31 job matcher din søgning 31 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 31 resultater.
Favrskov KommuneHjælpemiddelvisitator med erfaring inden for bilsagsbehandling

Favrskov Kommune, Hadsten

Hjælpemiddelvisitator med erfaring inden for sagsbehandling af støtte til bil søges til Visitationen

Har du en sundhedsfaglig uddannelse, og vil du være en del af en engageret afdeling, der bevilger rehabiliterende forløb, personlig pleje og praktisk hjælp, boliger og hjælpemidler til Favrskov Kommunes borgere?

Så har vi en midlertidig 1-årig stilling på 30-32 timer pr. uge som visitator på bilområdet pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter. Der vil evt. være mulighed for fastansættelse.

Favrskov KommuneHadsten Børnehave søger pr. 14. januar 2021 en pædagog til et barselsvikariat på 34 timer til Lilla Stue. Barselsvikariatet løber frem til foråret 2022

Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave er en lille selvejende institution beliggende i en dejlig villa i tre etager i Hadsten By. Institutionen er normeret til 50 børnehavebørn – vi har p.t. 55 børn, som er fordelt på to stuer med børn i alderen 3-6 år.

Vi søger en pædagog, der står solidt forankret i en fagligt anerkendende tilgang til børnene, samtidig med at pædagogisk organisering er omdrejningspunktet for dagligdagen. Vi søger en pædagog, der gør sit ypperste for at skabe pædagogiske rammer, der tilgodeser børnene, sådan at det er pædagogikken, der skal passe til børnene og ikke børnene, der skal passe til pædagogikken.

Institutionen har i løbet af det sidste år gennemgået en pædagogisk forandring, hvor der er kommet fokus på organisering i de daglige rutiner og styrkelse af det pædagogiske indhold.

Favrskov KommuneTysklærer til Østervangskolen i Hadsten

Favrskov Kommune

Synes du, at det at undervise i tysk er det bedste i verden, og brænder du for at arbejde med folkeskolens elever? Så har vi jobbet til dig.

Vi forestiller os, at du har følgende profil

 • Du er uddannet lærer eller har tilsvarende kvalifikationer
 • Du har linjefag i tysk eller har tilsvarende kompetencer. Dette er et krav for at kunne varetage stillingen
 • Du synes, at det er spændende at planlægge og deltage i skolens udvekslingsprogram

På skolen har vi en naturfaglig og en musisk toning, der er udarbejdet sammen med skolebestyrelsen. Særligt for fagene i udskolingen gælder, at faglærerne arbejder tæt sammen om fællesfaglige emner, så det er helt naturligt, at man overlapper hinandens undervisning og fagområder, hvilket du skal kunne se dig ind i.

Favrskov KommuneSocial- eller sundhedsfaglig medarbejder søges til Projekt Liv uden Tvang 25 timer pr. uge

Favrskov Kommune, Hammel

Social- og sundhedsfaglig projektmedarbejder søges til tværsektorielt team til nedbringelse af tvang i psykiatrien med ansættelse 25 timer pr. uge

Det drejer sig om en tidsbegrænset stilling fra snarest muligt og frem til den 31. december 2021.

I projektet deltager mennesker med psykisk sygdom inden for det affektive område, som har været tvangsindlagt, heraf mange med svær selvskadende adfærd og som oplever tvangsindlæggelse for allerførste gang. Det er borgere bosiddende i Aarhus og Favrskov Kommuner.

Teamets opgaver er

 • indgå i tæt samarbejde med borgeren og andre samarbejdsparter omkring borgeren
 • koordination af den samlede indsats
 • afsøge og afprøve konkrete sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser
Favrskov KommuneØstervangskolen i Hadsten søger kompetent inklusionsmedarbejder

Favrskov Kommune

Udvikling af den inkluderende praksis og målrettede virksomme inklusionsindsatser har igennem flere år haft en høj prioritering på Østervangskolen. Vi har skabt et stærkt fundament og er nu klar til at tage næste skridt i udviklingsprocessen.

Vi søger derfor en fagligt velfunderet og rodfæstet inklusionsmedarbejder, som har stærke specialpædagogiske kompetencer, og som brænder for at undervise elever, der er udfordrede eller udfordrer.

Vores nye undervisningstilbud er i støbeskeen, og du skal, i samarbejde med skolens fagligt højt kvalificerede pædagogiske vejlederteam, være med til at udvikle og drive et fleksibelt tilbud, som løbende justeres efter den aktuelle målgruppes behov. Et tilbud, som supplerer elevernes undervisning i klassesammenhæng.

Favrskov KommuneAfløsere søges til hjemmeplejen Favrskov Øst

Favrskov Kommune, Hinnerup

Afløsere søges til dagvagt i hjemmeplejen.

Hos os får du en god introduktion til faget og området, som både kan være plejeopgaver, men også rengøringsopgaver – enten begge dele, eller fortrinsvis rengøringsopgaver, hvis det ønskes. Hos os kan du vælge mellem få til flere timers månedlig timetal på næsten valgfri dage.

I Hjemmeplejen Favrskov Øst betjener vi borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp i henholdsvis Hinnerup og omegn.

Vi byder dig velkommen til et godt kollegafællesskab, hvor trivsel og arbejdsmiljø vægtes højt. Hos os er stabilitet og engagement i højsædet.

Favrskov KommuneJobkonsulent til Integrationsafdelingen (barselsvikariat)

Favrskov Kommune, Hadsten

Jobcenter Favrskov søger erfaren og opsøgende jobkonsulent til barselsvikariat i Integrationsafdelingen

Favrskov Kommune har siden 2015 med stor succes arbejdet med en helhedsorienteret indsats for flygtninge og familiesammenførte borgere. Vi er ambitiøse, og vi søger en opsøgende jobkonsulent der vil løbe stærkt for at nå målene både ift. vores virksomhedsservice og vores borgerresultater.

Arbejdsopgaverne vil være:

 • At fungere som opsøgende jobkonsulent, hvilket indebærer at være virksomhedsopsøgende ift. etablering af praktikker og jobs.
 • Afholde opfølgningsmøder i praktikker hver 4.-6. uge med udarbejdelse af opfølgningsnotat.
 • Afklare kompetencer og beskæftigelsesmuligheder samt beskrive og dokumentere disse i borgersagerne
Favrskov KommuneGENOPSLAG - To spændende social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske-stillinger

Favrskov Kommune, Hinnerup

To faste stillinger som social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske på Hinneruplund

Hvis du er ude efter et job, hvor du kan få lov at udvikle dig fagligt og være en del af et stærkt arbejdsfælleskab, så søg disse stillinger!

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, og brænder du for at arbejde på et plejecenter med fokus på borgernes livskvalitet og hverdag, så er Hinneruplund stedet. Et plejecenter, hvor der både er fokus på rehabilitering og livets sidste fase. Stillingerne er på 30 timer ugentligt, 1 stilling primært dagvagt og 1 stilling primært aftenvagt og enkelte dagvagter, samt arbejde hver anden weekend.

Favrskov KommuneGENOPSLAG - Social- og sundhedshjælper til primært dagvagt, Hinneruplund

Favrskov Kommune

Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup søger en social- og sundhedshjælper til spændende stilling i et nyetableret team, så har du lyst til at være med til at skabe et nyt, godt og spændende arbejdsfællesskab, så se her

Vi er et stort plejecenter med 70 boliger med forskellige specialer. Vi søger aktuelt en social- og sundhedshjælper til klynge 1-2-3. Der er tale om en fast stilling, med primært dagvagter, timetallet ligger på 30 timer. Stillingen ønskes besat 1. februar 2021, men vi venter gerne på den rette.

Hinneruplund er et velfungerende plejecenter med 70 boliger. Centeret indeholder fem boenheder med ni boliger i hver, to boenheder for demensramte beboere og et kortidsafsnit med syv pladser. På Hinneruplund findes også et sundhedscenter og en aktivitetsafdeling, hvilket gør det til et meget levende og inspirerende hus.

Favrskov KommunePædagog til Børnely - vuggestue

Favrskov Kommune, Sporup

Vuggestuepædagog søges til Børnehuset Børnely pr. 16. januar 2021.

Børnely er en lille institution med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er meget integreret og arbejder på tværs at grupper og stuer. Vi er stadig i gang med implementeringen af Den styrkede læreplan og har fokus på vores læringsmiljøer, inde såvel som ude.

I Børnely sætter vi barnet i centrum af pædagogikken. Huset skal være et trygt og omsorgsfuldt sted, hvor vi i dialogen og tæt samarbejde med forældrene er med til at skabe trivsel og udvikling for børnene. Vi er en fagligt velfunderet personalegruppe, som igennem sparring og refleksion kontinuerligt arbejder med udvikling af vores pædagogiske praksis. Vi har stor fokus på anerkendelse og kommunikation

Favrskov KommuneProgrammør, RPA (studiejob)

Favrskov Kommune, Hinnerup

I Favrskov Kommune ser vi et stort potentiale for at øge automatiseringen af manuelle processer med digital automatisering. Vi søger derfor en studenterprogrammør i RPA 10-15 timer om ugen. Der vil være en stor grad af fleksibilitet, når din arbejdstid planlægges, så arbejdstiden passer til dit studie.

Vi forestiller os, at du måske læser til datalog eller datamatiker og er kommet godt i gang med studiet.

Som studenterprogrammør forestiller vis os, at du skal arbejde med:

 • Programmering
 • Kundedialog
 • Procesbeskrivelser
Favrskov KommuneGENOPSLAG - Kan du skabe skole-nærvær?

Favrskov Kommune

ZENIT udvider, derfor søger vi den helt rette kollega.

Underviser med specialpædagogiske kompetencer og erfaring søges til skolefraværsteam med udgående funktion til elever i specialområdet.

Skovvangskolen i Hammel hjælper elever med massivt skolefravær i Favrskov Kommune. Skolenærværsteamet ZENIT varetager eneundervisning fx i elevens hjem og i tæt samarbejde med forældrene, elevens skole, PPR, socialrådgiver mfl. Vi arbejder målrettet med at hjælpe eleven tilbage i et fællesskab i passende tempo. Eleverne er typisk mellem 12-16 år.

Arbejdsopgaverne i ZENIT byder på en varieret dagligdag, der indebærer daglig kontakt med 2-3 elever, afholdelse og deltagelse i møder, dokumentation, koordination med netværket omkring den unge – herunder forældre, sparring/supervision med teamet, planlægning af aktiviteter fx undervisning med/af den unge.

Favrskov KommuneGENOPSLAG - Social- og sundhedshjælper til fast stilling, Plejecenter Tinghøj, Hammel

Favrskov Kommune

Vores skønne kollega går på efterløn

Plejecenter Tinghøj, et specialcenter for mennesker med demens i Favrskov Kommune, søger social- og sundhedshjælper i fast stilling på 30 timer ugentligt.

Tinghøj er opdelt i 6 huse med 6-8 beboere i hvert hus. Der arbejdes så vidt muligt ud fra en tankegang om leve-bo-miljø. Personalet og omgivelserne er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv. Personalet arbejder på et højt fagligt niveau, og de bruger deres erfaring og viden til at yde den bedste indsats for den enkelte beboer med afsæt i en socialpædagogisk tilgang. Dette gøres ved at behandle alle individuelt og have fokus på en personcentreret tilgang.

Favrskov KommuneUniversets bedste pædagog/PAU søges til Mælkevejen i Søften

Favrskov Kommune

Vi får flere børn i Børnehuset Mælkevejen i 2021 og søger derfor pr. 1. januar 2021, eller snarest derefter, en fagligt velfunderet pædagog eller PAU til ”Regnbuen” i en fast stilling på 35 timer pr. uge.

Vi søger en pædagog/PAU, som er forankret i relationsarbejdet med børn og forældre, og som helt naturligt kan opbygge og udvikle relationer. En pædagog/PAU som fremstår smilende, imødekommende og empatisk over for børnegruppen og forældrene, og som arbejder nærværende og målrettet med de faglige mål.

Ligeledes ønsker vi en pædagog/PAU, som formår at omsætte teori og gode ideer til praksis. Og som kan orientere sig i de styrkede læreplaner og igangsætte aktiviteter ud fra, hvad børnene har ret til og brug for at udvikle. Du skal kunne arbejde selvstændigt i mindre børnegrupper og tage initiativ til handling og aktivitet.

Favrskov KommuneDygtig uddannet pædagog til Korsholm Børneunivers

Favrskov Kommune, Hinnerup

Uddannet pædagog, der brænder for relationer og udeliv

Korsholm Børneunivers søger pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter en dygtig og relationsorienteret pædagog i en fast stilling på 34 timer om ugen. Stillingen er med tilknytning til børnehaven.

Korsholm Børneunivers stiger i vækst og har p.t. 100 børn i alderen 0-6 år indskrevet. Vi er beliggende i et landsbymiljø lige ved siden af skolen. Vi er medlem af Friluftsrådets ”Grønne spirer”, så vi har i høj grad fokus på udeliv og naturen i vores pædagogiske praksis.

Vi har i området fokus på

 • faglig og personlig udvikling i en organisatorisk kontekst
 • respekt for det enkelte menneske og ser vores forskelligheder som ressourcer
 • et positivt forældresamarbejde med fokus på relation, dialog og partnerskab
Favrskov KommuneKommunal sygeplejerske til Favrskov Vest - Hammel

Favrskov Kommune

Hammel – en af perlerne i Favrskov – her finder du et sygeplejersketeam med en mangfoldighed af forskelligheder og kvaliteter, OG vi har også plads til dig! Dig, som sammen med teamet, vil arbejde for den gode sygepleje.

Sygeplejerskerne har kontor på det tidligere Plejecenter Skaghøj, hvor vi kører ud fra. Vi dokumenterer i den elektroniske omsorgsjournal CURA og anvender primært tablets.

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 30-37 timer med start 1. februar 2021 eller før.

Bortset fra vores ’fantastiske beliggenhed og naturrige rammer’ tilbyder vi

 • at du bliver en del af et dynamisk team med stor aldersspredning
 • et fagligt velfunderet team, der arbejder selvstændigt og selv planlægger de faglige opgaver
 • en ledelse, der vægter fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø
Favrskov KommuneFysioterapeut til nyoprettet stilling i Favrskov Hjerneteam

Favrskov Kommune

Favrskov Hjerneteam har siden etableringen i 2012 været i en kontinuerlig udvikling. Vi søger nu en fysioterapeut, der vil være med til at komplementere og udbygge det eksisterende team, som i dag består af ergoterapeuter, talepædagog, neuropsykolog, fysioterapeut og koordinator.

Teamet arbejder, i tæt tværfagligt samspil med øvrige regionale og kommunale parter, med at rehabilitere voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Rehabiliteringen foregår i borgers hjem, i nærmiljøet eller på kommunens sundhedscentre – individuelt og/eller i grupper. Der er fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor den ramte og dennes pårørende, vha. uddannelse og netværksdannelse støttes i overgangen fra rehabilitering til en ny og anderledes hverdag. Som fysioterapeut vil du således både skulle arbejde med fysioterapeutisk genoptræning, men også undervisning og netværksarbejde.

Favrskov KommuneAfdelingsleder i Social og Psykiatri

Favrskov Kommune, Hammel

Social og Psykiatri i Favrskov kommune søger pr. 1. februar 2021 en afdelingsleder til botilbuddet Carma, samt et bostøtteteam med særligt fokus på mennesker med autisme og ADHD.

Vi søger en leder, som brænder for at gøre en forskel for borgere med psykiske og sociale udfordringer, autisme og ADHD. En leder, som brænder for at se på tværs af områder og faggrupper og altid prioriterer en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgerne. Vi søger en leder, som kan se løsninger og muligheder, så borgerens perspektiv og behov er i højsæde.

Som afdelingsleder i Social og Psykiatri skal du kunne organisere og lede opgaver og indsatser, så medarbejdere og borgere får mest mulig handle- og beslutningskompetence. Du skal kunne omsætte områdets vision og strategier, så der skabes fælles retning, mindset og følgeskab til vores fælles opgaveløsning.

Favrskov KommuneMøllegården i Hadsten søger social- og sundhedshjælper

Favrskov Kommune

Plejecentret Møllegården i Hadsten søger social- og sundhedshjælper 30 timer pr. uge i en kombinationsstilling dag- og aftenvagt med overvægt af aftenvagter til besættelse fra den 1. januar 2021 eller snarest.

Hvis du er ude efter et spændende job, hvor du kan få lov at udvikle dig og prøve nye udfordringer, så se her!

Plejecentret Møllegården er bygget i 2003, er moderne indrettet og giver en god basis for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra principperne om at skabe et leve-bo-miljø sammen med beboerne. Med det mener vi: ”Et sted, hvor beboerne så vidt muligt kan leve som før indflytningen og vedligeholde/understøtte deres funktionsniveau. Samtidig skal der være rum til omsorg, medindflydelse og ligeværdighed. Vi har i disse år valgt at sætte særlig fokus på dokumentation, madlavning og aktiviteter i hverdagen.

Favrskov KommuneSpecialcenter for demens i Favrskov Kommune søger sygeplejerske eller sosu-assistent

Favrskov Kommune, Hammel

Specialcenter for mennesker med demens i Favrskov Kommune søger sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter i faste stillinger

Som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med helhedsplejen, både ift. basale behov samt sundhedsfaglige opgaver. Yderligere ligger der særlige opgaver ift. medicinadministration, injektion, lægekontakt, sparring med Geronto-psykiatrien, Akutteam og Demenskonsulenter m.m.

Tinghøj er opdelt i 6 huse med 6-8 beboere i hvert hus. Der arbejdes så vidt muligt ud fra en tankegang om leve-bo-miljø. Personalet og omgivelserne er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv.