4 job matcher din søgning 4 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

MiljøministerietKommunikationsrådgiver - Velskrivende og skarp på informationskampagner

Miljøministeriet, København

I Miljøministeriet løber den grønne dagsorden som en rød tråd gennem alt, hvad vi arbejder med. Vi bidrager aktivt til at sætte og kommunikere alle aspekter af den helt centrale dagsorden. Vil du med i teamet, som har fagligt fokus på at formidle og dele den grønne politik, så tjek ud, om du matcher profilen, vi mangler:

  • Du er en rutineret projektleder og har styr på informationskampagner.
  • En dreven og veloplagt skribent med styr på sprog og korrektur.
  • Du mestrer både intern og ekstern kommunikation.
  • Du er passioneret og driver naturligt egne projekter i aktivt samspil med gode kolleger.

Vi forventer, at du kan spille en central rolle, når eksempelvis den politiske aftale om en grønnere affaldssektor skal kommunikeres. Når aftalen omtaler en national informationsindsats, så er det dit stikord.

MiljøministerietAmbitiøs fuldmægtig eller specialkonsulent til finanslovsarbejde på natur- og miljøområdet

Miljøministeriet, København

Ønsker du et job tæt på den politiske beslutningsproces med gode udviklings- og karrieremuligheder, hvor du bidrager til udformningen af politik om natur og miljø?

I Økonomi og Regnskab i Miljøministeriets departement har vi det overordnede ansvar for Miljøministeriets samlede økonomi og varetager i den forbindelse bl.a. finanslovsarbejdet samt den løbende opfølgning på og styring af ministerområdets ressourcer.

Du vil som medarbejder i kontoret få en central rolle i at understøtte, at ministeriets ressourcer prioriteres målrettet og anvendes effektivt på natur- og miljøområdet. Arbejdsopgaver vil bl.a. falde inden for følgende områder:

  • Vurdere økonomiske konsekvenser af nye politiske tiltag samt indgå i budgetforhandlinger med ministeriets institutioner.
  • Indgå i et tæt fagligt samarbejde med ministeriets institutioner og departementets fagkontorer.
MiljøministerietMarinbiolog med lyst og evne til at sikre et godt havmiljø

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.

I enheden Erhverv er det vores mission at arbejde for mindre forurening fra produktion, forbrug og transport og samtidigt skabe rammer for grøn vækst i dansk erhvervsliv. Stillingen er placeret i Erhvervs Hav-team.

Afhængigt af dine kompetencer og erfaring kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:

  • Sagsbehandling af ansøgninger om tilladelser til klapning.
  • Dialog med virksomheder og erhvervets brancheorganisationer.
  • Føre administrativt tilsyn med overholdelse af vilkårene i tilladelser.
MiljøministerietTeamleder til IT-drift og digital udvikling

Miljøministeriet, København

Vil du bidrage til at konsolidere og udvikle departementets it-drift og digitale udvikling?

Vi søger en fagligt velfunderet teamleder med fagligt ansvar for departementets digitale udvikling, herunder drift og udvikling af ministeriets it-portefølje (herunder ESDH), informationssikkerhed, it-tilsyn med ministeriets styrelser, brug af ny teknologi i huset samt koncernsamarbejde inden for it og digitalisering.

Du får det faglige teamledelsesansvar for Team IT-drift og -udvikling med 6 erfarne medarbejdere, som varetager opgaverne med udvikling af ministeriets it-portefølje, drift og leverandørstyring, økonomistyring samt løbende support.