49 job matcher din søgning 49 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Favrskov Kommune Skovvangskolen i Hammel søger pædagog til barselsvikariat i skolens specialklasser og SFO

Favrskov Kommune

Skovvangskolen i Hammel søger en pædagog til skolens specialklasser og special-SFO med tiltrædelse 1. august 2022.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Stillingen er et vikariat frem til 31. december 2022 med hovedparten af tjenesten i to af skolens specialklasser på mellemtrinnet samt i skolens special-SFO for indskolingsbørn.

Som pædagog i en specialklasse indgår du i det tætte og forpligtende samarbejde med dine kolleger i specialteamet.

Skovvangskolen er optaget af at bevæge elever, forældre, eksterne samarbejdspartnere og os selv. Det handler om bevægelse og progression i forhold til læring, trivsel, fællesskab og sundhed. Vi værner om og arbejder for at sikre en kultur, som er tryg, positiv, anerkendende, og som beror på et ligeværdigt menneskesyn.

Favrskov Kommune IT-projektlederpraktikant, Favrskov Kommune

Favrskov Kommune, Hinnerup

Praktikant til udvikling og digitalisering

Har du lyst til at prøve kræfter med implementering af innovative digitale projekter i Favrskov Kommune? Så har vi måske en praktikplads til dig i efterårssemesteret, eller hvornår det måtte passe med dit studie.

Som it-projektlederpraktikant vil du få selvstændigt ansvar for en række digitaliseringsprojekter og opgaver i afdelingens Digitaliseringsteam, men naturligvis få al den sparring, du har brug for.

Opgaverne kan være

 • It-projektansvar for større og mindre projekter, selvstændigt og i samarbejde med andre.
 • Samarbejde med IT-afdelingens kunder i forskellige dele af kommunens organisation.
 • Dialog med leverandører.
 • Dokumentation og intern kommunikation.
 • Øvrige opgaver, som du kan tone efter netop din studiebaggrund og faglighed.
Favrskov Kommune Plejecenter Hinneruplund søger unge måltidsværter

Favrskov Kommune

Er du mellem 15 og 18 år og ønsker et spændende og meningsfuldt job på et plejecenter, er muligheden der nu for at blive måltidsvært på Plejecenter Hinneruplund.

Som måltidsvært skal du typisk møde kl. 16.30 til kl. 19.30, 2-3 gange om ugen og med weekendarbejde hver 4. uge. Dit arbejde består i at deltage i det praktiske i forbindelse med et måltid. Du vil også være den, der sidder og taler med den ældre, spiller et spil, eller er ude at gå en tur – kun fantasien sætter grænsen.

I dette job er det vigtigt, at du har lyst til at arbejde med ældre borgere, er god til at skabe relationer og måske på sigt ønsker at uddanne dig inden for sundhedsområdet.

Favrskov Kommune Pædagog, der brænder for relationer og udeliv

Favrskov Kommune, Hinnerup

Vi søger pr. 1. august 2022 en fagligt velfunderet og relationsorienteret pædagog i en fast stilling på 35 timer om ugen til børnehaven

Korsholm Børneunivers stiger i børnetal og har op mod 100 børn i alderen 0-6 år indskrevet.

Vi tager pædagogisk afsæt i Den Styrkede Læreplan og professionelle læringsfællesskaber igennem aktionslæringsforløb. Som pædagogiske arbejdsredskaber bruger vi LP-, SMTTE-modellen og Hjernen og Hjertet.

Vi kan tilbyde

 • gode fysiske rammer i et stort hus
 • en super lækker og inspirerende naturlegeplads
 • at blive en del af et hus/område i rivende udvikling
 • arbejde i et børneunivers, hvor vi har et positivt menneskesyn og en professionel tilgang til kerneopgaven
Favrskov Kommune Barselsvikar - pædagog eller pædagogisk assistent

Favrskov Kommune, Hinnerup

Vi søger en relationsorienteret pædagog/pædagogisk assistent, der brænder for at arbejde med børn i naturen

Vi har et barselsvikariat på 34 timer i børnehaven med tiltrædelse den 1. august 2022.

Vi forestiller os, at du kan lide at være ude i al slags vejr, at du har kendskab til naturens små og store vidundere og gerne vil dele din viden med en flok nysgerrige børnehavebørn. Det er helt nødvendigt, at du kan lide at være sammen med børn i 3-6-årsalderen og forstår at være omsorgsfuld midt i legen.

Kan du genkende dig selv i den beskrivelse, vil vi gerne have en ansøgning fra dig, hvor du fortæller om dig selv og alt, hvad du har at byde på.

Favrskov Kommune Lærere til specialklasser

Favrskov Kommune

Brænder du for specialområdet?

Velkommen til vores fantastiske skole – især til dig, der motiveres af at udvikle de bedst mulige rammer for læring og trivsel for vores skønne børn og unge.

Vil du være med til at videreudvikle en skole, der er kendetegnet ved stolt faglighed, høj elevtrivsel og anerkendende relationer?

Hadsten Skole søger de bedste lærere til tre faste stillinger, primært i vores specialafdeling, men med mulighed for enkelte timer i almen.

Vi mangler lærere til følgende fag:

 • Matematik, naturfag og tysk i vores mellemtrins- og udskolingsspecialklasser
 • Matematik, fysik/kemi og naturfag i vores udskolingsspecialklasser
 • Dansk, idræt, engelsk i vores mellemtrins- og udskolingsspecialklasser.
Favrskov Kommune Leder til Hadsten Børnehave

Favrskov Kommune

I Hadsten Børnehave er vi cirka 50 børn og 7 voksne. Vi har til huse i en smuk, ældre, treetages patriciervilla i den østlige del af Hadsten. Børnene er mellem 3 og 6 år, aldersintegreret på to stuer, og er aldersopdelt i flere aktiviteter.

Vi tilbyder en fuldtids lederstilling i et veldrevet hus, med et højt fagligt niveau. Som leder får du stor mulighed for at præge den videre udvikling i et tæt samarbejde med medarbejderne, vores ressourcepædagoger, forældrebestyrelsen og de øvrige forældre.

En central opgave vil være at understøtte den fortsatte implementering af inklusionsfremmende læringsfællesskaber og etablering af professionelle læringsmiljøer. Du får det overordnede ansvar for den daglige drift, herunder personaleledelse, samarbejde med forældre og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Favrskov Kommune Ydelsescenter Favrskov søger en ydelsesmedarbejder til kontanthjælps- og integrationsteamet

Favrskov Kommune, Hadsten

Da en af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, søger vi en ny ydelsesmedarbejder til Ydelsescentret i Favrskov Kommune. Ydelsescentret i Favrskov Kommune består af 16 medarbejdere, og du vil blive en del af et team på 7 medarbejdere.

Hovedopgaven er beregning og udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse.

Du vil få ansvaret for din egen gruppe af borgere, og få en række spændende og udfordrende arbejdsopgaver, som omfatter:

 • Ansvar for at afholde visitationssamtalen for borgerne ved henvendelse i Jobcentret
 • Behandling af ansøgning om kontanthjælp, ydelser efter Aktivlovens § 22, uddannelseshjælp, enkeltydelser og særlig støtte
 • Opfølgning på og kontrol af løbende ydelser
Favrskov Kommune Leder til Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup

Favrskov Kommune

Er du vores nye leder? Brænder du for at være med til at skabe gode rammer for ældre borgere, og drømmer du om, at det skal være i et lederjob? Vil du være med til at udvikle kulturen på Hinneruplund og understøtte den gode udvikling, der allerede er? Er du handlekraftig, og har du mod på en omskiftelig hverdag? Lytter du, og kan du sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd?

Så har vi en attraktiv lederstilling – med start fra 1. august 2022.

Vi søger en leder, som brænder for at gøre en forskel for ældre borgere med helbredsmæssige udfordringer og deres familier. En leder, der kan se på tværs af fagområder, og som altid prioriterer en helhedsorienteret indsats i samarbejde med beboerne og de pårørende.

Favrskov Kommune Medarbejder til specialklasse i udskolingen på Præstemarkskolen

Favrskov Kommune, Hinnerup

Præstemarkskolen søger pr 1. august 2022 en medarbejder til vores specialklasser i udskolingen (7.-10. klasse). Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2023, med forventet mulighed for forlængelse.

Skolens specialklasser er en del af Favrskov Kommunes tilbud og rummer elever med udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Vi er en skole, der arbejder på at tage udfordringer op, så det skaber sammenhæng og mening i elevernes varierede skoledag. Præstemarkskolen har længe med succes arbejdet på at skabe en rummelig skole, hvilket har sikret et læringsmiljø til gavn for alle børn i skoledistriktet.

Favrskov Kommune Lærer til specialklasse i indskolingen på Præstemarkskolen

Favrskov Kommune, Hinnerup

Præstemarkskolen søger pr. 1. august 2022 en lærer til vores autismespecifikke specialklasse i indskolingen (0.-2. klasse). Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2023, med forventet mulighed for forlængelse.

Skolens specialklasser er en del af Favrskov Kommunes tilbud og rummer elever med udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Vi er en skole, der arbejder på at tage udfordringer op, så det skaber sammenhæng og mening i elevernes varierede skoledag. Præstemarkskolen har længe med succes arbejdet på at skabe en rummelig skole, hvilket har sikret et læringsmiljø til gavn for alle børn i skoledistriktet.

Vi søger en lærer, der

 • har erfaring inden for undervisning af elever med særlige behov – meget gerne erfaring med autisme
 • er nysgerrig, omstillingsparat og altid klar med plan B og C
 • kan kommunikere tydeligt både skriftligt og mundtligt
Gem
Favrskov Kommune Sygeplejerske søges til Voksenhandicap i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Verdens bedste stilling som sygeplejerske ved Voksenhandicap i Favrskov Kommune udbydes til 1. august 2022. Stillingen er normeret med 32 t/uge, evt. med mulighed for flere timer efter aftale.

Opgaven er at styrke Voksenhandicaps arbejde med sundhed og (livs)kvalitet for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

I jobbet skal du sammen med det pædagogiske personale og resten af teamet omkring borgerne sikre, at der er størst mulig viden om borgernes udfordringer og dermed sikre, at den bedst mulige indsats iværksættes, opnå den gode kontakt til sundhedsvæsnet og være tovholder i komplekse forløb.

Du vil indgå i et lille sygeplejeteam med en anden sygeplejerske, hvor arbejdsfordelingen er, at den anden sygeplejerske hovedsageligt har fokus på det psykiatriske område, og du vil skulle have fokus på det somatiske område.

Gem
Favrskov Kommune Køkkenfaglig medarbejder til Plejecenter Anlægget

Favrskov Kommune, Ulstrup

Vi søger en ny medarbejder til køkkenet på Anlægget.

Du vil indgå i et team på tre medarbejdere med fast rulleplan. Din hverdag vil bære præg af stor medbestemmelse.

Der er tale om en 30 timers stilling pr. uge med tiltrædelse hurtigst muligt.

Arbejdstiden er kl. 7.00-14.00 og arbejde hver 3. weekend.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et køkken med fokus på at inddrage beboerne i vores hverdag
 • vi tilbyder løbende udvikling inden for de forskellige kostformer inden for ældre-/sygehuskosten
 • tværfagligt samarbejde; vi er ét hus, ét hjem med det bedste fra alle steder, hvor vi som køkken bidrager med faglig sparring.
Favrskov Kommune Vi søger afløsere til vores unikke lille plejecenter

Favrskov Kommune, Hadsten

Vil du være afløser/vikar – faglært eller ufaglært – på vores dejlige plejecenter? Så se her!

Sommeren står for døren, og vi søger afløsere til alle vagtlag, som kan hjælpe os, når vores faste medarbejdere afholder ferie. Så er du ude efter et spændende job, hvor du kan få lov at udvikle dig i et nyt miljø, så se her!

Vores unikke center er kommunens mindste plejecenter med 20 boliger i ét plan. Vi arbejder ud fra principperne om at skabe et leve-bo-miljø sammen med beboerne. Med det mener vi: Et sted, hvor beboerne så vidt muligt kan leve som før indflytningen og vedligeholde/understøtte deres funktionsniveau. Samtidig skal der være rum til omsorg, medindflydelse og ligeværdighed.

Vi forventer, at du som ny medarbejder har lyst og engagement til at være med til at udvikle vores leve-bo-miljø, og at du medvirker til en god udvikling af vores fælles arbejdsmiljø.

Favrskov Kommune To nattevagter til socialpsykiatrisk botilbud i Hammel søges

Favrskov Kommune

- nattevagter du ikke vil hjem fra

Er du social- og sundhedsassistent eller pædagog, så se med her:

På Harebakken er der to vågne nattevagter, og du arbejder derfor ikke alene.

Vi regner med, at du er bevidst om, at du som den ene af dem bidrager til et sundt psykisk arbejdsmiljø – herunder faglig sparring og positiv kommunikation.

Harebakken er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Hammel. Målgruppen til Harebakken er borgere mellem 18-85 år med forskellige psykiatriske og sociale udfordringer.

Vores opgave er at støtte borgerne i at opnå deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og/eller aktiviteter. Desuden skal vi understøtte borgerne i at udvikle selvstændighed og muliggøre, at borgerne med deres individuelle forudsætninger opretholder og videreudvikler deres kompetencer.

Favrskov Kommune Ressourcepædagog til Hadsten By-området

Favrskov Kommune

Ressourcepædagog med lyst til at forandre og forankre praksis

Hadsten By-området søger en engageret og fagligt nysgerrig ressourcepædagog på 37 timer om ugen fra 1. maj 2022 eller snarest muligt derefter.

I området er der i forvejen to dygtige ressourcepædagoger, som du kommer til at have et tæt samarbejde med. Omdrejningspunktet i arbejdet som ressourcepædagog er i samarbejde med kollegerne at skabe de bedste udviklingsbetingelser for alle børn og i særdeleshed børn i udsatte positioner.

Dine opgaver vil blandt andet være

 • at udvikle, tilrettelægge og gennemføre inkluderende lege-/læringsmiljøer i institutionerne i samarbejde med personale og ledelse
 • at arbejde metodisk og databaseret med implementering af inkluderende fællesskaber i almenområdet
 • at lave interventioner og kompetenceudvikling tæt koblet på praksis og i et børneperspektiv
Favrskov Kommune Børnehuset Vesterskovvej søger pædagog til specialgruppen Larverne

Favrskov Kommune, Hadsten

Vi søger en specialpædagog til en fast stilling på 37 timer. Er du en fagligt, velovervejet pædagog, som brænder for at gøre en forskel for børn, så bør du søge denne stilling.

Larve-stuen består af et mindre antal børn i alderen 3-6 år med vidtgående særlige behov og funktionsnedsættelser.

Som pædagog arbejder du naturligvis inkluderende og anerkendende i den pædagogiske praksis omkring børnene. Du brænder for at være medskaber af det gode børneliv i børnehøjde. Du skal turde at tage teten og sætte dig selv i spil.

Som pædagog vil du indgå i et tæt teamsamarbejde med dine tre nærmeste kollegaer, som alle er pædagoger. Derudover arbejdes der sammen med PPR, børneterapeut, tale-/hørelære og psykolog om at skabe de bedste betingelser for gunstige lege- og læringsmiljøer.

Gem
Favrskov Kommune Sosu-assistentelev - for dig, som er uddannet sosu-hjælper

Favrskov Kommune

Er du social- og sundhedshjælper, og drømmer du om en social- og sundhedsassistentuddannelse?
Interesserer du dig for det nære sundhedsvæsen, sygehusvæsenet og psykiatrien?
Vil du være den afgørende forskel for borgere i Favrskov Kommune?

Social- og sundhedsassistentelever uddannes til at arbejde i det nære sundhedsvæsen, psykiatrien og det sammenhængende borgerforløb – dvs. i hjemmeplejen, på plejehjem, psykiatriske hospitaler, bosteder og sygehuse.

Du lærer at arbejde med borgere med både fysiske og psykiske lidelser. Du lærer at arbejde med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Som social- og sundhedsassistentelev lærer du at tage ansvar for opgaver og koordinere teams samt at arbejde tværprofessionelt.

Gem
Favrskov Kommune Sosu-assistentelev, grundforløb og hovedforløb september 2022

Favrskov Kommune

Vi søger sosu-assistentelever i Favrskov Kommune, Ældreområdet.

Vil du være med til at give borgerne i Favrskov Kommune god livskvalitet?
Bliver du motiveret af høj faglighed og ansvar?
Trives du i tæt samarbejde med andre?

 • Hvis JA – så har vi en spændende elevstilling til dig, hvor du kombinerer din uddannelse med skoleophold og spændende forskellige praktikforløb i hjemmesygeplejen, plejecenter, psykiatri og sygehus.
 • Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.
 • Du vil blive mødt i et trygt og godt læringsmiljø, hvor du bliver tilknyttet praktikvejledere, som støtter dig i dit uddannelsesforløb.
Favrskov Kommune Ambitiøse pædagoger søges

Favrskov Kommune, Thorsø

Vi søger ambitiøs(e) pædagog(er), der vil være med til at gøre en forskel.

Thorsø Børnehus søger pædagog(er) med højst 37 timer om ugen i gennemsnit, med tiltrædelse 1. august 2022. En stilling er en fast stilling, samt en stilling i vikariat.

Thorsø Børnehus har ca. 35 børn i børnehavedelen og ca. 12-14 børn i vuggestuen, som også er integreret i resten af huset, især morgen og eftermiddag. Indtil videre er stillingerne fortrinsvis ved børnehavegruppen.

Vi kan tilbyde

 • en stor kuperet legeplads med mange motoriske udfordringer
 • en pædagogisk læreplan, der udmøntes ved at arbejde med forskellige indsatsområder og temaer, og hvor der arbejdes i forskellige børnegrupper
 • en velfungerende børnegruppe med interesserede og aktive forældre i et levende lokalområde