16 job matcher din søgning 16 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 16 af 16 resultater.
Miljø- og FødevareministerietJurist til Ligestillingsafdelingen

Miljø- og Fødevareministeriet

Er du en dygtig jurist med interesse for at bringe dine juridiske kompetencer i spil i et dynamisk, politisk og udviklingsorienteret miljø?

Som jurist i Ligestillingsafdelingen får du et alsidigt job med stor selvstændighed og bredt samarbejde med interessenter og ministerier. Du vil bl.a. skulle rådgive ministerier om fortolkningen af ligestillingsloven, dispensationsmuligheder mv. Samtidig vil du få udfordrende og forskelligartede opgaver som f.eks. udvikling af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.

Jobbet giver mulighed for både personlig og faglig udvikling i en spændende og til tider travl hverdag, i en engageret og dynamisk afdeling med et uformelt arbejdsklima.

Miljø- og FødevareministerietMiljøstyrelsen ’Virksomheder’ søger 2 kolleger til Slagelse

Miljø- og Fødevareministeriet

Brænder du for at arbejde med tilsyn og godkendelse af virksomheder? Og vil du være med til sikre en tidsvarende miljøregulering af særligt komplekse virksomheder, som understøtter, at de tager hensyn til miljø og naboer, samtidig med at de har muligheder for vækst?

Som godkendelses- og tilsynsmyndighed på virksomhedsområdet lægger vi stor vægt på, at virksomheder oplever os som en effektiv og professionel samarbejdspartner. Vi mangler to sagsbehandlere til henholdsvis kemikalieinspektionen og virksomhedsområdet, der i forhold til enhedens kerneopgaver ser en udfordring i at balancere hensynet til miljø og vækst, og som har fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling.

Herudover bruges erfaringen fra sagsbehandlingen i indspil til nye regler i samarbejde med Miljøstyrelsens øvrige enheder og til løbende optimering af forretningsgange og organisering.

Miljø- og FødevareministerietHandlekraftige og kvalitetsbevidste sagsbehandlere med flair for kompliceret sagsbehandling

Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg

Er du resultatorienteret og kvalitetsbevidst? Sætter du en ære i at nå dine mål og tænke løsningsorienteret, når der opstår udfordringer? Mestrer du balancen mellem effektiv forvaltning og god kundeservice? Så er du måske en af vores 2 nye sagsbehandlere i Team LDP Tilskud i Augustenborg.

I Team LDP Tilskud administrerer vi projektstøtte til landmænd, gartnerier og planteskoler under Landdistriktsprogrammet.

Vi administrerer projektstøtteordningerne ved at give tilsagn om projektstøtte samt udbetale projektstøtte. Vores fornemste opgave er at sikre kunderne det korrekte EU-tilskud samt sørge for, at landmænd, gartnerier og planteskoler lever op til de fastsatte regler for de forskellige projektstøtteordninger under Landdistriktsprogrammet.

Miljø- og FødevareministerietHandlekraftige og udviklingsorienterede AC’ere med sans for detaljen

Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg

Vil du bidrage til, at landmændene får udbetalt korrekt projektstøtte til tiden? Ønsker du et job, hvor der er mulighed for at udvikle sig og selv sætte sit præg på jobbet på den lange bane?

Teamet undergår i øjeblikket en forandringsproces, hvor meget af den manuelle sagsbehandling erstattes af automatiseret sagsbehandling. Det betyder, at man som sagsbehandler både skal kunne sagsbehandle manuelt samt bidrage til, at de automatiserede processer fungerer i praksis.

Teamet vil vedblive med at have manuel sagsbehandling, men går i en retning, hvor de sager vi manuelt sagsbehandler vil være færre men til gengæld mere komplicerede sager. I forhold automatiseringen af sagsbehandlingen samarbejder vi med IT-folk, skriver sagsbehandlerinstrukser, tester nye løsninger og bidrager med værdifulde indspark til nye projektstøtteordninger.

Miljø- og FødevareministerietErfaren pressemedarbejder med stærke SoMe-skills til Landbrugsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Kan du skrive fængende pressemeddelelser om minivådområder, jordfordelinger og økologi, mens du hjælper journalister med, hvor langt vi er med udbetalingen af støttekroner til landbruget? Og har du samtidig evnerne og lysten til at få Landbrugsstyrelsens sociale medier ud til endnu flere danskere. Så kan du blive en del af vores lille presseteam i Landbrugsstyrelsen.

Du får et spændende, varieret job med et stort selvstændigt ansvar og god sparring i et engageret presseteam, der arbejder tæt sammen med kolleger i hele landet, de øvrige styrelser og departementet i Miljø- og Fødevareministeriet.

Dine kerneopgaver er at:

  • Skrive pressemeddelelser fra Landbrugsstyrelsen.
  • Udforme pressemeddelelser til ministeren.
  • Besvare vores pressetelefon og håndtere henvendelser fra pressen.
Miljø- og FødevareministerietErfaren projektleder søges til Miljøstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Du har stor erfaring med digitaliseringsprojekter og er en faglig stærk person, der forstår samspillet mellem IT og fagenheder.

Brænder du for digitalisering og forandringsprojekter? Vil du være med til at skabe resultater i en styrelse i digital transformation? Trives du i spændingsfeltet mellem digitalisering og de faglige behov? Så har vi den rigtige stilling til dig.

Du skal være projektleder i en styrelse, der er i gang med en gennemgribende digitalisering af sagsgangene. Du skal i samarbejde med andre projektledere sætte rammerne for digitalisering, være projektleder på konkrete projekter og have øje for tværgående sammenhænge. Du vil være tilknyttet digitaliseringsenheden, men skal have stor forståelse for processerne i de faglige enheder og have stærke kompetencer indenfor formidling på alle niveauer i en organisation.

Miljø- og FødevareministerietDynamisk sektionsleder til Fødevarestyrelsens Center for Jura og Kontrol

Miljø- og Fødevareministeriet, Glostrup

Har du lyst til ledelse og til at blive udfordret i en ambitiøs forretningsorienteret styrelse, som under stor mediemæssig bevågenhed arbejder for bedre dyrevelfærd og høj foder- og fødevaresikkerhed?

Fødevarestyrelsen er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi er stærkt optagede af at skabe værdi af vores indsats, og hvor vi ofte har mediernes, politikernes og forbrugernes bevågenhed. Du bliver leder af Team Virkemidler, som bl.a. sikrer det juridiske fundament for kontrollen ved at fastlægge Fødevarestyrelsens sanktionsprincipper og understøtte styrelsens strategi- og konceptudvikling på kontrolområdet.

Du får en spændende ledelsesopgave, en nøglerolle i organisationen med mange kontaktflader, en udfordrende arbejdsdag i et godt arbejdsmiljø med uformel atmosfære og engagerede kollegaer. Vi har en høj faglig standard og fokus på godt lederskab.

Miljø- og FødevareministerietSpecialkonsulent til Jura

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Er du fagligt ambitiøs, har du blik for udvikling af den juridiske opgaveløsning, og kan du præsentere juridiske problemstillinger præcist og forståeligt? Så er du måske vores nye medarbejder i Jura.

Som specialkonsulent i Jura vil du beskæftige dig med et bredt spektrum af juridiske opgaver, særligt vedrørende forvaltningsret og EU-ret.

Den EU-retlige regulering af styrelsens arbejde er tæt og giver løbende anledning til fortolkningsspørgsmål, som vi løser i et samspil med den nationale jura. På det forvaltningsretlige område er vi i berøring med en bred vifte af problemstillinger, der kræver viden og præcis juridisk analyse. På statsstøtteområdet er vores rådgivning vigtigt for, hvordan nationale støtteordninger udformes. Den juridiske opgaveløsning spiller sammen med de administrative løsninger og de politiske målsætninger.

Miljø- og FødevareministerietStudentermedhjælper til Miljøstyrelsen i enheden Vandforsyning

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Har du lyst til arbejde med drikkevand, spildevand, vandteknologi og klimatilpasning i et travlt og ambitiøst miljø med gode kolleger? Vi søger en studentermedhjælper snarest muligt.

Som studentermedhjælper i Vandforsyning vil du få en bred berøringsflade med reguleringen af vandsektoren og områderne drikkevand, spildevandshåndtering, klimatilpasning samt internationalisering af dansk vandteknologi.

Arbejdsopgaverne varierer og består bl.a. i at assistere områdets medarbejdere med lettere sagsbehandling, udarbejdelse af notater, informationssøgning, besvarelse af borgerhenvendelser, teknisk bistand i forhold til web og aktindsigt. Andre arbejdsopgaver vil være af praktiske opgaver, herunder logistik, mødeafholdelse, udenlandske delegationsbesøg mv.

Miljø- og FødevareministerietKundeservicemedarbejder med stort overblik til Landbrugsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg

Sætter du kunden i centrum? Har du lyst til at besvare henvendelser om alt fra økologiske svampe til landbrugsstøtte? Så har vi et helt unikt job i Augustenborg, hvor du kan være med til at sætte præg på god kundeservice i fremtiden.

Vi håndterer alle kundehenvendelser fra styrelsens ca. 50.000 kunder, hvoraf de fleste er beskæftiget inden for landbrug. Halvdelen af henvendelserne besvarer vi selv og resten sikrer vi, at vores kolleger i styrelsen besvarer.

Du er glad for at tale med kunder, tålmodig og kan forklare komplekse forhold enkelt og forståeligt. Du er opsøgende og nysgerrig i forhold til at finde svar på de henvendelser, der kommer.

Miljø- og FødevareministerietSagsbehandlere til Team Kvælstof i Augustenborg

Miljø- og Fødevareministeriet

Vil du være med til at kontrollere udbringning af kvælstof og fosfor gennem sagsbehandling af gødningsregnskaber? Mestrer du at samarbejde, sagsbehandle og bevare overblikket på samme tid? Og har du lyst til at sikre korrekt og effektiv sagsbehandling, og til at indgå i et spændende fagligt miljø, hvor vi arbejder med reglerne indenfor kvælstof- og fosforområdet. Så har vi jobbet til dig i Team Kvælstof, hvor vi søger sagsbehandlere til Team Kvælstof i Jordbrugskontrol.

Som sagsbehandler i Team Kvælstof er du sammen med dine kollegaer ansvarlig for at vurdere og træffe afgørelser i kontrolsager på gødningsregnskaber og efterafgrøder. Vi har løbende kontakt med de enheder, der udarbejder reglerne, hvilket er helt afgørende for, at vi får truffet korrekte afgørelser.

Miljø- og FødevareministerietBarselsvikar til arbejde med analyser af ortofotos og satellitbilleder søges til Landbrugsstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Brænder du for at arbejde med analyser af ortofotos og satellitbilleder, så har vi en tidsbegrænset stilling i enheden Kort & GIS, som måske passer til din profil.

Enheden Kort & GIS er på udkig efter en profil særligt med erfaring indenfor satellitbilledbehandling og med flair for statistik, GIS og geodata anvendt i en landbrugsmæssig sammenhæng.

Du bliver en del af Kort & GIS enheden, hvor vi p.t. er 39 medarbejdere. Enheden består af et udviklingsteam og et produktionsteam. Udviklingsteamet, som du vil blive en del af, består primært af AC’ere, hvoraf langt de fleste arbejder med GIS og kort. Vi har mange forskelligartede opgaver, der dog alle har det til fælles, at de er relateret til administration og kontrol af EU’s landbrugsstøtte.

Miljø- og FødevareministerietFagkoordinator søges til Landbrugsstyrelsens team Markedsordninger

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Team Markedsordninger/Landbrugets fonde søger en ny kollega, der har lyst til at arbejde med EU-forordninger vedrørende landbrugs- og fødevareproduktion, EU-finansierede tilskudsordninger til frugt- og grøntsektoren, Brexit, toldkontingenter og -licenser.

Du får mulighed for at komme hele paletten rundt fra de første ideer til nye støtteordninger og regler bliver sået i EU og nationalt, til der skal udmøntes i dansk lovgivning og midler udbetales.

Du vil som fagkoordinator få en central rolle i en hverdag med mange spændende samarbejdsflader inden for ministeriet, til vores søsterafdeling i Augustenborg og eksternt med interesseorganisationer og erhverv.

Miljø- og FødevareministerietNy kollega til havbrugsområdet i Miljø- og Fødevareministeriets departement

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Vil du arbejde for den rette balance mellem hensynet til miljøet og de erhvervsmæssige forhold for danske akvakulturvirksomheder?

Så er der et job for dig i akvakulturteamet i Miljø- og Fødevareministeriets kontor for Miljø og Erhverv. Her arbejder vi med politikudvikling og regelarbejde på akvakulturområdet for at sikre, at akvakulturproduktionen i Danmark kan foregå bæredygtigt.

Dit arbejde vil bestå af opgaver med regler og vejledning, strategisk udvikling og forberedelse af sager til ministeren. Mere konkret kan det for eksempel handle om at arrangere møder med interessenter, indhente faglige erfaringer fra erhvervet og interesseorganisationer, have dialog med universiteter og styrelser om tekniske og faglige problemstillinger for eksempel vedr. teknologiske løsninger, miljøpåvirkning eller andre områder, der har berøringsflader med akvakulturproduktionen.

Miljø- og FødevareministerietTo generalister til implementering af EU’s næste landbrugsreform

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Vil du være med til at sikre gennemførelsen af EU’s nye landbrugsreform i Danmark? Trives du med komplekse problemstillinger, herunder at balancere økonomisk vækst og bæredygtighed i et af Danmarks væsentligste erhverv? Og har du forståelse for, hvordan man omsætter politik til konkret administration? Så er du måske en af vores to nye kollegaer.

Vi søger to ny kollegaer, der skal bidrage til at implementere EU’s kommende landbrugsreform, herunder sikre at implementeringen IT-understøttes, så administrationen i videst muligt omfang kan ske automatisk.

Regulering af landbruget og landbrugsstøtte er et område, som har væsentlig samfundsmæssig betydning. Der forhandles netop nu i EU om den kommende landbrugsreform, og vores nye kollegaer skal understøtte arbejdet med at implementere de nye regler.

Generalist til Strategi og udvikling i Koncern HR
I Miljø- og Fødevareministeriets departement er vi knap 500 medarbejdere, og sammen med vores fem styrelser er vi i alt 4.900 medarbejdere i den samlede koncern.
Miljø- og Fødevareministeriet departementet, København K
Jobcenter