16 job matcher din søgning 16 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 16 af 16 resultater.
MiljøministerietSkipper/prøvetager til Miljøstyrelsens miljøskibe

Miljøministeriet, Græsted

Har du lyst til at arbejde med overvågning af miljøtilstanden i de danske farvande? Er du frisk på at supplere dine maritime kompetencer med viden om prøvetagning og havmiljø? Og har du lyst til at være en del af et engageret og fagligt stærkt team, har vi stillingen til dig.

Miljøstyrelsen Sjælland er en af syv lokale enheder, som sammen sikrer driften af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA). Vi indsamler viden om Danmarks vandmiljø i de indre danske farvande. Det udføres ved prøvetagning og målinger fra styrelsens egne miljøskibe. Vi søger en skipper, som både skal kunne sejle vore skibe og forestå prøvetagning. Prøvetagningen bliver du oplært i, når du er startet.

Det er en forudsætning, at du har mulighed for at være væk fra hjemmet i op til en uge ad gangen.

MiljøministerietErfarne jurister til Miljøministeriets departement

Miljøministeriet, København

Vil du være med til at løfte regeringens grønne dagsorden og til at forme reguleringen på miljøområdet? Vil du gerne arbejde med bæredygtighed og med at sikre et rent drikkevand og et sundt miljø? Så er du måske en af de to nye jurister i Miljøministeriets kontor for rent drikkevand og sikker kemi.

Hos os kommer du både til at arbejde med national ret og EU-ret, og du får mulighed for at bruge din juridiske værktøjskasse til at skabe det juridiske grundlag, der skal til, for at udvikle og udmønte politiske beslutninger på pesticid- og biocidområdet i stilling 1 eller vedrørende forbruger- og industrikemikalier samt GMO i stilling 2.

Dit arbejde bliver udfordrende og udviklende med fokus på udarbejdelse af regler og fortolkning af de gældende regler på området, ligesom du vil få indblik i og erfaring med det forvaltningsretlige område.

MiljøministerietKemikalieenheden i Miljøstyrelsen søger AC-tekniker til løsning af opgaver om kemiske stoffer i produkter

Miljøministeriet, Odense

Kemikalier indgår i de produkter og materialer, som er en naturlig del af vores hverdag. Miljøstyrelsens Kemikalieenhed arbejder for at sikre, at vores sundhed og miljø beskyttes mod uønskede effekter af kemikalier. Vores opgaver spænder bredt og omfatter blandt andet opgaver ift. vurdering og regulering af kemiske stoffer (primært under EU's største kemikalielovgivninger, REACH og CLP).

Vi søger en medarbejder til opgaver, som primært omhandler regulering af kemiske stoffer i elektroniske produkter, i plastmaterialer, herunder mikroplast samt administration af international handel med farlige kemikalier. Der kan også forekomme andre opgaver inden for kemiske stoffer i forskellige produkter. Der vil være opgaver relateret til EU ekspertgruppe inden for regulering af kemiske stoffer i elektronik.

MiljøministerietFuldmægtig eller specialkonsulent til forskningsområdet i Miljøministeriets departement

Miljøministeriet, København

Kunne du tænke dig et job i et dynamisk team, der arbejder for at sikre et godt vidensgrundlag for Danmarks miljøpolitik og sikre god ministerbetjening?

Vi søger en dygtig generalist, som har lyst til at arbejde med rammerne for det faglige grundlag til ministeriets arbejde. Du vil indgå i et fagligt stærkt miljø med gode muligheder for sparring og udvikling.

Du vil være tilknyttet team forskning, hvis formål er at understøtte et fagligt fundament til politikudvikling og forvaltning i hele Miljøministeriet inden for forskningsområdet.

Stillingen indeholder derfor en god blanding af strategiske opgaver, sekretariats- og ministerbetjening samt mindre budget- og økonomirelaterede opgaver.

MiljøministerietMiljøstyrelsen søger en jurist til arbejde med konsekvenser af anvendelse af ny teknologi i naturovervågningen

Miljøministeriet, Odense

Har du lyst til at være med til at løse de juridiske og administrative opgaver i forbindelse med at beskytte naturen i Danmark? Har du lyst til at være med til at belyse de juridiske og forvaltningsmæssige aspekter af indførelsen af kunstig intelligens?

Vi opslår en midlertidig stilling frem til udgangen af 2022 i enhedens naturbeskyttelsesteam, hvor du i samarbejde med kolleger primært skal arbejde med de juridiske/retlige og administrative opgaver og konsekvenser ved at indføre et nyt overvågningssystem baseret på kunstig intelligens i Natura 2000-områderne. Du skal også indgå i andre juridiske og generelle opgaver på Natura 2000-området, herunder fortolkning af direktiver, domme og klagenævnsafgørelser, for eksempel i forhold til vurdering af konkrete projekters påvirkning af Natura 2000-områder.

MiljøministerietErfarne jurister søges til Miljøstyrelsen

Miljøministeriet, Odense

I Miljøstyrelsen har vi ansvaret for forvaltning og administration af lovgivningen om natur og miljø. Vil du være med til at sikre en høj juridisk kvalitet i løsningen af styrelsens opgaver, og vil du være en del af det hold, der skal gøre Miljøstyrelsen til verdensmestre i forvaltning?

Jura udvides nu med yderligere 5 erfarne konsulenter, der skal være med til at løfte den juridiske forvaltning i styrelsen. Forvaltningskonsulenterne vil organisatorisk have ophæng i Jura og referere til jurachefen, men vil hovedsagligt skulle udføre opgaver for de faglige centre inden for centrets respektive miljøfaglige område. De skal således hver især bidrage til styrkelsen af de juridiske kompetencer i det center, hvor de opgavemæssigt tilknyttes.

MiljøministerietMiljøstyrelsen søger studentermedhjælpere

Miljøministeriet, Odense

Vores dygtige studentermedhjælpere bliver færdige med deres studier – vil du være én af deres afløsere?

Miljøstyrelsens enhed Pesticider og Biocider søger 3 studentermedhjælpere. Vi forestiller os, at du studerer biologi, farmaci, biokemi og molekylærbiologi, biomedicin, civil-/diplomingeniør i kemi og bioteknologi, miljøkemi, IT eller lign. – gerne på bachelor-niveau.

Vi kan tilbyde et spændende studiejob, som giver indblik i Miljøstyrelsens administrative arbejde og i de faglige og juridiske aspekter af arbejdet med godkendelse af pesticider, biocider og GMO (indesluttet anvendelse). Jobbet består især af forskellige administrative opgaver, samt små faglige screeningsopgaver.

MiljøministerietFunktionsleder til Cirkulær Økonomi og Affald

Miljøministeriet, Odense

Brænder du for at arbejde med komplekse og faglige problemstillinger inden for cirkulær økonomi og affald? Har du lyst til faglig og administrativ ledelse, og vil du påtage dig ansvar i enhedens ledelsesgruppe? Har du stor arbejdskapacitet og kan levere resultater af høj kvalitet? Så er du måske vores nye funktionsleder i Miljøstyrelsen i enheden for Cirkulær Økonomi og Affald.

Enheden Cirkulær Økonomi og Affald arbejder med udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion med at understøtte virksomheder, det offentlige og borgeres omstilling til en mere cirkulær økonomi, der kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra det danske forbrug.

Som funktionsleder indgår du i enhedens ledelse sammen med enhedens to kontorchefer og dine tre funktionsleder-kolleger. Du vil skulle bidrage til tilrettelæggelse af enhedens arbejde generelt.

MiljøministerietVi søger en studentermedhjælper til Plantilsynsteamet og en studentermedhjælper med GIS-kompetencer til Fredningsteamet i enheden Landskab & Skov

Miljøministeriet, Odense

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.

Som studentermedhjælper i Plantilsynsteamet
Dine primære arbejdsopgaver består i at hjælpe Plantilsynsteamet med at sikre, at planforslag bliver behandlet i overensstemmelse med planlovens krav om, at staten skal gøre indsigelse mod kommunal planlægning, som ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser.

Som studentermedhjælper i Fredningsteamet
Du bliver ansat i Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov, hvor du kommer til at være knyttet til fredningsteamet. Vi tager os i enheden af mange spændende forvaltningsopgaver vedr. miljøvurdering (VVM), skovlov, fredning, handel med truede dyr, bæredygtig træproduktion, landskab og meget andet.

MiljøministerietNy VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljøministeriet, Odense

Har du lyst til at arbejde med miljøvurderinger (VVM) af større anlægsprojekter og har erfaring indenfor miljøvurderingsområdet, så søg jobbet i Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Landskab & Skov arbejder – ud over miljøvurderinger – med varetagelse af nationale landskabsinteresser, fredninger, administration af regler om det åbne land og nationalparker, og enheden har ansvaret for reguleringen af handel med ulovligt fældet træ og udstedelse af tilladelser til handel med truede dyr og planter.

MiljøministerietMiljøministeriets departement søger kontorchef til kontoret for Analyse, forskning og digitalisering

Miljøministeriet, København

Vi søger en fagligt velfunderet kontorchef til at lede arbejdet på analyse, forsknings- og digitaliseringsområdet.

Analyse, Forskning og Digitalisering er et kontor med opgaver, der spænder bredt inden for de tre områder i kontoret: Økonomisk analyse, forskning og digitalisering.

Du har ansvaret for at levere ministerbetjening af høj kvalitet. I en ofte travl hverdag er det dig, der sammen med 2 teamledere prioriterer og sætter den strategiske retning.

Du vil som kontorchef i Miljøministeriet blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der til stadighed arbejder på at udvikle organisationen med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet.

MiljøministerietNaturvidenskabelig datahaj til Vandmiljø og Friluftsliv (tidsbegrænset stilling)

Miljøministeriet, Odense

Har du en naturvidenskabelig uddannelse og er du rutineret i håndtering af omfattende datasæt, databaser, SQL, FME og GIS? Og har du tilmed solid erfaring med koordinering på tværs af faggrupper – måske endda i en politisk styret organisation? Så kan det være dig, der er vores nye kollega i enheden Vandmiljø og Friluftsliv.

Du vil blive en del af et projekt, der udvikler og drifter en større database til opbevaring af data anvendt i vandplanarbejdet. Dine opgaver vil omfatte test af databasens funktionalitet, indlæsning, opsætning og kvalitetssikring af data, samt opgaver relateret til projektet generelt, fx udarbejdelse af notater, mødemateriale og vejledninger.

Vi tilbyder dig:

  • En spændende og udviklende stilling på et område med stor politisk bevågenhed.
  • Stort ansvar og en hverdag, hvor det ofte går stærkt.
  • Opgaver med mange samarbejdsrelationer på tværs af enheden.
MiljøministerietTeamleder til Team Kyst og Klima

Miljøministeriet, Lemvig

Kan du lede vores udviklingsarbejde med klimatilpasning og kystbeskyttelse, og er du teknisk velfunderet på kyster og konsekvenser af klimaforandringer, så er du måske vores nye teamleder i Team Kyst og Klima.

Team Kyst og Klima arbejder med analyser og metodeudvikling inden for klimatilpasning og kystbeskyttelse. Du får som teamleder det overordnede ansvar for vores udvikling af data, viden og værktøjer til kommuner og borgere om klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Du skal have fokus på faglig ledelse samt opgave- og ressourcestyring i teamet, herunder teamets bidrag til igangværende projekter samt nye tværgående udviklingsprojekter i Kystdirektoratet, der påbegyndes i 2021. Du skal indgå i det konkrete udviklingsarbejde omkring data, modeller og værktøjer mv.

MiljøministerietTeamleder til Team Fast Track

Miljøministeriet, Lemvig

Kan du lede sagsbehandling af strandbeskyttelse og klitfredning, og er du stærk på jura, forvaltning og digitalisering, så er du måske vores nye teamleder i Team Fast Track.

Team Fast Track sagsbehandler ansøgninger om dispensationer for strandbeskyttelse og klitfredning iht. Naturbeskyttelsesloven og varetager Kystdirektoratets journalfunktion. Teamet bistår endvidere med høringer, orienteringer og offentliggørelser samt sager om aktindsigter. Du får som teamleder det overordnede ansvar for sagsbehandlingen. Team Fast Track udgør sammen med Team Sag & Jura fagområde Kystzoneforvaltning.

Du skal have fokus på den faglige ledelse og sikre sagsflow og overholdelse af sagsbehandlingstider samt stå for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen, herunder digitalisering samt udvikling og vedligeholdelse af administrationsgrundlag samt paradigmer mv.

MiljøministerietMiljøstyrelsens Kemikalieinspektion i Slagelse søger en inspektør til HFC-gas området

Miljøministeriet

Vil du være med til at sikre, at, forbrugerprodukter, bekæmpelsesmidler, kemiske stoffer og blandinger, der forhandles er lovlige, og ikke udgør en kemisk risiko for sundhed og miljø? Er du kemiker, laborant, miljøtekniker, farmaceut eller har lignende kemisk uddannelses-mæssig baggrund, og har du erfaring med kemikaliereglerne?

Så er jobbet som fastansat inspektør i Kemikalieinspektionen måske noget for dig.

Kemikalieinspektionens arbejdsområde omfatter kontrol og håndhævelse af en bred vifte af produkter fra pesticider, biocider og andre kemiske produkter, over kosmetik, elektronik, HFC-gasser til legetøj. Håndhævelsen vedrører bl.a. klassificering, mærkning, begrænsninger, eksponering, registreringer, ulovlig import, godkendelser m.m.

MiljøministerietMiljøstyrelsens Kemikalieinspektion i Slagelse søger en jurist til håndhævelser på jordbrugskontrolområdet (midlertidig ansættelse)

Miljøministeriet, Slagelse

Er du jurist, og har erfaring med håndhævelse og politisager eller lignende? Har du lyst til at indgå i et juridisk og kemisk-fagligt miljø af professionelle inspektører og håndhævelsesjurister, hvor vi lægger vægt på en målrettet kontrol og proportionel håndhævelse? Så er jobbet som midlertidig jurist i Kemikalieinspektionen måske noget for dig.

Du får ophæng i Pesticidteamet med primær fokus på sagsbehandling og juridisk kvalitetssikring af håndhævelsen over for overtrædelser hos primær-brugere af pesticider (landbrugere, gartnerier, juletræsproducenter med flere).

Endvidere skal du sammen med teamets anden jurist være juridisk kvalitetssikring i forbindelse med andre områder af pesticid-håndhævelsen, f.eks. i forhold til forhandlerkontrol og beslaglæggelser ved grænsen.