45 job matcher din søgning 45 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Favrskov KommuneSygeplejerske udekørende, primært dagvagt til Favrskov Vest/Ulstrup

Favrskov Kommune

Barselsvikariat frem til september 2022. Fuld tid, evt. lidt færre timer efter ønske og med start hurtigst muligt.

Har du mod på at prøve et arbejdsliv som udekørende kommunal sygeplejerske i et lækkert landområde?

Sygeplejerskerne i Team Ulstrup er en skøn blandet flok, hvor både alder og erfaring spiller sammen med en god portion hjertevarme og høj faglighed. Sygeplejerskerne arbejder i det daglige tæt sammen med hjemmeplejen, og hvor alle arbejder sammen for at skabe værdi med og for ’vores’ borgere og for Favrskov Kommune.

Primært dagvagt og derudover 3 faste aftenvagter hver 12. uge. Der kan forekomme få ekstra aftenvagter ifm. sygdom og ferie. Vi arbejder hver 4. weekend i 8 (8,5)-timers-vagter.

Favrskov KommunePædagogisk assistent/pædagogmedhjælper til Korsholm Børneunivers

Favrskov Kommune, Hinnerup

Er du vild med udeliv, bål, biller og børn? Så er du måske en af de pædagogiske assistenter/ pædagogmedhjælpere, vi søger til Korsholm Børneunivers

Vores institution vokser hastigt, og nogle af vores dygtige medhjælpere skal på uddannelse, derfor søger vi en håndfuld pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere til børnehaven.

Vi er medlem af Friluftsrådets Grønne Spirer-ordning, vægter udeliv og natur meget højt og er derfor meget ude på vores fantastiske legeplads, ligesom vi benytter naturen i nærområdet rigtig meget.

Vi tager pædagogisk afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan med nedenstående fokus:

 • den voksne som medleger og legeinspirator
 • vi er optagede af børneperspektiver og understøtter børns initiativer
 • at skabe udviklende læringsmiljøer.
Favrskov KommuneTandplejer søges til Favrskov kommunale Tandpleje - vikariat

Favrskov Kommune, Hadsten og Hinnerup

Favrskov kommunale Tandpleje søger en uddannet tandplejer i et udvidet barselsvikariat fra 15. august eller snarest derefter og frem til udgangen af 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling og vil som udgangspunkt være på klinikker i Hadsten og Hinnerup.

Vi arbejder med forebyggelse i højsædet og tilstræber et højt fagligt niveau og har gode muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse.

Vi vægter uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar højt og søger derfor en kompetent medarbejder, der hovedsagelig vil komme til at arbejde med børn, men også med voksne i omsorgs- og specialtandplejen.

Favrskov KommunePædagog til Voldum Børnehus

Favrskov Kommune, Hadsten

Vi mangler en superpædagog til vores vuggestue med 12 skønne børn og kollegaer pr. 1 september eller hurtigst muligt derefter.

Voldum Børnehus er en integreret institution med ca. 60 børn, fordelt på én vuggestue med ca. 12 børn og to børnehavestuer med i alt ca. 50 børn. Vi er et mindre dagtilbud i en lille landsby, hvor vi har et godt samarbejde med både dagpleje, skole og lokalmiljø.

Du vil blive ansat som et del af et samlet hus, men stillingen er p.t. i vuggestuen. I vuggestuen bliver du en del af et team, der foruden dig består af to pædagoger og en pædagogmedhjælper.

Favrskov KommuneVi søger afløsere på Voldumcentret

Favrskov Kommune, Hadsten

Social- og sundhedshjælpere, -assistenter eller sygeplejestuderende søges til afløsning

Er du frisk og energisk og har lyst til at arbejde som tilkaldevikar, så er det lige dig, vi mangler. Vi har brug for afløsere, der er fleksible i forhold til arbejdet og har en positiv tilgang til hverdagens opgaver. Vi arbejder efter leve-bo-miljø-principperne, og der tages udgangspunkt i beboernes dagligliv. Du skal have lyst til, ud over pleje og praktiske opgaver, at være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere.

Arbejdet vil dels være tilkald ved sygdom eller afløsning ved planlagt fravær og ferie. Der er også enkelte faste vikarstillinger med mellem 6-10 timer pr. uge. Det er nødvendigt, at du er fleksibel og kan tage blandede vagter samt weekender.

Favrskov KommuneDygtig pædagogmedhjælper til skole og SFO - Hadsten Skole

Favrskov Kommune

Elsker du at være udendørs, fysisk aktiv og igangsættende? Eller har du andre kompetencer og interesser, som du brænder for at sætte i spil? Så er det måske dig, vi søger.

Hadsten Skole søger en dygtig pædagogmedhjælper til 37 timer om ugen i skolens indskoling og SFO – en pædagogmedhjælper, der trives i samarbejdet med børn, forældre og kolleger. Det pædagogiske tilbud er konstant i udvikling, og vi søger derfor en pædagogmedhjælper, som ønsker at virke og være medskaber af det pædagogisk fritidstilbud.

Vi kan bl.a. tilbyde en dynamisk og veldrevet folkeskole i Favrskov Kommune, som er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for udvikling.

Favrskov KommuneServicetekniker, rengøring og ejendomsservice

Favrskov Kommune, Hinnerup

Ejendomscentret søger en kompetent ejendomsservicetekniker eller en person med en tilsvarende håndværksmæssig uddannelse til ansættelse den 1. september 2021 (eller efter nærmere aftale) i Ejendomscentrets Team Sydøst og med udgangspunkt fra Rønbækskolen i Hinnerup.

Ejendomscentret består af 56 medarbejdere, fordelt med 13 medarbejdere i Bygningsenheden, en drifts- og serviceleder samt fire driftsteams med hver deres teamkoordinator. Der er 43 servicemedarbejdere ansat i Ejendomscentrets driftsteams.

Ejendomsservice varetager de daglige mindre vedligeholdelsesopgaver inden for Ejendomscentrets kerneopgaver, som er:

 • udvendig og indvendig drift af Ejendomscentrets bygninger
 • drift og servicering af bygningernes tekniske anlæg, så som varme, ventilation og andre tekniske installationer, samt styring af disse i CTS-systemet
 • kontakt til og samarbejde med Ejendomscentrets kunder samt eksterne håndværkere
Favrskov KommunePædagog til specialklasser på Hadsten Skole

Favrskov Kommune

Motiveres du af at udvikle de bedst mulige rammer for elevernes læring og trivsel, og vil du være med til at videreudvikle en skole, der er kendetegnet ved høj faglighed, høj trivsel og anerkendende relationer?

Hadsten Skole søger en dygtig pædagog med høj faglighed og stort engagement til en af vores specialklasser på mellemtrinnet. Tiltrædelse 1. august 2021.

Specialklasserne på Hadsten Skole rummer elever med ASF samt andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Som pædagog i vores specialklasser spiller du en afgørende rolle i forhold til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for eleverne, hvor både læring og trivsel er i fokus.

Favrskov KommuneBarselsvikar til Specialrådgivningen i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune, Hadsten

Handicap- og Psykiatrirådgivningen søger en socialrådgiver som barselsvikar til Specialrådgivningen på fuld tid med tiltræden 1. august 2021 og 6 måneder frem med mulighed for forlængelse. Det daglige arbejde sker i samarbejde med aktører inden for egen forvaltning og med andre forvaltninger med det mål for øje at bevillige voksne over 26 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser en koordineret indsats, der kan støtte den voksne i at opnå sine håb og drømme for det daglige liv.

Arbejdet består i at udarbejde behovsvurderinger med brug af VUM, skrive indstillinger til visitationsudvalget samt træffe afgørelse om bl.a. bostøtte, ledsagelse og botilbud, at udarbejde handleplaner og mål for indsatsen sammen med borgeren, at finde den rette aktør til at levere indsatsen og at følge op på indsatsen.

Favrskov KommuneLærer til barselsvikariat

Favrskov Kommune, Hadsten

Bavnehøjskolen er en 0.-6.-klassesskole beliggende naturskønt i Hadstens østlige udkant. Der går 290 elever på skolen, og der er ca. 35 ansatte. Skolen består af to afdelinger – indskoling og mellemtrin. Lærere og pædagoger underviser som udgangspunkt kun i én afdeling og er organiserede i selvstyrende årgangsteam.

Indskolingen er organiseret med udgangspunkt i aldersblandede klasser med elever fra 0.-2. årgang. Der er 4 aldersblandede klasser med 24-26 børn i hver klasse. Teamet omkring hver aldersblandede klasse udgøres af en lærer og to pædagoger, og den daglige normering er som udgangspunkt to voksne pr. klasse.

Vi søger en lærer til et barselsvikariat pr. 1. september, muligvis allerede pr. 1. august 2021. Stillingen er en fuldtidsstilling og vil være i indskolingen. Du skal primært undervise i dansk og matematik, men også andre indskolingsfag vil være i spil.

Favrskov KommuneYdelsescenter Favrskov søger en dygtig faglig koordinator

Favrskov Kommune, Hadsten

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor vi tør tænke nyt, og hvor vi brænder for og tror på, at vi kan levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats. Er du juridisk stærk inden for ydelsesområdet, herunder særligt lov om aktiv socialpolitik, og er du en stærk kommunikator og god formidler? Kan du lide at være med til at tænke nye ideer og omsætte dem til praksis?

Som faglig koordinator er det din opgave sammen med afdelingslederen at understøtte samarbejdet på tværs af ydelsescenter og jobcenter. Derudover er det din opgave at omsætte og implementere lovgivning, praksis fra Ankestyrelsen, ideer og strategier til praksis sammen med de øvrige kolleger i Ydelsescentret. Du vil således skulle holde dig løbende opdateret om ny lovgivning og praksis, deltage i netværksmøder, faglig sagsparring med kollegerne, udarbejde skriftlige oplæg m.m.

Favrskov KommuneOmsorgsmedhjælper - Ufaglærte eller studerende til Plejecenter Tinghøj

Favrskov Kommune, Hammel

Er det dig, vi mangler?

 • Er du i gang med en sundhedsmæssig uddannelse, eller har du planer om et sabbatår?
 • Er du klar på at blive ansat på timeløn eller i et vikariat?

Plejecenter Tinghøj er beliggende i Hammel og er Favrskov Kommunes specialcenter for mennesker med demens. Der bor 40 beboere på plejecentret, der alle er diagnosticeret med en demenssygdom i moderat til svær grad, eller som har demenslignende symptomer.

Tinghøj er opdelt i 6 huse med 6-8 beboere i hvert hus. Der arbejdes så vidt muligt ud fra en tankegang om leve-bo-miljø. Personalet og omgivelserne er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv.

Favrskov KommuneVærkstedsmedarbejder til spændende beskæftigelsesprojekt

Favrskov Kommune

Hvis du grundlæggende har troen på, at en plads på arbejdsmarkedet er det rigtige for alle, kombineret med troen på, at det rigtige match er derude på trods af barrierer og begrænsninger, så har vi måske jobbet til dig.

Vi søger en ihærdig, rummelig og fagligt dygtig værkstedsmedarbejder til vores kreative værksted, der har lyst til at indgå i vores team og i udviklingsarbejdet omkring vores borgere på projekt Uanset. Stillingen er fast og på 32 timer om ugen.

Projekt Uanset i Favrskov Kommune er et beskæftigelsesrettet tilbud til borgere langt væk fra arbejdsmarkedet. Vi har til huse i lyse og behagelige lokaler i Hadsten, hvor der i to værksteder produceres lækkert boliginteriør. I det ene værksted arbejdes der primært med tekstil, papir, læder og garn, og i det andet værksted arbejdes der primært med træ og betonstøbning.

Favrskov KommuneDagplejen Favrskov søger dagplejere

Favrskov Kommune

Vil du gerne skabe nærvær, yde omsorg og have tid til det enkelte barn i et lille og overskueligt miljø? Så skynd dig at søge jobbet som dagplejer i Favrskov Kommune, for vi mangler dig.

Livet som dagplejer

 • det er en livsstil at være dagplejer
 • du passer ikke bare børnene, men arbejder også med dem pædagogisk
 • du modtager sparring, råd og vejledning fra en fast tilknyttet dagplejepædagog
 • arbejdet foregår i dit eget hjem, og du får et stort netværk af andre dagplejekollegaer
 • arbejdsdagen er fleksibel, og du planlægger selv din dag med børnene.
Favrskov KommuneBarselsvikariat til bl.a. natur/teknologi på Ulstrup Skole

Favrskov Kommune

Barselsvikariat - naturfagslærer til på Ulstrup Skole fra den 1. august 2021

Vi skal bruge en lærer, som brænder for at undervise på mellemtrinnet. En lærer, der sætter fagligheden højt uden at gå på kompromis med elevernes trivsel.

Vi vil ansætte dig, som brænder for at gøre en forskel for elever i 4.-6. klasse, sammen med de andre lærere på mellemtrinnet.

 • Du skal kunne se dig selv være med til at skabe et mellemtrin, som emmer af et højt fagligt niveau
 • Dine faglige kompetencer er primært natur/teknologi, men der er også historie, kristendom og understøttende undervisning i stillingen
 • Du skal turde stille (høje) krav til eleverne og tro på deres potentialer
Favrskov KommuneUlstrup Skole søger en børnehaveklasseleder til et årsvikariat

Favrskov Kommune

Ulstrup Skole søger en børnehaveklasseleder til et årsvikariat fra den 1. august 2021

Da vi har brug for vores ene børnehaveklasseleder et andet sted i huset det kommende skoleår, har vi brug for en dygtig børnehaveklasseleder det næste år. Vi skal bruge en børnehaveklasseleder, som brænder for at arbejde med læring og trivsel hos de yngste af skolens elever. En børnehaveklasseleder, der sætter fagligheden højt uden at gå på kompromis med elevernes trivsel.

Vi vil ansætte dig, som brænder for at gøre en forskel i børnehaveklassen.

 • Du skal kunne se dig selv være med til at skabe en børnehaveklasse, som emmer af et højt fagligt niveau
 • Du skal have faglige kompetencer inden for ”begynder”matematik
 • Du har lyst til at være klasselærer for en flok skønne børn
Favrskov KommuneSkolepædagog til Præstemarkskolens aldersblandede indskoling og SFO

Favrskov Kommune, Hinnerup

Præstemarkskolens indskoling søger en pædagog til en fuldtidsstilling med start 1. august 2021. Stillingen vil blive fordelt næsten ligeligt mellem undervisning og SFO samt med timer til feriepasning i SFO.

Præstemarkskolen har siden år 2000 arbejdet med en indskolingsform, hvor vi har alle de yngste elever i aldersblandede grupper, der undervises af et team bestående af både lærere og pædagoger. Derudover har de aldersblandede grupper også rullende skolestart. Pædagogerne har ansvaret for de 6-åriges undervisning, men deltager på lige fod med lærerne i hele den aldersblandede børnegruppes undervisning. Pædagogerne fortsætter efter undervisningstid i SFO, hvor vi bl.a. lægger vægt på udeliv og bevægelse.

Favrskov KommuneMyndighedssagsbehandler til Unges Uddannelse og Job

Favrskov Kommune

Jobcenter Favrskov, Unges Uddannelse og Job, søger en dygtig myndighedssagsbehandler til en fast stilling 32-37 timer, med tiltrædelse 1. august 2021. Du skal arbejde bredt med unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp.

Arbejdet med aktivitetsparate unge:
Du er koordinerende sagsbehandler og tilrettelægger en helhedsorienteret og sammenhængende beskæftigelsesindsats evt. på tværs af kommunens øvrige forvaltninger hen mod uddannelse/job for den unge. En stor del af dine daglige arbejdsopgaver er administrative i fagsystemet Fasit.

Du skal have et godt overblik og en vedholdenhed i den ofte længerevarende indsats med de aktivitetsparate unge. Vi indgår i tæt samarbejde med f.eks. Handicap- og Psykiatriafdelingen, Børn & Familie-afdelingen, hvor andre foranstaltninger kan være en del af den unges hverdag.

Favrskov KommuneFaglig koordinator med tværfagligt blik til Unges Uddannelse og Job

Favrskov Kommune, Hadsten

Jobcenter Favrskov, Unges Uddannelse og Job, søger en dygtig og erfaren faglig koordinator

Kan du tænke dig at arbejde i en organisation, hvor vi tror på, at vi kan få endnu flere unge i uddannelse eller job? Kan du se dig selv arbejde i et samspil mellem kollegaer og ledelse? Har du indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen? Er din faglige værktøjskasse i orden? Kan du formidle og implementere lovstof både mundtligt og skriftligt? Så er faglig koordinator i Unges Uddannelse og Job måske lige noget for dig.

Arbejdsopgaverne består blandt andet i

 • tæt samarbejde med afdelingsleder om drift og udvikling af afdelingens opgaver
 • faglig sagssparring til medarbejderne
 • at være opdateret på ny lovgivning og viden på beskæftigelsesområdet og servicere i afdelingen med denne viden i samarbejde med jobcentrets jurist
Favrskov KommuneTo stillinger som fast nattevagt

Favrskov Kommune, Hammel

Er du social- og sundhedsassistent eller pædagog, og brænder du for socialpsykiatri, så se med her:

Harebakken er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Hammel. Målgruppen er borgere mellem 18-85 år med forskellige psykiatriske og sociale udfordringer. Harebakken har speciale i at støtte borgere med spiseforstyrrelse.

Der er 17 boliger, som betjenes efter SEL § 85, samt 3 udredningspladser efter SEL § 107. Harebakkens personale varetager akuttelefonen, som borgere og samarbejdsparter kan kontakte ved behov.

Vores opgave er at støtte borgerne i at opnå deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og/eller aktiviteter. Desuden skal vi understøtte borgerne i at udvikle selvstændighed og muliggøre, at borgerne med deres individuelle forudsætninger opretholder og videreudvikler deres kompetencer. Ud over den daglige hjælp og støtte tilbyder vi borgerne kunstterapi, musikterapi og psykomotorisk terapi.