20 job matcher din søgning 20 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 20 resultater.
Fredensborg Kommune
Energi- og varmeplanlægger til ambitiøs klimaindsats - barselsvikar

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune. Vi søger en barselsvikar til energi- og varmeplanlægning, der også vil være med til at omsætte kommunens klimamålsætninger til konkrete projekter og resultater. Planlæggeren kommer til at arbejde med klimaindsatsen i kommunens Energicenter, der inspirerer borgere og virksomheder til at spare energi, køre grønt og klimatilpasse.

Energi- og varmeplanlæggeren skal varetage myndighedsopgaver og planlægge for varmeforsyningen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, fx i forbindelse med nye boligområder, udvidelse af forsyningsnet og konvertering af naturgasområder etc.

Herudover deltage i den tværkommunale varmeplanlægning i projektet ”Grøn varme” og i det regionale projekt ”Energi på Tværs”.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Genopslag: Kom med ombord - pædagog søges til vuggestuen, Børnehuset Sletten

Fredensborg Kommune

For at søge mere specifikt, vælger vi at lave et genopslag.

I vores vuggestue, er vi max 12 børn og tre voksne ude på stuerne og lige nu søger vi en pædagog til en stue, hvor seks børn og to vellidte medarbejdere venter på at tage imod dig! Over tid kommer stuen op på ca. 10 børn til jer tre medarbejdere.

Vi er et hus med en vuggestueafdeling der er nysgerrig på de mindstes udvikling og trivsel i vores pædagogiske hverdag. Vi holder af at blive inspireret samt dele vores inspiration med andre.

Så kom med ombord I Områdeinstitutionen Børnehuset Sletten i Humlebæk, hvor vi har alletiders børne- og forældreflok.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Social- og sundhedsassistenter til udekørende aftenvagt

Fredensborg Kommune

Aftenvagten i Fredensborg Hjemmepleje er fordelt i mindre teams i de fire lokalområder i kommunen: Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Derudover er der en sygeplejegruppe, som fordeler sig ud i lokalområderne.

De lokale teams er fleksible og hjælpes ad på tværs når der er behov for det, enten med borgerbesøg eller sparring omkring faglige spørgsmål og arbejder tæt sammen med sygeplejegruppen.

Vi mangler en fagligt dygtig social- og sundhedsassistent – og en engageret kollega til Kokkedalsgruppen.

Din arbejdstid er fra kl. 15.00-kl. 23.
Og dit arbejdsrul er:
Ulige uger: onsdag og torsdag
Lige uger: mandag, tirsdag samt fredag, lørdag og søndag

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Er du vores nye praksisvejleder?

Fredensborg Kommune, Nivå

Vi søger dig, der er en erfaren lærer med ambitioner på alle børns vegne. Kan du både vejlede lærere i hverdagens praksis, skabe refleksion og give følgeskab, når noget er svært?

Fredensborg Kommune søger en praksisvejleder til ”Vejledning og Behandling”. Vejledning og Behandling hører under det samlede tilbud Møllevejen, som varetager både kommunens forebyggende PPR-funktioner samt behandlingsindsatser efter Serviceloven.

I denne stilling får du mulighed for at understøtte professionelle i, at alle børn og unge trives og udvikles i skole og daginstitution. Du vil både varetage vejledende og rådgivende forløb til lærerteams, men også være helt ”tæt på” og give følgeskab helt ind i klasserne, når noget bliver svært socialt, fagligt eller trivselsmæssigt for børnene. Udfordringer er mange, herunder skolevægring, faglige vanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder samt familier, der af forskellige grunde er meget sårbare.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Vi søger en skolesekretær, der med glimt i øjet mestrer alsidighed, imødekommenhed og grundighed

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Da vores sekretær på udskolingen igennem en lang årrække har valgt at gå på efterløn, søger vi hendes afløser pr. 1. marts eller snarest derefter til en fast deltidsstilling på 32 timer.

Du vil som skolesekretær på Humlebæk Skoles udskolingsafdeling have en central og synlig rolle i skolens hverdag med både elever, medarbejdere og forældre. Vi søger derfor en engageret og imødekommende profil med udpræget sans for service i kontakten med mange mennesker.

Du skal have lyst til og evne for en række administrative opgaver, herunder elevadministration, planlægning og indberetninger. Du skal kunne holde overblik og skabe struktur i dit daglige arbejde. Det er en fordel, hvis du kender til vores digitale brugerflader som for eksempel TEA, Aula, Acadre og Silkeborg Data.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Afstemningsspecialist til vores opkrævningsteam

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Til vores Opkrævning søger vi dig, der er en engageret medarbejder, og som har solid økonomisk erfaring, som mestrer afstemninger, og kan beherske flere økonomisystemer samtidigt. Du skal trives med afstemninger, løbende økonomiske opgaver og systemvedligeholdelse.

I vores opkrævningsteam, er vi i alt 5 medarbejdere. De 3 tager sig af opkrævning hos borgeren, mens du og en erfaren kollega primært sikrer økonomi, afstemninger, support i fakturaskrivning og systemvedligeholdelse på debitorområdet.

Opgaver:

 • Afstemninger af bank, restance og mellemregningskonti samt mediekonti. Herunder kontering af rettelser.
 • Placeringer af bankindbetalinger til dækning af fakturakrav.
 • Vedligeholdelse af opsætningen vedr. KMD OPUS Debitor.
Indrykket: 
Fredensborg Kommune
GENOPSLAG - dagplejere til Fredensborg Bysamfund

Fredensborg Kommune

Vil du være med til at skabe en tryg hverdag for byens korteste ben?

Børrnehusene Fredensborg søger 2 dagplejere fra d. 1. marts 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Du bliver en del af områdeinstitutionen Børnehusene Fredensborg og får frihed til at indrette dit hjem, så dine dagplejebørn har de absolut bedste rammer. Legetøj stiller vi naturligvis til rådighed og der vil ligeledes være en el ladcykel til rådighed.

Vi tager afsæt i, at rutiner og forudsigelighed er med til at skabe de bedste rammer for børn i alderen 0-3 år. Det er dig, som bliver børnenes nærmeste omsorgsperson, og det er både dit nærvær og dit hjem, som danner rammen for dine 4 kommende dagplejebørns læring og trivsel. Herudover får du også et nært forældresamarbejde, som er med til at sikre en tryg hverdag for alle.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Køkkenmedhjælper/opvasker søges til Børnehusene Humlebæks produktionskøkken

Fredensborg Kommune

Har du mod på at varetage forfaldne opgaver i vores produktionskøkken, er det dig vi leder efter!

I Børnehusene Humlebæks køkkener har vi en travl hverdag. Vi sætter en ære i, at tilberede børnenes måltider fra bunden af med friske økologiske råvarer.

Til at støtte op om vores dygtige køkkenmedarbejdere, har vi brug for en frisk og mødestabil medarbejder, der kan varetage forfaldne opgaver i køkkenet.

Arbejdsopgaverne vil f.eks. være:

 • Opvask og oprydning
 • Udbringning og afhentning af mad til eget børnehus
Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Pædagog til barselsvikariat i vuggestue 30 timer

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Er du færdiguddannet som pædagog den 1. februar, og vil du gerne ud og lære noget om det gode vuggestueliv? Eller er du erfaren pædagog med lyst til nye omgivelser? Så kom til Fasangårdens vuggestue, hvor vi har et barselsvikariat ledigt.

Vil du høj faglighed, kan du understøtte struktur i den pædagogiske praksis med afsæt i børnenes perspektiver, og brænder du for nærværende samspil og leg - så er det dig, vi mangler!

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Pædagoger til Dronning Louises Børnehus - Skab tryghed og vær med til at sætte retning for børnenes udvikling

Fredensborg Kommune

Vi søger 2 pædagoger – 1 til vores vuggestueafdeling og 1 til vores børnehaveafdeling. Stillingerne er ledige fra d. 1. februar 2021.

Kan du følge børnenes spor og være med til at skabe et trygt læringsmiljø i børnehøjde hele dagen?

I Dr. Louises Børnehus har vi skabt rammerne for, at vores børn kan udvikle sig, og her kan du omsætte din høje faglighed til positive læringsmiljøer – hver dag.

Som pædagog hos os, er du med til at skabe læringsmuligheder for børnene hele dagen. Vi følger barnets spor, så vi kan være med til at understøtte deres udvikling, dannelse, trivsel og læring. Vi arbejder med ligestilling i læringsmuligheder og er opmærksomme på at give børn lige muligheder i deres hverdag.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Fredensborg Hjemmepleje søger en dygtig og erfaren SYGEPLEJERSKE til udekørende nattevagt

Fredensborg Kommune

Det udekørende natteam består af i alt 4 medarbejdere: 2 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter.

Hver nat kører der 1 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistent ud til borgerne i hele kommunen og til plejecentrene efter behov.

Vi har et bredt tværfagligt samarbejde med Akutfunktionen, de udekørende dag- og aftenteams samt med kommunens 6 plejecentre og rehabiliteringsafsnit.

Udover sædvanlige hjemmesygeplejeopgaver, vil dine fokusområder være:

 • Ansvarshavende sygeplejerske
 • Varetage Akutfunktionen
 • Dokumentere i Nexus
Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Vi søger en teknisk servicemedarbejder med håndværkerbaggrund

Fredensborg Kommune, Humlebæk

I Center for Ejendomme og Intern Service søger vi en ansvarsbevidst, serviceminded og fleksibel medarbejder med gode samarbejdsevner til vores tekniske team i Humlebæk.

Det tekniske team i Humlebæk samarbejder med øvrige tekniske teams samt bygningsansvarlige og teknikere i centret på Rådhuset, og har løbende kontakt med brugerne af skoler, daginstitutioner, fritidsbygninger og leverandører.

Din hverdag vil være meget varierende med mange forskellige typer af opgaver - store som små. Teamet servicerer de kommunale bygninger i bl.a. Humlebæk med tilsyn og vedligeholdelse, udførelse af mindre reparationer og seviceopgaver i og på bygninger og inventar - f.eks. udskiftning af reservedele på toiletter, rensning af afløb, rensning af tagrender og lysskakte, udskiftning af pærer i grundbelysningen, rep. af håndtag mv.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Genopslag – Pædagog til Ressourcegruppen Spilopperne i Dr. Louises Børnehus (35-37 timer)

Fredensborg Kommune

Spilopperne er en ressourcegruppe for børn med behov for både et almen- og specialpædagogisk miljø. Vi har plads til 10 børn i alderen 0-6 år. Vi er en stue i Dr. Louises Børnehus, som er en del af områdeinstitutionen Børnehusene Fredensborg.

Teamet består af 5 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere og en daglig leder. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor vores børn er sammen med de almene grupper, alt efter deres individuelle behov. Det giver en unik mulighed for at se børnene udvikle sig og blomstre i deres eget tempo.

Dine arbejdsopgaver inkluderer bl.a., at du:

 • bruger redskaber som tegn til tale og PECS (piktogrammer) for at visualisere alt for børnene
 • bruger vores store, skønne legeplads som en del af læringsmiljøet, hvor der er masser af muligheder for at være fælles med resten af huset eller at inddele børnene i mindre grupper alt efter behov
Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Tværgående aktivitetsmedarbejder i nyoprettet stilling

Fredensborg Kommune

Er du en person, der brænder for at lave aktiviteter med ældre, så er det dig vi søger.

Du bliver en del af et team på to aktivitetsmedarbejdere, der skal stå for aktiviteter for de beboere, der bor på kommunens seks plejecentre. Du får således ikke en fast arbejdsplads, men skal kunne transportere dig rundt og møde ind på forskellige plejecentre.

Stillingen er på 25 timer ugentlig med en arbejdstid i tidsrummet 13.00-18.00 og med vagt hver 2. søndag. Du skal have kørekort til personbil, så du også kan tage beboere på tur i minibus.

Som aktivitetsmedarbejder vil dine opgaver være:

 • Sociale og relationsskabende aktiviteter for beboere, hvor du selvstændigt faciliterer det hyggelige rum.
 • Tilrettelæggelse og afvikling af alle former for aktivitet. Det kan være kreative, fysiske og sociale aktiviteter.
 • At tilgodese beboernes forskelligartede ønsker til aktiviteter og indhold.
Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Skolepædagog på 37 timer til Langebjergskolen i Humlebæk

Fredensborg Kommune

På Langebjergskolen skaber vi et læringsrum, som børnene ikke vil hjem fra. En skole og SFO/klub der giver vores børn mod på livet, og hvor de oplever at kunne noget i dag, de ikke kunne i går. Vi vil skabe en skole og en SFO/klub, som vi er stolte af, og hvor vi gerne selv vil komme hver dag.

Er du en pædagog der brænder for at bruge dit fag, og er tændt på at give en god børnegruppe de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig, er du den rette kandidat til denne stilling!

Langebjergskolen er en tosporet skole med 460 elever. Vores SFO (0.-3. årgang) har p.t. 180 børn og vores klub (4.-6. årgang) har p.t. 70 børn. SFO’en er for 2 år siden blevet en del af skolen, så vi holder fast på de gode fritidshjemsværdier og indgår samtidig i skolens team og spændende udviklingsarbejde med projektbaseret læring.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Vi søger engagerede timeafløsere!

Fredensborg Kommune

Vil du gerne tjene lidt ekstra penge, mens du studerer, eller ved siden af dit faste job?

Kan du være med til at skabe en god og meningsfyldt hverdag for vores beboere? Om du er ufaglært, studerende eller har en sundhedsfaglig uddannelse, så søger vi dig som timeafløser.

Vi arbejder med helhedspleje og med en tilgang til beboerne, der bygger på principper om gensidig respekt, trivsel og tryghed. Vi søger at skabe et hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser. Vi arbejder bevidst med personlig udvikling, nærvær, god kvalitet, borgeren i fokus og vores gode arbejdsmiljø.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Projektleder for DK2020

Fredensborg Kommune, Kokkedal

I en årrække har Fredensborg Kommune arbejdet ambitiøst med klimaområdet. Siden byrådet i 2019 vedtog Grøn politik 2019-2023, har vi arbejdet målrettet med at udmønte ambitionerne i indsatser for bl.a. grøn mobilitet, nedsættelse af CO2-udledning fra bygninger og virksomheder og som grøn arbejdsplads. Vi er med i DK2020 og fra 2021 nedsættes Fredensborg Kommunes Klimaråd, der med en bred sammensætning af politikere, erhvervsliv og interessenter skal understøtte kommunens grønne omstilling.

Vi søger en erfaren projektleder til at lede DK2020-arbejdet i Fredensborg Kommune og sammen med kolleger, politikere og borgere at skabe konkrete resultater på et område, der står højt på den politiske dagsorden i kommunen. Du får også til opgave at understøtte det nye Klimaråd i Fredensborg Kommune og løfte opgaven med den årlige klimakonference.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
Kompetent forflytningsvejleder til Lystholm

Fredensborg Kommune

Du bliver en del af et team hvor en anden forflytningsvejleder, ledelse og kollegaer har stort ønske om at arbejde med emnet, så vi kan passe godt på hinanden på arbejdspladsen.

Ledelsen ønsker at implementere et nyt koncept, hvor du sammen med din forflytningskollega følger alle medarbejdere for at sikre, at dine kollegaer ved, hvordan de mest sikkert arbejder med beboerne.

Stillingen er på 32-35 timer med weekendvagt hver anden weekend.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
SSH/SSA med særlig interesse for rehabilitering

Fredensborg Kommune

Stillingen er på 32-35 timer fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver anden weekend.

Vi vil gerne blive mere skarpe på, hvordan vi kan motivere beboerne til at bruge deres ressourcer mest muligt og gå fra kompenserende pleje til aktiverende og rehabiliterende tilgang – der hvor det er muligt.

Derfor mangler vi dig, som har lyst til at gå foran sammen med ledelsen og sætte fokus på dette. Du må gerne have en masse erfaring med den aktiverende og rehabiliterende tilgang, men nyuddannede der brænder for emnet kan også komme i betragtning.

Indrykket: 
Fredensborg Kommune
SSH/SSA med særlig interesse for det gode måltid?

Fredensborg Kommune, Fredensborg

Stillingen er på 32-35 timer fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver anden weekend.

Vi vil gerne udvikle måltiderne her på Lystholm til at blive noget som beboerne taler om, glæder sig til og som er fagligt velfunderede.

”Du skal glæde dig til at blive en del af vores team. Vi er selvfølgelig meget seriøse, men vi har det også virkelig sjovt sammen. Du får i hvert fald en flok skønne kolleger med hjertet på det rette sted,” fortæller 58-årige social- og sundhedsassistent Marianne Jensen.

Indrykket: