78 job matcher din søgning 78 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gladsaxe Kommune Teamleder til Børne- og Kulturforvaltningen, Økonomi og Analyse

Gladsaxe Kommune, Søborg

Har du erfaring med økonomi, planlægning og økonomistyring? Kan du samarbejde på alle niveauer og inspirere og motivere en erfaren medarbejdergruppe? Vi søger en teamleder til Økonomi og Analyse, der kan drive den gode økonomistyring videre og bidrage til, at der skabes yderligere solide resultater.

Du vil skulle bruge kræfter på ledelse og sparring af ni dygtige medarbejdere, der arbejder tæt på økonomi og økonomistyring. Du vil samtidig have dine egne driftsopgaver inden for givne områder.

Økonomi og Analyse er en central stab i Børne- og Kulturforvaltningen, hvor vi på forvaltningsniveau bl.a. varetager:

  • budgetlægning og budgetopfølgning af forvaltningens drifts- og anlægsbudgetter
  • regnskabsaflæggelse
  • udarbejdelse af sager til de politiske udvalg
Gladsaxe Kommune Administrativ medarbejder til GXU

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du være ansvarlig for lønkørsel og kursusadministration hos GXU?

GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole søger en lønansvarlig, administrativ medarbejder, som især skal stå for lønkørsel for en række af de tilbud, som GXU driver for skolerne i Gladsaxe Kommune, og administrativ bistand til UU-vejlederne.

Brænder du for lønadministration, har du viden om løn- og personalejuridiske forhold, og søger du et job med masser af personalekontakt? Så er du måske vores nye administrative medarbejder.

Udover løn står du for koordinering imellem en række systemer og samarbejdspartnere og sikrer, at alt det praktiske fungerer omkring arrangementer, kurser og andre tilbud, således at elever og skoler får en professionel helheldsoplevelse. I samarbejde med vores økonomimedarbejder og kommunikationsmedarbejder, skal du varetage elevadministration og kursusadministration.

Gladsaxe Kommune Pædagoger med teamkoordinator- & fagligt fyrtårn-funktion

Gladsaxe Kommune, Søborg

Pædagog (37 timer) til børnehaveteamet og pædagog (37 timer) til vuggestueteamet i Humlebien

Vi søger netop dig/jer, som vil være pædagog med funktionen som børnehave-teamkoordinator eller vuggestue-teamkoordinator. Du skal kunne se dig selv øge din faglighed med fokus på dialog og samarbejde – både med kollegaerne i huset, men også med ledelsen og din koordinator-kollega.

I samarbejde med din koordinator-kollega er du koordinerende i forhold til pædagogikken og den daglige organisering. Her er det vigtigt, at du favner det store overblik og kan skabe sammenhæng i Humlebiens dagligdag.

Som teamkoordinator varetager du også funktionen som fagligt fyrtårn, og du vil bl.a. sidde til ugentlige koordinator-ledelsesmøder i arbejdstiden.

Gladsaxe Kommune Lærer til Grønnemose Skole

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du være en del af et stærkt PLF?

Vi er en idræts- og bevægelsesprofilskole, som ligger ud til store, grønne områder, som vi ofte anvender i elevernes læringsforløb. På Grønnemose Skole har vi et særligt fokus på at skabe muligheder for, at alle børn kan lykkes. De professionelle læringsfællesskaber er udgangspunkt for vores pædagogiske og didaktiske praksis

Vi søger en lærer til 2. årgang, der kan undervise i musik, engelsk, dansk - og gerne også har kompetencer i andre fag. Lærere og pædagoger samarbejder i årgangs- og fagteams, og disse teams er rygraden i skolens pædagogiske struktur. Du vil få stor mulighed for at være med til at sætte dit faglige præg på skolens udvikling.

Gladsaxe Kommune Glade kollegaer til lille botilbud

Gladsaxe Kommune, Søborg

Trives du med ro, ordentlighed og struktur?
Vi mangler flere faste kollegaer, som vil være med til at give borgerne, som bor her, et trygt og udviklende liv.

Borgerne er seks mennesker, som alle har autismediagnose. De har alle behov for 1:1-støtte i de fleste af deres vågne timer samt behov for en medarbejder til at støtte dem i de fleste af et menneskes basale behov.

Vi er en stabil personalegruppe, som har arbejdet sammen i mange år – og vi skal nok tage rigtigt godt imod dig – uanset om du kommer med tidligere erfaring fra et lignende tilbud eller ej.

Vi tilbyder dig kollegial støtte, faglig uddannelse, valgmulighed for ansættelse på 32-37 timer pr. uge. Vi vil gøre meget for, at du både kan prioritere et velfungerende privat liv og et arbejdsliv med fokus på trivsel og stabilitet.

Gladsaxe Kommune To pædagoger til børnehaveteam i Børnehuset Kildebo

Gladsaxe Kommune, Søborg

Personalet i Kildebo søger to nye kollegaer evt. tidligere eller nuværende kollegaer, som vil være de omsorgsfulde og nærværende pædagoger, der er til stede i alle barnets aspekter i institutionslivet. I skal arbejde med de 3 til 6-årige.

Den ene pædagog skal bl.a. arbejde med de kommende skolebørn, som bl.a. indebærer afholdelse af skoleudviklingssamtaler. De obligatoriske samtaler afholdes inden skolestart, hvor der i dialog mellem forældre og pædagoger udarbejdes en konklusion, som understøtter det fælles ansvar for børns læring, udvikling og trivsel.

Den anden pædagog skal arbejde med de 3-4-årige, hvor vi som personale er meget optaget af leg og børns muligheder for at udvikle sig via legen.

Gladsaxe Kommune Nysgerrige kollegaer (pædagoger eller SSA'er) til Gladsaxe Handicaptilbud

Gladsaxe Kommune, Søborg

Gladsaxe Kommune er i rivende udvikling på handicapområdet. Derfor søger Kellersvej 15 nysgerrige pædagoger eller social- og sundhedsassistenter, 30-37 timer pr. uge, fra 1. oktober eller snarest muligt. Den ene stilling består fortrinsvis af aftenvagter.

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. Vi vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.

Gladsaxe Kommune Demenskoordinator og Parkinsons-konsulent til demensområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vi kigger efter dig, der brænder for demensområdet og for at gøre en forskel i borgernes hverdag.

I vil være to demenskoordinatorer i teamet, hvor der også er ansat en psykolog, som tager sig af forebyggende samtaler med pårørende til borgere med demens samt fysio- og ergoterapeuter, der varetager forebyggende fysisk træning for borgere med let til moderat demens.

I stillingen ligger også en funktion som Parkinsons-konsulent, opgaverne i denne funktion er stort set de samme som for demenskoordinatoren.

Du behøver ikke mange års erfaring for at søge denne stilling, da vi er indstillet på at lære dig op og give dig den fornødne teoretiske og praktiske viden for at varetage funktionen.

MUUSMANN Borgerrådgiver med DPO-funktion - Gladsaxe Kommune

MUUSMANN søger for Gladsaxe Kommune i Søborg

Er du drevet af at give råd og vejledning i komplekse sagsbehandlingsprocesser til borgere, der har brug for hjælp? Har du erfaring med sikker og forsvarlig behandling af persondata? Så er du måske Gladsaxe Kommunes nye borgerrådgiver med DPO ansvar.

Gladsaxe Kommune har fortsat fokus på at styrke den gode dialog mellem borgerne og kommunen, med henblik på at sikre borgernes retssikkerhed på en konstruktiv måde.

Derfor søger Gladsaxe Kommune nu en ny borgerrådgiver med DPO ansvar, som vil være med til at udbygge og vedligeholde den konstruktive dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne, samt optimere sagsbehandlingen i forbindelse med klager og sikre en forsvarlig behandling af borgernes personoplysninger.

Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere til Bakkegården

Gladsaxe Kommune, Bagsværd

Er du SSA eller SSH og på jagt efter et nyt og spændende arbejde indenfor demensområdet, så send din ansøgning til os.

Bakkegården mangler social- og sundhedsassistenter/hjælpere, som har et ønske om, at give omsorg og støtte til vores beboere. Hos os værner vi om livskvaliteten og for at give vores beboere et hjemligt miljø med en aktiv hverdag.

Bakkegården demensboliger består af 107 boliger fordelt på 7 bofællesskaber. Bakkegården er nytænkende og her er et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Bakkegården arbejder ud fra Tom Kitwood med fokus på ”personcentreret omsorg” og The Eden Alternative. Vi arbejder i hverdagen ud fra beboernes livshistorie og deres individuelle behov.

Gladsaxe Kommune Studentermedarbejder til borgerrådgiveren

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du være med til styrke retssikkerheden for borgerne i Gladsaxe Kommune, og har du en særlig interesse for forvaltnings- og socialret? Så kan borgerrådgiveren tilbyde dig et spændende og udviklende studenterjob, lige der hvor forvaltningsretten udøves i praksis.

Som studentermedhjælper kommer du til at bistå borgerrådgiveren både administrativt, juridisk og i kontakten med kommunens borgere. Du vil være med til at modtage telefoniske henvendelser, gå i dialog med forvaltningsenheder om henvendelser fra borgere og bidrage til statistisk materiale og journalisering.

Borgerrådgiveren er også kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO). Så der er mulighed for, at opgaver med beskyttelse af borgernes data også kan aftales. Der er i det hele taget mulighed for, at dine opgaver kan udvikle sig undervejs, og at der kan komme nye opgaver til - afhængig af dine interesser og kompetencer.

Barselsvikarer til Børnehuset Solstrålen
Tiltrædelse hhv. 1. september 2022 og 2. januar 2023.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Børnehusleder til Børnehuset Christianebo
Vi søger en dygtig og handlekraftig børnehusleder til Børnehuset Christianebo pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Pædagog til Børnehuset Taxhøj
Vi står og mangler dig for at give vores skøre børn og voksne en dejlig hverdag.
Gladsaxe Kommune, Bagsværd
Jobcenter
Indrykket:
Pædagogmedhjælper til Børnehuset Grønnegården 30 timer, pr. 1. september
Vi har brug for flere voksne, der kan skabe udvikling og trivsel for alle vores dejlige børn i aldersgruppen 0-6 år og derfor søger vi en pædagogmedhjælper til Grønnegården.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Pædagogmedhjælpere til Ungecafeerne i Gladsaxe
Vi søger flere deltidsmedarbejdere der har 2 faste ugentlige aftener + en vagt ca hver 4. weekend og evt en fast eftermiddag, på en ungecafe i Gladsaxe kommune.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Social- og sundhedsassistent til Kildegårdens midlertidige pladser
Vil du være en del af et humørfyldt og fagligt ambitiøst team?
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Brænder du for et ordentligt socialfagligt arbejde med højt til loftet
Brænder du for det socialfaglige arbejde, hvor rammerne er bredere og der er højere til loftet, så søger vi lige nu 2 dygtige medarbejdere...
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Medarbejder til Driftsafdelingen - tilsyn med fjernvarmearbejder
I By- og Miljøforvaltningens Driftsafdeling søger vi en tilsynsmedarbejder, som kan starte snarest mulig.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket:
Social og sundhedsassistent til fast aftenvagt på Rosenstien
På Rosenlund arbejder vi for, at de 140 borgere, som har deres hjem her, kan leve meningsfulde og selvstændige liv.
Gladsaxe Kommune, Søborg
Jobcenter
Indrykket: