ressourcer? Formidler du viden og kompetencer til dine kollegaer til gavn for borgeren?

Hvis ja, så vil vi med glæde høre fra dig.

I hjemmeplejen i Fredensborg søger vi snarest en sygeplejerske, der værdsætter opgaver tæt på borgeren enten i sygeplejeklinikken eller i borgerens eget hjem.

Du er en sygeplejerske, som ønsker at udvikle din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer. Du får mulighed for at blive udfordret med alsidige arbejdsopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen.

Stillingen er på 32-37 t/ugentligt til dagvagt med weekendvagt hver 4. weekend. Vikariatet løber over et år med mulighed for forlængelse.

Fredensborg Kommune
Social- og sundhedshjælper til borgernært meningsfyldt arbejde på en spændende arbejdsplads i udvikling

Fredensborg Kommune

Bruger du din faglighed til at inddrage borgerens ressourcer? Formidler du viden og kompetencer til dine kollegaer til gavn for borgeren? Hvis ja, så vil vi med glæde høre fra dig.

I hjemmeplejen i Fredensborg søger vi pr. 1. juli eller snarest derefter en social- og sundhedshjælper, der værdsætter opgaver tæt på borgeren i borgerens eget hjem.

Du er en social- og sundhedshjælper, som ønsker at udvikle din faglighed i samarbejde med engagerede kollegaer. Du får mulighed for at blive udfordret med alsidige arbejdsopgaver og tænke innovativt i opgaveløsningen.

Stillingen er på 32-37 t/ugentligt til dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend.